Az ütemterv végrehajtásának áttekintése

A projekt előrehaladása során áttekintheti, hogy a tevékenységeken a munka hogyan befolyásolja a projekt általános ütemezés.

Kapcsolódó műveletek

Az ütemtervbeli különbségek áttekintése

A projekt előrehaladásának nyomon követése során áttekintheti a tervezett, az ütemezett és a projekt közötti tényleges munka. Így felmérheti, hogy a projekten a munka a várt módon halad-e. A tevékenységekhez a teljes tevékenységhez, illetve az egyes tevékenységekhez erőforrások hasonlíthatók össze.

A munkamennyiségeket a legegyszerűbben úgy hasonlíthatja össze az eredeti tervvel, hogy a Munka táblát alkalmazza egy lap nézetre, például Gantt-diagram vagy Erőforrás kihasználtsága nézetre. A Munka mező értéke az aktuális ütemezett munkaértéket képviseli, amely mutatja a megkezdődött tevékenységek tényleges és hátralévő munkáinak teljes értékét, valamint a még el nem kezdett tevékenységekhez a legújabb tervezett munkaértéket.

Ha alaptervet mentett, akkor az eredeti tervezett munkamennyiségeket az Alapterv mező tárolja. Ebben a mezőben összehasonlíthatja az eredeti tervben lévő munkamennyiségeket a pillanatnyilag ütemezett munkamennyiségekkel. Az Eltérés mező a számított variancia a tervezett és az ütemezett munka között, azaz az Alapterv és a Munka mezők között.

A tényleges munkamennyiségeket a Tényleges mezőkben is áttekintheti. Az elkészült tevékenységeknél a Munka és a Tényleges mező ugyanazt az értéket tartalmazza.

Összehasonlítás...

Leírás

Hogyan?

Az aktuális tevékenység az eredeti tervvel együtt

A Gantt-diagram munkatáblával megvizsgálhatja, hogy a tevékenységek a tervezettnél többet vagy kevesebbet dolgoznak-e ki.

A Nézet lapon kattintson a Gantt-diagram gombra. Az Adatok csoportban kattintson a Táblák elem melletti nyílra,majd a Munka elemre. Hasonlítsa össze a Munka és az Alaptervmezők értékeit.

A Munka és az Alapterv mezők eltérését az Eltérés mezőben láthatja. A kész tevékenységeknél ez az eltérés a tényleges és a tervezett munka közötti különbséget jelenti. A jelenleg folyamatban lévő tevékenységek esetén a Munka mező a Tényleges munka és a Hátralévő munka összege. A még el nem kezdett tevékenységek esetén a Munka mező az aktuális előrejelzés, és gyakran megegyezik az Alapterv mezővel.

Az Eltérés mező csak a Munka és az Alapterv mezőkethasonlítja össze; nem hasonlít össze más alaptervmezőket (például Alapterv1, Alapterv2 stb.).

Aktuális feladat- és hozzárendelési munka az eredeti tervvel

A Tevékenység kihasználtsága nézetben a Munka táblával megvizsgálhatja, hogy a tevékenységek és a hozzárendelt erőforrások a tervezettnél többet vagy kevesebbet dolgoznak-e.

A Nézet lapTevékenységnézetek csoportjában kattintson a Tevékenység kihasználtsága gombra. A Nézet lap Adatok csoportjában kattintson a Táblák menügombra, majd a Munka parancsra.

Tekintse át a teljes munkaértékeket a nézet laprészében. A Tevékenység neve mező mellett a táblázatban a Munka,az Alapterv, az Eltérés,a Tényleges,a Hátralévőés a W % érték látható. Comp. (munka készültségi százalék) mezőket. Az összegző sorok az egyes tevékenységek teljes munkaértékét, míg a dőlt formázású bejegyzések az egyes tevékenységek munkaértékét mutatják.

A nézet munkaidő-nyilvántartási részében áttekinti az egyes tevékenységek és hozzárendelések munkafázisos értékeit az egyes időfázisok alatt.

Aktuális erőforrás- és hozzárendelési munka az eredeti tervvel

A Munka táblával az Erőforrás kihasználtsága nézetben megvizsgálhatja, hogy az erőforrások és a hozzárendelések a tervezettnél több vagy kevesebb munkát használnak-e.

A Nézet lapon kattintson az Erőforrás kihasználtsága gombra. A Nézet lap Adatok csoportjában kattintson a Táblák menügombra, majd a Munka parancsra.

