Ha az Access 2007 előtt létrehozott egy adatbázist az Access egy verziójában, és felhasználói szintű biztonságot alkalmazott az adatbázisra, ezek a biztonsági beállítások érvényben maradnak, amikor a fájlt az Access 2007-es vagy újabb verziójában nyitja meg. Ezenkívül a Microsoft Office Access 2003 által biztosított biztonsági eszközöket – az User-Level Biztonsági varázslót, valamint a különféle felhasználói és csoportengedélyek párbeszédpaneleit – az Access későbbi verzióiból is elindíthatja. Ebből a cikkből megtudhatja, hogy miként működnek az Access 2003 biztonsági funkciói, és hogyan kezdheti el és használhatja őket az Access 2007-es vagy újabb verziókban.

Megjegyzés: A cikkben található információk csak az Access 2003-as vagy korábbi verzióiban (.mdb fájlokban) létrehozott adatbázisokra vonatkoznak. Az Access 2007-es vagy újabb verziókban (.accdb fájlokban) létrehozott adatbázisokban nem érhetők el felhasználói szintű biztonsági beállítások. Ha az .mdb fájlt új formátumba (.accdb fájlba) konvertálja, az Access elveti a felhasználói szintű biztonsági beállításokat.

A cikk tartalma

A felhasználói szintű biztonság viselkedése az Access 2007-es vagy újabb verziókban

Az Access 2007-es és újabb verziói csak az Access 2003-as és korábbi fájlformátumokat (.mdb és .mde fájlokat) használó adatbázisok számára nyújt felhasználói szintű biztonságot. Ha a későbbi verziókban az Access egy korábbi verziójában létrehozott adatbázist nyit meg, és az adatbázis felhasználói szintű biztonsági beállításokat alkalmaz, akkor a biztonsági szolgáltatás az adott adatbázishoz tervezett módon fog működni. A felhasználóknak például jelszót kell megadniuk az adatbázishoz.

Emellett elindíthatja és futtathatja az Access 2003 és korábbi verziói által biztosított különféle biztonsági eszközöket, például a User-Level Biztonsági varázslót, valamint a különféle felhasználói és csoportengedélyek párbeszédpaneleit. Ne feledje, hogy ezek az eszközök csak akkor válnak elérhetővé, ha megnyit egy .mdb vagy .mde fájlt. Ha a fájlokat .accdb fájlformátumra konvertálja, az Access eltávolítja az összes meglévő felhasználói szintű biztonsági funkciót.

Az Access 2003 felhasználói szintű biztonsági szolgáltatásának áttekintése

Az alábbi szakaszok háttér-információkat tartalmaznak az Access 2003-as és korábbi verzióinak felhasználói szintű biztonsági adatairól. Ha már ismeri a korábbi biztonsági modellt és a felhasználói szintű biztonságot, kihagyhatja ezeket a szakaszokat, és a cikk későbbi részében közvetlenül a Felhasználói szintű biztonság beállítása vagy a Felhasználószintű biztonság eltávolítása szakaszhoz ugorhat.

A felhasználói szintű biztonság alapjai

Az Access felhasználói szintű biztonsága hasonlít a kiszolgálóalapú rendszerek biztonsági mechanizmusához – jelszóval és engedélyekkel engedélyezi vagy korlátozza az egyes személyek vagy egyének csoportjai hozzáférését az adatbázis objektumához. Az Access 2003-as vagy korábbi verzióiban, amikor felhasználói szintű biztonságot valósít meg egy Access-adatbázisban, egy adatbázis rendszergazdája vagy egy objektum tulajdonosa szabályozhatja, hogy az egyes felhasználók vagy felhasználócsoportok milyen műveleteket hajtanak végre az adatbázis tábláiban, lekérdezéseiben, űrlapjaikban, jelentéseiben és makróiban. Egy felhasználócsoport például módosíthatja egy adatbázis objektumát, egy másik csoport csak bizonyos táblákba írhatja be az adatokat, egy harmadik csoport pedig csak egy jelentéskészletben tudja megtekinteni az adatokat.

