A Kompatibilitás-ellenőrző egy vagy több, a kimutatásokkal kapcsolatos kompatibilitási problémát talált.

Fontos: Mielőtt egy régebbi fájlformátumban mentené a munkafüzetet, érdemes körüljárni azokat a problémákat, amelyek a végleges adatvesztés vagy a hibás működés elkerülése végett jelentős funkcióvesztéssel járnak együtt.

A csak kisebb funkcióvesztést okozó problémákkal nem feltétlenül szükséges foglalkozni a munkafüzet mentése előtt – az adatok vagy az egyes funkciók ilyenkor nem vesznek el, de a munkafüzet esetleg nem pontosan a várt módon jelenik meg vagy működik a Microsoft Excel korábbi verzióiban történő megnyitáskor.

Tartalom

Jelentős funkcióvesztést okozó problémák

Probléma

Megoldás

A munkafüzet valamely kimutatása meghaladja a korábban érvényben lévő korlátokat, ezért korábbi fájlformátumban való mentéskor elveszik. Csak a kompatibilis módban létrehozott kimutatások működnek az Excel korábbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2007-es és újabb verziókban a kimutatások mezőnként 1 048 576 egyedi elemet támogatnak, az Excel 97–2003-as verziókban azonban mezőnként csak 32 500 elem támogatott.

Teendők    A korábbi korlátokat túllépő kimutatás megkereshez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés gombjára. Mentse a munkafüzetet Excel 97–2003-as formátumban, majd hozza létre újra a kimutatást kompatibilitási módban.

A munkafüzet egyik kimutatása összecsukott sorokra vagy oszlopokra alkalmazott feltételes formázási szabályokat tartalmaz. Ezek a szabályok csak akkor őrizhetők meg az Excel korábbi verzióiban, ha kibontja az érintett sorokat vagy oszlopokat.

A hibaüzenet jelentése:    Az összecsukott sorokban vagy oszlopokban található cellákra alkalmazott feltételes formázási szabályok elvesznek az Excel 97–2003 verzióiban.

Teendők:    Mielőtt a munkafüzetet menti korábbi Excel-fájlformátumban, a feltételes formázási szabályokat tartalmazó összecsukott sorok vagy oszlopok megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd bontsa ki az adott sorokat vagy oszlopokat.

Ez a munkafüzet névvel ellátott olyan halmazokat tartalmaz, amelyek nincsenek kimutatással társítva. A program nem menti ezeket.

A hibaüzenet jelentése:    A 97–2007-es Excel eltávolítja a kimutatáshoz nem társított elnevezett készleteket.

Teendők:    A probléma elkerülése érdekében a kimutatást mindenképpen kapcsolat használatával hozza létre.

A munkafüzet egyik kimutatásához engedélyezve van a lehetőségelemzés. A lehetőségelemzés közzé nem tett módosításai az Excel korábbi verzióiban elvesznek.

A hibaüzenet jelentése:    A lehetőségelemzés kiszolgálón nem közzétett módosításai nem jelennek meg az Excel korábbi verzióiban.

Teendők:    Mielőtt megnyitná a munkafüzetet a Excel(Kimutatáseszközök, Elemzés lap, Számítások csoport, OLAP-eszközökgomb,Lehetőségelemzés) korábbi verziójában, tegye közzé a lehetőségelemzés módosításait.

A munkafüzet kimutatása olyan adattengelyt tartalmaz, amelyen egy adott mérték többször jelenik meg. A kimutatást a program nem menti.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2010-es vagy újabb verzióban OLAP-adatforráshoz kapcsolt kimutatásban duplikálhatja a mértéket. A 97–2007-es Excel nem jeleníthető meg.

Teendők    A Kompatibilitás-ellenőrzőben kattintson a Keresés hivatkozásra annak a kimutatásnak a kereséséhez, amely olyan adattengelyt tartalmaz, amelyen egynél több mérték látható, majd távolítsa el az ismétlődő mértékeket, hogy csak egy mérték maradjon meg.

