Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Ez a cikk a Microsoft Excel AB.DARAB2 függvényének képletszintaxisát és használatát ismerteti.

Leírás

Összeszámlálja egy lista vagy adatbázis rekordjainak mezőjében (oszlopában) azokat a nem üres cellákat, amelyek megfelelnek a megadott feltételeknek.

A mező argumentum megadása nem kötelező. Ha a mező értékét nem adja meg, akkor az AB.DARAB2 az adatbázis egészében összeszámolja a kritériumoknak eleget tevő rekordokat.

Szintaxis

AB.DARAB2(adatbázis; mező; kritérium)

Az AB.DARAB2 függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • Adatbázis:    Megadása kötelező. Az adatbázist alkotó cellatartomány. A Microsoft Excel alkalmazásban az adatbázis kapcsolódó adatainak sorokba (rekordok) és oszlopokba (mezők) rendezett listája. A lista első sora az egyes oszlopok feliratát tartalmazza.

 • Mező:    Nem kötelező. Azt jelzi, melyik oszlopot használja a függvényben. Adja meg az oszlopfeliratot idézőjelek között (például "Kor", "Hozam" stb.), vagy a listában az oszlop helyét kifejező számot idézőjelek nélkül (például 1 az első oszlop, 2 a második és így tovább).

 • Kritérium:    Megadása kötelező. A cellák azon tartománya, amely a megadott feltételeket tartalmazza. Bármilyen tartományt használhat kritérium argumentumként, ha az legalább egy oszlopfeliratot és alatta legalább egy üres cellát tartalmaz az oszlop feltételének megadásához.

Megjegyzések

 • A kritérium argumentumban tetszőleges tartományt adhat meg, ha az legalább egy oszlopcímet és alatta legalább egy cellát tartalmaz a feltétel megadásához.

  Tegyük fel, hogy a G1:G2 tartományban a G1 cella a Bevétel oszlopcímet, a G2 cella pedig a 10000 USD értéket tartalmazza. A tartománynak adhatja az Összehasonlítás nevet, és ezt az adatbázis-függvényekben kritérium argumentumként használhatja.

 • Bár a kritériumtartomány bárhol szerepelhet a munkalapon, lehetőleg ne helyezze azt közvetlenül a lista alá. Ha ugyanis új adatot visz be a listába, az új információ a lista első sorába kerül, és a többi sor lefelé tolódik. Ha nincs legalább egy üres sor a lista alatt, akkor az Excel nem tud új adatot bevinni.

 • Győződjön meg arról, hogy a kritériumtartomány és a lista nem áll átfedésben.

 • Az adatbázis egy teljes oszlopával úgy végezhet műveletet, hogy a kritériumtartományban a mezőnevek alá egy üres sort szúr be.

Példák

Másolja a mintaadatokat az alábbi táblázatból, és illessze be őket egy új Excel-munkalap A1 cellájába. Ha azt szeretné, hogy a képletek megjelenítsék az eredményt, jelölje ki őket, és nyomja le az F2, majd az Enter billentyűt. Szükség esetén módosíthatja az oszlopok szélességét, hogy az összes adat látható legyen. Ha bemásolja bármelyiket a következő mintaadatok közül az Excelbe, ügyeljen rá, hogy a táblázat minden celláját kiválassza, a bal felső sarokban lévőt is.

Fa

Magasság

Kor

Hozam

Nyereség

Magasság

="=Alma"

>10

<16

="=Körte"

Fa

Magasság

Kor

Hozam

Nyereség

Alma

18

20

14

10 500

Körte

12

12

10

96.0

Cseresznye

13

14

9

10 500

Alma

14

15

10

75.0

Körte

9

8

8

76,8

Alma

8

9

6

45.0

Képlet

Leírás

Eredmény

=AB.DARAB2(A4:E10;"Nyereség";A1:F2)

Megszámolja az "Apple" értéket tartalmazó sorokat (1) az A oszlopban 10->és <16-os magassággal. Csak a 8. sor felel meg a három feltételnek.

