Alakzat vagy szövegdoboz kiegészítése kitöltéssel vagy effektussal

Az alakzatok vagy szövegdobozok megjelenésének módosításához módosíthatja a kitöltést, vagy effektusokkal (például árnyék, ragyogás, tükröződés, finom élek, fazetta és térbeli forgatások) adhat hozzá effektusokat.

A kitöltés az alakzat belsejére alkalmazott szín, mintázat, anyagminta, kép vagy színátmenet. A színátmenet fokozatos átalakulást jelent a színek és árnyalatok között, általában az egyik színből a másikba vagy ugyanazon szín egyik árnyalatából a másikba.

SmartArt-ábra egyszínű és színátmenetes kitöltésű alakzatokkal

Az alakzatok kitöltőszínének módosításával csupán az alakzat belsejének vagy elülső felületének színe változik meg. Ha effektust (például árnyékot) rendel egy alakzathoz, és ezt az effektust másik színnel szeretné ellátni, akkor az árnyék színét külön műveletben kell módosítani.

Térhatás alkalmazásával mélységet adhat az alakzatoknak. Alakzatait elláthatja térhatású effektusok beépített kombinációjával, de egyéni effektusokat is alkalmazhat. Az alakzatokra egyéni effektusok kombinációit használhatja a következő programokban: Excel, Outlook, Word, PowerPoint.

Kitöltés vagy effektus hozzáadása

Kitöltés vagy effektus hozzáadásához kattintson az alakzatra, kattintson a Formátum elemre, kattintson az Alakzat kitöltése vagy az Effektusok gomb melletti nyílra, és válasszon egy színt, színátmenetet, anyagmintát vagy effektust.

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelyet ki szeretne tölteni. Ha több alakzatot szeretne ugyanúgy kitölteni, kattintson az elsőre, majd nyomja le és tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, miközben a többi alakzatra kattint.

 2. A Formátum lap Alakzatstílusok csoportjában kattintson a Kitöltés gomb melletti nyílra .

  A Kitöltés színbeállító menü

 3. Hajtsa végre a megfelelő műveletet:

  • Kitöltőszín alkalmazásához vagy módosításához kattintson a kívánt színre.

  • Ha üres kitöltést szeretne alkalmazni, kattintson a Nincs kitöltés parancsra.

  • Ha olyan színt szeretne használni, amely nem található meg a színösszeállításban, válassza a További kitöltőszínek lehetőséget, majd a Szokásos lapon válassza ki, vagy az Egyéni lapon keverje ki a megfelelő színt. Az egyénileg megadott és a Szokásos lapon kiválasztott színek nem frissülnek, ha később módosítja a dokumentumtémát.

  • Ha módosítani szeretné az alakzat átlátszóságát, kattintson a További kitöltőszínek elemre. A Színek párbeszédpanel alsó területén állítsa az Átlátszóság csúszkát a kívánt értékre, vagy a csúszka mellett található mezőben adja meg az értéket. Az átlátszóság értékét 0% (nem átlátszó, ez az alapértelmezett beállítás) és 100% (teljesen átlátszó) között állíthatja.

  • Képes kitöltés hozzáadásához vagy módosításához kattintson a Kép parancsra, keresse meg azt a mappát, amely a beszúrni kívánt képet tartalmazza, kattintson a képfájlra, majd a Beszúrás gombra.

  • Átmenetes kitöltés hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Színátmenet pontra, majd kattintson a kívánt variációra. Az átmenet testreszabásához válassza a További színátmenetek parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ha a kitöltéshez anyagmintát szeretne használni, vagy módosítani szeretné az anyagmintás kitöltést, mutasson az Anyagminta pontra, majd kattintson a kívánt anyagmintára. Az anyagminta testreszabásához válassza a További anyagminták parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

Vissza a lap tetejére

A kitöltés vagy effektus hozzáadásáról további információt a legördülő lista egyik elemét választva adhat meg:

 • Kapcsolódó műveletek
 • Mintázat hozzáadása
 • Effektus hozzáadása és módosítása alakzatban
 • Kitöltés törlése alakzatból
 • Effektus törlése alakzatból
 1. Kattintson a jobb gombbal az alakzatra, amelyen a mintázatot el szeretné helyezni, majd kattintson az Alakzat formázása parancsra.

 2. Az Alakzat formázása munkaablakban kattintson a Kitöltés gombra,majd a Kitöltés mintázattal elemre.

  Selecting Pattern Fill in the Format Shape pane

 3. Válasszon egy mintát, és ha szeretné, kattintson az Előtér és a Háttér elem melletti nyilakra, és válasszon egy színkombinációt.

Vissza a lap tetejére

A szövegdobozok és alakzatok különféle effektusokkal, például fazetta élekkel vagy tükröződésekkel egészülnek ki.

