Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Ez a cikk a Microsoft Excel AB.ÁTLAG függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Átlagot számít egy lista vagy adatbázis rekordjainak azon mezőértékeiből (oszlopából), amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek.

Szintaxis

AB.ÁTLAG(adatbázis; mező; kritérium)

Az AB.ÁTLAG függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • Adatbázis:     A listát vagy adatbázist alkotó cellatartomány. Az adatbázis kapcsolódó adatok sorokba (rekordok) és oszlopokba (mezők) rendezett listája. A lista első sora az egyes oszlopok feliratát tartalmazza.

 • Mező:     Azt jelzi, hogy melyik oszlopból számít eredményt a függvény. Adja meg az oszlopfeliratot idézőjelek között (például "Kor", "Hozam" stb.), vagy a listában az oszlop helyét kifejező számot idézőjelek nélkül (például 1 az első oszlop, 2 a második és így tovább).

 • Kritérium:     A cellák azon tartománya, amely a megadott feltételeket tartalmazza. Bármilyen tartományt használhat kritérium argumentumként, ha az legalább egy oszlopfeliratot és alatta legalább egy üres cellát tartalmaz az oszlop feltételének megadásához.

Megjegyzések

 • A kritérium argumentumban tetszőleges tartományt megadhat, ha az legalább egy oszlopcímet és alatta legalább egy cellát tartalmaz a feltétel megadásához.

  Ha például a G1:G2 tartományban a G1 cella a Bevétel oszlopcímet, a G2 cella pedig a 10000 USD értéket tartalmazza, akkor a tartománynak adhatja az Összehasonlítás nevet, és ezt az adatbázis-függvényekben kritérium argumentumként használhatja.

 • Bár a kritériumtartomány bárhol szerepelhet a munkalapon, lehetőleg ne helyezze közvetlenül a lista alá. Ha ugyanis új adatot visz be a listába, az új információ a lista első sorába kerül, és a többi sor lefelé tolódik. Ha nincs legalább egy üres sor a lista alatt, akkor az Excel nem tud új adatot bevinni.

 • Győződjön meg arról, hogy a kritériumtartomány és a lista nem áll átfedésben.

 • Az adatbázis egy teljes oszlopával úgy végezhet műveletet, hogy a kritériumtartományban a mezőnevek alá egy üres sort szúr be.

Példák

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen.

Fa

Magasság

Kor

Hozam

Nyereség

Magasság

=Alma

>10

<16

=Körte

Fa

Magasság

Kor

Hozam

Nyereség

Alma

18

20

14

105

Körte

12

12

10

96

Cseresznye

13

14

9

105

Alma

14

15

10

75

Körte

9

8

8

76,8

Alma

8

9

6

45

Képlet

Leírás

Eredmény

=AB.ÁTLAG(A4:E10;"Hozam";A1:B2)

A 10 méternél magasabb almafák átlagos hozama

12

=AB.ÁTLAG(A4:E10;3;A4:E10)

Az adatbázisban lévő almafák átlagos kora

13

Példák feltételekre

 • Ha egy cellába egyenlőségjelet ír, azzal azt jelzi, hogy képletet kíván beírni. Ha egyenlőségjelet tartalmazó szöveget szeretne megjeleníteni, akkor helyezze a szöveget és az egyenlőségjelet is idézőjelek közé a következőképpen:

  "=Bedecs"

  Ugyanígy kell eljárnia, ha kifejezést ír be (amely képletek, operátorok és szövegek kombinációja), és szeretné, hogy az Excel jelenítse meg az egyenlőségjelet, ne pedig a számításban használja. Például:

  =''= bejegyzés ''

  Ahol a bejegyzés  helyén a megtalálni kívánt szöveg vagy érték szerepel. Példa:

A cellába beírt karakterek

Az Excel értékelése és a megjelenített eredmény

="=Bedecs"

=Bedecs

="=3000"

=3000

 • Az Excel a szöveges adatok kiértékelésekor nem tesz különbséget a kis- és a nagybetűk között. Használhat azonban olyan képletet is, amely megkülönbözteti a kis- és nagy betűket a keresés folyamán. Erre példát lát majd a cikk későbbi, Szöveg szűrése a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével című részében.

A következő példák összetett feltételeket mutatnak be.

Több feltétel egy oszlopban

Logikai összefüggés:     (Üzletkötő = "Bedecs" VAGY Üzletkötő = "Harmath")

Ha egy oszlopon belül szeretne több feltételnek megfelelő sorokat megtalálni, a feltételeket külön sorokba kell beírni közvetlenül egymás alá a feltételtartományba.