Az Access 2003-as és korábbi verzióinak felhasználói szintű biztonsága jelszavak és engedélyek kombinációját használja – attribútumok készletét, amely meghatározza, hogy a felhasználó milyen típusú hozzáféréssel rendelkezik az adatbázis adataihoz vagy objektumához. Egyéni vagy egyéni csoportok számára jelszavakat és engedélyeket állíthat be, és a jelszavak és engedélyek e kombinációi biztonsági fiókokká válnak, amelyek meghatározzák az adatbázis objektumához hozzáféréssel rendelkező felhasználókat és felhasználói csoportokat. A felhasználók és csoportok együttesét munkacsoportnak nevezik, és az Access ezt az információt munkacsoportinformációs fájlban tárolja. Indításkor az Access felolvassa a munkacsoport-információs fájlt, és a fájlban található adatok alapján érvényesíti az engedélyeket.

Az Access alapértelmezés szerint egy beépített felhasználói azonosítót és két beépített csoportot biztosít. Az alapértelmezett felhasználói azonosító a Rendszergazda,az alapértelmezett csoportok pedig a Felhasználók és a Rendszergazdák. Az Access alapértelmezés szerint felveszi a beépített felhasználói azonosítót a Felhasználók csoportba, mert minden azonosítónak legalább egy csoporthoz kell tartozni. A Felhasználók csoport pedig teljes engedélyekkel rendelkezik az adatbázis összes objektumához. Emellett a rendszergazdai azonosító is tagja a Rendszergazdák csoportnak. A Rendszergazdák csoportnak legalább egy felhasználói azonosítót kell tartalmaznia (adatbázis-rendszergazdának kell lennie), és a rendszergazdai azonosító az alapértelmezett adatbázis-rendszergazda, amíg nem módosítja azt.

Amikor elindítja az Access 2003-as vagy korábbi verzióit, az Access hozzárendeli a rendszergazdai felhasználói azonosítót, és így minden alapértelmezett csoport tagját teszi. Ez az azonosító és ezek a csoportok (rendszergazdák és felhasználók) minden felhasználónak teljes körű engedélyt adnak az adatbázis összes objektumához – ez azt jelenti, hogy bármely felhasználó megnyithatja, megtekintheti és módosíthatja az összes .mdb fájl összes objektumát, hacsak nem implementálja a felhasználói szintű biztonságot.

A felhasználói szintű biztonság megvalósításához az Access 2003-as vagy korábbi verzióiban az egyik módszer, ha módosítja a Felhasználók csoport engedélyét, és új rendszergazdákat ad hozzá a rendszergazdák csoportjaihoz. Ha így van, az Access automatikusan új felhasználókat rendel a Felhasználók csoporthoz. Amikor ezeket a lépéseket teszi, a felhasználóknak jelszóval kell bejelentkezniük, valahányszor megnyitják a védett adatbázist. Ha azonban konkrétabb biztonságot kell megvalósítania – engedélyeznie kell egy felhasználócsoportnak az adatok megadását, egy másiknak pedig csak az adatok olvasását –, további felhasználókat és csoportokat kell létrehoznia, és adott engedélyeket kell adnia nekik az adatbázis objektumai egy részére vagy egészére. Az ilyen típusú felhasználói szintű biztonság megvalósítása bonyolult feladatgá válhat. A folyamat egyszerűsítése érdekében az Access User-Level biztonsági varázslót biztosítja, amely megkönnyíti a felhasználók és csoportok egylépéses folyamaton keresztüli létrehozását.

A User-Level Varázsló segítségével engedélyeket rendelhet hozzá, és felhasználói és csoportos fiókokat hozhat létre. A felhasználói fiókok olyan felhasználóneveket és egyedi személyes azonosítószámokat (PID-ket) tartalmaznak, amelyek az Access-munkacsoportok adatbázis-objektumai megtekintésére, használatára vagy módosításra vonatkozó engedélyeinek kezeléséhez szükségesek. A csoportfiókok olyan felhasználói fiókok gyűjteményei, amelyek viszont munkacsoportban találhatók. Az Access egy csoportnevet és egy PIN-azonosítót használva azonosítja az egyes munkacsoportokat, és a csoporthoz rendelt engedélyek a csoport minden felhasználóját érvényesek. A varázsló használatával kapcsolatos további információkért lásd a jelen cikk felhasználóiszintű biztonsági beállításokat.