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelyen effektust szeretne alkalmazni. Ha több alakzatot szeretne ugyanolyan effektussal kiegészíteni, kattintson az elsőre, majd nyomja le és tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, miközben a többi alakzatra kattint.

 2. Kattintson a Formátum lap Alakzatstílusok csoportjának Effektusok gombjára, és válassza a lista kívánt elemét.

  Az Effektusok menü

  • Beépített effektuskombinációk hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Beállított pontra, majd kattintson a kívánt effektusra.

   Beépített effektus testreszabásához kattintson a Térhatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Árnyék hozzáadásához vagy módosításához mutasson az Árnyék pontra, majd kattintson a kívánt árnyékra.

   Az árnyék testreszabásához kattintson az Árnyékbeállítások parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Tükröződés hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Tükröződés pontra, majd kattintson a kívánt tükröződéstípusra.

   A tükröződés testreszabásához kattintson a Tükröződés beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ragyogás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Ragyogás pontra, majd kattintson a kívánt ragyogástípusra.

   A ragyogás testreszabásához kattintson a Ragyogás beállításai gombra,majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Finom él hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Finom élek pontra, majd kattintson az él kívánt méretére és színére.

   Finom élek testreszabásához kattintson a Finom élek beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Él hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Fazetta pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   Fazetta testreszabásához válassza a Térhatás beállításai parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Térbeli forgatás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   A forgatás testreszabásához kattintson a Térbeli forgatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

   Megjegyzések: 

   • Több egyedi effektus hozzáadásával egyéni effektust hozhat létre a fentiekben ismertetett második lépés ismétlésével.

   • Ha az alakzathoz térhatást – például fazettát – ad, majd finom éleket alkalmaz, az alakzaton nem fog érvényesülni a változás, a térhatás ugyanis elsőbbséget élvez a többi effektussal szemben. A térhatás törlése után a finom él láthatóvá válik.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelynek törölni szeretné a kitöltését. Ha több alakzat kitöltését szeretné törölni, kattintson az elsőre, majd nyomja le és tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, miközben a többi alakzatra kattint.

 2. A Formátum lapAlakzatstílusok csoportjában kattintson a Kitöltés gomb melletti nyílra, majd a Nincs kitöltés parancsra.

  A Nincs kitöltés lehetőség kiválasztása

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelyről törölni szeretné az effektust. Ha több alakzatról szeretné törölni az effektust, kattintson az elsőre, majd nyomja le és tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, miközben a többi alakzatra kattint.

 2. A Formátum lapAlakzatstílusok csoportjában kattintson az Effektusokgombra, majd tegye az alábbiak egyikét.

  Az Effektusok menü

  • Ha az alakzatból beépített effektusokat szeretne törölni, mutasson a Beállított pontra, majd válassza a Nincsenek beépített térhatások lehetőséget.

   Megjegyzés: A Nincsenek beépített térhatások lehetőséget választva a rendszer nem távolítja el az alakzatra alkalmazott árnyékeffektusokat. Az árnyékok eltávolításához az alábbiak szerint kell eljárnia.

  • Ha az árnyékot szeretné törölni, mutasson az Árnyék pontra, majd válassza a Nincs árnyék elemet.

  • Ha a tükröződést szeretné törölni, mutasson a Tükröződés pontra, majd válassza a Tükröződésmentes elemet.

  • Ha a ragyogást szeretné törölni, mutasson a Ragyogás pontra, majd válassza a Ragyogás nélkül elemet.

  • Ha a finom éleket szeretné törölni, mutasson a Finom élek pontra, majd válassza a Finom élek nélkül lehetőséget.

  • Ha egy élet szeretne törölni, mutasson a Fazetta pontra, majd válassza a Nincs fazetta elemet.

  • Ha a térbeli forgatást szeretné törölni, mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd válassza a Nincs forgatás elemet.

Megjegyzés: Ha több effektust is alkalmazott, az összes effektus törléséhez ismételje a fentiekben ismertetett második lépést.

Vissza a lap tetejére

Lásd még

Alakzatkitöltés hozzáadása vagy módosítása

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelybe kitöltést szeretne hozzáadni.

  Ha több alakzatot szeretne ugyanúgy kitölteni, kattintson az elsőre, majd a CTRL billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi alakzatra is.

 2. A Rajzeszközök eszközcsoportFormátum lapjának Alakzatstílusok csoportjában kattintson a Kitöltés gomb melletti nyílra, majd tegye a következők valamelyikét:

  The Format tab under Drawing Tools

  Ha nem látható a Rajzeszközök vagy a Formátum lap, ellenőrizze, hogy kijelölte-e az alakzatot. Lehetséges, hogy a Formátum lap megnyitásához duplán az alakzatra kell kattintania.

