A vízszintes (kategória-) tengely beosztásának módosítása a diagramon

A diagramok vízszintes (kategória-) tengelyén, más néven az x-tengelyen, nem számintervallumok, hanem szöveges címkék láthatók, és a vízszintes tengely kevesebb méretezési lehetőséget kínál, mint a függőleges (érték-) tengely, más néven y-tengely.

A következő tengelybeállításokat lehet megadni:

 • Az osztásközök és a feliratok intervalluma

 • A feliratok elhelyezkedése

 • A kategóriák megjelenítésének sorrendje

 • A tengely típusa (dátum- vagy szöveges tengely)

 • Az osztásközök elhelyezkedése

 • A vízszintes és a függőleges tengely metszéspontja

Ha egy diagram más tengelyeinek skáláját szeretné módosítani, A függőleges (érték-) tengely beosztásának módosítása a diagramon vagy A magassági (adatsor) tengely beosztásának módosítása a diagramon című témakörből tájékozódhat.

Megjegyzés: Az alábbi eljárás az Office 2013-es és újabb verzióira vonatkozik. Az Office 2010 lépéseitkeresi?

 1. Kattintson a diagramon a módosítani kívánt kategóriatengely kiválasztásához, vagy a következő lépésekkel jelölje ki a tengelyt a diagramelemek listájából:

  1. Kattintson a diagram tetszőleges pontjára.

   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport a Tervezés és a Formátum lappal.

  2. A Formátum lap aktuális kijelölés csoportjában kattintson a nyílra a felső mezőben, majd kattintson a vízszintes (kategória-) tengelyelemre.

 2. A Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Kijelölés formázása gombra.

 3. A tengely formázása munkaablakban hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  Fontos: A következő méretezési beállítások csak akkor érhetők el, ha a kategóriatengely van kiválasztva.

  • Ha szeretné megfordítani a kategóriák sorrendjét, bontsa ki a tengely beállításaiparancsot, majd jelölje be a Kategóriák fordított sorrendben jelölőnégyzetet.

  • A tengely típusának a szöveg vagy a dátum tengelyre való módosításához bontsa ki a tengely beállításaiparancsot, majd a tengely típusacsoportban válassza a szöveg tengelye vagy a dátum tengelyebeállítást. A szöveges tengelyeken egyenletesen oszlik el a szöveg, illetve az adatpontok. A dátumtengelyeken meghatározott időközönként vagy alapegységenként, például napok, hónapok vagy évek száma alapján, időrendben jelennek meg a dátumok, még akkor is, ha a munkafüzetben nem sorrendben vagy nem azonos alapegységekben szerepelnek.

   Megjegyzés: Az alapértelmezés szerint kiválasztott Automatikus választás az adatok függvényében az adattípushoz logikusan leginkább illő tengelytípust választja ki.

  • Ha meg szeretné változtatni azt a pontot, ahová a függőleges (érték-) tengelyt át szeretné húzni a vízszintes (kategória-) tengelyen, bontsa ki a tengelyek lehetőséget, majd a függőleges tengelyek metszéspontjacsoportban jelölje be a Kategória száma választógombot, írja be a kívánt számot a szövegmezőbe, vagy válassza a maximális kategória lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a függőleges (érték-) tengely metszéspontja a vízszintes (kategóriatengely) tengelyt az x tengely utolsó kategóriája után.

  • Ha meg szeretné változtatni az osztásjelek közötti intervallumot , bontsa ki az osztásjelek lehetőséget, majd adja meg a kívánt számot az osztásjelek közötti intervallum mezőben.

   Megjegyzés: Az itt beírt szám határozza meg, hogy az osztásközök között hány kategória lesz látható.

  • A tengelyek osztásjelek helyének módosításához bontsa ki az osztásjelekgombot, majd válassza ki a kívánt beállításokat a fő típus és a kis típus mezőben.

  • Ha meg szeretné változtatni a tengelyfeliratok közötti intervallumot, bontsa ki a címkéket, majd a címkék közötti intervallumcsoportban jelölje be az intervallum megadása jelölőnégyzetet, és írja be a kívánt számot a szövegmezőbe.

   Tipp: Az 1 érték beírása esetén minden kategóriához megjelenik felirat, a 2 érték esetén minden másodikhoz, a 3 érték esetén minden harmadikhoz és így tovább.

