Array függvény

Egy tömbt tartalmazó Variantot kér le.

Szintaxis

Array( arglist )

A szükséges arglistargumentum egy vesszővel tagolt értéklista, amely értékei a tömb a Variantban található elemeihez vannak rendelve. Ha nincs megadva argumentum, egy nulla hosszúságú tömb jön létre.

Megjegyzések

A tömb egy elemére hivatkozó jelölés egy változó nevéből és a kívánt elemet jelölő, zárójelek között megadott indexszámból áll. Az alábbi példában az első utasítás egy A nevű változót hoz létre Variantként. A második utasítás az A változóhoz rendel egy tömböt. Az utolsó utasítás hozzárendeli a második tömbelem értékét egy másik változóhoz.

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

A Tömbképlet használatával létrehozott tömb alsó határát az Option Base utasítással megadott alsó határ határozza meg, kivéve ha a Tömb a típustár nevével rendelkezik (például VBA). Tömb). Ha a típustár nevével van megszava, az Option Base nem érinti a tömböt.

Megjegyzés: A nem tömbként meghatározott Variantok tartalmazhatnak tömböket. A Variantok bármilyen típusú tömböt tartalmazhatnak, kivéve a kötött hosszúságú karakterláncokat és a felhasználói típusokat. Bár egy tömböt tartalmazó Variant elméletben különbözik a Variant típusú elemektől álló tömbtől, a tömbelemek ugyanúgy férhetők hozzá.

Példa

Ebben a példában az Array függvény egy tömböt tartalmazó Variantot kér le.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×