Adatok rendezése tartományban vagy táblázatban

Az adatok rendezése az adatelemzés szerves részét képezi. Célszerű lehet ábécé szerint rendezni egy nevekből álló listát, összeállítani egy készletszintekből álló listát a legmagasabbtól a legalacsonyabb szintig tartó sorrendben, illetve színek vagy ikonok szerint rendezni a sorokat. Az adatok rendezésének köszönhetően adatai gyorsabban áttekinthetővé és érthetővé válnak, egyszerűbb lesz a kívánt adatok rendszerezése és megtalálása, és végül hatékonyabban tud dönteni.

Rendezheti az adatokat egy vagy több oszlopban szöveg szerint (A-tól Z-ig vagy Z-től A-ig), szám szerint (a legkisebbtől a legnagyobbig vagy a legnagyobbtól a legkisebbig), valamint dátum és idő szerint (a legrégebbitől a legújabbig vagy a legújabbtól a legrégebbiig). Ezenfelül egy Ön által létrehozott egyéni lista szerint (például Nagy, Közepes és Kicsi) vagy formátum szerint (beleértve a cellaszínt, a betűszínt és az ikonkészlet) is rendezhet.

Megjegyzések: 

Ez a böngésző nem támogatja a videók lejátszását.

Szöveg rendezése

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • Az adatok növekvő sorrendbe való gyorsrendezéséhez kattintson a Az A–Z parancs az Excelben, amely az elemeket betűrendbe vagy a legkisebb számtól a legnagyobbig rendezi (Rendezés A–Z) gombra.

  • Az adatok csökkenő sorrendbe való gyorsrendezéséhez kattintson a A Z–A parancs az Excelben, amely az elemeket fordított betűrendbe vagy a legnagyobb számtól a legkisebbig rendezi (Rendezés A–Z) gombra.

Megjegyzések: Lehetséges problémák

 • Ügyeljen arra, hogy minden adatot szövegként tároljon a rendszer    Ha a rendezni kívánt oszlop számként tárolt számokat és szövegként tárolt számokat tartalmaz, az összes adatot vagy számként, vagy szövegként kell formázni. Ellenkező esetben az alkalmazás a számként tárolt számokat a szövegként tárolt számok elé helyezi. Az összes kijelölt adat szövegként való formázásához a Ctrl+1 billentyűkombinációt lenyomva nyissa meg a Cellák formázása párbeszédpanelt, kattintson a Szám fülre, majd kattintson a Kategória csoportban az Általános, a Szám vagy a Szöveg kategóriára.

 • Törölje az összes kezdő szóközt:    Előfordulhat, hogy az Excelbe más alkalmazásból importált adatok előtt kezdő szóközök találhatók. Az adatok rendezése előtt törölje a kezdő szóközöket. Ezt megteheti manuálisan vagy a KIMETSZ függvény segítségével.

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • A legkisebbtől a legnagyobb felé történő rendezéshez kattintson a Az A–Z parancs az Excelben, amely az elemeket betűrendbe vagy a legkisebb számtól a legnagyobbig rendezi (Rendezés méret szerint (növekvő)) gombra.

  • A legnagyobbtól a legkisebb felé történő rendezéshez kattintson a A Z–A parancs az Excelben, amely az elemeket fordított betűrendbe vagy a legnagyobb számtól a legkisebbig rendezi (Rendezés méret szerint (csökkenő)) gombra.

Megjegyzések: 

 • Lehetséges probléma   

 • Ügyeljen arra, hogy minden szám számként legyen tárolva    Ha nem a várt eredményt kapja, lehet, hogy az oszlop tartalmaz szám helyett szövegként tárolt számokat. Az alkalmazás szövegként tárolja például az egyes könyvviteli rendszerekből importált negatív vagy az aposztróffal (') kezdődő számokat. További információt a Szövegként formázott számok javítása számformátum alkalmazásával című témakörben találhat.

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában hajtsa végre az alábbi műveletek valamelyikét:

  • A korábbiaktól az újabb dátumok felé történő rendezéshez kattintson a Az A–Z parancs az Excelben, amely az elemeket betűrendbe vagy a legkisebb számtól a legnagyobbig rendezi (Rendezés a legrégebbitől a legújabbig ) gombra.