  • Kitöltőszín hozzáadásához vagy módosításakor kattintson a kívánt színre, vagy ha nem szeretne színt választani, kattintson a Nincs kitöltés elemre.

   Ha olyan színre szeretne áttérni, amely nem található a kitöltőszínben színösszeállítás kattintson a További kitöltőszínek gombra, majd kattintson a kívánt színre a Szokásos lapon, vagy keverje ki a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

   Tipp: Az alakzat áttetszőségét a További kitöltőszínek elemre kattintva is módosíthatja. A Színek párbeszédpanel alsó területén állítsa az Átlátszóság csúszkát a kívánt értékre, vagy a csúszka mellett található mezőben adja meg az értéket. Az átlátszóság értékét 0% (nem átlátszó, ez az alapértelmezett beállítás) és 100% (teljesen átlátszó) között állíthatja.

  • Képes kitöltés hozzáadásához vagy módosításához kattintson a Kép parancsra, keresse meg azt a mappát, amely a beszúrni kívánt képet tartalmazza, kattintson a képfájlra, majd a Beszúrás gombra.

  • Átmenetes kitöltés hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Színátmenet pontra, majd kattintson a kívánt variációra.

   Az átmenet testreszabásához válassza a További színátmenetek parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ha a kitöltéshez anyagmintát szeretne használni, vagy módosítani szeretné az anyagmintás kitöltést, mutasson az Anyagminta pontra, majd kattintson a kívánt anyagmintára.

   Az anyagminta testreszabásához válassza a További anyagminták parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

Vissza a lap tetejére

A kitöltés vagy effektus hozzáadásáról további információt a legördülő lista egyik elemét választva adhat meg.

 • Kapcsolódó műveletek
 • Mintázat hozzáadása
 • Effektus hozzáadása és módosítása alakzatban
 • Kitöltés törlése alakzatból
 • Effektus törlése alakzatból
 1. Kattintson a jobb gombbal az alakzatra, amelyen a mintázatot el szeretné helyezni, majd kattintson az Alakzat formázása parancsra.

 2. Az Alakzat formázása párbeszédpanelen kattintson a Kitöltés fülre.

 3. A Kitöltés panelen válassza a Kitöltés mintázattal lehetőséget, majd válasszon egy mintázatot, előtérszínt és háttérszínt a mintakitöltéshez.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelyen effektust szeretne alkalmazni.

  Ha ugyanazt az effektust több alakzathoz is hozzá szeretne adni, kattintson az elsőre, majd a CTRL billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi alakzatra.

 2. A Rajzeszközök eszközcsoportFormátum lapjának Alakzatstílusok csoportjában kattintson az Effektusok gombra, majd tegye a következők valamelyikét:

  The Format tab under Drawing Tools

  Ha nem látható a Rajzeszközök vagy a Formátum lap, ellenőrizze, hogy kijelölte-e az alakzatot. Lehetséges, hogy a Formátum lap megnyitásához duplán az alakzatra kell kattintania.

  • Beépített effektuskombinációk hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Beállított pontra, majd kattintson a kívánt effektusra.

   Beépített effektus testreszabásához kattintson a Térhatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Árnyék hozzáadásához vagy módosításához mutasson az Árnyék pontra, majd kattintson a kívánt árnyékra.

   Az árnyék testreszabásához kattintson az Árnyékbeállítások parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Tükröződés hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Tükröződés pontra, majd kattintson a kívánt tükröződéstípusra.

   A tükröződés testreszabásához kattintson a Tükröződés beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ragyogás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Ragyogás pontra, majd kattintson a kívánt ragyogástípusra.

   A ragyogás testreszabásához kattintson a Ragyogás beállításai gombra,majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Finom él hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Finom élek pontra, majd kattintson az él kívánt méretére és színére.

   Finom élek testreszabásához kattintson a Finom élek beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Él hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Fazetta pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   Fazetta testreszabásához válassza a Térhatás beállításai parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Térbeli forgatás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   A forgatás testreszabásához kattintson a Térbeli forgatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

   Megjegyzések: 

   • Több egyedi effektus hozzáadásával egyéni effektust hozhat létre a fentiekben ismertetett második lépés ismétlésével.

   • Ha az alakzathoz térhatást – például fazettát – ad, majd finom éleket alkalmaz, az alakzaton nem fog érvényesülni a változás, a térhatás ugyanis elsőbbséget élvez a többi effektussal szemben. A térhatás törlése után a finom él láthatóvá válik.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelynek törölni szeretné a kitöltését.

  Ha több alakzat kitöltését szeretné törölni, kattintson az elsőre, majd a CTRL billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi alakzatra is.

 2. A Rajzeszközök eszközcsoportFormátum lapjának Alakzatok stílusa csoportjában kattintson a Kitöltés gomb melletti nyílra, majd a Nincs kitöltés parancsra.