Miután befejezte a varázslót, manuálisan hozzárendelheti, módosíthatja vagy eltávolíthatja egy adatbázis és a hozzá meglévő táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések és makrók felhasználói és csoportfiókjainak engedélyeit a munkacsoportban. Beállíthatja az Access által az adatbázishoz adott új táblákhoz, lekérdezésekhez, űrlapokhoz, jelentésekhez és makrókhoz hozzárendelt alapértelmezett engedélyeket is.

Munkacsoportok és munkacsoport-információs fájlok

Az Access 2003-as és korábbi verzióiban a munkacsoportok olyan felhasználók csoportja, akik többfelhasználós környezetben osztják meg az adatokat. A munkacsoport információs fájlja az egyes felhasználókhoz vagy felhasználócsoportokhoz beállított felhasználói és csoportfiókokat, jelszavakat és engedélyeket tartalmazza. Amikor megnyit egy adatbázist, az Access beolvassa a munkacsoport-információs fájl adatait, és végrehajtja a fájlban található biztonsági beállításokat. A felhasználói fiókok pedig a felhasználónév és a személyes azonosító (PID) kombinációjai, amelyek az Access által a felhasználó engedélyeinek kezelésére hoznak létre. A csoportfiókok felhasználói fiókok gyűjteményei, és az Access a csoportnév és a személyes azonosító (PID) alapján is azonosítja őket. A csoportokhoz rendelt engedélyek a csoport minden felhasználója számára érvényesek. Ezek a biztonsági fiókok ezután engedélyeket rendelhetők hozzá az adatbázisokhoz és tábláikhoz, lekérdezéseikhez, űrlapjaikhoz, jelentéseikhez és makróikhoz. Az engedélyeket maguk a biztonsági adatbázis tárolják.

Amikor egy felhasználó első alkalommal futtatja az Access 2003-as vagy korábbi verzióit, az Access automatikusan létrehoz egy munkacsoport-fájlt az Access telepítésekor a felhasználó által megadott névvel és szervezeti adatokkal. Az Access 2003-ban a telepítőprogram hozzáadja ennek a munkacsoport-információs fájlnak a relatív helyét az alábbi beállításkulcsok között:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

és

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Office\11.0\Access\Jet\4.0\Engines\SystemDB

A többi felhasználó örökli az alapértelmezett munkacsoportfájl elérési útját a beállításkulcs HKEY_USERS értéktől. Mivel ezt az információt gyakran könnyű megállapítani, a jogosulatlan felhasználók létrehozhatják ennek a munkacsoport-információs fájlnak egy másik verzióját. Ennek következtében a jogosulatlan felhasználók az adott munkacsoport információs fájlja által definiált munkacsoportban egy rendszergazdai fiók (a Rendszergazda csoport tagja) visszavonhatatlan engedélyét feltételezhetik. Ha meg szeretné akadályozni, hogy illetéktelen felhasználók felveheszék ezeket az engedélyeket, hozzon létre egy új munkacsoport-információs fájlt, és adjon meg egy munkacsoport-azonosítót (WID), amely egy 4–20 karakter hosszúságú, kis- és nagybetűket megkülönböztető alfanumerikus karakterlánc, amely egy új munkacsoport-információs fájl létrehozásakor adható meg. Új munkacsoport létrehozása egyedileg azonosítja a munkacsoportfájl rendszergazdai csoportját. A munkacsoport információs fájlját csak a WID-vel tisztában lévők hozhatják létre. Az új fájl létrehozásához használja a User-Level Biztonsági varázslót.