  • A későbbiektől a korábbi dátumok vagy időpontok felé történő rendezéshez kattintson a A Z–A parancs az Excelben, amely az elemeket fordított betűrendbe vagy a legnagyobb számtól a legkisebbig rendezi (Rendezés a legújabbtól a legrégebbiig) gombra.

Megjegyzések: Lehetséges probléma   

 • Ügyeljen arra, hogy a dátumok és időpontok dátum, illetve idő formátumúak legyenek    Ha nem a várt eredményt kapja, lehet, hogy az oszlop tartalmaz nem dátumként, illetve időként, hanem szövegként tárolt dátumokat, illetve időpontokat. A megfelelő rendezéshez az oszlopban szereplő összes dátumnak és időpontnak dátum, illetve idő formátumúnak kell lennie. Ha az Excel nem ismeri fel egy adat dátum vagy idő jellegét, azt szövegformátumúként tárolja. További tudnivalók a Szövegként tárolt dátumok dátummá alakítása című témakörben találhatók.

 • Ha a hét napjai szerint szeretne adatokat rendezni, a cellákat úgy kell formázni, hogy a hét napjait mutassák. Ha a dátumtól függetlenül szeretné rendezni az adatokat a hét napjai szerint, alakítsa őket szöveggé a SZÖVEG függvénnyel. A SZÖVEG függvény szövegértéket ad eredményül, ezért a rendezést betűrend szerint kell végezni. További információt a Dátumok megjelenítése a hét napjaiként című témakörben találhat.

Előfordulhat, hogy több oszlop vagy sor szerint szeretné rendezni az adatokat, vagyis az egyik sorban vagy oszlopban lévő azonos érték szerint szeretné csoportosítani az adatokat, majd a korábbi csoportosítás szerint azonos értékű adatokat egy másik oszlopban található értékek alapján szeretné sorba rendezni. Ha például két oszlopa van, a Részleg és az Alkalmazott oszlop, először a Részleg oszlop szerint rendezi az adatokat (hogy az ugyanazon részlegnél dolgozó alkalmazottak egy csoportba kerüljenek), majd név szerint (hogy az egyes részlegeken belül a nevek betűrendben legyenek). Legfeljebb 64 oszlop szerint rendezheti az adatokat.

Megjegyzés: Jobb eredmények eléréséhez a rendezendő cellatartománynak tartalmaznia kell az oszlopfejléceket.

 1. Jelöljön ki egy cellát az adattartományban.

  Az alkalmazottak részleg szerinti listája rendezés előtt

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 3. A Rendezés párbeszédpanel Oszlop csoportjának Rendezés területén jelölje ki az elsőként rendezni kívánt oszlopot.

  Jelölje ki az első rendezni kívánt oszlopot

 4. A Rendezés alapja csoportban jelölje ki a rendezési típust. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Szöveg, szám, illetve dátum vagy időpont szerinti rendezéshez válassza az Értékek lehetőséget.

  • Formátum szerinti rendezéshez válassza a Cella színe, a Betűszín vagy a Cellaikon lehetőséget.

 5. A Sorrend csoportban válassza ki a rendezés kívánt módját. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Szövegértékek esetében válassza az A–Z vagy a Z–A lehetőséget.

  • Számértékek esetében válassza A legkisebbtől a legnagyobbig vagy A legnagyobbtól a legkisebbig lehetőséget.

  • Dátum- és időértékek esetében válassza A legrégibbtől a legújabbig vagy A legújabbtól a legrégibbig lehetőséget.

  • Ha egyéni lista szerint szeretné rendezni az adatokat, válassza az Egyéni lista lehetőséget.

 6. További oszlop hozzáadásával történő rendezéshez kattintson az Újabb szint gombra, majd ismételje meg a 3–5. lépést.

  Kattintson az Újabb szint lehetőségre

 7. Egy oszlopra vonatkozó rendezési szabály másolásához kattintson a Szint másolása gombra.

 8. Ha törölni szeretne egy rendezéshez használt oszlopot, jelölje ki a bejegyzést, és koppintson a Szint törlése gombra.

  Megjegyzés: Legalább egy bejegyzésnek maradnia kell a listában.