  • Ha meg szeretné változtatni a tengelyfeliratok elhelyezkedését, bontsa ki a címkéket, majd írja be a kívánt számot a távolság a tengelytől mezőbe.

   Tipp: Írjon be egy kisebb számot, hogy a címke közelebb kerüljön a tengelyhez. Ha nagyobb távolságra van szüksége a címke és a tengely között, írjon be egy nagyobb számot.

 1. Kattintson egy diagramban a módosítani kívánt kategóriatengelyre, vagy a következő lépésekkel jelölje ki a tengelyt a diagramelemek listájában:

  1. Kattintson a diagram tetszőleges pontjára.

   Ekkor megjelenik a Diagrameszközök eszközcsoport és annak három lapja: a Tervezés, az Elrendezés és a Formátum lap.

  2. Kattintson a Formátum lap az Aktuális kijelölés csoportjának Diagramelemek mezőjében található nyílra, és kattintson a Vízszintes (Kategória) tengely lehetőségre.

   Menüszalag képe

 2. A Formátum lap Aktuális kijelölés csoportjában kattintson a Kijelölés formázása gombra.

 3. A Tengely formázása panel Tengely beállításai területén a következő műveleteket végezheti el:

  Fontos: A következő méretezési beállítások csak akkor érhetők el, ha a kategóriatengely van kiválasztva.

  • Ha meg szeretné változtatni az osztásközök közötti intervallumot, írja be a kívánt számot az Osztásközök intervalluma mezőbe.

   Megjegyzés: Az itt beírt szám határozza meg, hogy az osztásközök között hány kategória lesz látható.

  • A tengelyfeliratok közötti intervallum módosításához jelölje be a Feliratok intervalluma csoportban az Ekkora intervallum választógombot, majd írja be a kívánt számot a szövegmezőbe.

   Tipp: Az 1 érték beírása esetén minden kategóriának a felirata megjelenik, a 2 érték esetén minden másodiké, a 3 érték esetén minden harmadiké és így tovább.

  • A tengelyfeliratok elhelyezkedésének módosításához írja be a kívánt számot a Távolság a tengelytől mezőbe.

   Tipp: Írjon be egy kisebb számot, hogy a címke közelebb kerüljön a tengelyhez. Ha nagyobb távolságra van szüksége a címke és a tengely között, írjon be egy nagyobb számot.

  • Ha fordított sorrendben szeretné megjeleníteni a kategóriákat, jelölje be az Kategóriák fordított sorrendben jelölőnégyzetet.

  • Ha módosítani szeretné a tengely típusát szöveges tengelyre vagy dátumtengelyre, válassza a Tengelytípus beállításnál a Szöveges tengely vagy a Dátumtengely lehetőséget. A szöveges tengelyeken egyenletesen oszlik el a szöveg, illetve az adatpontok. A dátumtengelyeken meghatározott időközönként vagy alapegységenként, például napok, hónapok vagy évek száma alapján, időrendben jelennek meg a dátumok, még akkor is, ha a munkafüzetben nem sorrendben vagy nem azonos alapegységekben szerepelnek.

   Megjegyzés: Az alapértelmezés szerint kiválasztott Automatikus választás az adatok függvényében az adattípushoz logikusan leginkább illő tengelytípust választja ki.

  • Ha meg szeretné változtatni a tengely osztásközeinek és feliratainak elhelyezését, adja meg a kívánt beállításokat a Fő lépték, a Kis lépték és a Tengelyfeliratok csoportban.

  • Ha módosítani szeretné a vízszintes (kategória-) és a függőleges (érték-) tengely metszéspontját, kattintson a Függőleges tengely metszéspontja csoportban az Ennél a kategóriaszámnál választógombra, majd írja be a kívánt számot a szövegmezőbe. Vagy kattintson a Legnagyobb kategóriánál választógombra, ha azt szeretné, hogy a függőleges (érték-) és a vízszintes (kategória-) tengely találkozási pontja a tengely utolsó értékénél legyen.

Tippek: 

 • Miután megváltoztatta a tengely beosztását, a tengely formázásának módosítására is szükség lehet. További információ: Diagramtengelyek megjelenésének módosítása.

 • A beosztás módosítása nincs hatással az adatsorok átfedésére, sem az adatsorok közti térközre. Ha az adatsorok átfedését vagy térközét szeretné módosítani, kattintson a jobb gombbal az adatsorra, majd válassza az Adatsorok formázása parancsot. Adja meg a kívánt beállításokat az Adatsor beállításai csoportban.

