Adatok csatolása vagy importálása a Salesforce-ból

Csatolhat vagy importálhat adatokat a Salesforce-ból, mely egy felhőalapú ügyfélkapcsolat-kezelési szolgáltatás vállalatok számára. További információt a Salesforce.com webhelyen találhat.

 • Adatok csatolásakor az Access egy olyan kétirányú kapcsolatot hoz létre, amely szinkronizálja az adatmódosításokat az Access és a Salesforce között.

 • Adatok importálásakor az Access az adatról egy egyszeri másolatot készít, így az adat módosításai nem lesznek szinkronizálva az Access és a Salesforce között.

Csatlakozás a Salesforce-hoz az Accessből

Megjegyzés:    A Salesforce-adatokat csak az Access 2019 mennyiségi licenccel rendelkező példányai vagy az alábbi Microsoft 365 Nagyvállalati verziós csomagok támogatják: Nagyvállalati Microsoft 365-alkalmazások, Office 365 Nagyvállalati E3 csomag és Office 365 Nagyvállalati E5 csomag. További információ: Microsoft 365 Nagyvállalati csomagok összehasonlítása.

Előzetes tennivalók

Azt szeretné, hogy minden zökkenőmentesebb legyen? Ezután a csatolás vagy importálás előtt készítse el az alábbi előkészületeket:

 • Gyűjtse összes a szükséges csatlakozási adatokat, ideértve a felhasználónevet, a jelszót és a biztonsági jogkivonatot. Ha a Salesforce rendszert a vállalata megbízható IP-címtartományán kívüli IP-címről éri el, akkor meg kell adnia egy biztonsági jogkivonatot, mely egy kis- és nagybetűket megkülönböztető alfanumerikus kód. Ha további információra van szüksége, olvassa el a Reset Your Security Token (Biztonsági token alaphelyzetbe állítása) című témakört.

 • A Salesforce-hoz csatlakozó ODBC-eszközillesztő használatához Developer, Professional, Enterprise vagy Unlimited kiadású Salesforce-fiók szükséges. Emellett az eszközillesztő használatához engedélyeznie kell az API-hozzáférést. További információt a Control Individual API Client Access to Your Salesforce Org (Egyes API-ügyfelek Salesforce-szervezethez való hozzáférésének szabályozása) című témakörben találhat.

 • Azonosítsa a csatolni vagy importálni kívánt táblákat. Egyetlen művelettel több táblát is csatolhat vagy importálhat.

 • Ügyeljen az egyes táblákban szereplő oszlopok számára. Az Access egy táblában nem támogat 255-nél több mezőt, ami azt eredményezi, hogy az Access csak az első 255 oszlopot fogja importálni.

 • Ügyeljen az importálandó adatok mennyiségére. Az Access-adatbázis maximális mérete 2 GB, amelyből még le kell vonni a rendszerobjektumok által igényelt helyet. Ha a Salesforce túl nagy táblákat tartalmaz, előfordulhat, hogy nem lehetséges mindegyiket importálni egyetlen Access-adatbázisba. Ilyen esetben fontolja meg az importálás helyett az adatok csatolását.

 • Az Access-adatbázis és a benne tárolt csatlakozási adatok biztonságának érdekében használjon megbízható helyet, és védje az Access-adatbázist jelszóval. További információt a Hogyan dönthető el, hogy megbízható-e az adatbázis és az Adatbázis titkosítása jelszó használatával című témakörökben talál.

 • Tervezze meg a kapcsolatok hozzáadását. Az Access csak a választott táblákat csatolja vagy importálja – a Salesforce-beli adatmodellben kapcsolódó más táblákat nem. Erről az adatmodellről bővebben a Data Model Overview (Adatmodell áttekintése) című témakörben olvashat.

  Az Access nem hozza létre automatikusan a kapcsolódó táblák közötti kapcsolatokat. Az új és a meglévő táblák közötti kapcsolatokat manuálisan, a Kapcsolatok ablak használatával kell létrehoznia. További információt a Mi az a Kapcsolatok ablak? és a Kapcsolat létrehozása, szerkesztése és törlése című témakörben talál.

1. szakasz: Első lépések

 1. Válassza a Külső adatok > Új adatforrás > Online szolgáltatásokból > Salesforce-ból lehetőséget.

 2. Tegye a következők valamelyikét:

  • Importáláshoz válassza a Forrásadatok importálása új táblába az aktuális adatbázisban lehetőséget.

  • Csatoláshoz válassza az Adatforrás csatolása csatolt tábla létrehozásával lehetőséget.

 3. Válassza az OK gombot.

2. szakasz: A hitelesítő adatok és a kapcsolati karakterlánc paramétereinek megadása

A Microsoft Access – Csatlakozás a Salesforce-hoz párbeszédpanelen tegye az alábbiakat:

 1. Írja be a felhasználónevet és a jelszót a Felhasználónév és a Jelszó mezőbe.

 2. Írja be a biztonsági jogkivonatot a Biztonsági jogkivonat mezőbe.