Fontos: Mindenképpen írja le a pontos nevét, szervezetét és munkacsoportazonosítóját – beleértve azt is, hogy a betűk nagy- vagy kisbetűsek -e (mindhárom bejegyzés esetén), és tartsa őket biztonságos helyen. Ha újra létre kell hoznia a munkacsoport-információs fájlt, pontosan ugyanazt a nevet, szervezetet és munkacsoportazonosítót kell megszabadnie. Ha elfelejti vagy elveszíti ezeket a bejegyzéseket, elveszítheti az adatbázisokhoz való hozzáférését.

Az engedélyek munkához és hozzárendelésük kihez

A felhasználói szintű biztonság két engedélytípust ismer fel: explicit és implicit. Explicit engedélyek azok az engedélyek, amelyek közvetlenül egy felhasználói fiókhoz adhatók; más felhasználókra nincs hatással. Az implicit engedélyek a csoportfiókhoz adott engedélyek. Ha hozzáad egy felhasználót a csoporthoz, az engedélyt adja a csoportnak; ha eltávolít egy felhasználót a csoportból, az elveszi a csoport engedélyét az adott felhasználótól.

Amikor egy felhasználó megkísérel végrehajtani egy műveletet egy olyan adatbázis-objektumon, amely biztonsági szolgáltatásokat alkalmaz, az adott felhasználó engedélykészlete a felhasználó explicit és implicit engedélyeinek metszéspontán alapul. A felhasználó biztonsági szintje mindig a legkorlátozóbb a felhasználó explicit engedélyeinek és minden olyan csoportnak az engedélyében, amelyhez a felhasználó tartozik. Emiatt a munkacsoportok felügyeletének legkevésbé bonyolult módja az, ha új csoportokat hoz létre, és engedélyeket rendel a csoportokhoz, nem pedig egyéni felhasználókhoz. Ezután módosíthatja az egyes felhasználók engedélyét úgy, hogy hozzáadja vagy eltávolítja őket a csoportokból. Ha pedig új engedélyeket kell ad meg, egyetlen művelettel minden csoporttagnak adhat hozzáférést.

Az adatbázis-objektumok engedélyeinek a következővel módosíthatók:

 • Az adatbázis létrehozásakor használt munkacsoport-információs fájl Rendszergazdák csoportjának tagjai.

 • Az objektum tulajdonosa.

 • Az objektumhoz felügyeletre vonatkozó engedélyekkel rendelkező minden felhasználó.

Lehet, hogy a felhasználók jelenleg nem tudnak végrehajtani egy műveletet, mégis adhatnak maguknak engedélyt a művelet végrehajtásához. Ez akkor igaz, ha egy felhasználó tagja a Rendszergazdák csoportnak, vagy ha egy felhasználó egy objektum tulajdonosa.

Az objektum tulajdonosa az a felhasználó, aki táblát, lekérdezést, űrlapot, jelentést vagy makrót hoz létre. Az adatbázisban engedélyeket meg változtatni képes felhasználói csoport ezenkívül módosíthatja ezeknek az objektumoknak a tulajdonjogát, vagy újra létrehozhatja ezeket az objektumokat, amelyek mindkét módszerével megváltoztathatják az objektumok tulajdonjogát. Objektum újra létrehozásához készítsen másolatot az objektumról, vagy importálja azt egy másik adatbázisból, vagy exportálja egy másik adatbázisba. Ez a legegyszerűbb módja az objektumok tulajdonjogának átvitelének, beleértve magát az adatbázist is.

Megjegyzés: A másolás, importálás vagy exportálás nem módosítja annak a lekérdezésnek a tulajdonjogát, amelynél a RunPermissions tulajdonság tulajdonosra van állítva. A lekérdezések tulajdonjogát csak akkor módosíthatja, ha a RunPermissions tulajdonsága Felhasználóé.

Biztonsági fiókok

Az Access 2003 munkacsoport-információs fájlja az alábbi előre definiált fiókokat tartalmazza.

Fiók

Függvény

Admin

Az alapértelmezett felhasználói fiók. Ez a fiók pontosan megegyezik az Access minden olyan példányában és más programokban, amelyek a Microsoft Jet adatbázismotort ,például a Visual Basic for Applications (VBA) és a Microsoft Office Excel 2003 alkalmazást használják.

