Az Excel függvényeinek betűrendes listája

Egy betűre kattintva az azzal kezdődő nevű függvényekre léphet. Vagy adott függvényre is kereshet a Ctrl+F billentyűkombinációt lenyomva, majd a függvény első néhány betűjét vagy egy leíró szót beírva. Ha részletes információkra kíváncsi az egyik függvénnyel kapcsolatban, kattintson a függvény nevére az első oszlopban.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Megjegyzés: A verziójelzők az Excelnek azt a verzióját jelzik, amelyben a függvény először megjelent. Ezek a függvények a korábbi verziókban nem érhetők el.

Fontos: A képletek kiszámított eredménye és az Excel-munkalapok egyes funkciói kismértékben eltérhetnek az x86-os vagy x86-64-es architektúrát használó, Windows rendszerű számítógépeken, illetve az ARM architektúrát használó, Windows RT rendszerű számítógépeken. További tudnivalók a különbségekről.

Függvény neve

Típus és leírás

ABS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám abszolút értékét adja eredményül.

IDŐSZAKI.KAMAT függvény

Pénzügyi:    Periodikusan kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.

LEJÁRATI.KAMAT függvény

Pénzügyi:    Lejáratkor kamatozó értékpapír felszaporodott kamatát adja eredményül.

ARCCOS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz koszinuszát számítja ki.

ACOSH függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám inverz koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

ARCCOT függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz kotangensét számítja ki.

ARCCOTH függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz kotangens hiperbolikuszát számítja ki.

ÖSSZESÍT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Lista vagy adatbázis összesítését adja eredményül.

CÍM függvény

Mátrix:    A munkalap egy cellájára való hivatkozást adja szövegként eredményül.

ÉRTÉKCSÖKK.TÉNYEZŐVEL függvény

Pénzügyi:    Állóeszköz lineáris értékcsökkenését adja meg az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan.

ÉRTÉKCSÖKK függvény

Pénzügyi:    Az egyes könyvelési időszakokban az értékcsökkenést adja meg.

ÉS függvény

Logikai:    Eredménye IGAZ, ha minden argumentuma IGAZ.

ARAB függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Római számot arab számmá alakít át.

TERÜLET függvény

Mátrix:    Hivatkozásban a területek számát adja eredményül.

TÖMB.SZÖVEGGÉ függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Szöveg:     Szöveges értékek tömbjét adja vissza eredményül tetszőleges megadott tartományból.

ASC függvény

Szöveg:     Szöveg teljes szélességű (kétbájtos) latin és katakana karaktereit félszélességű (egybájtos) karakterekké alakítja.

ARCSIN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz szinuszát számítja ki.

ASINH függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám inverz szinusz hiperbolikuszát számítja ki.

ARCTAN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám arkusz tangensét számítja ki.

ARCTAN2 függvény

Matematikai és trigonometriai:    X és y koordináták alapján számítja ki az arkusz tangens értéket.

ATANH függvény

Matematikai és trigonometriai:    A szám inverz tangens hiperbolikuszát számítja ki.

ÁTL.ELTÉRÉS függvény

Statisztikai:    Az adatpontoknak átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja ki.

ÁTLAG függvény

Statisztikai:    Argumentumai átlagát számítja ki.

ÁTLAGA függvény

Statisztikai:    Argumentumai átlagát számítja ki (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

ÁTLAGHA függvény

Statisztikai:    A megadott feltételnek eleget tevő tartomány celláinak átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

ÁTLAGHATÖBB függvény

Statisztikai:    A megadott feltételeknek eleget tévő cellák átlagát (számtani közepét) adja eredményül.

BAHTSZÖVEG függvény

Szöveg:     Számot szöveggé alakít a ß (baht) pénznemformátum használatával.

ALAP függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot ábrázol szövegesen a megadott alapszámnak megfelelő számrendszerben.

BESSELI függvény

Tervezés:    Az In(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BESSELJ függvény

Tervezés:    A Jn(x) Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BESSELK függvény

Tervezés:    A Kn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BESSELY függvény

Tervezés:    Az Yn(x) módosított Bessel-függvény értékét adja eredményül.

BÉTA.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitás    A béta-eloszlás függvényt számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

BÉTA.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A béta-eloszlás függvényt számítja ki.

INVERZ.BÉTA függvény

Kompatibilitás    Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

BÉTA.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Adott béta-eloszláshoz kiszámítja a béta eloszlásfüggvény inverzét.

BIN.DEC függvény

Tervezés:    Bináris számot decimálissá alakít át.

BIN.HEX függvény

Tervezés:    Bináris számot hexadecimálissá alakít át.

BIN.OKT függvény

Tervezés:    Bináris számot oktálissá alakít át.

BINOM.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitás    A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

BINOM.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A diszkrét binomiális eloszlás valószínűségértékét számítja ki.

BINOM.ELOSZL.TART függvény
Excel 2013

Statisztikai:    Egy kísérlet eredményének valószínűségét számítja ki binomiális eloszlás alapján.

BINOM.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.