1

Példák feltételekre

 • Ha egy cellában =bejegyzés alakú kifejezést ad meg, akkor az Excel ezt képletként értelmezi, és megpróbálja kiszámítani. Ha úgy szeretné beírni az =bejegyzés kifejezést, hogy az Excel ne próbálja kiszámítani, akkor a következő szintaxist használja:

  =''= bejegyzés ''

  Ahol a bejegyzés  helyén a megtalálni kívánt szöveg vagy érték szerepel. Példa:

A cellába beírt karakterek

Az Excel értékelése és a megjelenített eredmény

="=Bedecs"

=Bedecs

="=3000"

=3000

 • Az Excel a szöveges adatok szűrésénél nem tesz különbséget a kis- és a nagybetűk között. Képlet segítségével azonban végezhető a kis- és nagybetűket megkülönböztető keresés.

A következő példák összetett feltételeket mutatnak be.

Több feltétel egy oszlopban

Logikai összefüggés:     (Üzletkötő = "Bedecs" VAGY Üzletkötő = "Harmath")

Ha egy oszlopon belül szeretne több feltételnek megfelelő sorokat megtalálni, a feltételeket külön sorokba kell beírnia közvetlenül egymás alá a feltételtartományba.

A következő adattartományban (A6:C10) a (B1:B3) feltételtartománnyal azon sorok száma határozható meg, amelyek az Üzletkötő oszlopban a „Bedecs” vagy a „Harmath” nevet tartalmazzák.

Üzletkötő

="=Bedecs"

="=Harmath"

Kategória

Üzletkötő

Forgalom

Italok

Barta

512 200 Ft

Hús

Varga

45 000 Ft

Konzerv

Harmath

632 800 Ft

Konzerv

Varga

654 400 Ft

Képlet

Leírás

Eredmény

'=AB.DARAB2(A6:C10;2;B1:B3)

A függvény összeszámolja az A6:C10 tartományban azoknak a soroknak a számát (3), amelyek teljesítik a 2. és a 3. sorban lévő Üzletkötő feltételek valamelyikét.

=AB.DARAB2(A6:C10;2,B1:B3)

Több feltétel több oszlopban az összes feltétel teljesülésének előírásával

Logikai összefüggés:     (Típus = "Termény" ÉS Forgalom > 2000)

Ha olyan sorokat szeretne keresni, amelyek több oszlopban több feltételnek felelnek meg, írja be az összes feltételt a feltételtartomány egyazon sorába.

A következő adattartományban (A6:C12) az (A1:C2) feltételtartománnyal azon sorok száma határozható meg, amelynek Kategória oszlopában szerepel a „Termény” szó, a Forgalom oszlopban szereplő érték pedig meghaladja a 2000 dollárt.

Kategória

Üzletkötő

Forgalom

="=Termény

>200 000

Kategória

Üzletkötő

Forgalom

Italok

Barta

512 200 Ft

Hús

Varga

45 000 Ft

Termény

Harmath

93 500 Ft

Termény

Varga

654 400 Ft

Italok

Harmath

367 700 Ft

Termény

Bedecs

318 600 Ft

Képlet

Leírás

Eredmény

'=AB.DARAB2(A6:C12;;A1:C2)

A függvény összeszámolja a 2. sorban lévő feltételeket (="Termény" és >200 000) az A6:C12 tartományban teljesítő sorok számát (2).

=AB.DARAB2(A6:C12;;A1:C2)

Több feltétel több oszlopban bármelyik feltétel teljesülésének az előírásával

Logikai összefüggés:     (Típus = "Termény" VAGY Üzletkötő = "Bedecs")

Ha olyan sorokat szeretne keresni, amelyek több oszlopban több feltételnek felelnek meg, és bármelyik feltétel teljesülése elegendő, a feltételeket a feltételtartomány különböző soraiba írja be.

A következő adattartományban (A6:C10) az A1:B3 feltételtartomány az összes sort megjeleníti, amely a „Termény” szót (a Típus oszlopban) vagy a „Bedecs” nevet tartalmazza.