 9. Az oszlopokra vonatkozó rendezés sorrendjének módosításához jelöljön ki egy bejegyzést, majd a Beállítások gomb melletti Fel és Le nyíllal módosítsa a sorrendet.

  A listában feljebb lévő bejegyzéseket a program a listában lejjebb lévők elé rendezi.

Ha egy cellatartomány vagy táblázatoszlop celláinak vagy betűinek színét manuálisan vagy feltételes formázással adta meg, ezen színek alapján rendezheti is az adatokat. Lehetősége van feltételes formázással létrehozott ikonkészlet szerinti rendezésre is.

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 3. A Rendezés párbeszédpanel Oszlop csoportjának Rendezés területén jelölje ki a rendezni kívánt oszlopot.

  Az Oszlop csoportban kattintson a Rendezés elemre, majd válasszon egy lehetőséget

 4. A Rendezés alapja csoportban jelölje ki a Cella színe, a Betűszín vagy a Cellaikon lehetőséget.

  A Rendezés alapja csoportban válasszon egy lehetőséget

 5. Kattintson a Sorrend csoportban a gomb melletti nyílra, és a formátum típusától függően válasszon ki egy cella- vagy betűszínt, illetve cellaikont.

 6. Ezután jelölje ki a rendezés kívánt módját. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • A cellaszínnek, betűszínnek vagy ikonnak az oszlop tetejére történő rendezéséhez válassza a Felül, illetve a sor bal oldalára történő rendezéséhez a Bal oldalon lehetőséget.

  • A cellaszínnek, betűszínnek vagy ikonnak az oszlop aljára történő rendezéséhez válassza az Alul, illetve a sor jobb oldalára történő rendezéséhez a Jobb oldalon lehetőséget.

   Megjegyzés: Nincs beállítva alapértelmezés szerinti cellaszín-, betűszín vagy ikonsorrend, ezért minden rendezési művelet során meg kell adni a kívánt sorrendet.

 7. További cellaszín, betűszín vagy ikon megadásához kattintson az Újabb szint gombra, majd ismételje meg a 3–5. lépést.

  Az Azután mezőben válassza az előzővel megegyező oszlopot, a Sorrend csoportban pedig az előzővel megegyező sorrendet.

  Ismételje meg a lépéseket a rendezéshez használni kívánt minden további cellaszín, betűszín vagy ikon beállításához.

A rendezés sorrendjeként egyénileg megadott listát is használhat. Az oszlopok tartalmazhatnak a rendezés alapjául szolgáló értékeket, például Hatalmas, Közepes, Apró. Hogyan lehet úgy rendezni, hogy az Apró értéket tartalmazó sorok kerüljenek előre, őket kövessék a Közepes, végül a Hatalmas értéket tartalmazók? Ábécé szerint rendezés esetén az „A-Z” rendezés az Apró értéket helyezné előre, viszont a Hatalmas érték megelőzné a Közepes értéket. Ha viszont „Z-A” sorrendet alkalmazna, a Közepes érték jelenne meg elől, és a Hatalmas középen. A sorrendtől függetlenül azt szeretné elérni, hogy a „Közepes” érték legyen középütt. Ha egyéni listát készít, megoldhatja a problémát.

 1. Ha szükséges, hozzon létre egy egyéni listát:

  1. Írja be egy cellatartományba a rendezés alapjául szolgáló értékeket, felülről lefelé a kívánt sorrendben. Például:

   Csökkenő sorrendű lista létrehozása egy cellatartományban

  2. Jelölje ki az imént kitöltött cellákat. A fenti példa szerint az A1:A3 cellákat jelölje ki.

  3. Válassza a Fájl > Beállítások > Speciális > Általános > Egyéni listák szerkesztése lehetőséget, majd az Egyéni listák párbeszédpanelen kattintson az Importálás elemre, végül kétszer az OK gombra.

