Adatimportálás a Business Contact Manager alkalmazásba

A Business Contact Manager for Outlook megkönnyíti a más programokban, például Excelben vagy az Outlook-névjegyalbummappában tárolt üzleti rekordok importálását.

Az Üzleti adatok importálása varázsló segítségével a fiókokra és a kapcsolattartókra vonatkozó üzleti rekordokat a testreszabásokkal együtt importálhatja a Business Contact Manager for Outlookba.

A témakör tartalma

Amire oda kell figyelni az importáláskor

Az importálni kívánt fájltípus kiválasztása

Mi az a testreszabás?

Business Contact Manager-fájl (.bcm) importálása

Business Contact Manager-testreszabások (.bcmx) importálása

Importálás más, .csv fájltípust használó alkalmazásból, illetve Microsoft Excel vagy Microsoft Access alkalmazásból

Importálás Microsoft Outlook-névjegyalbummappából

ACT!- vagy QuickBooks-fájl importálása

Bizonyos fájltípusok esetén a varázsló kéri az importálandó fájl megadását, majd importálja a fájlt. Más fájltípusok esetén meg kell adnia az importálandó fájl nevét, és jeleznie kell, hogyan kezelje a varázsló az egyes rekordokat és a testreszabásokat. Ha Excel-fájlt vagy termék- és szolgáltatáslistát importál a vesszővel elválasztott értékeket tartalmazó fájl (.csv) néven ismert fájltípusból, a varázsló végigvezeti az importálandó lista oszlopfejléceinek a Business Contact Manager megfelelő mezőihez (például Egységár, Munkahelyi cím) rendelésének folyamatán. Ezt a folyamatot megfeleltetésnek (illetve olykor leképezésnek vagy hozzárendelésnek) nevezik.

Vissza a lap tetejére

Amire oda kell figyelni az importáláskor

Az üzleti adatok Business Contact Manager for Outlookba importálása előtt vegye figyelembe a következőket:

 • Importálás előtt mindig készítsen biztonsági másolatot az adatbázisról, mert a folyamat nem vonható vissza.

 • A fájl importálása előtt ajánlott a fájl mezőit összehasonlítani egy ügyfél vagy kapcsolattartó rekord mezőivel, majd úgy módosítani őket, hogy megfeleljenek a Business Contact Manager for Outlook-rekord mezőinek. Az importálni kívánt fájlban lévő címadatokat szétválaszthatja például úgy, hogy megfeleljenek a Business Contact Manager for OutlookMunkahely címe, utca, házszám, Munkahely címe, város és Munkahely címe, megye mezőinek.

 • Ha a Business Contact Manager for Outlook nagy mennyiségű adatot importál, előfordulhat, hogy az állapotablakban pontatlanul szerepel a folyamat állása. Lehet, hogy az állapotablak üres vagy a Nem válaszol üzenet látható benne, de a Business Contact Manager for Outlook továbbra is importálja az adatokat.

 • A Business Contact Manager for Outlook csak a Unicode fájlformátumot támogatja, az egyéb (például ANSI) fájlformátumokat nem.

Vissza a lap tetejére

Az importálni kívánt fájltípus kiválasztása

A Business Contact Manager for Outlookba többféle fájltípust is importálhat. Az egyes fájltípusokra vonatkozó útmutatóhoz kattintson az adott fájltípusra.

Fájltípus

Leírás

Business Contact Manager for Outlook-adatok (.bcm)

A Business Contact Manager for Outlookban lévő összes adat, beleértve az összes fiókot, kapcsolattartót, lehetőséget, üzleti projektet, projektfeladatot és azok kapcsolati előzményeit. Tartalmazza ezenkívül a testreszabásokat, marketingtevékenységeket, valamint a termék- és szolgáltatáslistákat is.

Business Contact Manager-testreszabások (.bcmx)

Egyéni űrlapelrendezések, lapok és nézetek, egyéni jelentések, valamint projektsablonok.

Megjegyzés: A testreszabásokat csak az adatbázis tulajdonosa tudja importálni.

Vesszővel elválasztott értékek (.csv)

A termék- és szolgáltatáslisták rendszerint .csv fájlformátumúak.

