Adattípusok beállítása és szerkesztése Adatbázismodell-diagramokban

Az adattípusok tulajdonképpen szabályok, amelyek korlátozzák, hogy milyen típusú információt lehet beírni valamely adatbázistábla oszlopaiba. Ha azt szeretné például, hogy ne lehessen nevet beírni egy dátumoknak fenntartott mezőbe, állítsa annak adattípusát dátumra. Az egyes oszlopok adattípusát az Adatbázis adatlapja ablakban állíthatja be a tábla létrehozásakor.

Megjegyzés: Az adatbázismodell-diagram csak bizonyos Visio-verziókban áll rendelkezésre. További információért olvassa el a Nem találja az adatbázis-modellezési funkciókat? című cikket.

Adatbázismodell-táblában lévő oszlopok adattípusának beállítása

 1. Kattintson duplán annak a táblának az alakzatára, amelynek oszlopaihoz be szeretné állítani az adattípust.

 2. Az Adatbázis adatlapja ablak Kategóriák csoportjában kattintson az Oszlopok elemre.

 3. Kattintson az Adattípus oszlopban arra a cellára, amelyet módosítani szeretne.

 4. Kattintson a jelenlegi adattípus melletti lefelé mutató nyílra, és válasszon egy másik adattípust a listában.

Választás hordozható és fizikai adattípusok között

A hordozható adattípusok olyan általánosan definiált típusok, amelyeket más adatbázisrendszerek hasonló, kompatibilis fizikai adattípusaihoz lehet rendelni. A fizikai adattípusok a céladatbázis által támogatott adattípusok. Ha például az Access van beállítva illesztőként, a Microsoft Office Access összes adattípusa használható fizikai adattípusként a modellben.

 1. Kattintson duplán annak a táblának az alakzatára, amelynek oszlopaihoz be szeretné állítani az adattípust.

 2. Az Adatbázis adatlapja ablak Kategóriák csoportjában kattintson az Oszlopok elemre.

 3. Az oszloplista alatt kattintson a Hordozható adattípusok vagy a Fizikai adattípusok elemre.

  • A hordozható adattípusok olyan általánosan definiált típusok, amelyeket más adatbázisrendszerek hasonló, kompatibilis fizikai adattípusaihoz lehet rendelni.

  • A fizikai adattípusokat a modellhez beállított adatbázis-illesztő szabja meg. Amennyiben többet szeretne tudni az illesztőjéhez használható adattípusokról, tanulmányozza a hozzá tartozó céloldali adatbázis-kezelő rendszer dokumentációját.

A választható fizikaiadattípus-halmaz beállítása

A különféle adatbázis-kezelő rendszerek más-más fizikai adattípusokat használnak. Ha például az Access van beállítva illesztőként, az Access összes adattípusa használható fizikai adattípusként a modellben. Ha nem jelennek meg a várt adattípusok, lehet, hogy másik illesztőt kell választania az Illesztőprogram-beállítások párbeszédpanelen.

A modelljéhez beállított adatbázis-kezelő rendszer adattípushalmazának használatához válassza az ahhoz a rendszerhez tartozó illesztőket az Illesztőprogram-beállítások párbeszédpanelen.

 1. Állapítsa meg, hogy melyik adatbázis-illesztő van beállítva a diagramhoz.

  • Kattintson duplán valamelyik táblára, és az Adatbázis adatlapja ablak Kategóriák csoportjában kattintson az Oszlopok elemre.

  • Keresse meg az oszloplista alatt a hordozható és a fizikai adattípusokhoz felkínált lehetőségeket.

  • Nézze meg, hogy melyik céloldali adatbázis-kezelő rendszer van feltüntetve zárójelben.

 2. Váltson másik céloldali adatbázis-illesztőre.

  • Mutasson az Adatbázis menü Beállítások elemére, és kattintson az Illesztőprogramok parancsra.

  • Az Illesztőprogramok lapon válassza ki a céloldali adatbázis-kezelő rendszer Visio-illesztőjét.

  • Kattintson a Beállítás elemre, és jelölje be a megfelelő ODBC-illesztő jelölőnégyzetét.

Felhasználói adattípus létrehozása

A felhasználó által definiált adattípusok egyéni adattípusok, amelyeket abban az adatbázis modellben lehet létrehozni és újra felhasználni, amiben létrehozták őket. Ez például akkor fordulhat elő, ha a táblázatban van egy számadat típusú oszlop a tárgyi eszköz követéséhez. Viszont tudni lehet, hogy lehetőség van a szám alapú tárgyi eszköz követési rendszerről karakter alapúra váltani. Ha felhasználó által meghatározott adattípust használ, bármikor módosíthatja a tulajdonságokat számokról karakterre. Ez az összes érintett oszlopot megváltoztatja az adott típussal, de nem változtatja meg a számadat típusú többi oszlopot.