   Megjegyzések: 

   • Egyéni listát csak érték (szöveg, szám, dátum vagy időpont) alapján hozhat létre. Formátum (cellaszín, betűszín vagy ikon) alapján nem lehet egyéni listát létrehozni.

   • Az egyéni lista legfeljebb 255 karakterből állhat, valamint az első karakter nem lehet szám.

 2. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 3. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 4. A Rendezés párbeszédpanel Oszlop csoportjának Rendezés vagy Azután mezőjében válassza ki az egyéni lista alapján rendezni kívánt oszlopot.

 5. Jelölje ki a Sorrend csoportban az Egyéni lista lehetőséget.

 6. Az Egyéni lista párbeszédpanelen jelölje ki a kívánt listát. Az előző példában létrehozott egyéni lista használatával kattintson a Hatalmas, Közepes, Apró elemre.

 7. Kattintson az OK gombra.

 1. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 2. A Rendezés párbeszédpanelen kattintson a Beállítások gombra.

  A Rendezés párbeszédpanel megnyitásához kattintson a Rendezés gombra

 3. A Rendezés beállítása párbeszédpanelen jelölje be a Kis- és nagybetű megkülönböztetése jelölőnégyzetet.

  A Rendezés párbeszédpanelen kattintson a Beállítások gombra

 4. Kattintson kétszer az OK gombra.

A leggyakoribb rendezési forma a fentről lefelé történő rendezés, de balról jobbra is rendezhet.

Megjegyzés: A táblázatokban nem rendezhetők balról jobbra az adatok. Ehhez először át kell alakítania a táblázatot egy tartománnyá. Kattintson a táblázat egy tetszőleges cellájára, és válassza a Táblázateszközök > Átalakítás tartománnyá lehetőséget.

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt tartomány bármelyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Rendezés gombra.

  Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportja

 3. A Rendezés párbeszédpanelen kattintson a Beállítások gombra.

  A Rendezés párbeszédpanel megnyitásához kattintson a Rendezés gombra

 4. Jelölje be a Rendezés beállítása párbeszédpanelen az Irány csoportban a Balról jobbra választógombot, majd kattintson az OK gombra.

  A Rendezési beállítások párbeszédpanelen kattintson a Balról jobbra lehetőségre

 5. A Rendezés párbeszédpanel Sor csoportjában válassza ki a rendezni kívánt sort. Ennek általában az 1. sornak kell lennie, ha az adatokat a fejlécsor szerint szeretné rendezni.

  Válassza ki a rendezni kívánt sort

  Tipp: Ha a fejlécsor egy szöveg, de az oszlopokat szám szerint szeretné rendezni, beszúrhat egy új sort az adattartomány felé, majd feltöltheti számokkal a kívánt sorrendben.

 6. Érték szerinti rendezéshez válassza a Sorrend legördülő menü egyik lehetőségét:

  1. Szövegértékek esetében jelölje ki az A–Z vagy a Z–A lehetőséget.

  2. Számértékek esetében válassza A legkisebbtől a legnagyobbig vagy A legnagyobbtól a legkisebbig lehetőséget.

  3. Dátum- és időértékek esetében válassza A legrégibbtől a legújabbig vagy A legújabbtól a legrégibbig lehetőséget.

 7. A cellák színe, a betűk színe vagy a cellaikonok szerinti rendezéshez:

  1. A Rendezés alapja csoportban jelölje ki a Cella színe, a Betűszín vagy a Cellaikon lehetőséget.

  2. A Sorrend csoportban adjon meg egy cellaszínt, betűszínt vagy cellaikont, majd válassza a Bal oldalon vagy a Jobb oldalon lehetőséget.

Megjegyzés: Ha tagolt munkalapon szereplő sorokat rendez, az Excel a legmagasabb szintű csoportokat (1-es szint) úgy rendezi, hogy a részletsorok vagy -oszlopok akkor is együtt maradnak, ha rejtettek.