Vesszővel elválasztott értékek (.csv) fájlformátumú adatok. Szinte bármilyen programból származó adatokat lehet menteni .csv formátumban, így többnyire akkor is mentheti az egyes alkalmazásokból az adatokat .csv fájlformátumban, ha az adott alkalmazás saját fájlformátuma nem szerepel a felsorolásban, majd ezt követően importálhatja az adatokat a Business Contact Manager for Outlookba.

Excel-munkafüzet (.xls, .xlsx)

Microsoft Excel-munkafüzet formátumú adatfájlok.

Access adatbázis (.mdb, .accdb)

Microsoft Access fájlformátumú adatok.

Outlook-névjegyalbummappa (.pst)

Microsoft Outlook fájlformátumú (.pst) névjegyek. Ha a Business Contact Manager-adatbázis meg van osztva, minden felhasználó számára ajánlott, hogy importálja a saját Outlook-névjegyeit.

ACT! (.dbf, .pad)

ACT! fájlformátumban mentett adatok. A Business Contact Manager for Outlook tartalmaz egy adatátalakító eszközt, amely lehetővé teszi az ACT! fájlformátumú adatok importálás előtti átalakítását .bcm formátumba.

Megjegyzések: Ha az ACT! (.dbf, .pad) vagy a QuickBooks (.IIF) fájlformátumot választotta, az adatok Business Contact Manager (.bcm) fájlformátumba történő átalakításához kattintson az Adatok konvertálása lehetőségre. Az eszköz segít importálni az ilyen típusú fájlokat. Kövesse az eszközben megjelenő utasításokat.

 • Az ACT! fájlformátumú adatok importálásához előbb telepítenie kell az ACT! alkalmazást a számítógépre.

QuickBooks (.IIF)

A QuickBooks minden .iif fájlformátumú fájlverziója importálható. A Business Contact Manager for Outlook tartalmaz egy adatátalakító eszközt, amely lehetővé teszi a QuickBooks-adatok importálás előtti átalakítását .bcm formátumba.

Tipp: Ha az adatai olyan formátumban vannak mentve, amely nem szerepel az Üzleti adatok importálása varázslóban, mentse az adatokat vesszővel elválasztott értékeket tartalmazó fájlként (.csv), majd importálja őket a Business Contact Manager-adatbázisba.

Vissza a lap tetejére

Mi az a testreszabás?

A testreszabás a Business Contact Manager for Outlook módosítása. A testreszabásoknak többféle formája lehet. Amikor új lapot hoz létre a munkaterületen, az is testreszabás. Ha új űrlapokat hoz létre, vagy ha mezőket vagy szakaszokat vesz fel vagy távolít el a meglévő űrlapokból, az is testreszabás. Testreszabások a felhasználói mezők, az egyéni jelentések és az üzleti projektsablonok is. Ha olyasmit csinál, ami túlmegy a Business Contact Manager for Outlook alapértelmezett űrlapjain és mezőin, akkor az valószínűleg mind testreszabás.

Vissza a lap tetejére

További tudnivalók a testreszabások importálásáról

A testreszabások Business Contact Manager for Outlookba importálásának két módja van. Az egyik a .bcm fájltípussal történő importálás. Ez a fájltípus nem csak az üzleti adatrekordokat tartalmazza, hanem a rekordokon, űrlapokon és jelentéseken végrehajtott testreszabásokat is. A másik lehetőség a testreszabások .bcmx fájltípus útján történő importálása. Ez a fájltípus nem tartalmaz üzleti adatokat, csak a Business Contact Manager for Outlookon végrehajtott testreszabásokat. Ez akkor hasznos, ha a testreszabásokat a már meglévő adatokra szeretné alkalmazni az adatok felülírása vagy új adatok hozzáadása nélkül.

A testreszabások importálásakor, akár .bcm,. akár .bcmx fájlból történik, felülírja a céladatbázisban található beállításokat a fájlban tárolt testreszabásokkal. Vannak azonban kivételek:

 • Ha a céladatbázis tartalmaz olyan testreszabásokat, amelyek a .bcmx fájlban nem szerepelnek, például egy új, a fiókra épülő rekordtípust, azok a testreszabások megmaradnak.

 • Ha a .bcmx fájl tartalmaz egy egyéni Kapcsolat mezőtípust, de nincs olyan adattípus a céladatbázisban, amire hivatkozik, a mező nem lesz hozzáadva az adatbázishoz.

