Access SQL: WHERE záradék

Ez a témakör az Access SQL használatával foglalkozó témakörsorozatunk része. A jelen témakör ismerteti, hogy hogyan írhat WHERE záradékot, és példákkal szemlélteti a WHERE záradékok írásakor használható különféle technikákat.

Az SQL-utasításokban a WHERE záradékkal feltételeket adhat meg abból a célból, hogy a lekérdezés eredményében csak a feltételeknek megfelelő mezőértékeket tartalmazó rekordok jelenjenek meg.

Az Access SQL áttekintését a következő témakörben találhatja meg: Access SQL: alapfogalmak, szókészlet és szintaxis.

Tartalom

Eredmények korlátozása feltétel megadásával

Ha adatok segítségével szeretné korlátozni a lekérdezésben visszaadott rekordok számát, ehhez feltételeket kell megadnia. A lekérdezési feltételek hasonlítanak a képletekre – olyan karakterláncok, amelyek mezőhivatkozásokból, műveleti jelekből (operátorokból) és konstansokból állnak. A lekérdezési feltételek egyfajta kifejezésnek tekinthetők.

Az alábbi táblázat néhány példát mutat be a feltételekre, és ismerteti azok működését.

Feltételek

Leírás

>25 and <50

Ez a feltétel a Szám típusú mezőkre (például az Ár vagy a Raktárkészlet mezőre) alkalmazható. Azoknak a rekordoknak az esetében teljesül, amelyekben az Ár vagy a Raktárkészlet mező értéke 25-nél nagyobb, de 50-nél kisebb.

DateDiff ("yyyy"; [SzületésiDátum]; Date()) > 30

Ez a feltétel egy Dátum/idő típusú (például SzületésiDátum) mezőre alkalmazható. Csak azok a rekordok kerülnek bele a lekérdezés eredményébe, amelyekben a születési dátum és a mai dátum közötti különbség több, mint 30 év.

Is Null

Ez a feltétel bármilyen típusú mezőre alkalmazható, és azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a mező értéke Null.

Ahogy az előző táblázatban látható, a feltételek nagyban eltérhetnek a vizsgált mező adattípusától és az egyéni szükségletektől függően. Egyes feltételek egyszerűek, alapvető operátorokat és állandókat tartalmaznak. Más feltételek összetettek, függvényekből és speciális operátorokból állnak, és mezőhivatkozásokat tartalmaznak.

Fontos: Ha a mezőt összesítő függvényben használja, a feltételek meghatározására nem használhatja a WHERE záradékot. Helyette a HAVING záradékot kell alkalmaznia az összesített mezőkön. További információt az Access SQL: alapfogalmak, szókészlet és szintaxis és a HAVING záradék című témakörben talál.

A WHERE záradék szintaxisa

A SELECT utasítás WHERE záradékával lekérdezési feltételeket adhat meg.

A WHERE záradék szintaxisa az alábbi:

WHERE field = criterion

Tegyük fel, hogy egy ügyfél telefonszámát szeretné megtudni, de csak arra emlékszik, hogy az ügyfél vezetékneve Deák. Ahelyett, hogy az adatbázisban szereplő összes telefonszámot végignézné, a WHERE záradékkal korlátozhatja az eredményeket, és így könnyebben megtalálhatja a keresett telefonszámot. Ha a vezetékneveket a LastName mező tartalmazza, a WHERE záradék így néz ki:

WHERE [LastName]='Bagel'

Megjegyzés: A WHERE záradékban a feltételeket nem szükséges az értékek egyenlőségére alapozni. Használhatja bármelyik összehasonlító operátort, például a nagyobb (>) és a kisebb (<) jelet. Például: WHERE [Price]>100.

A WHERE záradék használata adatforrások egyesítéséhez

Előfordulhat, hogy az egyesítendő adatforrások mezőinek adatai megegyeznek, de különböző típusúak. Az egyik tábla mezője például Szám típusú, és ezt a mezőt össze kell vetni egy másik tábla Szöveg típusú mezőjével.

Különböző adattípusú mezők között nem lehet illesztést létrehozni. A különböző adattípusú mezők értékein alapuló adatforrások adatainak egyesítéséhez olyan WHERE záradékot kell létrehoznia, amelyben az egyik mező a másik feltétele. Ezt a LIKE kulcsszóval teheti meg.

Tegyük fel, hogy a table1 és a table2 táblából származó adatokat szeretné használni, de csak abban az esetben, ha a field1 (a table1 egyik szövegmezője) ugyanazt az adatot tartalmazza, mint a field2 (a table2 egyik számmezője). Ebben az esetben a WHERE záradék a következőképpen néz ki:

WHERE field1 LIKE field2

A WHERE záradékban használatos feltételek létrehozásáról további tudnivalókat a Példák lekérdezésfeltételekre című témakörben talál.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×