Egy oszlopban található érték egyik részének, például egy cikkszám kódjának (789-WDG-34) vagy egy vezetéknévnek (Barbara, Kovács), illetve utónévnek (Kovács Barbara) valamely része szerint történő rendezés esetén először az oszlopot kell két vagy több oszlopra osztania úgy, hogy a rendezés alapjául szolgáló érték a saját oszlopában legyen. A cellák részeit elkülönítheti szövegfüggvényekkel, vagy használhatja a Szövegdaraboló varázslót is. Példákat és további információt a Szöveg felosztása különböző cellákba és a Szöveg elosztása az oszlopokban függvények használatával című cikkben talál.

Figyelmeztetés: Bár a tartományok nagyobb tartományokon belüli rendezése lehetséges, ezt nem javasoljuk, az eredmény ugyanis megszünteti a rendezett tartomány társítását az eredeti adatokkal. Ha a példa szerint rendezi az alábbi adatokat, a kijelölt alkalmazottak más részleghez lesznek társítva, mint korábban.

Példa egy kisebb tartomány egy nagyobb tartományon belüli rendezésére.

Szerencsére az Excel figyelmezteti Önt, ha ilyen műveletet kísérel meg:

Kattintson a Folytatja az aktuális kijelöléssel lehetőségre

Ha nem így szerette volna rendezni a tartományt, válassza a Kijelölés bővítése lehetőséget. Ellenkező esetben válassza a Folytatja az aktuális kijelöléssel lehetőséget.

Ha nem a kívánt eredményt kapta, kattintson a Visszavonás Visszavonás gomb gombra.

Megjegyzés: Táblázatban nem rendezhet így.

Ha a rendezés nem várt eredményt hoz, tegye az alábbiak valamelyikét:

Ellenőrizze, hogy a képletek eredménye nem változott-e meg:    Ha a rendezett adatok legalább egy képletet tartalmaznak, a képletek eredményeként kapott érték a munkalap újraszámolásakor megváltozhat. Ebben az esetben végezze el újból a rendezést, hogy naprakész eredményeket kapjon.

Rendezés előtt fedje fel a sorokat és oszlopokat:    Oszlopok rendezésekor a rejtett oszlopok a helyükön maradnak, és a sorok rendezésekor a rejtett sorok helye sem változik. Az adatok rendezése előtt tehát célszerű felfedni a rejtett oszlopokat és sorokat.

Ellenőrizze a területi beállításokat:    A rendezési sorrend a területi beállításoktól függően változik. Ellenőrizze, hogy a megfelelő beállítások szerepelnek-e a számítógép Vezérlőpultján a Területi beállítások vagy a Területi és nyelvi beállítások párbeszédpanelen. A területi beállítások módosításával kapcsolatos további tudnivalók a Windows súgójában találhatók.

Az oszlopfeliratokat írja be egy sorba:    Ha többsoros feliratot szeretne használni, alkalmazzon sortörést a cellán belül.

Kapcsolja be vagy ki a fejlécsort:    Oszlop rendezésekor általában hasznos a fejlécsor alkalmazása, mivel a segítségével egyszerűbben átlátható az adatok jelentése. Alapértelmezés szerint a rendezési művelet nem veszi figyelembe a fejlécben található értéket. Bizonyos esetekben szükség lehet a fejléc be- vagy kikapcsolására, hogy a fejléc értéke szerepeljen vagy ne szerepeljen a rendezési műveletben. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • Ha ki szeretné zárni a rendezésből az első adatsort, mivel az egy oszlopfejléc, a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Rendezés és szűrés menügombra, majd az Egyéni sorrend parancsra, és jelölje be Az adatok fejlécet tartalmaznak jelölőnégyzetet.

 • Ha be szeretné vonni a rendezésbe az első adatsort, mivel az nem oszlopfejléc, a Kezdőlap lap Szerkesztés csoportjában kattintson a Rendezés és szűrés menügombra, majd az Egyéni sorrend parancsra, és jelölje be Az adatok fejlécet tartalmaznak jelölőnégyzetet.

Ha az adatok Excel-táblázatként vannak formázva, a fejlécsorban lévő szűrőgombokkal gyorsan rendezheti és szűrheti őket.

 1. Ha az adatok még nem szerepelnek táblázatban, táblázatként formázhatja őket. Ezzel automatikusan felvesz egy szűrőgombot az egyes táblázatoszlopok tetejére.

