Az Access jelentései – Bevezetés

Az Access jelentései – Bevezetés

A jelentések a Microsoft Access-adatbázisban tárolt információk megjelenítésének, formázásának és összegzésének eszközei. Készíthet például egy egyszerű jelentést a kapcsolattartók telefonszámairól, vagy összesítő jelentést a különböző régiók és időszakok értékesítési számairól.

A cikk áttekintést nyújt a jelentések létrehozásának alapvető lépéseiről, az adatok rendezési, csoportosítási és összegző funkcióinak használatáról, a jelentés nyomtatási képének megtekintéséről és a jelentés nyomtatásáról.

Megjegyzés:  A cikkben leírt információk csak asztali Access-adatbázisokon alkalmazhatók. Az Access-webappokban nem használhatók jelentések.

Tartalom

Az Access jelentéseinek áttekintése

Jelentés létrehozása az Accessben

Csoportosítás, rendezés és összegzés

Értékek kiemelése feltételes formázással

Színek és betűtípusok testreszabása

Embléma és háttérkép beállítása

Jelentések nyomtatási képe és nyomtatása

Az Access jelentéseinek áttekintése

Mire valók a jelentések?

A jelentés egy adatbázis-objektum, amely arra szolgál, hogy az adatbázisban tárolt információkat megjelenítse, ha a következő a cél:

 • Összesített adatok megjelenítése vagy terjesztése

 • Az egy adott időpontban érvényes adatok archiválása

 • Adatszolgáltatás az egyes rekordokról

 • Címkék létrehozása

A jelentések szerkezete

Bár készíthetők olyan „kötetlen” jelentések is, amelyek nem jelenítenek meg adatokat, e cikk erejéig feltételezzük, hogy egy jelentés valamilyen adatforráshoz, például táblához vagy lekérdezéshez kötődik. A jelentések szakaszokra vannak osztva, amelyek Tervező nézetben láthatók. Ha megérti az egyes szakaszok működését, akkor később jobb jelentéseket tud majd készíteni. Az Access számított vezérlőinél például meghatározza az eredmények kiszámításának módját, hogy a vezérlőt melyik szakaszba helyezi. Az alábbi lista összefoglalja, hogy milyen típusú szakaszok vannak, és mire használhatók:

Szakasz

A szakasz megjelenési helye nyomtatáskor

A szakasz felhasználása

Jelentésfej:

A jelentés elején.

A jelentésfejben általában a címlapra szánt információkat célszerű elhelyezni, amilyen például az embléma, a jelentés címe és a jelentés dátuma. Ha a szakaszba a Sum összesítő függvényen alapuló számított vezérlőelemet helyez, akkor az Access a teljes jelentés alapján számítja ki az összeget. A jelentésfej nyomtatásban megelőzi az oldalfejlécet.

Oldalfejlécet:

Mindegyik oldal tetején.

Az oldalfejléc segítségével minden oldalon megismételhető a jelentés címe.

Csoportfej:

Az egyes rekordcsoportok elején.

A csoportfej a csoportnevek megjelenítésére használható. Egy termékek szerint csoportosított jelentésben például a csoportfejben jeleníthetők meg a terméknevek. Az ebbe a szakaszba helyezett, Sum függvényen alapuló számított vezérlőelemek értékét a csoport rekordjaiból számolja az Access. Egy-egy jelentés – a csoportosítási szintek számától függően – több csoportfejet is tartalmazhat. A csoportfejek és csoportlábak létrehozásáról a cikk Csoportosítás, rendezés és összegzés szakaszában olvashat.

Törzs:

A törzs egy-egy példányában jelenik meg a rekordforrás minden sora.

Itt kell elhelyezni a jelentés törzsét alkotó vezérlőelemeket.

Csoportláb:

Az egyes rekordcsoportok végén.

A csoportláb segítségével összegezheti a csoportban szereplő adatokat. Egy-egy jelentés – a csoportosítási szintek számától függően – több csoportlábat is tartalmazhat.

Oldalláb:

Mindegyik oldal alján.

Az oldalláb oldalszámok és az adott oldalra vonatkozó adatok nyomtatására használható.

Jelentésláb:

A jelentés végén.

Megjegyzés:  A Tervező nézetben a jelentésláb az oldalláb alatt látható, azonban a többi nézetben és a nyomtatott jelentésekben (beleértve a nyomtatási nézetet is) a jelentésláb az oldalláb felett , közvetlenül az utolsó csoportláb vagy törzssor után helyezkedik el, az utolsó oldalon.

A jelentéslábban helyezhetők el az összes rekordot összegző, azaz a teljes jelentésre vonatkozó információk, például a főösszegek.

A jelentéseket könnyebb kialakítani, illetve hasznosabb adatokat tartalmaznak megfelelő táblaszerkezet és táblaközi kapcsolatrendszer esetén. Az adatbázisok tervezésével kapcsolatos alapvető tudnivalók Az adatbázis tervezésének alapjai című cikkben olvashatók.