Rendszergazdák

A rendszergazda csoportfiókja. Ez a fiók minden munkacsoport-információs fájlban egyedi. Alapértelmezés szerint a rendszergazdai felhasználó tagja a Rendszergazdák csoportnak. A Rendszergazdák csoportban mindig legalább egy felhasználónak kell lennie.

Felhasználók

Az összes felhasználói fiókot tartalmazó csoportfiók. Az Access automatikusan felveszi a felhasználói fiókokat a Felhasználók csoportba, amikor a Rendszergazdák csoport egyik tagja létrehozza őket. Ez a fiók minden munkacsoport-információs fájl esetében ugyanaz, de csak az adott munkacsoport Rendszergazda csoportjának tagjai által létrehozott felhasználói fiókokat tartalmazza. Alapértelmezés szerint ez a fiók minden újonnan létrehozott objektumhoz rendelkezik teljes engedélyekkel. A felhasználói fiókokat csak úgy távolíthatja el a Felhasználók csoportból, ha a Rendszergazda csoport egy tagja törli az adott felhasználót.

Az Access 2003-as és korábbi verzióinak biztonsága valójában mindig aktív. Amíg nem aktiválja egy munkacsoport bejelentkezési eljárását, az Access láthatatlanul naplózza az összes felhasználót indításkor az alapértelmezett rendszergazdai felhasználói fiók használatával, egy üres jelszóval. Az Access a háttérben a Rendszergazda fiókot használja a munkacsoport rendszergazdai fiókjaként. Az Access a rendszergazdai fiókot használja a létrehozott adatbázisok és táblák, lekérdezések, űrlapok, jelentések és makrók tulajdonosa (csoportja vagy felhasználója) mellett.

A rendszergazdák és a tulajdonosok azért fontosak, mert olyan engedélyekkel rendelkezik, amelyek nem kérnek el:

 • A rendszergazdák (a Rendszergazdák csoport tagjai) mindig teljes engedélyeket kaphatnak a munkacsoportban létrehozott objektumokhoz.

 • A táblával, lekérdezéssel, űrlapmal, jelentéssel vagy makróval rendelkező fiókok mindig kaphatnak teljes engedélyeket az adott objektumhoz.

 • Egy adatbázist tulajdonó fiók mindig megnyithatja az adatbázist.

Mivel a rendszergazdai felhasználói fiók pontosan megegyezik az Access minden példányában, az adatbázis biztonságának első lépéseként definiáljon rendszergazdai és tulajdonosi felhasználói fiókokat (vagy használjon egyetlen felhasználói fiókot rendszergazdai és tulajdonosi fiókként), majd távolítsa el a rendszergazdai felhasználói fiókot a Rendszergazdák csoportból. Ellenkező esetben bárki, aki rendelkezik az Access egy példányával, a Rendszergazda fiókkal jelentkezhet be a munkacsoportba, és teljes engedélyekkel rendelkezik a munkacsoport tábláihoz, lekérdezéseihez, űrlapjaihoz, jelentéseihez és makróihoz.

A Rendszergazdák csoporthoz annyi felhasználói fiókot rendelhet, amennyit csak szeretne, de csak egy felhasználói fiók lehet az adatbázis tulajdonosa – a tulajdonosi fiók az a felhasználói fiók, amely aktív az adatbázis létrehozásakor, vagy amikor a tulajdonjogot egy új adatbázis létrehozásával és az adatbázis összes objektumának importálásával átviheti. A csoportfiókok azonban adatbázison belüli táblákat, lekérdezéseket, űrlapokat, jelentéseket és makrókat is tartalmaznak.

Megfontolandó szempontok a biztonsági fiókok rendszerezése során

 • Csak a felhasználói fiókok tudnak bejelentkezni az Accessbe; csoportfiók használatával nem tud bejelentkezni.

 • Az adatbázis felhasználói számára létrehozott fiókokat abban a munkacsoport-információs fájlban kell tárolni, amelybe a felhasználók az adatbázis használata során csatlakoznak. Ha másik fájlt használ az adatbázis létrehozásához, a fiókok létrehozása előtt módosítsa a fájlt.