 1. Kattintson az Adatbázis menü Felhasználói típusok parancsára.

 2. A Felhasználói típusok párbeszédpanelen kattintson a Hozzáadás gombra.

 3. A Felhasználói típus hozzáadása párbeszédpanelen írja be az adattípus nevét.

 4. Ha azt szeretné, hogy meglévő adattípusra épüljön az új adattípus, jelölje be a Másolás innen jelölőnégyzetet, és válassza egy már létező felhasználói adattípus nevét.

 5. Kattintson az OK gombra. Adjon meg hordozható adattípusokra jellemző tulajdonságokat az adattípushoz.

 6. Kattintson az OK gombra.

Oszlop gyűjteménytípusának beállítása

Gyűjteménytípusok révén több érték is tárolható egyazon mezőben. Ha egy tábla például zenei információkat tartalmaz, külön gyűjteménytípusa lehet a klasszikus zenének, a tánczenének és a népzenének. Gyűjteménytípusokkal optimalizálható az adatbázisok teljesítménye, hiszen egyetlen entitásban tárolódnak az adatok, és nem kell idegen kulcsokat, valamint másodlagos táblákat használni.

 1. Kattintson duplán arra a táblára, amelyben a gyűjteménytípusként beállítandó oszlop található.

 2. Az Adatbázis adatlapja ablak Kategóriák csoportjában kattintson az Oszlopok elemre.

 3. Kattintson a gyűjteménytípusként beállítandó oszlopra, majd a Szerkesztés elemre.

 4. Kattintson az Oszlopjellemzők párbeszédpanel Gyűjtemény fülére, és válasszon az alábbi gyűjteménytípusok közül:

  • Nem ismétlődő értékek rendezetlen csoportja (halmaz): Lehetővé teszi, hogy valamely oszlop egyik mezőjének sokaságpéldányai több értékkel rendelkezzenek, de minden értéknek egyedinek kell lennie. Az értékekhez nem társulnak rendezési feltételek, ezért rendezetlenek.

  • Értékek rendezett csoportja (lista) Létrehozza az elemek rendezett gyűjteményét, mely lehetővé teszi az elemek duplikálását. A gyűjtemény minden eleme egy sorszámozott pozícióval rendelkezik. A sorszámozott pozíció alapján érhető el egy adott érték. Mivel a két érték azonos lehet, azok a sorszámuk szerint különülnek el.

  • Ismétlődő értékek rendezetlen csoportja (multihalmaz): Olyan elemgyűjteményt hoz létre, amely ismétlődő értékekkel rendelkezhet. Az egyes elemeknek nincs sorrendi pozíciója.

 5. Az OK gombra kattintva zárja be az Oszlopjellemzők párbeszédpanelt.

Összetett adattípus létrehozása a Típus alakzattal

Az Adatbázismodell-diagram sablonnal relációs és objektumrelációs adatbázismodelleket is alkalmazhat, így egyszerű és összetett adattípusokkal is dolgozhat. Az egyszerű adattípusokat mindkét adatbázismodell használja, és oszloponként csak egy adatértéket tudnak értelmezni. Az objektumrelációs adatbázisok emellett összetett adattípusokkal is működnek, vagyis egy-egy oszlopban több érték vagy mező is lehet, és minden mező eltérő adattípust kaphat. Címeket például olyan összetett adattípusként definiálhat, amelyben külön oszlopba kerül a településnév, az utcanév, a házszám és az irányítószám.

 1. Húzzon egy Típus alakzatot az Objektumrelációs rajzsablonról az adatbázismodell-diagramra.

 2. Duplán a Típus alakzatra kattintva nyissa meg az Adatbázis adatlapja ablakot, és kattintson a Kategóriák csoport Mezők elemére.

 3. Kattintson egy üres sorra, és új mező beszúrásához kezdjen el beírni egy új nevet a Fizikai név mezőbe.

 4. Adjon meg egy adattípust úgy, hogy begépeli a nevét, vagy kiválaszt egyet a mezőhöz felajánlottak közül.

 5. A null értékek kiküszöböléséhez jelölje be a jelölőnégyzetet a Kötelező oszlopban.

 6. Ha az Elnevezett sor, a Külön típus vagy a Tartomány értéket szeretné hozzárendelni a Típus elemhez, kattintson a Kategóriák csoport Definíció elemére.