  Az Alakzatstílusok csoport

  Ha nem látható a Rajzeszközök vagy a Formátum lap, ellenőrizze, hogy kijelölte-e az alakzatot. Lehetséges, hogy a Formátum lap megnyitásához duplán az alakzatra kell kattintania.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra, amelyről törölni szeretné az effektust.

  Ha több alakzatról szeretné törölni ugyanazt az effektust, kattintson az elsőre, majd a CTRL billentyűt lenyomva tartva kattintson a többi alakzatra is.

 2. A Rajzeszközök eszközcsoportFormátum lapjának Alakzatstílusok csoportjában kattintson az Effektusok gombra, majd tegye a következők valamelyikét:

  Az Alakzatstílusok csoport

  Ha nem látható a Rajzeszközök vagy a Formátum lap, ellenőrizze, hogy kijelölte-e az alakzatot. Lehetséges, hogy a Formátum lap megnyitásához duplán az alakzatra kell kattintania.

  • Ha az alakzatból beépített effektusokat szeretne törölni, mutasson a Beállított pontra, majd válassza a Nincsenek beépített térhatások lehetőséget.

   Megjegyzés: A Nincsenek beépített térhatások lehetőséget választva a rendszer nem távolítja el az alakzatra alkalmazott árnyékeffektusokat. Az árnyékok eltávolításához az alábbiak szerint kell eljárnia.

  • Ha törölni szeretne egy árnyékot az alakzatból, mutasson az Árnyék elemre,majd kattintson a Nincs árnyék elemre.

  • Ha törölni szeretne egy tükröződést az alakzatról, mutasson a Tükröződéselemre, majd kattintson a Nincs tükröződés parancsra.

  • Ha törölni szeretné a ragyogást az alakzatról, mutasson a Ragyogáselemre, majd kattintson a Nincs ragyogás elemre.

  • A finom élek alakzatból való törléséhez mutasson a Finom élek pontra, majd kattintson a Nincs finom élek elemre.

  • Ha törölni szeretne egy szegélyt az alakzatból, mutasson a Fakóelemre, majd kattintson a Nincs favele elemre.

  • Ha törölni szeretné az alakzaton a 3D forgatást, mutasson a 3D forgatáspontra, majd kattintson a Nincs forgatás parancsra.

Megjegyzés: Ha több effektust is alkalmazott, az összes effektus törléséhez ismételje a fentiekben ismertetett második lépést.

Vissza a lap tetejére

Kitöltés hozzáadása vagy módosítása

Válasszon egy Microsoft Office a legördülő listából.

 • Melyik alkalmazást használja?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelybe kitöltést szeretne hozzáadni.

  Ha több alakzatot vagy szövegdobozt szeretne ugyanúgy kitölteni, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök eszközcsoportFormátum lapjánakAlakzatstílusok csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd tegye a következők valamelyikét:

  Rajzeszközök eszközcsoport, Formátum lap

  • Kitöltőszín hozzáadásához vagy módosításakor kattintson a kívánt színre, vagy ha nem szeretne színt választani, kattintson a Nincs kitöltés elemre.

   Ha olyan színre szeretne áttérni, amely nem található a kitöltőszínben színösszeállítás kattintson a További kitöltőszínek gombra, majd kattintson a kívánt színre a Szokásos lapon, vagy keverje ki a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

   A További kitöltőszínek elemre kattintva a kitöltés áttetszőségi beállítását is módosíthatja. A Színek párbeszédpanel alsó területén állítsa az Átlátszóság csúszkát a kívánt értékre, vagy a csúszka mellett található mezőben adja meg az értéket. Az átlátszóság értékét 0% (nem átlátszó, ez az alapértelmezett beállítás) és 100% (teljesen átlátszó) között állíthatja.

  • Ha kitöltési képet szeretne hozzáadni vagy módosítani, kattintson a Kép gombra, keresse meg és jelölje ki a használni kívánt képet, majd kattintson a Beszúrás gombra.

  • Kitöltési szín hozzáadásához vagy átmenet a Színátmenet pontra, majd kattintson a kívánt variációra.

   Az átmenet testreszabásához válassza a További színátmenetek parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ha a kitöltéshez anyagmintát szeretne használni, vagy módosítani szeretné az anyagmintás kitöltést, mutasson az Anyagminta pontra, majd kattintson a kívánt anyagmintára.

   Az anyagminta testreszabásához válassza a További anyagminták parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

Megjegyzés: A mintakitöltések a 2007-es Excel nem érhetők el, de ezt a bővítményt használva érheti el ugyanazt a hatást. További információ: Mintázatos kitöltés hozzáadása Excel 2007-es diagramhoz vagy alakzathoz.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelybe kitöltést szeretne hozzáadni.