Vissza a lap tetejére

Jelentés létrehozása az Accessben

Az asztali Access-adatbázisokból az alábbi lépésekkel készíthet jelentéseket:

1. lépés: Rekordforrás választása

A jelentések rekordforrása tábla, elnevezett lekérdezés és beágyazott lekérdezés lehet, és tartalmaznia kell a jelentésben megjelenítendő összes adatsort és -oszlopot.

 • Ha az adatok egy létező táblából vagy lekérdezésből származnak, akkor jelölje ki az adott táblát vagy lekérdezést a navigációs ablakban, és folytassa az eljárást a 2. lépéssel.

 • Ha a rekordforrás még nem létezik, akkor az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Lépjen tovább a 2. lépésre, és használja az Üres jelentés eszközt.

   Vagy

  • Hozza létre a feldolgozandó adatokat szolgáltató táblákat vagy lekérdezést. Jelölje ki a táblát vagy lekérdezést a navigációs ablakban, és folytassa az eljárást a 2: lépéssel.

2. lépés: Jelentéskészítési eszköz választása

A jelentéskészítő eszközök a menüszalag Létrehozás lapján, a Jelentések csoportban érhetők el. A lehetőségeket az alábbi táblázat összegzi:

Eszköz

Leírás

Jelentés

Egyszerű táblázatos jelentést hoz létre a navigációs ablakban kijelölt rekordforrás összes mezőjével.

Jelentéstervező

Egy üres jelentést nyit meg Tervező nézetben, amelyen elhelyezheti a szükséges mezőket és vezérlőelemeket.

Üres jelentés

Egy üres jelentést nyit meg Elrendezési nézetben, és megjeleníti a Mezőlista munkaablakot, ahol mezőket vehet fel a jelentésbe.

Jelentés varázsló

Egy többlépéses varázslót jelenít meg, amelynek lapjain megadhatók a jelentésbe foglalandó mezők, a csoportosítási és rendezési szintek és szempontok, valamint az elrendezési beállítások.

Címkék

Egy varázslót jelenít meg, amelyen szabványos és egyéni címkeméretek közül választhat, továbbá megadhatja a címkéken megjelenítendő mezőket és a rekordok rendezési módját.

3. lépés: A jelentés létrehozása

 1. Kattintson a kívánt jelentéskészítési eszközre. Ha varázsló jelenik meg, akkor hajtsa végre a lépéseit, majd az utolsó lapon kattintson a Befejezés gombra.
  Az Access megnyitja a jelentést Elrendezési nézetben.

 2. A kívánt formátum eléréséhez formázza a jelentést:

  • A mezők és címkék (feliratok) átméretezéséhez jelölje ki az átméretezendő elemeket, és húzza a szélüket a kívánt méret eléréséig.

  • A mezők áthelyezéséhez jelölje ki az áthelyezendő mezőket (és ha van, címkéjüket), majd húzza őket a megfelelő pozícióba.

  • A mezők helyi menüjében különböző parancsokat talál, melyekkel cellák egyesíthetők és oszthatók fel, mezők törölhetők és jelölhetők ki, illetve más formázási feladatok végezhetők el. A helyi menü megjelenítéséhez kattintson a jobb gombbal az érintett mezőre.

   A fentiek mellett az alábbi szakaszokban ismertetett funkciókat is használhatja a jelentések olvashatóságának fokozására, illetve professzionálisabb megjelenési módjának kialakítására.

Vissza a lap tetejére

Csoportosítás, rendezés és összegzés

Az asztali adatbázis-jelentések adatait úgy csoportosíthatja, rendezheti és összegezheti a leggyorsabban, ha a csoportosítás, rendezés vagy összegzés alapjául szolgáló mezőre kattint a jobb gombbal, és kiválasztja a helyi menü megfelelő parancsát.

Ha a jelentés Elrendezési vagy Tervező nézetben van nyitva, a Csoportosítás, rendezés és összeg ablaktábla is használható a beállítások megadására:

 1. Ha nincs nyitva a Csoportosítás, rendezés és összeg ablaktábla, kattintson a Tervezés lap Csoportosítás és összesítés csoportjának Csoportosítás és rendezés gombjára.

 2. Kattintson a Csoport hozzáadása vagy a Rendezés hozzáadása gombra, és jelölje ki a csoportosítás vagy rendezés alapjául használandó mezőt.

 3. Kattintson a csoportosítási vagy rendezési sor Több gombjára a további beállítások megadásához, illetve az adatösszegzések megjelenésének beállításához.

A csoportosítással, a rendezéssel és az adatösszegzéssel kapcsolatban a Csoportosított és összegző jelentések készítése című témakörben talál részletesebb információt.

Vissza a lap tetejére

Értékek kiemelése feltételes formázással

Az Access többféle eszközt kínál a jelentés adatainak kiemelésére. Az egyes vezérlőkre és vezérlőcsoportokra feltételes formázási szabályt adhat meg, az ügyféljelentésekben pedig adatsávokkal hasonlíthatja össze az adatokat.