Tekintse át a teljes munkaértékeket a nézet laprészében. Az Erőforrás neve mező mellett a táblában a % Comp mező is látható. (készültségi szint), Munka,Túlóra,Alapterv,Variancia, Ténylegesés Hátralévő mezők. Az összegző sorok az egyes erőforrások teljes munkaértékét, míg a dőlt formázású bejegyzések az egyes hozzárendelések munkaértékét mutatják.

A nézet munkaidő-nyilvántartási részében áttekinti az egyes erőforrások és hozzárendelések munkafázisos értékeit az egyes időidőszakok alatt.

Megjegyzés: Az erőforrásadatok alaptervben a projekt szintjén adatokat tartalmaznak. Ennek következtében az alaptervben adott erőforrásadatok számos tényezőtől függően nagy mértékben eltérhetnek. Tegyük fel például, hogy egy projekt sok tevékenységből áll, és sok erőforrás van hozzárendelve ezekhez a tevékenységekhez. Az alapterv mentésekor a program a projekt szintjén rögzíti az erőforrás-hozzárendelési adatokat. Ha később ad hozzá egy tevékenységet, és úgy konfigurálja az új tevékenységet, hogy a projekt szintjén is fel tudja állítani, az erőforrás-hozzárendelés alapterve nem változik meg.

Vissza a lap tetejére

Projekt munkához való idővel való megtekintése

Az időszakokra bontott munka megtekintésével az egy perctől egy évig terjedő időszakokon belül használhatja a munkát.

 1. A Nézet lap Tevékenységnézetek csoportjában kattintson aTevékenység kihasználtsága gombra, vagy az Erőforrásnézetek csoportban kattintson az Erőforrás kihasználtsága gombra.

 2. A Nagyítás csoportban kattintson az Időskála menügomb alatti nyílra. A listában válassza az Időskálalehetőséget, majd kattintson a Legfelső réteg,a Középső szintvagy az Alsó réteg fülre.

  Megjegyzés: Az Időskála lista egyik lehetőségére kattintva beállíthatja az alsó időskálaréteget.

 3. A megjelenített időskálaréteg lapján, a Mennyiség mezőben kattintson a használni kívánt időegységre.

  Ha például a munkát hetekre, majd napokra szeretné bontani, kattintson a Hét elemre a Legfelső réteg lap Egységek csoportjában, majd kattintson a Napok elemre a Középső réteg lap Egységek csoportjában.

  Megjegyzés: Ha háromnál kevesebb időskálát szeretne látni, az Időskála beállításai listában válassza ki a Show (Megjelenítése) listában szerepelni kívánt időskálát.

 4. Az időskála megjelenésének formázása érdekében írja be a használni kívánt értékeket a Felirat,az Igazítás ésa Darabszám mezőbe. Jelölje be a Pénzügyi év és az Osztásvonalak használata jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését, majd kattintson az OK gombra.

 5. A Formátum lap Részletek csoportjában válassza a Munka,a Tényleges munka,az Göngyölt munka,a Túlfokezés, a Költség vagy a Fennmaradó elérhetőség lehetőséget.

Megjegyzések: 

 • További beállítások hozzáadásához vagy megtekintéséhez kattintson a Részletek hozzáadása gombra. Megjelenik a Részletek stílusa párbeszédpanel. A Usage Details (Használati adatok) lapAvailable fields (Rendelkezésre álló mezők) csoportjábanválassza ki a kívánt mezőket. Kattintson a Show (Megjelenítése) gombra. A beállítások eltávolításához azonban választhat mezőket a Mezők megjelenítése területen,majd az Elrejtés gombra kattintva eltávolíthatja a beállításokat. Az Áthelyezés nyilakkal módosíthatja a mezők sorrendjét. Kattintson az OK gombra.

 • A kijelölt tevékenységhez társított munkát osztott nézetben is megtekintheti, más néven összetett nézet. Osztott nézet létrehozásához jelölje ki azt a nézetet, amely a nézet tetején ablaktábla meg, majd a Nézet lap Osztott nézet csoportjában válassza a Részletek lehetőséget. A listában válassza ki a kívánt nézetet. Az alsó ablaktáblában lévő nézet részletes információkat tartalmaz a felső ablaktábla nézetben látható tevékenységekről vagy erőforrásokról. Ha például valamelyik tevékenységnézetet a felső ablaktáblában, az Erőforrás kihasználtsága nézetet pedig az alsó ablaktáblában jeleníti meg, az alsó ablaktáblában a kijelölt tevékenységekhez rendelt erőforrások jelennek meg az erőforrásokra vonatkozó információkkal. Az itt látható erőforrás-információk az egyes erőforrásokhoz rendelt összes tevékenységre vonatkoznak, nemcsak a felső munkaablakban kijelölt tevékenységekre.