Vissza a lap tetejére

Business Contact Manager-fájl (.bcm) importálása

Ez a fájltípus az üzleti adatrekordokat, valamint a rekordokon, űrlapokon és jelentéseken végrehajtott testreszabásokat tartalmazza.

 1. Kattintson a Fájl fülre.

 2. Kattintson a Business Contact Manager fülre, majd az Importálás és exportálás gombra.

 3. Kattintson az Importálás fájlból lehetőségre.

  Megnyílik az Üzleti adatok importálása varázsló.

 4. Írja be a .bcm fájl helyét és nevét, vagy keresse meg a fájlt a Tallózás gombra kattintva.

 5. Kattintson a Tovább gombra.

  az importálási beállítások kiválasztására szolgáló ablak

 6. Adja meg, hogyan szeretné kezelni az ismétlődő rekordokat. Választási lehetőségek:

  • Az ismétlődő rekordok ne legyenek importálva. Az importált fájl ismétlődő rekordjai nem lesznek importálva, változatlanul hagyva a meglévő rekordokat.

  • Az ismétlődő rekordok importálása új rekordként. Az importált fájl ismétlődő rekordjai importálva lesznek más, kapcsolódó néven, változatlanul hagyva a meglévő rekordokat.

  • A meglévő rekordok frissítése. Ha vannak ismétlődő rekordok, és az importált rekord más vagy több információt tartalmaz, akkor a rekord frissül.

   Az importálási ablak duplikált elemeket megjelenítő része

   Ismétlődésről akkor beszélünk, ha egy importált rekord neve megegyezik egy meglévő rekord nevével.

 7. Válassza ki, hogyan szeretné kezelni a testreszabásokat. Választási lehetőségek:

  • Egyéni elrendezések (űrlapok, lapok és nézetek) importálása. A meglévő űrlapok, lapok és nézetek elrendezését felváltják az importálandó fájlban lévő űrlapok, lapok és nézetek.

  • Ne legyen eltávolítva egy mező sem a meglévő űrlapelrendezésből. Az importált fájlban lévő űrlapok, lapok és nézetek nem távolítják el a meglévő adatbázis egyetlen használatban lévő mezőjét sem. Az importált fájlból származó új mezőket a program hozzáfűzi az űrlapokhoz, lapokhoz vagy nézetekhez.

   Egyéni beállítások importálási szakasza az importálási ablakban

 8. Jelölje ki az importálásban szerepeltetni kívánt további tételeket. Választási lehetőségek:

  • Kapcsolati előzmény

  • Termékek (és szolgáltatások)

  • Egyéni jelentések

  • Projektsablonok

 9. Kattintson az Importálás gombra.

Vissza a lap tetejére

Business Contact Manager-testreszabások (.bcmx) importálása

A testreszabás a Business Contact Manager for Outlook módosítása azért, hogy a saját igényeihez idomítsa a terméket. A .bcmx kiterjesztésű fájlok csak testreszabásokat tartalmaznak, üzleti adatokat, például fiókokat, kapcsolattartókat és érdeklődőket nem.

 1. Kattintson a Fájl fülre.

 2. Kattintson a Business Contact Manager fülre, majd az Importálás és exportálás gombra.

 3. Kattintson az Importálás fájlból lehetőségre.

  Megnyílik az Üzleti adatok importálása varázsló.

 4. Írja be a .bcmx fájl helyét és nevét, vagy keresse meg a fájlt a Tallózás gombra kattintva.

  Az importálandó .bcmx fájl neve megjelenik az Importálandó fájl mezőben.

 5. Kattintson az Importálás gombra.

  A Business Contact Manager for Outlook importálja az adatokat. Amikor elkészült, átirányítja a felhasználót egy olyan ablakba, ahol megtekintheti az importálással kapcsolatos üzeneteket és az esetleges hibaüzeneteket, amelyek egy naplófájlban vannak rögzítve. A naplófájl a Napló megtekintése elemre kattintva tekinthető meg.