  Ha több alakzatot vagy szövegdobozt szeretne ugyanúgy kitölteni, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök vagy a Szövegdobozeszközökeszközcsoport Formátum lapjának Alakzatstílusok vagy Szövegdobozstílusok csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd tegye a következők valamelyikét:

  Szövegdobozeszközök, Formátum lap

  • Kitöltőszín hozzáadásához vagy módosításakor kattintson a kívánt színre, vagy ha nem szeretne színt választani, kattintson a Nincs kitöltés elemre.

   Ha olyan színre szeretne áttérni, amely nem található a kitöltőszínben színösszeállítás kattintson a További kitöltőszínek gombra, majd kattintson a kívánt színre a Szokásos lapon, vagy keverje ki a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

   Az áttetszőséget a További kitöltőszínek elemre kattintva is módosíthatja. A Színek párbeszédpanel alsó területén állítsa az Átlátszóság csúszkát a kívánt értékre, vagy a csúszka mellett található mezőben adja meg az értéket. Az átlátszóság értékét 0% (nem átlátszó, ez az alapértelmezett beállítás) és 100% (teljesen átlátszó) között állíthatja.

  • Képes kitöltés hozzáadásához vagy módosításához kattintson a Kép parancsra, keresse meg azt a mappát, amely a beszúrni kívánt képet tartalmazza, kattintson a képfájlra, majd a Beszúrás gombra.

  • Kitöltési szín hozzáadásához vagy átmenet a Színátmenet pontra, majd kattintson a kívánt variációra.

   Az átmenet testreszabásához válassza a További színátmenetek parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ha a kitöltéshez anyagmintát szeretne használni, vagy módosítani szeretné az anyagmintás kitöltést, mutasson az Anyagminta pontra, majd kattintson a kívánt anyagmintára.

   Az anyagminta testreszabásához válassza a További anyagminták parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Minta hozzáadásához vagy szerkesztésához kattintson a Mintázat gombra,majd adja meg a kívánt beállításokat.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelybe kitöltést szeretne hozzáadni.

  Ha több alakzatot vagy szövegdobozt szeretne ugyanúgy kitölteni, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök eszközcsoportFormátum lapjánakAlakzatstílusok csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd tegye a következők valamelyikét:

  Rajzeszközök eszközcsoport, Formátum lap

  • Kitöltőszín hozzáadásához vagy módosításakor kattintson a kívánt színre, vagy ha nem szeretne színt választani, kattintson a Nincs kitöltés elemre.

   Ha olyan színre szeretne áttérni, amely nem található a kitöltőszínben színösszeállítás kattintson a További kitöltőszínek gombra, majd kattintson a kívánt színre a Szokásos lapon, vagy keverje ki a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

   A További kitöltőszínek elemre kattintva a kitöltés áttetszőségi beállítását is módosíthatja. A Színek párbeszédpanel alsó területén állítsa az Átlátszóság csúszkát a kívánt értékre, vagy a csúszka mellett található mezőben adja meg az értéket. Az átlátszóság értékét 0% (nem átlátszó, ez az alapértelmezett beállítás) és 100% (teljesen átlátszó) között állíthatja.

  • Ha kitöltési képet szeretne hozzáadni vagy módosítani, kattintson a Kép gombra, keresse meg és jelölje ki a használni kívánt képet, majd kattintson a Beszúrás gombra.

  • Kitöltési szín hozzáadásához vagy átmenet a Színátmenet pontra, majd kattintson a kívánt variációra.

   Az átmenet testreszabásához válassza a További színátmenetek parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ha a kitöltéshez anyagmintát szeretne használni, vagy módosítani szeretné az anyagmintás kitöltést, mutasson az Anyagminta pontra, majd kattintson a kívánt anyagmintára.

   Az anyagminta testreszabásához válassza a További anyagminták parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

Megjegyzés: A mintázatos kitöltések nem érhetők el PowerPoint. Kitöltheti azonban az alakzatokat. További információt a Nincs több kitöltés mintával a PowerPoint 2007.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelybe kitöltést szeretne hozzáadni.

  Ha több alakzatot vagy szövegdobozt szeretne ugyanúgy kitölteni, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök vagy a Szövegdobozeszközökeszközcsoport Formátum lapjának Alakzatstílusok vagy Szövegdobozstílusok csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd tegye a következők valamelyikét:

  Szövegdobozeszközök, Formátum lap

  • Kitöltőszín hozzáadásához vagy módosításakor kattintson a kívánt színre, vagy ha nem szeretne színt választani, kattintson a Nincs kitöltés elemre.