A munkafüzet egyik kimutatása vagy adatkapcsolata olyan kiszolgálóbeállításokat tartalmaz, amelyek a kimutatások korábbi verzióiban nem Excel. A program nem menti a kimutatás vagy az adatkapcsolat egyes kiszolgálójának beállításait.

A hibaüzenet jelentése:    A 97–2007-es Excel egyes kimutatás- vagy adatkapcsolat-kiszolgálói beállítások elvesznek.

Teendők    Ellenőrizze, hogy a használt kiszolgálóbeállítások kompatibilisek-e a Excel korábbi verzióival, majd módosítsa őket(Kimutatáseszközök , Elemzés lap, Adatok csoport, Adatforrás módosítása gomb, Kapcsolat tulajdonságai parancs).

A munkafüzet egy kimutatása Az értékek megjelenítési módja szolgáltatás használatával megjelenített adatokat tartalmaz. Ezeket az egyéni kimeneti értékeket a program nem menti, hanem az adatforrásban található eredeti értékekkel helyettesíti azokat.

A hibaüzenet jelentése:    Az értékek megjelenítési formátuma szolgáltatást Excel 97–2007-es verziók nem támogatják, és a beírt egyéni értékek (például Szülősorösszeg százaléka,Szülőoszlop összegének százaléka vagyGángát összegének százaléka)nem jeleníthető meg.

Teendők    Az egyéni kimeneti értékeket tartalmazó kimutatások megkeresásához kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés gombjára, és távolítsa el ezeket a kimeneteket (kattintson a jobb gombbal a mezőre, és válassza az Értékek megjelenítése ,Nincs számítás gombra).

Ez a munkafüzet egyéni beágyazott adatokat tartalmaz. A program nem menti az adatokat.

A hibaüzenet jelentése:    A 97–2007 Power Pivot verziók nem támogatják a beágyazott egyéni Excel adatokat, például a Excel adatokat. Az adatok elvesznek.

Teendők    Távolítsa Power Pivot munkafüzetből azokat a munkalapokat, amelyeken dolgozni szeretne a Excel.

A munkafüzet szeletelőket tartalmaz, amelyek a kimutatások és KOCKA függvények szűréséhez használhatók a munkafüzeten belül. A szeletelők az Excel korábbi verzióiban nem használhatók.

A hibaüzenet jelentése:    A szeletelők a 97–2007-es Excel érhetők el, de a 2010-es vagy újabb Excel használhatók.

Teendők:    Az Excel korábbi verziójában kimutatásszűrőkkel szűrheti az adatokat.

A munkafüzet szeletelőket tartalmaz, amelyek a kimutatások és KOCKA függvények szűréséhez használhatók a munkafüzeten belül. A program a szeletelőket nem menti. A szeletelőkre hivatkozó képletek a #NÉV? hibaüzenetet adják vissza.

A hibaüzenet jelentése:    A szeletelőket a korábbi verziók nem Excel. Ezek nem jelennek meg, és elvesznek.

Ha OLAP-függvényekkel rendelkező és szeletelőkre hivatkozó kapcsolatokat frissít, a program a #NÉV? hibaüzenetet adja vissza a várt eredmény helyett.

Teendők:    Az adatok szűréséhez szeletelők helyett kimutatásszűrőt használjon.

Vissza a lap tetejére

Kisebb mérvű funkcióvesztést okozó problémák

Probléma

Megoldás

Ez a munkafüzet kimutatásstílussal formázott kimutatást tartalmaz. Az Excel régebbi verziói nem tudják megjeleníteni a kimutatásstílus-formázást.

A hibaüzenet jelentése:    A témaalapú kimutatásstílusok nem használhatók az Excel 97–2003 verzióiban, ezért nem jeleníthetők meg.

Teendők:    A kompatibilitás-ellenőrzőben kattintson a Keresés hivatkozásra a kimutatás kereséshez, amelyre a kimutatásstílus alkalmazva van, távolítsa el a stílust, majd manuálisan alkalmazza a kimutatások korábbi verzióiban támogatott Excel.