 2. Kattintson a rendezni kívánt oszlop tetején a szűrőgombra, és válassza ki a kívánt rendezési sorrendet.

  Rendezés növekvő vagy csökkenő sorrendbe az Excel táblázat szűrőjével

 3. Ha vissza szeretne vonni egy rendezést, kattintson a Kezdőlap lap Visszavonás gombjára.

  Az előző rendezés visszavonásához használja az Excel alkalmazás Visszavonás gombját a Kezdőlapon

 1. Válassza ki a rendezéshez használni kívánt cellát:

  • Ha az adatoknak van fejlécsora, válassza ki azt a fejlécsort, amely alapján rendezni szeretné az adatokat (például Népesség).

   Adatok rendezése fejlécsorral

  • Ha az adatoknak nincs fejlécsora, válassza ki a rendezni kívánt értékek közül a legfelsőt (például 634535).

   Adatok rendezése fejlécsor nélkül

 2. Az Adatok lapon válasszon a rendezési lehetőségek közül:

  • Emelkedő sorrend az A-tól Z-ig, legkisebbtől legnagyobbig vagy legkorábbitól legkésőbbiig történő rendezéshez.

  • Csökkenő sorrend az Z-től A-ig, legnagyobbtól legkisebbig vagy legkésőbbitől legkorábbiig való rendezéshez.

Az Excel növekvő vagy csökkenő rendezési sorrend gombjai az Adatok lapon

Tegyük fel, hogy van egy Részleg és Alkalmazott oszlopot tartalmazó táblázata. Először az adatokat a Részleg oszlop szerint rendezve csoportosíthatja az egyazon részlegen dolgozó alkalmazottakat, majd név szerinti rendezéssel betűrendben jelenítheti meg a neveket az egyes részlegeken belül. 

Jelölje ki bármelyik cellát az adattartományon belül.

 1. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson az Egyéni rendezés gombra.

  Az Excel egyéni rendezési beállításai az Adatok lapról

 2. Az Egyéni rendezés párbeszédpanel Oszlop csoportjának Rendezés listájában jelölje ki az elsőként rendezni kívánt oszlopot.

  Az Egyéni rendezés párbeszédpanel, amelyen a Név oszlopban a Rendezés sor szerint oszlop van kijelölve

  Megjegyzés: A Rendezés alapja menü le van tiltva, mivel az még nem támogatott. Egyelőre azt csak az asztali Excel appban tudja módosítani.

 3. A Sorrend listában válassza ki a rendezés kívánt módját:

  • Emelkedő sorrend az A-tól Z-ig, legkisebbtől legnagyobbig vagy legkorábbitól legkésőbbiig történő rendezéshez.

  • Csökkenő sorrend az Z-től A-ig, legnagyobbtól legkisebbig vagy legkésőbbitől legkorábbiig való rendezéshez.

 4. Ha újabb oszlopot szeretne hozzáadni a rendezéshez, kattintson az Újabb szint gombra, majd ismételje meg az 5. és a 6. lépést.

  A „Hozzáadás” elemre kattintás után egy újabb rendezési szint jelenik meg a listában az „Azután” felirat közelében

 5. Az oszlopok rendezési sorrendjének módosításához jelöljön ki egy bejegyzést, és kattintson a Beállítások gomb melletti Fel vagy Le nyílra.

Ha egy cellatartomány vagy táblázatoszlop celláinak vagy betűinek színét manuálisan vagy feltételes formázással adta meg, ezen színek alapján rendezheti is az adatokat. Lehetősége van feltételes formázással létrehozott ikonkészlet szerinti rendezésre is.

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlop egyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában válassza az Egyéni rendezés lehetőséget. Az Excel egyéni rendezési beállításai az Adatok lapról

 3. Jelölje ki a rendezni kívánt oszlopot az Egyéni rendezés párbeszédpanelen az Oszlopok lehetőség alatt. Oszlop kijelölése az egyéni rendezés párbeszédpanelen

 4. A Rendezés alapja csoportban jelölje ki a Cella színe, a Betűszín vagy a Feltételes formázás lehetőséget.

 5. A Sorrendcsoportban jelölje ki a kívánt sorrendet (az eredmény a használt formátumtól függ). Ezután válasszon ki egy cellaszínt, betűszínt és cellaikont.