Kategória

Üzletkötő

="=Termény"

="=Bedecs"

Kategória

Üzletkötő

Forgalom

Italok

Barta

512 200 Ft

Hús

Bedecs

67 500 Ft

Termény

Harmath

93 700 Ft

Termény

Harmath

Képlet

Leírás

Eredmény

'=AB.DARAB2(A6:C10;"Értékesítés";A1:B3)

A függvény összeszámolja az A6:C10 tartományban lévő azon sorok számát (2), amelyek teljesítik az A1:C3 tartományban lévő feltételek valamelyikét, ahol az „Értékesítés mező” nem üres. .

=AB.DARAB2(A6:C10;"Értékesítés";A1:B3)

Több feltételcsoport, amelyek mindegyike több oszlopra vonatkozó feltételeket tartalmaz

Logikai összefüggés:     ( (Üzletkötő = "Bedecs" ÉS Forgalom >3000) VAGY (Üzletkötő= "Harmath" ÉS Forgalom > 1500) )

Ha több feltételcsoportnak megfelelő sorokat szeretne keresni (ahol mindegyik csoport több oszlopra vonatkozik), a feltételeket külön sorokba kell beírnia.

A következő adattartományban (A6:C10) a (B1:C3) feltételtartománnyal azon sorok száma határozható meg, amelyek az Üzletkötő oszlopban tartalmazzák a „Bedecs” nevet és a Forgalom oszlopban 3000 dollár feletti összeg szerepel, vagy azokat, amelyeknél az Üzletkötő oszlopban a „Harmath” név, a Forgalom oszlopban pedig 1500 dollár feletti összeg szerepel.

Kategória

Üzletkötő

Forgalom

="=Bedecs"

>300 000

="=Fodor"

>150 000

Kategória

Üzletkötő

Forgalom

Italok

Barta

512 200 Ft

Hús

Varga

45 000 Ft

Konzerv

Harmath

632 800 Ft

Konzerv

Varga

654 400 Ft

Képlet

Leírás

Eredmény

=AB.DARAB2(A6:C10;;B1:C3)

A függvény összeszámolja a B1:C3 tartományban lévő feltételeket teljesítő sorok számát (2).

=AB.DARAB2(A6:C10;;B1:C3)

Több feltételcsoport, amelyek mindegyike egy oszlopra vonatkozó feltételeket tartalmaz

Logikai összefüggés:     ( (Forgalom > 6000 ÉS Forgalom < 6500 ) VAGY (Forgalom < 500) )

Ha több feltételcsoportnak megfelelő sorokat szeretne keresni (ahol mindegyik csoport egy oszlopra vonatkozik), foglaljon több oszlopot egyetlen oszlopazonosító alá.

A következő adattartományban (A6:C10) a (C1:D3) feltételtartománnyal azon sorok száma határozható meg, amelyek a Forgalom oszlopban 6000 és 6500 USD közötti, illetve 500 USD alatti értékeket tartalmaznak.

Kategória

Üzletkötő

Forgalom

Forgalom

>600 000

<650 000

<50 000

Kategória

Üzletkötő

Forgalom

Italok

Barta

512 200 Ft

Hús

Varga

45 000 Ft

Konzerv

Harmath

632 800 Ft

Termény

Varga

654 400 Ft

Képlet

Leírás

Eredmény

'=AB.DARAB2(A6:C10;;C1:D3)

A függvény összeszámolja azoknak a soroknak a számát (2), amelyek teljesítik a 2. sorban lévő (>600 000 és <650 000) vagy a 3. sorban lévő (<50 000) feltételt.

=AB.DARAB2(A6:C10;;C1:D3)

Olyan szöveges értékek megkeresésére használható feltételek, amelyekben nem az összes karakter azonos

Olyan szöveges értékek kiszűréséhez, amelyek részben (de nem teljes egészében) azonos karaktereket tartalmaznak, az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Írjon be egy vagy több karaktert egyenlőségjel (=) nélkül olyan sorok megkereséséhez, amelyek valamelyik oszlopban a megadott karakterekkel kezdődő szöveges értéket tartalmaznak. Ha például a Bed szöveget adja meg feltételnek, az Excel a „Bedecs\rdblquote , a „Bednai\rdblquote , és a „Bede\rdblquote értéket is megtalálja.