Vissza a lap tetejére

Importálás más, .csv fájltípust használó alkalmazásból, illetve Microsoft Excel vagy Microsoft Access alkalmazásból

A .csv fájlformátum egy egyszerű, de hatékony formátum az adatok egyik programból a másikba való átvitelére. A .csv fájlokat számos program képes olvasni, köztük a Microsoft Excel is.

A .csv formátumú fájlok segítségével a termék- és szolgáltatáslistát is importálhatja. Ezeket a listákat bizonyos módon strukturálni kell az importáláshoz. A termék- és szolgáltatáslisták importálása előtt elvégzendő feladatokat lásd: Termék- és szolgáltatáslista importálása.

Ha az adatok Excel- vagy Access-fájlban vannak, használhatja a következő eljárást is az adatok importálásához.

A szakasz tartalma

1. lépés: Az importálandó .csv, Excel- vagy Access-fájl kijelölése

2. lépés: A mezők megfeleltetése

Termék- és szolgáltatáslista importálása

A lista importálása

A .csv-importálási hibák javítása

1. lépés: Az importálandó .csv, Excel- vagy Access-fájl kijelölése

 1. Kattintson a Fájl fülre.

 2. Kattintson a Business Contact Manager fülre, majd az Importálás és exportálás gombra.

 3. Kattintson az Importálás fájlból lehetőségre.

  Megnyílik az Üzleti adatok importálása varázsló.

 4. Írja be a .csv, Excel- vagy Access-fájl helyét és nevét, vagy keresse meg a fájlt a Tallózás gombra kattintva.

  A fájl neve megjelenik az Importálandó fájl mezőben.

 5. Kattintson a Tovább gombra.

 6. Adja meg, hogyan szeretné kezelni az ismétlődő rekordokat. Választási lehetőségek:

  • Az ismétlődő rekordok ne legyenek importálva. Az importált fájl ismétlődő rekordjai nem lesznek importálva, változatlanul hagyva a meglévő rekordokat.

  • Az ismétlődő rekordok importálása új rekordként. Az importált fájl ismétlődő rekordjai importálva lesznek más, kapcsolódó néven, változatlanul hagyva a meglévő rekordokat. Ismétlődésről akkor beszélünk, ha egy importált rekord neve megegyezik egy meglévő rekord nevével.

 7. Kattintson a Tovább gombra.

Vissza a lap tetejére

2. lépés: A mezők megfeleltetése

Most az importálandó fájl oszlopfejléceit (mezőit) fogja hozzárendelni a Business Contact Manager megfelelő mezőihez. Ezt a folyamatot megfeleltetésnek (illetve olykor leképezésnek vagy hozzárendelésnek) nevezik.

 1. Végezze el egy .csv, Excel- vagy Access-fájl megfeleltetését.

  • .csv fájl    

   Szükség esetén jelölje be az importálni kívánt .csv fájlhoz tartozó jelölőnégyzetet.

  • Excel-fájl    

   Az Excel-munkafüzet mindegyik Excel-munkalapja szerepel a listán. Jelölje be mindegyik importálandó munkalap jelölnégyzetét.

   Ha az Excel-munkafüzetnek csak egy munkalapján vannak adatok (függetlenül attól, hogy hány munkalap van a fájlban), csak az ahhoz a munkalaphoz tartózó jelölőnégyzetet jelölje be.

  • Access-fájl    

   A listán az Access-adatbázist alkotó táblák szerepelnek. Jelölje be mindegyik importálni kívánt tábla jelölőnégyzetét.

   Ha az Access-adatbázisnak csak egy lapján vagy egy táblájában vannak adatok (a fájlban lévő táblák számától függetlenül), csak az ahhoz a táblához tartózó jelölőnégyzetet jelölje be.

 2. Az Importálás másként oszlopban kattintson az importálandó rekordtípusra ( például Fiók vagy Kapcsolattartó).

 3. Kattintson a Megfeleltetés lehetőségre.

  Mezők importálási ablaka

 4. A mezők megfeleltetése során az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • A mezők kézi megfeleltetéséhez húzza az Importálandó mezők listán (1) a megfeleltetni kívánt mezőt a Rendelkezésre álló mezők lista egyik mezőjéhez.

  • Ha azt szeretné, hogy a Business Contact Manager for Outlook képezze le a mezőket, kattintson az Automatikus megfeleltetés (2) lehetőségre. Ezután görgessen végig a Rendelkezésre álló mezők listán, és ellenőrizze a megfeleltetéseket.