   Ha olyan színre szeretne áttérni, amely nem található a kitöltőszínben színösszeállítás kattintson a További kitöltőszínek gombra, majd kattintson a kívánt színre a Szokásos lapon, vagy keverje ki a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

   Az áttetszőséget a További kitöltőszínek elemre kattintva is módosíthatja. A Színek párbeszédpanel alsó területén állítsa az Átlátszóság csúszkát a kívánt értékre, vagy a csúszka mellett található mezőben adja meg az értéket. Az átlátszóság értékét 0% (nem átlátszó, ez az alapértelmezett beállítás) és 100% (teljesen átlátszó) között állíthatja.

  • Képes kitöltés hozzáadásához vagy módosításához kattintson a Kép parancsra, keresse meg azt a mappát, amely a beszúrni kívánt képet tartalmazza, kattintson a képfájlra, majd a Beszúrás gombra.

  • Kitöltési szín hozzáadásához vagy átmenet a Színátmenet pontra, majd kattintson a kívánt variációra.

   Az átmenet testreszabásához válassza a További színátmenetek parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Ha a kitöltéshez anyagmintát szeretne használni, vagy módosítani szeretné az anyagmintás kitöltést, mutasson az Anyagminta pontra, majd kattintson a kívánt anyagmintára.

   Az anyagminta testreszabásához válassza a További anyagminták parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Minta hozzáadásához vagy szerkesztésához kattintson a Mintázat gombra,majd adja meg a kívánt beállításokat.

Vissza a lap tetejére

Effektus hozzáadása vagy módosítása

Válasszon egy Microsoft Office a legördülő listából.

 • Melyik alkalmazást használja?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelybe effektust szeretne felvenni.

  Ha ugyanazt az effektust több alakzathoz vagy szövegdobozhoz is hozzá szeretne adni, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök eszközcsoportFormátum lapjának Alakzatstílusok csoportjában kattintson az Effektusok gombra, majd tegye a következők valamelyikét:

  Rajzeszközök eszközcsoport, Formátum lap

  • Beépített effektuskombinációk hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Beállított pontra, majd kattintson a kívánt effektusra.

   Beépített effektus testreszabásához kattintson a Térhatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Árnyék hozzáadásához vagy módosításához mutasson az Árnyék pontra, majd kattintson a kívánt árnyékra.

   Az árnyék testreszabásához kattintson az Árnyékbeállítások parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Tükröződés hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Tükröződés pontra, majd kattintson a kívánt tükröződéstípusra.

  • Ragyogás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Ragyogás pontra, majd kattintson a kívánt ragyogástípusra.

   A ragyogás színének testreszabásához válassza a További ragyogó színek lehetőséget, majd válassza ki a kívánt színt. Ha olyan színre szeretne váltani, amely nem szerepel a színösszeállításban, kattintson a További színek elemre, majd kattintson a kívánt színre a Szokásos lapon, vagy keverje ki maga a megfelelő színt az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

  • Finom él felvételéhez vagy módosításához mutasson a Finom élek pontra, majd kattintson a megfelelő méretre.

  • Él hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Fazetta pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   Fazetta testreszabásához válassza a Térhatás beállításai parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Térbeli forgatás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   A forgatás testreszabásához kattintson a Térbeli forgatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

   Megjegyzések: 

   • Több egyedi effektus hozzáadásával egyéni effektust hozhat létre a fentiekben ismertetett második lépés ismétlésével.

   • Ha hozzáad egy 3D effektust, például fakót vagy elforgatást, majd finom éleket ad hozzá, az alakzat vagy a szövegdoboz nem változik, mert a 3D effektus elsőbbséget élvez. Ha azonban törli a 3D effektust, a finom él láthatóvá válik.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelybe effektust szeretne felvenni.

  Ha ugyanazt az effektust több alakzathoz vagy szövegdobozhoz is hozzá szeretne adni, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök vagy a Szövegdobozeszközökeszközcsoport Formátum lapjának Alakzatstílusok vagy Szövegdobozstílusok csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd tegye a következők valamelyikét:

  Szövegdobozeszközök, Formátum lap

  • Árnyék hozzáadásához vagy szerkesztéshez kattintson az Árnyékeffektusok csoport Árnyékeffektusok gombjára, majd válassza ki a kívánt árnyékot.

   Az árnyék színének testreszabásához mutasson az Árnyékszínelemre, majd kattintson a kívánt színre.

   Ha olyan színre szeretne áttérni, amely nem található a színben színösszeállítás kattintson a További árnyékszínek elemre, majd a Szokásos lapon kattintson a kívánt színre, vagy keverje ki a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

  • Effektus hozzáadásához vagy szerkesztéshez kattintson a 3D effektusok csoport 3Deffektusok gombjára, majd adja meg a kívánt beállításokat.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelybe effektust szeretne felvenni.

  Ha ugyanazt az effektust több alakzathoz vagy szövegdobozhoz is hozzá szeretne adni, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök eszközcsoportFormátum lapjának Alakzatstílusok csoportjában kattintson az Effektusok gombra, majd tegye a következők valamelyikét:

  Rajzeszközök eszközcsoport, Formátum lap

  • Beépített effektuskombinációk hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Beállított pontra, majd kattintson a kívánt effektusra.