A következő adattartományban (A6:C10) a (B1:B3) feltételtartomány azokat a sorokat jeleníti meg, amelyek az Üzletkötő oszlopban (A8:C10) a „Bedecs\rdblquote vagy a „Harmath\rdblquote nevet tartalmazzák.

 

A

B

C

1

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

2

=Bedecs

3

=Harmath

4

5

6

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

7

Italok

Barta

5122 USD

8

Hús

Varga

450 USD

9

Konzerv

Harmath

6328 USD

10

Termény

Varga

6544 USD

Több feltétel több oszlopban az összes feltétel teljesülésének előírásával

Logikai összefüggés:     (Típus = "Konzerv" ÉS Forgalom > 100000)

Ha olyan sorokat szeretne keresni, amelyek több oszlopban több feltételnek felelnek meg, írja be az összes feltételt a feltételtartomány egyazon sorába.

A következő adattartományban (A6:C10) az (A1:C2) feltételtartomány az összes sort megjeleníti, amelynek Típus oszlopában szerepel a „Termény\rdblquote szó, a Forgalom oszlopban (A9:C10) szereplő érték pedig meghaladja az 1000 dollárt.

 

A

B

C

1

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

2

=Termény

>1000

3

4

5

6

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

7

Italok

Barta

5122 USD

8

Hús

Varga

450 USD

9

Konzerv

Harmath

6328 USD

10

Termény

Varga

6544 USD

Több feltétel több oszlopban bármelyik feltétel teljesülésének az előírásával

Logikai összefüggés:     (Típus = "Termény" VAGY Üzletkötő = "Bedecs")

Ha olyan sorokat szeretne keresni, amelyek több oszlopban több feltételnek felelnek meg, és bármelyik feltétel teljesülése elegendő, a feltételeket a feltételtartomány különböző soraiba írja be.

A következő adattartományban (A6:C10) az (A1:B3) feltételtartomány az összes sort megjeleníti, amely a Típus sorban a „Termény\rdblquote szót vagy az Üzletkötő oszlopban (A8:C10) a „Bedecs\rdblquote nevet tartalmazza.

 

A

B

C

1

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

2

=Termény

3

=Bedecs

4

5

6

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

7

Italok

Barta

5122 USD

8

Hús

Varga

450 USD

9

Konzerv

Harmath

6328 USD

10

Termény

Varga

6544 USD

Több feltételcsoport, amelyek mindegyike több oszlopra vonatkozó feltételeket tartalmaz

Logikai összefüggés:     ( (Üzletkötő = "Bedecs" ÉS Forgalom >3000) VAGY (Üzletkötő= "Harmath" ÉS Forgalom > 1500) )

Ha több feltételcsoportnak megfelelő sorokat szeretne keresni (ahol mindegyik csoport több oszlopra vonatkozik), a feltételeket külön sorokba kell beírnia.

A következő adattartományban (A6:C10) a (B1:C3) feltételtartomány vagy azokat a sorokat jeleníti meg, amelyek az Üzletkötő oszlopban tartalmazzák a „Bedecs\rdblquote nevet és a Forgalom oszlopban 3000 dollár feletti összeg szerepel, vagy azokat, amelyeknél az Üzletkötő oszlopban a „Harmath\rdblquote név, a Forgalom oszlopban (A9:C10) pedig 1500 dollár feletti összeg szerepel.

 

A

B

C

1

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

2

=Bedecs

>3000

3

=Harmath

>1500

4

5

6

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

7

Italok

Barta

5122 USD

8

Hús

Varga

450 USD

9

Konzerv

Harmath

6328 USD

10

Termény

Varga

6544 USD

Több feltételcsoport, amelyek mindegyike egy oszlopra vonatkozó feltételeket tartalmaz

Logikai összefüggés:     ( (Forgalom > 6000 ÉS Forgalom < 6500 ) VAGY (Forgalom < 500) )

Ha több feltételcsoportnak megfelelő sorokat szeretne keresni (ahol mindegyik csoport egy oszlopra vonatkozik), foglaljon több oszlopot egyetlen oszlopazonosító alá.

A következő adattartományban (A6:C10) a (C1:D3) feltételtartomány az olyan sorokat jeleníti meg, amelyek a Forgalom oszlopban (A8:C10) 6  000 és 6  500 közötti, illetve 500 alatti értékeket tartalmaznak.