  • A mezőknek egy korábbi megfeleltetés szerinti megfeleltetéséhez kattintson az Előző megfeleltetés használata (3) lehetőségre.

  • Ha új mezőt szeretne létrehozni, és ahhoz szeretné rendelni az importált fájl egyik mezőjét, kattintson a Megfeleltetés új mezőnek (4) lehetőségre.

 5. Ezeket addig ismételje, amíg az Importálandó mezők lista ki nem ürül.

 6. Ha szeretné megváltoztatni valamelyik megfeleltetést, tegye a következők valamelyikét:

  • Egyéni mező megfeleltetésének módosításához húzza vissza a megfeleltetett mezőt a Rendelkezésre álló mezők listáról a Importálandó mezők listára.

  • Az összes megfeleltetés törléséhez kattintson a Megfeleltetés törlése lehetőségre. Ezután próbálja meg újra elvégezni a mezők megfeleltetését.

 7. Amikor befejezte a megfeleltetéseket, kattintson az OK, majd az Importálás lehetőségre.

  A Business Contact Manager for Outlook importálja az adatokat. Amikor elkészült, átirányítja a felhasználót egy olyan ablakba, ahol megtekintheti az importálással kapcsolatos üzeneteket és az esetleges hibaüzeneteket, amelyek egy naplófájlban vannak rögzítve. A naplófájl a Napló megtekintése elemre kattintva tekinthető meg.

Tipp:  Előfordulhat, hogy egy Excel-fájl importálása után a telefonszámok egy része nem jelenik meg. Ez ismert probléma. Próbálja megnyitni a fájlt Excel 2010-ben, majd mentse .csv formátumban a Mentés másként parancsot használva. Ezután újból importálhatja a .csv fájlt a Business Contact Manager for Outlookból.

Vissza a lap tetejére

Termék- és szolgáltatáslista importálása

A termékeket és szolgáltatásokat tartalmazó lista importálásához a listának az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • A listának .csv fájlformátumúnak kell lennie. Ha a termékeket és szolgáltatásokat tartalmazó listát meg tudja nyitni Excelben, a Mentés másként parancsot használva mentheti .csv fájlként.

 • A fájlnak legalább három, előírt sorrendben lévő oszlopot kell tartalmaznia.

Termék- és szolgáltatáslista rendezése a jobb oldali oszlop szerint

A termékeket és szolgáltatásokat tartalmazó .csv fájl helyes importálásához a fájlnak legalább három, de legfeljebb öt oszlopot kell tartalmaznia az alábbiak szerinti elrendezésben:

Háromoszlopos elrendezés

A tétel neve

Leírás

Egységár

Négyoszlopos elrendezés

A tétel neve

Leírás

Egységár

Mennyiség

Ötoszlopos elrendezés

A tétel neve

Leírás

Egységár

Mennyiség

Egységköltség

A .csv fájl első sorában a választott elrendezéstől függetlenül a lista oszlopfejléceinek kell lenniük.

Példa az Excelhez

Íme egy példa arra, hogyan nézhet ki egy kételemes lista Excelben. Ez egy fejlécsorból és azt követően mindegyik tételhez egy külön sorból áll.

A tétel neve

Leírás

Egységár

Kerékpárlánc

Titán 48"

56,50

Vizespalack

Átlátszó kristálykék

11,75

Példa a Jegyzettömbhöz

Ha egyszerű szövegszerkesztőben, például a Jegyzettömbben szerkeszti a fájlt (nem Microsoft Excelben), hozzon létre külön sort a fájlban minden importálandó tételhez, az egyes sorokban lévő elemeket pedig vesszővel válassza el egymástól úgy, hogy se a vessző előtt, se a vessző után ne legyen szóköz.

A tétel neve,Leírás,Egységár
Kerékpárlánc,Titán 48,56,50
Vizespalack,Átlátszó kristálykék,11,75

Tipp:  Ha egy üzenet jelenik meg, amely arról tájékoztatja, hogy helytelen volt a bemeneti fájl oszlopainak száma, előfordulhat, hogy túl sok vesszőt használt egy vagy több sorban. Ennek elkerülése érdekében feltétlenül kövesse a cikkben korábban említett oszlopelrendezéseket.