   Beépített effektus testreszabásához kattintson a Térhatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Árnyék hozzáadásához vagy módosításához mutasson az Árnyék pontra, majd kattintson a kívánt árnyékra.

   Az árnyék testreszabásához kattintson az Árnyékbeállítások parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Tükröződés hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Tükröződés pontra, majd kattintson a kívánt tükröződéstípusra.

  • Ragyogás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Ragyogás pontra, majd kattintson a kívánt ragyogástípusra.

   A ragyogás színének testreszabásához válassza a További ragyogó színek lehetőséget, majd válassza ki a kívánt színt. Ha olyan színre szeretne váltani, amely nem szerepel a színösszeállításban, kattintson a További színek elemre, majd kattintson a kívánt színre a Szokásos lapon, vagy keverje ki maga a megfelelő színt az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

  • Finom él felvételéhez vagy módosításához mutasson a Finom élek pontra, majd kattintson a megfelelő méretre.

  • Él hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Fazetta pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   Fazetta testreszabásához válassza a Térhatás beállításai parancsot, majd adja meg a kívánt beállításokat.

  • Térbeli forgatás hozzáadásához vagy módosításához mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd jelölje ki a kívánt típust.

   A forgatás testreszabásához kattintson a Térbeli forgatás beállításai parancsra, majd adja meg a kívánt beállításokat.

   Megjegyzések: 

   • Több egyedi effektus hozzáadásával egyéni effektust hozhat létre a fentiekben ismertetett második lépés ismétlésével.

   • Ha hozzáad egy 3D effektust, például fakót vagy elforgatást, majd finom éleket ad hozzá, az alakzat vagy a szövegdoboz nem változik, mert a 3D effektus elsőbbséget élvez. Ha azonban törli a 3D effektust, a finom él láthatóvá válik.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelybe effektust szeretne felvenni.

  Ha ugyanazt az effektust több alakzathoz vagy szövegdobozhoz is hozzá szeretne adni, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök vagy a Szövegdobozeszközökeszközcsoport Formátum lapjának Alakzatstílusok vagy Szövegdobozstílusok csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd tegye a következők valamelyikét:

  Szövegdobozeszközök, Formátum lap

  • Árnyék hozzáadásához vagy szerkesztéshez kattintson az Árnyékeffektusok csoport Árnyékeffektusok gombjára, majd válassza ki a kívánt árnyékot.

   Az árnyék színének testreszabásához mutasson az Árnyékszínelemre, majd kattintson a kívánt színre.

   Ha olyan színre szeretne áttérni, amely nem található a színben színösszeállítás kattintson a További árnyékszínek elemre, majd a Szokásos lapon kattintson a kívánt színre, vagy keverje ki a saját színét az Egyéni lapon. Az egyéni színek és a Szokásos lapon található színek nem frissülnek a dokumentumtéma későbbi módosításakor.

  • Effektus hozzáadásához vagy szerkesztéshez kattintson a 3D effektusok csoport 3Deffektusok gombjára, majd adja meg a kívánt beállításokat.

Vissza a lap tetejére

Kitöltés törlése

Válasszon egy Microsoft Office a legördülő listából.

 • Melyik alkalmazást használja?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyből törölni szeretné a kitöltést.

  Ha több alakzatból vagy szövegdobozból szeretné törölni ugyanazt a kitöltést, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök eszközcsoportFormátum lapjánakAlakzatstílusok csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd a Nincs kitöltés parancsra.

  Az Alakzatstílusok csoport

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyből törölni szeretné a kitöltést.

  Ha több alakzatból vagy szövegdobozból szeretné törölni ugyanazt a kitöltést, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök vagy a Szövegdobozeszközökeszközcsoport Formátum lapjának Alakzatstílusok vagy Szövegdobozstílusok csoportjában kattintson az Alakzat kitöltése , majd a Nincs kitöltés elemre.

  Text Box Styles group

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyből törölni szeretné a kitöltést.

  Ha több alakzatból vagy szövegdobozból szeretné törölni ugyanazt a kitöltést, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök eszközcsoportFormátum lapjánakAlakzatstílusok csoportjában kattintson a Kitöltés gombra, majd a Nincs kitöltés parancsra.

  Az Alakzatstílusok csoport

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyből törölni szeretné a kitöltést.

  Ha több alakzatból vagy szövegdobozból szeretné törölni ugyanazt a kitöltést, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök vagy a Szövegdobozeszközökeszközcsoport Formátum lapjának Alakzatstílusok vagy Szövegdobozstílusok csoportjában kattintson az Alakzat kitöltése , majd a Nincs kitöltés elemre.