 • Mindenképpen hozzon létre egyedi jelszót a rendszergazda és a felhasználói fiókok számára. A rendszergazdai fiókkal bejelentkező felhasználók minden esetben teljes engedélyeket kaphatnak a munkacsoportban létrehozott táblákhoz, lekérdezésekhez, űrlapokhoz, jelentésekhez és makrókhoz. A tulajdonosi fiókkal bejelentkező felhasználók mindig teljes engedélyeket kaphatnak az adott felhasználó tulajdonában lévő objektumokhoz.

A felhasználói és a csoportfiókok létrehozása után megtekintheti és kinyomtathatja a közöttük létrehozott kapcsolatokat. Az Access kinyomtatja a fiókokról szóló jelentést a munkacsoportban, amely megjeleníti azokat a csoportokat, amelyekhez az egyes felhasználók tartoznak, valamint az egyes csoportokhoz tartozó felhasználókat.

Megjegyzés: Ha a Microsoft Access 2.0-val létrehozott munkacsoport-információs fájlt használ, a felhasználói és a csoportinformációk nyomtatáshoz a Rendszergazdák csoport tagjaként kell bejelentkezve lennie. Ha a munkacsoport-információs fájlt a Microsoft Access 97-es vagy újabb verziójával hozták létre, a munkacsoport minden felhasználója kinyomtathatja a felhasználói és a csoportadatokat.

Felhasználói szintű biztonság beállítása

A szakasz lépései azt ismertetik, hogy miként indítsa el és futtassa a User-Level Biztonsági varázslót. Ne feledje, hogy ezek a lépések csak az Access 2003-as vagy korábbi, Access 2007-es vagy újabb verziókban megnyitott adatbázisokra vonatkoznak.

Fontos: Ha az Access 2007-es vagy újabb verzióiban a User-Level Biztonsági varázslóval alapértelmezett munkacsoport-információs fájlt ad meg, akkor a /WRKGP parancssori kapcsolót is használnia kell ahhoz, hogy a munkacsoport-információs fájlra mutasson az Access elindítani. A parancssori kapcsolók Access-sel való használatával kapcsolatban a Microsoft Office-termékekparancssori kapcsolóiról olvashat bővebben.

A Biztonsági User-Level indítása

 1. Nyissa meg a felügyelni kívánt .mdb vagy .mde fájlt.

 2. Az Adatbáziseszközök lap Felügyelet csoportjában kattintson a Felhasználók és engedélyek gomb alatti nyílra, majd a Felhasználói szintű biztonsági varázsló parancsra.

 3. A varázsló befejezéséhez kövesse az egyes oldalak lépéseit.

  Megjegyzések: 

  • A User-Level Biztonsági varázsló létrehoz egy biztonsági másolatot az aktuális Access-adatbázisról ugyanazokkal a névvel és .bak fájlnévkiterjesztéssel, majd biztonsági lépéseket alkalmaz az aktuális adatbázis kijelölt objektumaira.

  • Ha az aktuális Access-adatbázis jelszóval védi a VBA-kódot, a varázsló kérni fogja a jelszót, amelyet a varázsló sikeres befejezéséhez meg kell adnia.

  • A varázslóval létrehozott jelszavakat a program a User-Level Varázsló jelentésében nyomtatja ki, amely a varázsló használata után lesz nyomtatva. Ezt a jelentést érdemes biztonságos helyen tartania. Ezzel a jelentéssel újra létrehozhatja a munkacsoportfájlt, ha az elveszett vagy sérült.

Felhasználói szintű biztonság eltávolítása

Ha el szeretné távolítani a felhasználói szintű biztonságot az Access 2007-es vagy újabb verzióban, mentse az .mdb fájlt .accdb fájlként.

Mentse a fájl egy példányát a . ACCDB formátum

 1. Kattintson a Fájl fülre. Megnyílik a Backstage nézet.

 2. A bal oldalon kattintson a Megosztás gombra.

 3. A jobb oldalon kattintson az Adatbázis mentése máskéntparancsra, majd az Access-adatbázis (*.accdb) parancsra.

  Megjelenik a Mentés másként párbeszédpanel.