Ne feledje, hogy a .csv fájl első sorában az oszlopfejléceknek kell lenniük.

Vissza a lap tetejére

A lista importálása

Amikor befejezte a .csv fájl előkészítését, importálhatja a fájlt, hozzáadva az elemeket a meglévő termék- és -szolgáltatáslistához, vagy lecserélve a meglévő listát az újonnan importált elemekre.

 1. A navigációs ablak Business Contact Manager csoportjában kattintson az Értékesítés mappára.

 2. A menüszalag Kezdőlap lapjának Testreszabás csoportjában kattintson a Termékek és szolgáltatások elemre.

 3. A Termékek és szolgáltatások párbeszédpanelen kattintson az Importálás lehetőségre.

 4. Írja be a .csv fájl helyét és nevét, vagy keresse meg a fájlt a Tallózás gombra kattintva.

 5. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • A meglévő lista lecserélése a fájlban lévő elemekre. Ekkor eltávolítja a meglévő termék- és szolgáltatáslistát, és lecseréli azt az importált tétellistára.

  • A fájlban lévő tételek hozzáadása a meglévő listához.

   Fontos: Az importálás nem vonható vissza. Mielőtt továbblépne, ajánlott biztonsági másolatot készítenie az adatokról.

 6. Kattintson az Importálás gombra.

 7. Miután a fájl importálása befejeződött, kattintson a Bezárás gombra.

Vissza a lap tetejére

A .csv-importálási hibák javítása

Ha a termék- és szolgáltatástételek importálása zajlik éppen, és a folyamat megszakad vagy hibát jelez, annak oka valószínűleg az, hogy hibásan vannak formázva a .csv fájlban lévő adatok vagy pénznemszimbólumok, vagy a meglévő lista ismétlődő elemeket tartalmaz.

A .csv fájl formázásának ellenőrzése

A következő formázási hibák miatt hibaüzenetek jelenhetnek meg a .csv fájl importálásakor.

Ok

Megoldás

Az oszlopoknak nincs fejlécük.

Vegyen fel fejlécet minden adattípushoz. Az adatok importálása egyszerűbb, ha olyan oszlopfejlécet használ, amely megtalálható a Business Contact Manager-adatbázisban.

Az oszlopok címkéi vagy fejlécei nem egyediek.

Keresse meg az ismétlődő címkéket vagy fejléceket, és tegye őket egyedivé. Ha például két címke vagy fejléc szövege is Telefonszám, változtassa az egyiket 1. telefonszám, a másikat 2. telefonszám szövegre.

A .csv fájl nem nyomtatható karaktereket tartalmaz.

Nem nyomtatható karakter például a sortörés, az oldaltörés és a szakasztörés karakter. Mielőtt újra nekikezd a fájl importálásának, győződjön meg arról, hogy az összes ilyet törölte.

Az importálandó fájlban helytelen az oszlopok száma.

A fájlnak legalább három oszlopot kell tartalmaznia az alábbi sorrendben: A tétel neve, Leírás, Egységár.

Vissza a lap tetejére

Útmutató az írásjelek és pénznemszimbólumok használatához

A termékárak és -mennyiségek nem tartalmazhatnak pénznemszimbólumot vagy belső írásjelet, például pontot vagy vesszőt. A pénznemek esetében használható viszont tizedesjel. Például:

 • Egész számú összegek esetén -- a pénznemet is beleértve -- írja be a 10000 számot, de ne használjon pontot vagy tizedesvesszőt.

 • Azon árak esetében, amelyek nem egész számok, írja be a tizedesvesszőt, például amikor tíz dollár ötven cent az ár, írja a következőt: 10,50.

Az ismétlődő rekordok kezelésének beállítása

Ha olyan elemeket próbál meg importálni, amelyek már szerepelnek a Business Contact Manager for Outlookban, de nem adta meg, hogy ezek az ismétlődő elemek felülírják a meglévő elemeket, termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó hibaüzenetet kap. A hibanaplófájlba kerülő hibaüzenet azt jelzi, hogy a tétel már szerepel a Business Contact Manager for Outlookban.

