Találkozók, tervek és költségvetések – mindez egyszerű a Microsoft 365-el

AllowEdits tulajdonság

Érvényesség

Form objektum

Az AllowEdits tulajdonsággal meghatározhatja, hogy egy felhasználó szerkeszthet-e mentett rekordokat űrlapok használatakor. Írható-olvasható logikai változó.

kifejezés.AllowEdits

A kifejezés megadása kötelező. A kifejezésnek az Érvényesség listában szereplő objektumok egyikét kell visszaadnia.

Beállítás

Az AllowEdits tulajdonság az alábbi beállításokat használja.

Beállítás

Visual Basic

Leírás

Igen

True

(Alapértelmezett) A felhasználó szerkesztheti a mentett rekordokat.

Nem

False

A felhasználó nem szerkesztheti a mentett rekordokat.


Az AllowEdits tulajdonság az űrlap tulajdonságlapján, egy makróval vagy egy Visual Basic for Applications formátumú (VBA-) kóddal adható meg.

Megjegyzések

Az AllowEdits tulajdonsággal megakadályozhatja, hogy módosítások menjenek végbe űrlap által megjelenített meglévő adatokban. Ha egy adott vezérlőelem adatainak módosítását szeretné megelőzni, használja az Enabled vagy a Locked tulajdonságot.

Ha meglévő rekordok módosítását szeretné meggátolni (írásvédetté tenni az űrlapot), akkor állítsa az AllowAdditions, az AllowDeletions és az AllowEdits tulajdonságokat Nem értékre. Rekordokat úgy is írásvédetté tehet, ha a RecordsetType tulajdonságot Snapshot értékre állítja.

Ha módosítja egy mező értékét, akkor az aktuális rekord automatikusan szerkeszthetővé válik, függetlenül az AllowEdits tulajdonság beállításától. Ha szeretné meggátolni, hogy a felhasználók módosítsanak egy olyan rekordot (az AllowEdits értéke Nem), amelyet automatikusan kell szerkesztenie, akkor mentse a rekordot az automatikus változtatások után – a program újra figyelembe veszi az AllowEdits tulajdonság beállítását, miután az aktuális rekord minden nem mentett változása mentve lesz.

Megjegyzés: Ha meg van adva az ŰrlapMegnyitása művelet Adathozzáférési mód argumentuma, a Microsoft Office Access 2007 felülír bizonyos űrlaptulajdonság-beállításokat. Ha az ŰrlapMegnyitása művelet Adathozzáférési mód argumentumának értéke Szerkesztés, akkor az Access ezekkel az űrlaptulajdonság-beállításokkal nyitja meg az űrlapot:

  • AllowEdits – Igen

  • AllowDeletions – Igen

  • AllowAdditions – Igen

  • DataEntry – Nem

Ha megakadályozná azt, hogy az ŰrlapMegnyitása művelet felülírja ezen meglévő tulajdonságbeállítások bármelyikét, hagyja ki az Adathozzáférési mód argumentum beállítását, így az Access az űrlap által definiált tulajdonságbeállításokat fogja használni.

Példa

Az alábbi példában a ControlType tulajdonságot vizsgáljuk egy űrlap minden vezérlőelemére vonatkozóan. Minden címke- és szövegdoboz-vezérlő esetében a folyamat átkapcsolja a SpecialEffect tulajdonságot. Ha a címkevezérlők SpecialEffect tulajdonsága Árnyékolt értékre van állítva, a szövegdoboz-vezérlők SpecialEffect tulajdonsága pedig Normál értékű, és ha az AllowAdditions, az AllowDeletions és az AllowEdits tulajdonságok értéke Igaz, akkor az intCanEdit változó beállítása olyan, hogy engedélyezze a háttérben lévő adatok szerkesztését.

Sub ToggleControl(frm As Form)
Dim ctl As Control
Dim intI As Integer, intCanEdit As Integer
Const conTransparent = 0
Const conWhite = 16777215
For Each ctl in frm.Controls
With ctl
Select Case .ControlType
Case acLabel
If .SpecialEffect = acEffectShadow Then
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BorderStyle = conTransparent
intCanEdit = True
Else
.SpecialEffect = acEffectShadow
intCanEdit = False
End If
Case acTextBox
If .SpecialEffect = acEffectNormal Then
.SpecialEffect = acEffectSunken
.BackColor = conWhite
Else
.SpecialEffect = acEffectNormal
.BackColor = frm.Detail.BackColor
End If
End Select
End With
Next ctl
If intCanEdit = IFalse Then
With frm
.AllowAdditions = False
.AllowDeletions = False
.AllowEdits = False
End With
Else
With frm
.AllowAdditions = True
.AllowDeletions = True
.AllowEdits = True
End With
End If
End Sub

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×