 6. Ezután a cellaszín, a betűszín vagy az ikon áthelyezésével megadhatja, hogyan szeretné rendezni:

  Megjegyzés: Nincs beállítva alapértelmezés szerinti cellaszín-, betűszín vagy ikonsorrend, ezért minden rendezési művelet során meg kell adni a kívánt sorrendet.

  • Az oldal tetejére vagy balra ugráshoz: Jelölje be a Felül lehetőséget az oszlop szerinti rendezéshez, és a Bal oldalon lehetőséget a sor szerinti rendezéshez.

  • Az oldal aljára vagy jobbra ugráshoz: Jelölje be az Alul lehetőséget az oszlop szerinti rendezéshez, és a Jobb oldalon lehetőséget a sor szerinti rendezéshez.

 7. További cellaszín, betűszín vagy ikon megadásához kattintson az Újabb szint gombra, majd ismételje meg a 1–5. lépést.

 • Az Azután mezőben válassza az előzővel megegyező oszlopot, a Sorrend csoportban pedig az előzővel megegyező sorrendet.

 • Ismételje meg a lépéseket a rendezéshez használni kívánt minden további cellaszín, betűszín vagy ikon beállításához.

 1. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson az Egyéni rendezés gombra.

  Az Excel egyéni rendezési beállításai az Adatok lapról

 2. Az Egyéni rendezés párbeszédpanelen kattintson a Beállítások gombra.

  Az Egyéni rendezés párbeszédpanel kiválasztott Beállítás gombbal

 3. A Beállítások menüben jelölje be a Kis- és nagybetű megkülönböztetése jelölőnégyzetet.

  Az Egyéni rendezés párbeszédpanel, amelyen be van jelölve a kis- és nagybetűk megkülönböztetésére szolgáló beállítás

 4. Kattintson az OK gombra.

A leggyakoribb rendezési forma a fentről lefelé történő rendezés, de balról jobbra is rendezhet.

Megjegyzés: A táblázatokban nem rendezhetők balról jobbra az adatok. Ehhez először át kell alakítania a táblázatot egy tartománnyá. Kattintson a táblázat egy tetszőleges cellájára, és válassza a Táblázateszközök > Átalakítás tartománnyá lehetőséget. 

 1. Jelölje ki a rendezni kívánt tartomány bármelyik celláját.

 2. Az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában válassza az Egyéni rendezés lehetőséget.

  Az Excel egyéni rendezési beállításai az Adatok lapról

 3. Kattintson az Egyéni sorrend párbeszédpanelen látható Beállítások gombra. Az Egyéni rendezés párbeszédpanel kiválasztott Beállítás gombbal

 4. Az Irány csoportban kattintson a Balról jobbra Az egyéni rendezés Beállítások menüje és a balról jobbra rendezés kiválasztva választógombra.

 5. A Sor csoport Rendezés legördülő listájáról válassza ki a rendezéshez használni kívánt sort. Ennek általában az 1. sornak kell lennie, ha a fejlécsor szerint szeretné rendezni az adatokat.   Az egyéni elrendezés párbeszédpanelen a legördülő menü megnyitva, a balról jobbra rendezés kiválasztásakor

 6. Érték szerinti rendezéshez válassza ki a Sorrend legördülő lista egyik elemét:

  • Emelkedő sorrend az A-tól Z-ig, legkisebbtől legnagyobbig vagy legkorábbitól legkésőbbiig történő rendezéshez

  • Csökkenő sorrend a Z-től A-ig, legnagyobbtól legkisebbig vagy legkésőbbitől legkorábbiig történő rendezéshez

További segítségre van szüksége?

Kérdéseivel mindig felkeresheti az Excel technikai közösség egyik szakértőjét, vagy segítséget kérhet az Answers-közösségben.

Lásd még

Videó: Táblázat adatainak rendezése

A SORBA.RENDEZ és a RENDEZÉS.ALAP.SZERINT függvény használatával automatikusan rendezheti az adatokat.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×