 4. A Mentés helye listában keresse meg a konvertált adatbázis mentésének helyét.

 5. A Fájl típusa listában válassza az Access 2007–2016-adatbázis (*.accdb) lehetőséget.

 6. Kattintson a Mentés gombra.

Megjegyzés: Ha Access 2007-et használ, kattintson a Microsoft Office gombra, majd az Átalakítás gombra a Mentés párbeszédpanel megnyitásához, és mentse az adatbázist az adatbázisba. ACCDB fájlformátum.

Objektumengedélyek – hivatkozás

Az alábbi táblázat felsorolja az adatbázisokhoz és az adatbázis objektumaihoz beállítható engedélyeket, és ismerteti az egyes engedélybeállításokkal való használat effektusát vagy eredményét.

Engedély

Ezekre az objektumokra vonatkozik

Eredmény

Megnyitás/futtatás

Teljes adatbázis, űrlapok, jelentések, makrók

A felhasználók megnyithatja vagy futtathatja az objektumot, beleértve a kódmodulok eljárásait is.

Kizárólagos megnyitás:

A teljes adatbázis

A felhasználók megnyitnak egy adatbázist, és más felhasználókat zárnak ki.

Read Design

Táblák, lekérdezések, űrlapok, makrók, kódmodulok

A felhasználók Tervező nézetben nyitják meg a felsorolt objektumokat.

Megjegyzés: Minden alkalommal, amikor hozzáférést ad egy táblában vagy lekérdezésben található adatokhoz egy másik engedély hozzárendelésével (például adatok olvasása vagy adatok frissítése) is, olvasási tervezési engedélyeket is ad, mert a tervnek láthatónak kell lennie az adatok megfelelő megtekintéséhez és megtekintéséhez.

A tervezés módosítása

Táblák, lekérdezések, űrlapok, makrók, kódmodulok

A felhasználók módosíthatja a listában szereplő objektumok tervét.

Felügyelet

Teljes adatbázis, táblák, lekérdezések, űrlapok, makrók, kódmodulok

A felhasználók akkor is rendelhetnek engedélyeket a listában szereplő objektumokhoz, ha az objektum nem a felhasználó vagy csoport tulajdonában van.

Adatok olvasása

Táblák, lekérdezések

A felhasználók fel tudnak olvasni egy táblában vagy lekérdezésben található adatokat. Ha engedélyt adna a felhasználóknak a lekérdezések olvasásának, a szülőtáblák vagy -lekérdezések olvasását is meg kell adni a felhasználóknak. Ez a beállítás olvasási tervezési engedélyt jelent, ami azt jelenti, hogy a felhasználók az adatok mellett olvashatják is a táblát vagy a lekérdezéstervet.

Adatok frissítése

Táblák, lekérdezések

A felhasználók frissíthetik a táblában vagy lekérdezésben található adatokat. A felhasználóknak engedélyekkel kell rendelkezniük a szülőtábla vagy lekérdezések frissítéséhez. Ez a beállítás olvasási és olvasási engedélyeket is jelent.

Adatok beszúrása

Táblák, lekérdezések

A felhasználók adatokat szúrhat be egy táblába vagy lekérdezésbe. Lekérdezések esetén a felhasználóknak engedéllyel kell rendelkezniük ahhoz, hogy adatokat szúrnak be a szülőtáblákba vagy -lekérdezésekbe. Ez a beállítás az Adatok olvasása és a Tervezés olvasása engedélyre is utal.

Adatok törlése

Táblák, lekérdezések

A felhasználók adatokat törölnek egy táblából vagy lekérdezésből. Lekérdezések esetén a felhasználóknak engedéllyel kell rendelkezniük ahhoz, hogy adatokat töröljenek a szülőtáblákból vagy lekérdezésekből. Ez a beállítás az Adatok olvasása és a Tervezés olvasása engedélyre is utal.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése

Oktatóanyagok megismerése >

Új szolgáltatások listájának lekérése

Csatlakozás a Microsoft Insiderek >

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×