A munkafüzet egyik kimutatása az Excel 2007-nél korábbi verziókban nem fog működni. Csak a kompatibilis üzemmódban létrehozott kimutatások működnek az Excel régebbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:    A 2007-Excel újabb Excel nem frissíthetők a 2007-es vagy újabb Excel.

Teendők    Az aktuális fájlformátumban létrehozott kimutatás kereséshez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés gombjára. Mentse a munkafüzetet Excel 97–2003 formátumban, majd hozza létre újra a kimutatást kompatibilitási módban, hogy funkcióvesztés nélkül megnyithatja Excel 97–2003-as verziókban.

A munkafüzet egyik kimutatásában összevont mezők szerepelnek. Az Excel korábbi verziói ezt az elrendezést tabulátorral tagolt formátumban adják vissza.

A hibaüzenet jelentése:    Az összevont formátum, amelynek (önálló vagy a táblázatos és a vázlatformátummal kombinált) használatával a kapcsolódó adatok vízszintesen nem nyúlnak a képernyőn túl, és minimálisra csökkenthető a görgetés, az Excel 97–2003 verzióiban nem használható, és a mezők táblázatos formátumban jelennek meg.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrzőben kattintson a Keresés hivatkozásra a mezőket összevont formátumú kimutatás kereséséhez, majd módosítsa a formátumot tagolási vagy táblázatos formátumra, ha törli a jelölést a Cellák egyesítése és középreítése címkékkel jelölőnégyzetből(Kimutatáseszközök, Elemzés lap, Kimutatás csoport, Beállítások parancs, Elrendezés & Formátum lap).

A munkafüzet egyik kimutatása olyan beállításokat tartalmaz, amelyek a kimutatások korábbi verzióiban nem Excel. A program nem menti a kimutatás egyes beállításait.

A hibaüzenet jelentése:    A kimutatás egyes beállításait a 97–2007-es Excel nem támogatja. Ezek a beállítások elvesznek.

Teendők    A nem támogatott beállításokat tartalmazó kimutatás kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés gombjára, majd tegye meg a szükséges módosításokat.

A munkafüzet egy kimutatásdiagramja esetében egyes mezőgombok engedélyezve vannak, mások le vannak tiltva. A program az összes mezőgombot engedélyezettként menti.

A hibaüzenet jelentése:    A kimutatásdiagramon nem megjelenített mezőgombokat a program engedélyezettként menti, amikor a munkafüzetet megnyitja vagy menti az Excel korábbi verziójában.

Teendők:    Amikor egy korábbi Excel-fájlformátumban mentett munkafüzetet ismét megnyit, előfordulhat, hogy a mezőgombokat engedélyeznie kell vagy le kell tiltania annak érdekében, hogy a megfelelőek jelenjenek meg (Kimutatáseszközök, Elemzés lap, Megjelenítés/elrejtés csoport, Mezőgombok gomb).

A munkafüzet egyik kimutatása egy vagy több névvel elnevezett halmazt tartalmaz. Előfordulhat, hogy az elnevezett halmazok egyes tulajdonságai nem lesznek mentve.

A hibaüzenet jelentése:    Egy vagy több elnevezett készlet nem alapértelmezett tulajdonságbeállításokkal is működik, amelyek nem menthetők, amikor Excel 97–2003-as fájlformátumban menti a munkafüzetet.

Teendők    A módosított elnevezett halmaztulajdonságokat tartalmazó kimutatás kereséshez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés Gépház, majd tegye meg a szükséges módosításokat a Gépház párbeszédpanelen. Kattintson a jobb gombbal az elnevezett készlet bármelyik tagját, majd kattintson a Mezőmezők Gépház. Az Elrendezés & Nyomtatás lapon győződjön meg arról, hogy az Elemek megjelenítése különböző szintekről külön mezőkben jelölőnégyzet nincs bejelölve (ez az alapértelmezett beállítás), és hogy az Ismétlődések automatikus sorrendje és eltávolítása a halmazból jelölőnégyzet be van jelölve (ez az alapértelmezett beállítás).