 3. Szükség esetén adjon meg egy vagy több kapcsolati paramétert a Kapcsolati karakterlánc további paraméterei mezőben.

  Erről bővebben a Kapcsolati paraméterek című szakaszban olvashat.

3. szakasz: Csatolni vagy importálni kívánt táblák kiválasztása

 1. A Táblák csatolása vagy az Objektumok importálása párbeszédpanel Táblák területén válassza ki az összes csatolni vagy importálni kívánt táblát, majd kattintson az OK gombra.

  A csatolandó vagy importálandó táblák listája
 2. A csatolási műveletnél kiválaszthatja a Jelszó mentése lehetőséget is.

  Biztonság    Ha ezt a lehetőséget választja, a továbbiakban nem szükséges megadnia a hitelesítő adatokat minden alkalommal, amikor megnyitja az Accesst és adatokhoz fér hozzá. Így azonban a jelszó titkosítás nélkül lesz mentve az Access-adatbázisban, és ha valaki hozzáfér a forrástartalomhoz, akkor a felhasználónévhez és a jelszóhoz is hozzáférhet. Ha ezt a lehetőséget választja, javasoljuk, hogy az Access-adatbázist mindenképpen biztonságos helyen tárolja, és jelszót is hozzon létre az Access-adatbázis eléréséhez. További információt a Hogyan dönthető el, hogy megbízható-e az adatbázis és az Adatbázis titkosítása jelszó használatával című témakörökben talál.

4. szakasz: Specifikációk és feladatok létrehozása (csak importáláshoz)

 • A Külső adatok átvétele – Salesforce-adatbázis párbeszédpanelen az importálási lépéseket specifikációként is elmentheti, és létrehozhat egy olyan Outlook-feladatot, amellyel automatizálható a rendszeres importálási feladat. További információt az Importálási vagy exportálási művelet mentése specifikációként című témakörben talál.

Eredmények

A csatolási vagy importálási művelet végén a Navigációs ablakban megjelennek a csatolt vagy importált táblák ugyanazzal a névvel, amellyel a Salesforce-táblában vagy nézetben szerepelnek. Ha importáláskor egy név már használatban van, az Access az új táblanévhez az „1” karaktert illeszti. A táblákat azonban át is nevezheti, ha leíróbb neveket szeretne használni.

Az importálási műveletnél az Access soha nem írja felül az adatbázis tábláit. Habár közvetlenül nem lehetséges Salesforce-adatokat meglévő táblához hozzáfűzni, létrehozható egy hozzáfűző lekérdezés, amellyel hasonló táblákból származó adatok importálása után lehet adatokat hozzáfűzni.

Ha a csatolási műveletnél a Salesforce-tábla oszlopai csak olvashatók, akkor azok az Accessben is csak olvashatók lesznek.

Tipp:    A kapcsolati karakterláncot úgy jelenítheti meg, hogy a Navigációs ablakban az egérrel a táblára mutat.

Csatolt tábla tervének frissítése

Csatolt táblában nem adhatók hozzá, nem törölhetők és nem módosíthatók az oszlopok, és nem változtathatók meg az adattípusok sem. Ha tervezési módosításokat szeretne, azt a Salesforce-ban kell elvégeznie. Az Accessben a tervezési módosítások megjelenítéséhez frissítenie kell a csatolt táblákat:

 1. Válassza a Külső adatok > Csatolttábla-kezelő lehetőséget.

 2. Válassza ki az összes frissíteni kívánt csatolt táblát, majd válassza az OK, végül a Bezárás elemet.

Kapcsolati paraméterek

Az alábbi táblázatban áttekintheti, hogy milyen kapcsolati paramétereket adhat meg a Microsoft Access – Csatlakozás a Salesforce-hoz párbeszédpanel Kapcsolati karakterlánc további paraméterei mezőjében.

Ha két vagy több paramétert ad meg, pontosvesszővel válassza el őket egymástól. Kövesse az alábbi példában használt szintaxist:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

Kulcsnév

Leírás

Alapérték

Kötelező

PWD

A Felhasználónév mezőben (UID kulcs) megadott felhasználónévhez tartozó jelszó.

Nincs

Igen

UID

A Salesforce-fiókja felhasználóneve.

Nincs

Igen

AutoLogout

Ha ez a beállítás bekapcsolt (1), a Salesforce kijelentkezteti a fiókját, amikor az eszközillesztő bezárja a kapcsolatot.

Ha ez a beállítás kikapcsolt (0), a Salesforce nem jelentkezteti ki a fiókját, amikor az eszközillesztő bezárja a kapcsolatot.

1

Nem

BulkBatchSize

A sorok maximális száma az egyes Bulk API-hívásokban a DML végrehajtása során. A maximális érték 10000.

5000

Nem

CERTSPATH

A kiszolgáló ellenőrzésére szolgáló megbízható hitelesítésszolgáltatói tanúsítványokat tartalmazó PEM-fájl teljes elérési útja. Ha ezt a beállítást nem adja meg, az eszközillesztő alapértelmezés szerint az általa telepített PEM-fájlt használja.