Vezérlők feltételes formázásának beállítása:

 1. Kattintson a jobb gombbal a jelentésre a navigációs ablakban, és válassza az Elrendezési nézet menüpontot.

 2. Jelölje ki a szükséges vezérlőket, és kattintson a Formátum lap Formázás megadása csoportjában a Feltételes formázás gombra.

  Tipp: Ha egyszerre több vezérlőt szeretne kijelölni, akkor tartsa nyomva a CTRL billentyűt, miközben a vezérlőkre kattint.

 3. A Feltételes formázás szabálykezelője párbeszédpanelen kattintson az Új szabály gombra

 4. Az Új formázási szabály párbeszédpanel Szabálytípus kiválasztása listájában jelöljön ki egy szabálytípust:

  • Ha egy minden rekordra külön kiértékelt szabályt szeretne létrehozni, válassza Az aktuális rekord értékeinek ellenőrzése vagy kifejezés használata típust.

  • Ha a rekordok értékét egymással összehasonlító, adatsávos megjelenésű szabályt szeretne megadni, az Összehasonlítás más rekordokkal típust kell választania.

 1. A Szabályleírás szerkesztése szakaszban adja meg, hogy milyen feltételek teljesülése esetén milyen formázást kell alkalmazni, és kattintson az OK gombra.

 2. Ha ugyanerre a vezérlőre vagy vezérlőcsoportra további szabályokat szeretne megadni, akkor ismételje meg az eljárás a 4. lépéstől.

Vissza a lap tetejére

Színek és betűtípusok testreszabása

A színek és betűtípusok testreszabásához próbáljon ki egy alkalmazástéma beállítást.

 1. Nyisson meg egy jelentést Elrendezési nézetben. Ehhez kattintson a jobb gombbal valamelyik jelentésre a navigációs ablakban, és válassza az Elrendezési nézet parancsot.

 2. Kattintson a Jelentés-elrendezési eszközök kategória Tervezés lapján a Témák gombra, és a mutatót a tématár valamelyik elemére húzva tekintse meg a téma képét. A téma kiválasztásához kattintson rá, majd mentse a jelentést.

 3. Ha a Színek vagy a Betűtípusok gyűjteményből választ, egymástól függetlenül módosíthatja a szín- és a betűtípussémát.


Vissza a lap tetejére

Embléma és háttérkép beállítása

A jelentésbe emblémát és háttérképet illeszthet. Ha frissíti a képet, akkor a program automatikusan elvégzi a frissítést mindenhol, ahol az adott képet használja az adatbázisban.

Kép beállítása és eltávolítása:

 1. Kattintson a jobb gombbal a navigációs ablakban a jelentésre, és kattintson az Elrendezési nézet menüpontra.

 2. Kattintson a jelentés azon pontjára, ahová be szeretné szúrni a képet, majd kattintson a Tervezés lap Élőfej és élőláb csoportjának Embléma gombjára.

 3. Keresse meg a képet, és kattintson a Megnyitás gombra. Az Access beilleszti a képet a jelentésbe.

 4. Ha el szeretné távolítani a képet, kattintson rá a jobb gombbal, és válassza a helyi menü Törlés pontját.

Háttérkép beállítása:

 1. Kattintson a jobb gombbal a navigációs ablakban a jelentésre, és kattintson az Elrendezési nézet menüpontra.

 2. Kattintson a Formátum lap Háttér csoportjának Háttérkép legördülő gombjára.

 3. Válasszon egy képet a Képgyűjtemény listából, vagy kattintson a Tallózás gombra, jelöljön ki egy képet, és kattintson az OK gombra.

Vissza a lap tetejére

Jelentések nyomtatási képe és nyomtatása

Jelentés nyomtatási képének megtekintése

 1. Kattintson a jobb gombbal a jelentésre a navigációs ablakban, és kattintson a Nyomtatási kép menüpontra. A Nyomtatási kép lap parancsaival a következők műveletek hajthatók végre:

  • A jelentés nyomtatása

  • A lapméret és az oldalak elrendezésének módosítása

  • Nagyítás és kicsinyítés, valamint egyszerre több oldal megjelenítése

  • A jelentésbeli adatok frissítése

  • A jelentés exportálása különböző fájlformátumokba

 2. Kattintson a Nyomtatási kép bezárása gombra.

Jelentés nyomtatása

A jelentést a nyomtatási kép megtekintése nélkül is kinyomtathatja:

 • Kattintson a jobb gombbal a jelentésre a navigációs ablakban, majd kattintson a Nyomtatás menüpontra. Ezzel elküldi a jelentést az alapértelmezett nyomtatóra.

  Megjegyzés:  Ha kijelöli a jelentést a navigációs ablakban, és a Fájl lap Nyomtatás gombjára kattint, akkor további nyomtatási beállításokat is megadhat, például meghatározhatja a nyomtatandó oldalak számát, a példányszámot és a nyomtatót.

  • Ha meg szeretné nyitni a nyomtatási beállítások párbeszédpaneljét, ahol nyomtatót választhat, megadhatja a példányszámot és más beállításokat, akkor kattintson a Nyomtatás gombra.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×