A hiba kijavításához importálja újra az új termékeket vagy szolgáltatásokat. A Termékek és szolgáltatások importálása párbeszédpanelen kattintson A meglévő lista felülírása a listában szereplő elemekkel lehetőségre. Ekkor az importált fájlban lévő elemek felülírják az aktuális termék- és szolgáltatáslista elemeit.

beállítások importálási szakasza

Ha újra importálja a listát, nem jelentkezik az ismétlődő elemekkel kapcsolatos hiba.

Vissza a lap tetejére

Importálás Microsoft Outlook-névjegyalbummappából

A Business Contact Manager for Outlookot mindössze néhány kattintással feltöltheti kapcsolattartók adataival, ha importálja Outlook-névjegyalbummappáját.

 1. Kattintson a Fájl fülre.

 2. Kattintson a Business Contact Manager fülre, majd az Importálás és exportálás gombra.

 3. Kattintson az Outlook-névjegyek importálása lehetőségre.

  Megnyílik az Üzleti adatok importálása varázsló.

 4. A varázsló importálandó mappaként megjeleníti az alapértelmezett névjegyalbummappát. Másik névjegyalbummappa importálásához kattintson a Tallózás gombra. Kattintson az importálni kívánt névjegyalbummappára, majd az OK gombra.

 5. Adja meg, hogyan szeretné kezelni az ismétlődő rekordokat.

  Választási lehetőségek:

  • Az ismétlődő rekordok ne legyenek importálva. Az importált fájl ismétlődő rekordjai nem lesznek importálva, változatlanul hagyva a meglévő rekordokat.

  • Az ismétlődő rekordok importálása új rekordként. Az importált fájl ismétlődő rekordjai importálva lesznek más, kapcsolódó néven, változatlanul hagyva a meglévő rekordokat.

   Ismétlődésről akkor beszélünk, ha egy importált rekord neve megegyezik egy meglévő rekord nevével.

 6. Kattintson az Importálás gombra.

Tipp: A Windows Live Mail-adatok Business Contact Manager for Outlookba importálásához előbb fel kell vennie Windows Live Mail-fiókját az Outlookba.

Vissza a lap tetejére

ACT!- vagy QuickBooks-fájl importálása

Ha ACT!- vagy QuickBooks-formátumban tárolt üzleti adatai vannak, azokat az adatátalakító eszköz és az Üzleti adatok importálása varázsló segítségével importálhatja a Business Contact Manager for Outlookba. Az adatátalakító eszköz átalakítja ACT!- vagy QuickBooks-adatait olyan formátumba, amelyet a Business Contact Manager for Outlook értelmezni tud.

 1. Kattintson a Fájl fülre.

 2. Kattintson a Business Contact Manager fülre, majd az Importálás és exportálás gombra.

 3. Kattintson az Importálás más alkalmazásokból lehetőségre.

 4. Az Üzleti adatok importálása varázslóban kattintson az Adatok konvertálása lehetőségre. Ekkor megnyílik az adatátalakító eszköz. Kattintson a Tovább gombra.

 5. Kattintson a ACT! vagy a QuickBooks valamelyik verziójára, majd a Tovább gombra.

 6. Írja be a fájl helyét és nevét, vagy keresse meg a fájlt a Tallózás gombra kattintva, majd kattintson a Tovább gombra.

 7. Jelölje be az átalakítandó adatkategóriákhoz tartozó jelölőnégyzeteket. A Cél listán válassza ki azt a Business Contact Manager for Outlook-rekordtípust, amellyé át szeretné alakítani az adatokat, majd kattintson a Tovább gombra.

 8. Jelölje ki azokat a felhasználói mezőket, amelyeket be szeretne vonni az adatátalakításba, majd kattintson a Tovább gombra.

 9. Az átalakított fájl helyének kijelöléséhez kattintson a Tallózás gombra, írja be a fájl nevét, majd kattintson a Mentés gombra. Kattintson a Tovább gombra.

 10. Kattintson a Tovább gombra. Az átalakítás befejezése után zárja be az adatátalakító eszközt.

 11. Most már importálhatja az átalakított adatokat a Business Contact Manager (.bcm) fájl importálása szakaszban leírt eljárással.

  Tipp: A testreszabások beállításait figyelmen kívül hagyhatja, mert az átalakított adatokra nem vonatkoznak.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×