Az eszközillesztő telepítési mappájának \lib almappájában található „cacerts.pem” fájl.

Nem

METADATALEVEL

Ha ez a beállítás bekapcsolt (a kulcs értéke 1 vagy LIGHT), az eszközillesztő a metaadatokat az adatok egy kis mintájából következteti ki a teljes adatmennyiség helyett.

Ha ez a beállítás kikapcsolt (a kulcs értéke 0 vagy FULL), az eszközillesztő a metaadatokat a teljes adatmennyiségből következteti ki.

Kikapcsolt (0 vagy FULL)

Nem

PARSEMETHOD

A lekérdezésnyelv, amelyet az eszközillesztő a lekérdezések feldolgozásához használ. Válassza az alábbi beállítások egyikét, vagy állítsa a kulcsot a zárójelben szereplő értékek egyikére:

 • Attempt to Parse Queries as SOQL Only (0 vagy SOQL_ONLY): A lekérdezések feldolgozásának megkísérlése csak SOQL nyelven.

 • Attempt to Parse Queries as SQL Only (1 vagy SQL_ONLY): A lekérdezések feldolgozásának megkísérlése csak SQL nyelven.

 • Attempt to Parse Queries as SOQL First, Then SQL (2 vagy SOQL_FIRST): A lekérdezések feldolgozásának megkísérlése először SOQL, majd SQL nyelven.

 • Attempt to Parse Queries in SQL First, Then SOQL (3 vagy SQL_FIRST): A lekérdezések feldolgozásának megkísérlése először SQL, majd SOQL nyelven.

Attempt to Parse Queries as SOQL First, Then SQL (2 vagy SOQL_ FIRST)

Nem

PROXYHOST

Annak a proxykiszolgálónak az állomásneve vagy IP-címe, amelyen keresztül kapcsolódni szeretne.

Nincs

Igen, ha proxykiszolgálón keresztül csatlakozik.

PROXYPORT

Annak a portnak a száma, amelyen a proxykiszolgáló figyeli az ügyfélkapcsolatokat.

Nincs

Igen, ha proxykiszolgálón keresztül csatlakozik.

PROXYPWD

A proxykiszolgáló eléréséhez használt jelszó.

Nincs

Igen, ha hitelesítést igénylő proxykiszolgálóhoz csatlakozik.

PROXYUID

A proxykiszolgáló eléréséhez használt felhasználónév.

Nincs

Igen, ha hitelesítést igénylő proxykiszolgálóhoz csatlakozik.

QueryAll

Ha ez a beállítás bekapcsolt (1), a Salesforce-felhasználók kereshetnek törölt rekordokra az „isDeleted=true” paraméter belefoglalásával.

Ha ez a beállítás kikapcsolt (0), a felhasználók nem fognak tudni törölt rekordokra keresni.

0

Nem

SANITIZECATALOGNAME

Ha ez a beállítás bekapcsolt (1), az eszközillesztő módosítja a katalógusneveket az érvénytelen SQL-92 azonosítókarakterek eltávolításával és a szóközök aláhúzásjelre cserélésével.

Ha ez a beállítás kikapcsolt (0), az eszközillesztő nem módosítja a katalógusneveket.

Kikapcsolt (0)

Nem

URL

A Salesforce-környezethez való csatlakozáshoz használt URL-cím.

Nincs

Nem

UseAnalyticAPI

Ha ez a beállítás bekapcsolt (1), az eszközillesztő a jelentéseket az Analytics API segítségével hajtja végre.

Ha ez a beállítás kikapcsolt (0), az eszközillesztő a jelentéseket URL-címen keresztül hajtja végre.

Bekapcsolt (1)

Nem

USELABEL

Ha ez a beállítás bekapcsolt (1), az eszközillesztő a Salesforce-beli mezőneveket és címkéket használja névként, illetve címkeként a visszaadott adatokban.

Ha ez a beállítás kikapcsolt (0), az eszközillesztő névként és címkeként is a Salesforce-beli mezőneveket használja a visszaadott adatokban.

Kikapcsolt (0)

Nem

UseNumeric

Ha ez a beállítás bekapcsolt (1), az eszközillesztő SQL_NUMERIC típusú adatokat ad vissza SQL_DOUBLE típusú adatok helyett.

Ha ez a beállítás kikapcsolt (0), az eszközillesztő SQL_DOUBLE típusú adatokat ad vissza.

Kikapcsolt (0)

Nem

UseWVarChar

Ez a beállítás az adattípusok SQL-re való leképezését határozza meg. Ha a beállítás bekapcsolt (1), az eszközillesztő SQL_WVARCHAR típusú adatokat ad vissza SQL_VARCHAR típusú adatok helyett.

Ha a beállítás kikapcsolt (0), az eszközillesztő SQL_VARCHAR típusú adatokat ad vissza.

Kikapcsolt (0)

Nem

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×