A munkafüzetben található kapcsolat egy vagy több elnevezett halmazt vagy számított tagot tartalmaz. Előfordulhat, hogy az elnevezett készletek vagy számított tagok egyes tulajdonságai nem lesznek mentve.

A hibaüzenet jelentése:    Az elnevezett készletek vagy számított tagok tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek az Excel 2007-es és Excel 97–2003-as verziókban nem támogatottak.Előfordulhat, hogy a program nem menti ezeket a tulajdonságokat.

Mit kell tenni?   Kattintson a jobb gombbal az elnevezett halmazok bármelyik tagját, majd kattintson a Mezőmező Gépház, vagy az Értékmező Gépház elemre,és végül tegye meg a szükséges módosításokat.

A munkafüzetben létezik szeletelőstílus, de az Excel korábbi verziói nem támogatottak. A program a szeletelő stílusát nem menti.

A hibaüzenet jelentése:    Amikor a munkafüzetet korábbi Excel-fájlformátumban menti, az egyéni szeletelőstílusok elvesznek.

Mit kell tenni?   Mivel a szeletelőket a korábbi verziók Excel, nincs semmi, ami segíthet megőrizni az egyéni szeletelőstílusokat. A kimutatások korábbi Excel kimutatásszűrőkkel szűrheti az adatokat.

A munkafüzet egy kimutatása legalább egy olyan mezőt tartalmaz, amelyben ismétlődő címke szerepel. A kimutatás frissítésekor ezek a címkék elvesznek.

A hibaüzenet jelentése:    A 97 Excel 2007-es verziók nem támogatják az ismétlődő címkéket, és a címkék elvesznek, amikor a kimutatást frissíti a Excel.

Teendők:    Kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására az ismétlődő címkéket tartalmazó kimutatás kereséséhez, majd szüntesse meg az ismétlődést (Kimutatáseszközök, Tervezés lap, Elrendezés csoport, Kimutatás elrendezése gomb, Ne ismétlődjenek az elemcímkék parancs).

A munkafüzet kimutatásaira helyettesítő szöveget alkalmaztak. A kimutatások helyettesítő szövegét az Excel 2007 előtti verziók eltávolítják.

A hibaüzenet jelentése:    A helyettesítő szöveg a Excel 97–2007-es verziókban nem érhető el, és a dokumentum e korábbi verzióiban nem Excel.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrzőben kattintson a Keresés hivatkozásra a helyettesítő szöveget tartalmazó kimutatás kereséséhez. A helyettesítő szöveg Excel korábbi verziójában való megjelenítéséhez az üres cellába másolhatja azt a munkalapon, vagy beszúrhat egy megjegyzést, amely tartalmazza a szöveget.

Kattintson a jobb gombbal a kimutatás bármely pontjára, majd kattintson a Kimutatás beállításai parancsra. A Helyettesítő szöveg lap Leírás csoportjában jelölje ki a helyettesítő szöveget, majd a Ctrl+C billentyűkombinációt lenyomva másolja azt a szövegbe.

A munkafüzet egyik kimutatásához helyettesítő szöveg tartozik. Helyettesítő szöveg nem jeleníthető meg az Excel 2007-es verziójában.

A hibaüzenet jelentése:    A 97–2007-es Excel nem érhető el helyettesítő szöveg, ezért nem jeleníthető meg.

Teendők:    A Kompatibilitás-ellenőrzőben kattintson a Keresés hivatkozásra a helyettesítő szöveget tartalmazó kimutatás kereséséhez. A helyettesítő szöveg Excel korábbi verziójában való megjelenítéséhez az üres cellába másolhatja azt a munkalapon, vagy beszúrhat egy megjegyzést, amely tartalmazza a szöveget.

Kattintson a jobb gombbal a kimutatás bármely pontjára, majd kattintson a Kimutatás beállításai parancsra. A Helyettesítő szöveg lap Leírás csoportjában jelölje ki a helyettesítő szöveget, majd a Ctrl+C billentyűkombinációt lenyomva másolja azt a szövegbe.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×