Vissza a lap tetejére

Az ütemterven túli tevékenységek azonosítása

Ha a projekthez alaptervet adott meg, láthatja, hogy a tevékenységek hogyan haladnak előre az időben, és láthatja, hogy csúsznak-e a kezdési és befejezési dátumuk. A haladás nyomon követéséhez összehasonlíthatja az alaptervet, az ütemezett vagy a tényleges kezdési és befejezési dátumokat.

 1. A Nézet lapon kattintson a Gantt-diagramelem melletti nyílra, majd válassza a Nyomon követési Gantt lehetőséget.

 2. Az Adatok csoportban kattintson a Táblákmenügombra, majd válassza az Eltérés lehetőséget.

  Ha az eltérés mezői nem láthatók, módosítsa a nézetelosztót, vagy nyomja le a TAB billentyűt a mezők közötti lépkedéshez a megjelenítésükhöz.

A Nyomon követési Gantt nézet két tevékenységsávot jelenít meg, az egyiket a másikon, mindegyik tevékenységhez. Az alsó sávon az alapterv kezdési és befejezési dátumai, a felső sávon pedig az ütemezett kezdési és befejezési dátumok láthatóak, így látható a terv és az aktuális ütemterv közötti különbség. Ezenkívül a Gantt-diagrameszközök – Formátum lapon az Alapterv gombra kattintva is megjelenítheti a diagram alaptervét.

A Csúszás a hozzárendelések szűrővel azt is láthatja, hogy a tevékenység-hozzárendelések kezdési és befejezési dátumai csúsznak-e. Ez a szűrő azokat az erőforrásokat jeleníti meg, amelyek még nem befejezett tevékenységekhez vannak hozzárendelve, és amelyek késése az alapterv befejezési dátumához képest. A szűrő csak akkor használható, ha mentett egy alaptervet.

 1. A Nézet lapon kattintson az Erőforrás kihasználtsága gombra.

 2. Az Adatok csoport Szűrő listájában válassza a További szűrők lehetőséget.

 3. A További szűrők listában a Szűrők mellett válasszaaz Erőforrás lehetőséget. A listában kattintson a Hozzárendelések csúszása elemre.

 4. Ha csak a csúszással elcsúszó feladatokat szeretné látni, kattintson az Alkalmaz gombra. Ha az összes feladatot színes kiemeléssel szeretné kiemelni a csúszásból, kattintson a Kiemelés gombra.

Vissza a lap tetejére

Tartalékidő megkeresve az ütemtervben

Az ütemtervben tartalékidő mennyiségből megtudhatja, hogy mennyi késéssel késleltetheti a tevékenységeket, mielőtt az hatással lenne más tevékenységekre vagy a projekt záró dátumára.

 1. A Nézet lapTevékenységnézetek csoportjában kattintson a Gantt-diagrammenügomb melletti nyílra, és válassza a További nézetek lehetőséget.

 2. Megjelenik a További nézetek párbeszédpanel. A Nézetek listában kattintson a Részletes Gantt, majd az Alkalmaz lehetőségre.

 3. A Nézet lap Adatok csoportjában kattintson a Táblák menügombra, majd az Ütemezés parancsra.

  A nézet diagram területén a tartalékidő a tevékenységek jobb oldalán, vékony sávokként jelenik meg, az értékei pedig a hagyományos Gantt-sávokhoz kapcsolódnak.

  Ha nem láthatók a nézet lap részén, lépjen a TAB billentyűvel a Szabad tartalékidő és a Teljes tartalékidő mezőre.

  Megjegyzések: 

  • Ha tudja, hogy az ütemtervben hol található tartalékidő, áthelyezheti a tevékenységeket, ha az ütemterv bizonyos fázisai nem tartalékidővel, más fázisok pedig túl sokval vannak.

  • A tartalékidő-értékek inkonzisztenciát is jelezhetnek az ütemtervben. Negatív tartalékidő például akkor fordulhat elő, ha egy tevékenység befejezés-kezdés típusú függésben van egy követő tevékenységgel, a követő tevékenység azonban Kezdés ekkor kényszerrel rendelkezik, amely az első tevékenység befejezésénél korábban esedékes. Negatív tartalékidő a határidő utáni dátumra ütemezett tevékenységek esetén is előfordulhat.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×