Adatok exportálása és importálása más fájlformátumban

Az Exportálás varázsló és az Importálás varázsló segítséget ad a projektadatok átviteléhez a Microsoft Project és más programok között. Az alábbi listában azokat a formátumokat sorolja fel, amelyekbe exportál vagy amelyekből importál.

 • Microsoft Excel (munkafüzetként vagy munkafüzetként kimutatás )

 • csak szöveg (tabulátorral tagolt)

 • vesszővel elválasztott értékek (CSV)

 • Extensible Markup Language (XML)

E varázslók exportálási vagy importálási leképezésének definiálása vagy szerkesztése esetén egyszerűen át lehet majd ruházni az adatokat a kívánt feladat, erőforrásra vagy hozzárendelés mezőkre.

Kapcsolódó műveletek

Projektinformációk exportálása

 1. Válassza a Fájl > Mentés másként lehetőséget.

 2. Válassza a Tallózás gombot. (A Project 2010-ben nem alkalmazható.)

 3. A Fájl típusa mezőben válassza ki azt a fájlformátumot, amelybe exportálni szeretné az adatokat.

 4. A Fájlnév mezőbe írja be az exportált fájl nevét.

 5. Válassza a Save (Mentés) lehetőséget.

 6. Az Exportálás varázsló utasításait követve exportálja a kívánt adatokat a célfájl megfelelő mezőibe.

 7. Amikor a varázsló egy új leképezés létrehozására vagy egy meglévő használatára kéri, tegye a következők valamelyikét:

  • Új exportálási térkép létrehozásához válassza az Új leképezés lehetőséget.

  • Válassza a Meglévő térkép használata lehetőséget egy alapértelmezett térkép vagy egy korábban definiált és mentett térkép használatára.

 8. Az Exportálás varázslóTevékenységleképezés, Erőforrás-leképezésvagy Hozzárendelés-megfeleltetés lapján ellenőrizze vagy szerkessze a Project megfeleltetési feltevéseit, vagy hozzon létre egy új leképezést:

  • Ha adott projektadatokat szeretne exportálni, írja be vagy jelölje ki a kívánt mezőt a From (Ebből) oszlopba, és nyomja le az ENTER billentyűt.

  • Ha a projekt összes tevékenység-, erőforrás- vagy hozzárendelés-mezőjét hozzá szeretne adni az exportálási térképhez, válassza Az összes hozzáadása lehetőséget.

  • Ha egy adott tábla összes tevékenység- vagy erőforrásmezője hozzá szeretne adni az exportálási térképhez, válassza az Alapja táblán lehetőséget. Jelölje ki a használni kívánt táblát, és válassza az OK gombot.

  • Ha egy exportálási leképezésből el szeretné távolítani az összes tevékenység-, erőforrás- vagy hozzárendelés-mezőt, válassza Az összes törlése gombot.

  • Ha egy új mezőt egy másik mező fölé beszúr, jelöljön ki egy mezőt a From oszlopban, és válassza a Sor beszúrása gombra.

  • Ha egy új mezőt egy másik mező fölé beszúr, jelöljön ki egy mezőt a From oszlopban, és válassza a Sor beszúrása gombra.

  • Ha törölni szeretne egy mezőt, jelölje ki azt a From (Törlés) oszlopban, és válassza a Delete Row (Sor törlése) lehetőséget. A célfájlban lévő mező nevének beállításhoz jelölje ki a mezőt a Cél oszlopban, és írjon be egy új nevet.

 9. Ha csak bizonyos tevékenységeket vagy erőforrásokat szeretne exportálni, jelölje ki a kívánt szűrőt az Exportálás szűrő mezőben.

 10. Ha módosítani szeretné a célfájl mezőinek sorrendjét, jelöljön ki egy mezőt a Cél oszlopban, majd az Áthelyezés gombokkal helyezze át a mezőt a kívánt helyre.

 11. Az Adatok exportálása varázsló utolsó lapján válassza a Befejezés gombot.

Megjegyzések: 

 • Csak egy teljes projektet exportálhat XML formátumba. A Project automatikusan leképezi az adatokat az Exportálás varázsló nélkül. A fájlméret minimalizálása érdekében a null értékeket tartalmazó mezők nem szerepelnek az exportált XML-fájlban.

 • Az Exportálás varázsló Tevékenységleképezés, Erőforrás-megfeleltetés vagy Hozzárendelés-megfeleltetés lapján, az Előnézet csoportban áttekintheti az exportálási térkép elrendezését.

 • Ha újból használni szeretné, menthet egy új vagy szerkesztett exportálási térképet. Az Exportálás varázsló utolsó lapján válassza a Leképezés mentése gombot, majd írjon be egy nevet a Leképezés neve mezőbe. Az új leképezés felkerül az előre megadott leképezések listájára.

 • Ha a térkép elérhető a globális fájlban, egy másik projektből származó meglévő exportálási leképezés is használható. A szervező használatával egy projektfájlból exportálhat egy exportálási térképet a globális fájl.