  Text Box Styles group

Vissza a lap tetejére

Effektus törlése

Válasszon egy Microsoft Office a legördülő listából.

 • Melyik alkalmazást használja?
 • Excel
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Word
 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyből törölni szeretné az effektust.

  Ha több alakzatból vagy szövegdobozból szeretné törölni ugyanazt az effektust, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök eszközcsoportFormátum lapjának Alakzatstílusok csoportjában kattintson az Effektusok gombra, majd tegye a következők valamelyikét:

  Az Alakzatstílusok csoport

  • Ha beépített effektuskombinációt szeretne törölni, mutasson a Beépített elemre,majd kattintson a Nincs beépített effektus elemre.

  • Ha az árnyékot szeretné törölni, mutasson az Árnyék pontra, majd válassza a Nincs árnyék elemet.

  • Ha a tükröződést szeretné törölni, mutasson a Tükröződés pontra, majd válassza a Tükröződésmentes elemet.

  • Ha a ragyogást szeretné törölni, mutasson a Ragyogás pontra, majd válassza a Ragyogás nélkül elemet.

  • Ha a finom éleket szeretné törölni, mutasson a Finom élek pontra, majd válassza a Finom élek nélkül lehetőséget.

  • Ha egy élet szeretne törölni, mutasson a Fazetta pontra, majd válassza a Nincs fazetta elemet.

  • Ha a térbeli forgatást szeretné törölni, mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd válassza a Nincs forgatás elemet.

Több effektus törléséhez ismételje meg a fenti második lépést.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyből törölni szeretné az effektust.

  Ha több alakzatból vagy szövegdobozból szeretné törölni ugyanazt az effektust, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök vagy a Szövegdobozeszközök eszközlapFormátum lapján tegye a következők valamelyikét:

  Text Box Tools, Format tab, Effects buttons

  • Árnyék törléséhez az Árnyékeffektusok csoportban kattintson az Árnyékeffektusok gombra, majd a Nincs árnyékeffektus parancsra.

  • A 3D effektusok törléséhez kattintson a 3D effektusok csoport 3Deffektusok gombjára, majd kattintson a Nincs effektus gombra.

Megjegyzés: Ha nem látható a Rajzeszközök ,a Szövegdobozeszközökvagy a Formátum lap, ellenőrizze, hogy az alakzatra vagy a szövegdobozra kattintott-e.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyből törölni szeretné az effektust.

  Ha több alakzatból vagy szövegdobozból szeretné törölni ugyanazt az effektust, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök eszközcsoportFormátum lapjának Alakzatstílusok csoportjában kattintson az Effektusok gombra, majd tegye a következők valamelyikét:

  Az Alakzatstílusok csoport

  • Ha beépített effektuskombinációt szeretne törölni, mutasson a Beépített elemre,majd kattintson a Nincs beépített effektus elemre.

  • Ha az árnyékot szeretné törölni, mutasson az Árnyék pontra, majd válassza a Nincs árnyék elemet.

  • Ha a tükröződést szeretné törölni, mutasson a Tükröződés pontra, majd válassza a Tükröződésmentes elemet.

  • Ha a ragyogást szeretné törölni, mutasson a Ragyogás pontra, majd válassza a Ragyogás nélkül elemet.

  • Ha a finom éleket szeretné törölni, mutasson a Finom élek pontra, majd válassza a Finom élek nélkül lehetőséget.

  • Ha egy élet szeretne törölni, mutasson a Fazetta pontra, majd válassza a Nincs fazetta elemet.

  • Ha a térbeli forgatást szeretné törölni, mutasson a Térbeli forgatás pontra, majd válassza a Nincs forgatás elemet.

Több effektus törléséhez ismételje meg a fenti második lépést.

Vissza a lap tetejére

 1. Kattintson arra az alakzatra vagy szövegdobozra, amelyből törölni szeretné az effektust.

  Ha több alakzatból vagy szövegdobozból szeretné törölni ugyanazt az effektust, kattintson az elsőre, majd tartsa lenyomva a SHIFT billentyűt, miközben a többire kattint.

 2. A Rajzeszközök vagy a Szövegdobozeszközök eszközlapFormátum lapján tegye a következők valamelyikét:

  Text Box Tools, Format tab, Effects buttons

  • Árnyék törléséhez az Árnyékeffektusok csoportban kattintson az Árnyékeffektusok gombra, majd a Nincs árnyékeffektus parancsra.

  • A 3D effektusok törléséhez kattintson a 3D effektusok csoport 3Deffektusok gombjára, majd kattintson a Nincs effektus gombra.

Megjegyzés: Ha nem látható a Rajzeszközök ,a Szövegdobozeszközökvagy a Formátum lap, ellenőrizze, hogy az alakzatra vagy a szövegdobozra kattintott-e.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×