 7. Adja meg a kívánt beállításokat:

  • Elnevezett sor: Ez a beállítás azt jelenti, hogy a típus egyetlen másik típusnak sem aliasa.

  • Külön típus: Ezt a beállítást választva megadhatja, hogy a típus egy másik típusra épül, ugyanúgy jelenik meg, mint az alapul szolgáló típus, de teljesen önálló típus magában is.

   Ha ezt a beállítást választja, a Mezők kategória nem kínál fel beállításokat.

  • Tartomány: Ezzel a beállítással adhatja meg, hogy a típus egy másik típus aliasa, vagyis ugyanazon típus közvetett megjelenítése.

   Ha ezt a beállítást választja, aktívvá válik az Alternatív gyűjteménytípus lehetőség, ám a Mezők kategóriában nem tud beállításokat választani.

  • Alias gyűjteménytípus (csak akkor látható, ha a tartomány van kijelölve) Válasszon egy beállítást aszerint, hogy egy attribútum értéke egyetlen érték, halmaz, lista vagy többszörös halmaz gyűjteménye legyen. A relációs adatbázisokban az összes attribútum-gyűjteménytípus egy értékű. Az objektumok relációs adatbázisaival megadhatja a további gyűjteménytípusokat.

Összetett adattípus oszlophoz rendelése

Ha a Típus alakzattal hoz létre összetett típust, hozzárendelheti egy oszlophoz, ezáltal úgy definiálva az oszlopot, hogy az a típus összes oszlopával rendelkezzen. Lehet például egy olyan táblája, amelyben szerepel az Azonosító, a Név és a Cím oszlop, a Cím oszlop pedig egy olyan típus, amelyet a Település, az Utca/házszám és az Irányítószám oszlop épít fel.

 1. Kattintson duplán arra a táblára, amelyben használni szeretné az összetett adattípust.

 2. Az Adatbázis adatlapja ablak Kategóriák csoportjában kattintson az Oszlopok elemre.

 3. Kattintson a jelenlegi adattípus melletti lefelé mutató nyílra, és válasszon egy másik adattípust a listában.

Típusos tábla létrehozása

Ha a Típus alakzattal hoz létre összetett típust, hozzárendelheti egy táblához, ezáltal a típus alapján definiálva a tábla összes oszlopát. Ha például van egy olyan típusa, amely az Egy, a Kettő és a Három nevű oszlopból épül fel, hozzárendelheti a típust a táblához, így ez utóbbi automatikusan tartalmazni fogja az említett oszlopokat.

Megjegyzés: Ez a művelet kizárólag üres táblán végezhető el.

 1. Húzzon egy Entitás alakzatot a modelldiagramra.

 2. Kattintson duplán a táblára, és az Adatbázis adatlapja ablak Kategóriák csoportjában kattintson a Definíció elemre.

 3. Kattintson a jelenlegi adattípus melletti lefelé mutató nyílra, és válasszon egy másik adattípust a listában.

Nem találja az adatbázis-modellezési funkciókat?

Az Ön Visio-verziója feltehetően nem támogatja ezt a funkciót. A Visio verzióját A Microsoft Office Visio névjegye elemre kattintva tekintheti meg a Súgó menüben. A kiadás neve a párbeszédpanel legfelső sorában található.

A Visio Standard nem tartalmazza az Adatbázismodell-diagram sablont.

A Visio Professional és Premium kiadások támogatják az Adatbázismodell-diagram sablon visszafejtési funkcióit (azaz modellek létrehozását a Visio alkalmazásban meglévő adatbázis használatával), de nem támogatják a modellalapú eljárást (azaz SQL-kód létrehozását Visio-adatbázismodell használatával).

Megjegyzés: A vállalati építészek részére készült Visio alkalmazásban elérhető az adatbázis-modellezési funkciók teljes palettája, beleértve a visszafejtési és a modellalapú eljárást. A vállalati építészek részére készült Visio alkalmazás az MSDN prémium előfizetés részét képezi, amely a szerepköralapú Visual Studio Professional és a Visual Studio Team System-kiadásokban érhető el.

Ha arra kíváncsi, hogy a Visio 2. csomag használata esetén hogyan alakíthat át egy meglévő adatbázist adatbázismodellé, akkor a Meglévő adatbázis visszafejtése című cikket olvassa el.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×