 • Ha olyan exporttérképet hoz létre, amely az adatokat CSV vagy TXT formátumban menti, és a szöveghatárolót, nem a fájlkiterjesztést, a szöveghatárolót adja meg, a fájltípust. Ha például egy Myproject.csv nevű fájlba ment, de tabulátorjelet adott meg a térképen, a CSV-fájl vesszők helyett tabulátorokat fog tartalmazni, bár a fájlkiterjesztés vesszőket jelez.

Projektinformációk importálása

A Projectbe bármely beírt mező-vel importálhat adatokat egy másik termék fájlformátum-ből, például a Microsoft Office Excelből, a Microsoft Office Accessből, az XML-ből, vesszővel elválasztott értékekkel (CSV) vagy tabulátorral elválasztott szöveg formátum.

 1. Válassza a Fájl > Megnyitás >lehetőséget.

  (A Project 2010-ben válassza a Fájl > Megnyitás lehetőséget.)

 2. A Fájltípus listában válassza ki azt a fájltípust, amelyből adatokat szeretne importálni.

 3. Keresse meg az importálni kívánt fájlt tartalmazó mappát, és jelölje ki a fájlt a fájllistában.

 4. Válassza a Megnyitás gombot.

 5. Az Importálás varázsló utasításait követve importálja a kívánt adatokat a megfelelő Project-mezőkbe.

 6. Az Importálás varázslóTevékenységleképezés, Erőforrás-megfeleltetésvagy Hozzárendelés-megfeleltetés lapján ellenőrizze vagy szerkessze a Project megfeleltetési feltételezéseit:

  • Ha a forrásfájl egy mezőjéből egy másik Project-mezőbe importálni kívánt adatokat, jelölje ki a mezőt a Cél oszlopban, jelöljön ki egy új mezőt, majd nyomja le az ENTER billentyűt.

  • Ha módosítania kell egy mező nevét a célfájlban, jelölje ki a mezőt a Cél oszlopban, és írjon be egy új nevet.

  • Ha törölni szeretne egy mezőt, jelölje ki azt a From (Törlés) oszlopban, és válassza a Delete Row (Sor törlése) lehetőséget.

  • Ha egy új mezőt egy másik mező fölé beszúr, jelöljön ki egy mezőt a From oszlopban, és válassza a Sor beszúrása gombra.

  • Ha egy importálási leképezésből el szeretné távolítani az összes tevékenység-, erőforrás- vagy hozzárendelés-mezőt, válassza Az összes törlése gombot.

  • Ha a célfájl összes tevékenység-, erőforrás- vagy hozzárendelés-mezőjét hozzá szeretne adni az importálási térképhez, válassza Az összes hozzáadása lehetőséget.

   Tipp: Az Importálás varázslóTevékenységleképezés, Erőforrás-megfeleltetésvagy Hozzárendelés-megfeleltetés lapján az Előnézet csoportban megtekintheti az importálási leképezés elrendezését.

 7. Ha módosítani szeretné a célfájl mezőinek sorrendjét, jelöljön ki egy mezőt a Cél oszlopban, majd az Áthelyezés gombokkal helyezze át a mezőt a kívánt helyre.

 8. Az Importálás varázsló utolsó lapján válassza a Befejezés gombot az adatok importáláshoz.

  Tipp: Ha újból használni szeretné, mentheti az új vagy szerkesztett importálási leképezéseket. Az Importálás varázsló utolsó lapján válassza a Leképezés mentése gombot, majd írjon be egy nevet a Leképezés neve mezőbe. Az új leképezés felkerül az előre megadott leképezések listájára.

Megjegyzések: 

 • Ha a leképezés elérhető a globális fájlban, használhat meglévő importálási leképezéseket egy másik projektből. A szervező használatával egy projektfájl importálási leképezését a globális fájl.

 • Ha olyan importtérképet hoz létre, amely a CSV- vagy TXT-fájlformátumból származó adatokat tartalmazza, és a szöveghatárolót, nem a fájlkiterjesztést, a szöveghatárolót, és nem a fájlkiterjesztést adja meg, a fájltípust szabályozza. Ha például egy Myproject.csv nevű fájlt importál, de tabulátorjelet adott meg a térképen, a CSV-fájl vessző helyett tabulátorokat fog tartalmazni, bár a fájlkiterjesztés vesszőket jelez.

 • Bár bizonyos számított mezőkbe értékeket is beírhat, előfordulhat, hogy a Project újraszámírja ezeket az értékeket, akár automatikusan, akár a felhasználó megadásakor.

 • A Project csak olyan XML-adatokat tud importálni, amelyek érvényesíthetők az adatcsere sémával.

 • Ha Microsoft Project Professionalt használ, és más fájlformátumból szeretne adatokat importálni egy vállalati projektbe, amelyhez adott információkat kell megadnia a tevékenységekhez, nem fogja tudni menteni a projektet, amíg be nem írja az összes szükséges információt.

 • A Microsoft Project Professional használata esetén ne feledje, hogy a vállalati projektekben az erőforrásköltség-mezők nem frissíthetők. Az erőforrásköltség-adatokat csak a nem árelőzetlen projektekbe vagy a projekt nem térítő áras erőforrásaiba importálhatja.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×