AllowBypassKey tulajdonság

Az AllowBypassKey tulajdonsággal megadhatja, hogy a SHIFT billentyűvel az adatbázis megnyitásakor mellőzhető legyen-e az indítási tulajdonságok beállítása és az AutoExec makró végrehajtása. Az AllowBypassKey tulajdonságot False értékre állítva például megakadályozhatja az indítási tulajdonságok figyelmen kívül hagyását és az AutoExec makró végrehajtásának mellőzését.

Beállítás

Az AllowBypassKey tulajdonság az alábbi beállításokat használja.

Beállítás

Leírás

True

Engedélyezi a SHIFT billentyű használatát arra, hogy a felhasználó megkerülje az indítási tulajdonságokat és az AutoExec makrót.

False

Letiltja a SHIFT billentyű használatát arra, hogy a felhasználó megkerülje az indítási tulajdonságokat és az AutoExec makrót.


A tulajdonság értékét makróval vagy Visual Basic for Applications (VBA) -kóddal állíthatja be.

Az AllowBypassKey tulajdonság makróval vagy VBA-kóddal való beállításához a tulajdonságot létre kell előbb hoznia a következő módok egyikén:

  • Microsoft Access-adatbázisban (.mdb vagy .accdb fájlban) úgy adhatja hozzá a tulajdonságot, hogy létrehozza a CreateProperty metódussal, majd hozzáfűzi a Database objektum Properties gyűjteményéhez.

  • Microsoft Access-projektben (.adp fájlokban) úgy hozhatja létre a tulajdonságot, hogy hozzáadja a CurrentProject objektum AccessObjectProperties gyűjteményéhez az Add metódussal.

Megjegyzések

Ha hibakeresést végez egy alkalmazásban, célszerű az AllowBypassKey tulajdonságot True értékre állítani.

Az AllowBypassKey tulajdonság beállítása csak az alkalmazás adatbázisának legközelebbi megnyitása alkalmával lép érvénybe.

Példa

Az alábbi példában a „SetBypassProperty” nevű eljárás továbbítja a beállítandó tulajdonság nevét, az adattípusát, valamint a beállítandó értéket. Az általános célú „ChangeProperty” eljárás megkísérli beállítani az AllowBypassKey tulajdonságot, és ha a tulajdonság nem található, akkor a CreateProperty metódussal hozzáfűzi azt a Properties gyűjteményhez. Erre azért van szükség, mert az AllowBypassKey tulajdonság nem szerepel a Properties gyűjteményben, amíg hozzá nem adja azt.

Sub SetBypassProperty()
Const DB_Boolean As Long = 1
ChangeProperty "AllowBypassKey", DB_Boolean, False
End Sub
Function ChangeProperty(strPropName As String, _
varPropType As Variant, _
varPropValue As Variant) As Integer
Dim dbs As Object, prp As Variant
Const conPropNotFoundError = 3270
Set dbs = CurrentDb
On Error GoTo Change_Err
dbs.Properties(strPropName) = varPropValue
ChangeProperty = True
Change_Bye:
Exit Function
Change_Err:
If Err = conPropNotFoundError Then ' Property not found.
Set prp = dbs.CreateProperty(strPropName, _
varPropType, varPropValue)
dbs.Properties.Append prp
Resume Next
Else
' Unknown error.
ChangeProperty = False
Resume Change_Bye
End If
End Function

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×