Alapértelmezés szerint a rendszer automatikusan számítja ki a diagram egyes tengelyeinek minimális és maximális skálaértékeit. A skála azonban testre is szabható, hogy jobban megfeleljen az igényeinek. Például ha az adattáblában mindegyik adatpont 60 és 90 közé esik, az értéktengelyen (y) érdemes lehet az 50 és 100 közötti tartományt megjeleníteni a 0 és 100 közötti helyett. Ha egy értéktengely nagyon nagy tartománnyal rendelkezik, akkor a tengelyt logaritmikus méretarányra (más néven naplózási méretarányra) is módosíthatja.

 1. Ez a lépés csak a Mac Wordre vonatkozik: kattintson a nézet menü nyomtatási elrendezésparancsára.

 2. Kattintson a diagramra.

 3. A Formátum lapon kattintson a vízszintes (kategória-) tengelyre a legördülő listában, majd kattintson a Formátum ablaktáblaelemre.

 4. A tengely formázása munkaablakban hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

  Fontos: A következő méretezési beállítások csak akkor érhetők el, ha a kategóriatengely van kiválasztva.

  • Ha szeretné megfordítani a kategóriák sorrendjét, bontsa ki a tengely beállításaiparancsot, majd jelölje be a Kategóriák fordított sorrendben jelölőnégyzetet.

  • A tengely típusának a szöveg vagy a dátum tengelyre való módosításához bontsa ki a tengely beállításaiparancsot, majd a tengely típusacsoportban válassza a szöveg tengelye vagy a dátum tengelyebeállítást. A szöveges tengelyeken egyenletesen oszlik el a szöveg, illetve az adatpontok. A dátumtengelyeken meghatározott időközönként vagy alapegységenként, például napok, hónapok vagy évek száma alapján, időrendben jelennek meg a dátumok, még akkor is, ha a munkafüzetben nem sorrendben vagy nem azonos alapegységekben szerepelnek.

   Megjegyzés: Az alapértelmezés szerint kiválasztott Automatikus választás az adatok függvényében az adattípushoz logikusan leginkább illő tengelytípust választja ki.

  • Ha meg szeretné változtatni azt a pontot, ahová a függőleges (érték-) tengelyt át szeretné húzni a vízszintes (kategória-) tengelyen, bontsa ki a tengelyek lehetőséget, majd a függőleges tengelyek metszéspontjacsoportban jelölje be a Kategória száma választógombot, írja be a kívánt számot a szövegmezőbe, vagy válassza a maximális kategória lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a függőleges (érték-) tengely metszéspontja a vízszintes (kategóriatengely) tengelyt az x tengely utolsó kategóriája után.

  • Ha meg szeretné változtatni az osztásjelek közötti intervallumot , bontsa ki az osztásjelek lehetőséget, majd adja meg a kívánt számot az osztásjelek közötti intervallum mezőben.

   Megjegyzés: Az itt beírt szám határozza meg, hogy az osztásközök között hány kategória lesz látható.

  • A tengelyek osztásjelek helyének módosításához bontsa ki az osztásjelekgombot, majd válassza ki a kívánt beállításokat a fő típus és a kis típus mezőben.

  • Ha meg szeretné változtatni a tengelyfeliratok közötti intervallumot, bontsa ki a címkéket, majd a címkék közötti intervallumcsoportban jelölje be az intervallum megadása jelölőnégyzetet, és írja be a kívánt számot a szövegmezőbe.

   Tipp: Az 1 érték beírása esetén minden kategóriához megjelenik felirat, a 2 érték esetén minden másodikhoz, a 3 érték esetén minden harmadikhoz és így tovább.

  • Ha meg szeretné változtatni a tengelyfeliratok elhelyezkedését, bontsa ki a címkéket, majd írja be a kívánt számot a távolság a tengelytől mezőbe.

   Tipp: Írjon be egy kisebb számot, hogy a címke közelebb kerüljön a tengelyhez. Ha nagyobb távolságra van szüksége a címke és a tengely között, írjon be egy nagyobb számot.

  • Ha a címkét szeretné elhelyezni, bontsa ki a címkéket, és válasszon egy lehetőséget a legördülő listában.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×