 

A

B

C

D

1

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

Értékesítés

2

>6000

<6500

3

<500

4

5

6

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

7

Italok

Barta

5122 USD

8

Hús

Varga

450 USD

9

Konzerv

Harmath

6328 USD

10

Termény

Varga

6544 USD

Olyan szöveges értékek megkeresésére használható feltételek, amelyekben nem az összes karakter azonos

Olyan szöveges értékek kiszűréséhez, amelyek részben (de nem teljes egészében) azonos karaktereket tartalmaznak, az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Írjon be egy vagy több karaktert egyenlőségjel (=) nélkül olyan sorok megkereséséhez, amelyek valamelyik oszlopban a megadott karakterekkel kezdődő szöveges értéket tartalmaznak. Ha például a Bed szöveget adja meg feltételnek, az Excel a „Bedecs\rdblquote , a „Bednai\rdblquote , és a „Bede\rdblquote értéket is megtalálja.

 • Használjon helyettesítő karaktert.

  Összehasonlítási feltételként a következő helyettesítő karakterek használhatók.

Helyettesítő karakter

Találat

? (kérdőjel)

Egyetlen tetszőleges karakter
Például Ková?s esetében az eredmény lehet „Kovács” és „Kováts” is.

* (csillag)

Tetszőleges számú tetszőleges karakter
Például a *bolt eredménye lehet „Élelmiszerbolt” és „Könyvesbolt” is.

~ (tilde), amelyet ?, * vagy ~ követ

Kérdőjel, csillag vagy tilde
Például y91~? megtalálja a "y91?"

A következő adattartományban (A6:C10) az (A1:B3) feltételtartomány azokat a sorokat jeleníti meg, amelyeknél a Típus oszlop az „Hú\rdblquote karakterekkel kezdődik, vagy az olyan sorokat, ahol az Üzletkötő oszlopban (A7:C9) a második karakter „u\rdblquote .

 

A

B

C

1

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

2

Én

3

=?u*

4

5

6

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

7

Italok

Barta

5122 USD

8

Hús

Varga

450 USD

9

Konzerv

Harmath

6328 USD

10

Termény

Varga

6544 USD

Képlet eredményeként létrejövő feltételek

Feltételként használhat számított, azaz képlet eredményeként visszakapott értéket is. Az alábbi fontos szempontokat tartsa szem előtt:

 • A képletnek IGAZ-nak vagy HAMIS-nak kell lennie.

 • Mivel képletet használ, a képletet ugyanúgy kell megadni, mint normál esetben, a kifejezést nem a következő módon kell megadni:

  =''= bejegyzés ''

 • Ne használja az oszlopfeliratot feltételfeliratként, hanem vagy hagyja üresen a feltételfeliratot, vagy olyan feliratot használjon, amely nem a lista egy oszlopának felirata (az alábbi példákban Számított átlag és Pontos egyezés).

  Ha relatív cellahivatkozás vagy tartománynév helyett oszlopfeliratot használ, akkor az Excel a #NÉV? vagy az #ÉRTÉK! hibaértéket jeleníti meg a számított feltételképletet tartalmazó cellában. Ezt figyelmen kívül hagyhatja, mivel a lista szűrésére nincs hatással.

 • A feltételként használt képletnek relatív hivatkozás kell utalnia az első sor megfelelő cellájára (az alábbi példában a C7 és az A7 cellára).

 • A képlet összes többi hivatkozásának abszolút hivatkozásnak kell lennie.

A következő részek konkrét példákon mutatják be a képlet eredményeként létrejövő feltételeket

Az adattartományban szereplő összes érték átlagát meghaladó értékek szűrése

A következő adattartományban (A6:D10) a (D1:D2) feltételtartomány azokat a sorokat jeleníti meg, amelyek a Forgalom oszlopban nagyobb értéket tartalmaznak, mint az összes Forgalom érték (C7:C10) átlaga. A képletben a „C7\rdblquote elem az adattartomány (7) első sorának szűrt oszlopára (C) vonatkozik.

 

A

B

C

D

1

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

Számított átlag

2

=C7>ÁTLAG($C$7:$C$10)

3

4

5

6

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

7

Italok

Barta

5122 USD

8

Hús

Varga

450 USD

9

Konzerv

Harmath

6328 USD

10

Termény

Varga

6544 USD

Szöveg szűrése a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével

Az (A6:D10) adattartományban a (D1:D2) feltételtartomány azokat a sorokat jeleníti meg, amelyek az AZONOS függvény használatával végzett, a kis- és nagybetűket megkülönböztető keresés (A10:C10) szerint a Típus oszlopban tartalmazzák a „Termény\rdblquote szót. A képletben az „A7\rdblquote az adattartomány (7) első sorának szűrt oszlopára (A) utal.

 

A

B

C

D

1

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

Pontos egyezés

2

=AZONOS(A7, "Konzerv")

3

4

5

6

Típus:

Értékesítő

Értékesítés

7

Italok

Barta

5122 USD

8

Hús

Varga

450 USD

9

Konzerv

Harmath

6328 USD

10

Termény

Varga

6544 USD

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×