 • Használjon helyettesítő karaktert.

  Összehasonlítási feltételként a következő helyettesítő karakterek használhatók.

Helyettesítő karakter

Találat

? (kérdőjel)

Egyetlen tetszőleges karakter
Például Ková?s esetében az eredmény lehet „Kovács” és „Kováts” is.

* (csillag)

Tetszőleges számú tetszőleges karakter
Például a *bolt eredménye lehet „Élelmiszerbolt” és „Könyvesbolt” is.

~ (tilde), amelyet ?, * vagy ~ követ

Kérdőjel, csillag vagy tilde
például fy91~? eredménye lehet "y91?"

A következő adattartományban (A6:C10) az (A1:B3) feltételtartománnyal azon sorok száma határozható meg, amelyeknél a Típus oszlop a „Hú” karakterekkel kezdődik, vagy az olyan sorokat, ahol az Üzletkötő oszlopban a második karakter „u”.

Kategória

Üzletkötő

Értékesítés

?u*

Kategória

Üzletkötő

Forgalom

Italok

Barta

512 200 Ft

Hús

Varga

45 000 Ft

Konzerv

Harmath

632 800 Ft

Konzerv

Varga

654 400 Ft

Képlet

Leírás

Eredmény

'=AB.DARAB2(A6:C10;;A1:B3)

A függvény összeszámolja az A1:B3 tartományban lévő feltételek valamelyikét teljesítő sorok számát (3).

=AB.DARAB2(A6:C10;;A1:B3)

Képlet eredményeként létrejövő feltételek

Feltételként használhat számított, azaz képlet eredményeként visszakapott értéket is. Az alábbi fontos szempontokat tartsa szem előtt:

 • A képletnek IGAZ-nak vagy HAMIS-nak kell lennie.

 • Mivel képletet használ, a képletet ugyanúgy kell megadni, mint normál esetben, a kifejezést nem a következő módon kell megadni:

  =''= bejegyzés ''

 • Ne használja az oszlopfeliratot feltételfeliratként, hanem vagy hagyja üresen a feltételfeliratot, vagy olyan feliratot használjon, amely nem a lista egy oszlopának felirata (az alábbi példákban Számított átlag és Pontos egyezés).

  Ha relatív cellahivatkozás vagy tartománynév helyett oszlopfeliratot használ a képletben, az Excel hibaértéket jelenít meg, például #NAME? vagy #VALUE!, a feltételt tartalmazó cellában. Ezt figyelmen kívül hagyhatja, mivel a lista szűrésére nincs hatással.

 • A feltételben használt képletnek relatív hivatkozás kell utalnia az első sor megfelelő cellájára.

 • A képlet összes többi hivatkozásának abszolút hivatkozásnak kell lennie.

Az adattartományban szereplő összes érték átlagát meghaladó értékek szűrése

A következő adattartományban (A6:D10) a (C1:C2) feltételtartománnyal azon sorok száma határozható meg, amelyek a Forgalom oszlopban nagyobb értéket tartalmaznak, mint az összes Forgalom érték (C7:C10) átlaga. Az átlagot a C4 cella képlete számítja ki, majd a C2 cella az =">"&C4 képletben ezt az eredményt felhasználva meghatározza a kritériumot.

Értékesítés

=ÖSSZEFŰZ(">";C4)

Számított átlag

=ÁTLAG(C7:C10)

Kategória

Üzletkötő

Forgalom

Italok

Barta

512 200 Ft

Hús

Varga

45 000 Ft

Konzerv

Harmath

632 800 Ft

Termény

Varga

654 400 Ft

Képlet

Leírás

Eredmény

'=AB.DARAB2(A6:C10;;C1:C2)

A függvény összeszámolja azoknak a soroknak a számát, amelyek teljesítik a C1:C2 tartományban lévő (>461 100) feltételt. A C2 cellában lévő feltétel a =">" és a C4 cella (amely a C7:C10 számított átlaga) összefűzésével jött létre.

=AB.DARAB2(A6:C10;;C1:C2)

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×