BIT.ÉS függvény
Excel 2013

Tervezés:    A két számból bitenkénti „ÉS” művelettel kapott értéket adja eredményül.

BIT.BAL.ELTOL függvény
Excel 2013

Tervezés:    Az eltolás_mértéke bittel balra eltolt szám értékét adja eredményül.

BIT.VAGY függvény
Excel 2013

Tervezés:    A két számból bitenkénti „VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül.

BIT.JOBB.ELTOL függvény
Excel 2013

Tervezés:    Az eltolás_mértéke bittel jobbra eltolt szám értékét adja eredményül.

BIT.XVAGY függvény
Excel 2013

Tervezés:    Két számból bitenkénti „KIZÁRÓ VAGY” művelettel kapott értéket adja eredményül.

HÍVÁS függvény

Bővítményekkel telepített és automatizálási:    Egy dinamikus csatolású kódtár vagy kódforrás eljárását hívja.

PLAFON függvény

Kompatibilitás    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.

PLAFON.MAT függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít fel.

PLAFON.PONTOS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekíti. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.

CELLA függvény

Információ:    Egy cella formátumára, elhelyezkedésére vagy tartalmára vonatkozó adatokat ad eredményül.

Ez a függvény nem található meg az Webes Excel alkalmazásban.

KARAKTER függvény

Szöveg:     A kódszámmal meghatározott karaktert adja eredményül.

KHI.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitás    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.

Megjegyzés: Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

INVERZ.KHI függvény

Kompatibilitás    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.

Megjegyzés: Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

KHI.PRÓBA függvény

Kompatibilitás    Függetlenségvizsgálatot hajt végre.

Megjegyzés: Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

KHINÉGYZET.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékét számítja ki.

KHINÉGYZET.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A bétaeloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

KHINÉGYZET.INVERZ.JOBB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A khi-négyzet-eloszlás egyszélű valószínűségértékének inverzét számítja ki.

KHINÉGYZET.PRÓBA függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Függetlenségvizsgálatot hajt végre.

VÁLASZT függvény

Mátrix:    Értékek listájából választ ki egy elemet.

TISZTÍT függvény

Szöveg:     A szövegből eltávolítja az összes nem nyomtatható karaktert.

KÓD függvény

Szöveg:     Karakterlánc első karakterének numerikus kódját adja eredményül.

OSZLOP függvény

Mátrix:    Egy hivatkozás oszlopszámát adja eredményül.

OSZLOPOK függvény

Mátrix:    A hivatkozásban található oszlopok számát adja eredményül.

KOMBINÁCIÓK függvény

Matematikai és trigonometriai:    Adott számú objektum összes lehetséges kombinációinak számát számítja ki.

KOMBINÁCIÓK.ISM függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:   
Adott számú elemcsoportra vonatkozó ismétléses kombinációk számát adja meg.

KOMPLEX függvény

Tervezés:    Valós és képzetes részből komplex számot képez.

FŰZ függvény
2019

Szöveg:     Több tartományból és/vagy karakterláncból egyesíti a szöveget, de nem használ elválasztó karaktert vagy IgnoreEmpty argumentumokat.

ÖSSZEFŰZ függvény

Szöveg:     Több szövegelemet egyetlen szövegelemmé fűz össze.

MEGBÍZHATÓSÁG függvény

Kompatibilitás    Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

MEGBÍZHATÓSÁG.NORM függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság várható értékének megbízhatósági intervallumát adja eredményül.

MEGBÍZHATÓSÁG.T függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság várható értékének Student-féle t-eloszlás használatával számított megbízhatósági intervallumát adja vissza.

KONVERTÁLÁS függvény

Tervezés:    Mértékegységeket vált át.

KORREL függvény

Statisztikai:    Két adathalmaz korrelációs együtthatóját számítja ki.

COS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám koszinuszát számítja ki.

COSH függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

COT függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám koszinusz hiperbolikuszát számítja ki.

COTH függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szög kotangens hiperbolikuszát adja eredményül.

DARAB függvény

Statisztikai:    Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány szám található.

DARAB2 függvény

Statisztikai:    Megszámolja, hogy argumentumlistájában hány érték található.

DARABÜRES függvény

Statisztikai:    Egy tartományban összeszámolja az üres cellákat.

DARABTELI függvény

Statisztikai:    Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételnek.

DARABHATÖBB függvény

Statisztikai:    Egy tartományban összeszámolja azokat a cellákat, amelyek eleget tesznek a megadott feltételeknek.

SZELVÉNYIDŐ.KEZDETTŐL függvény

Pénzügyi:    A szelvényidőszak kezdetétől a kifizetés időpontjáig eltelt napokat adja vissza.

SZELVÉNYIDŐ függvény

Pénzügyi:    A kifizetés időpontját magában foglaló szelvényperiódus hosszát adja meg napokban.

SZELVÉNYIDŐ.KIFIZETÉSTŐL függvény

Pénzügyi:    A kifizetés időpontja és a legközelebbi szelvénydátum közötti napok számát adja meg.

ELSŐ.SZELVÉNYDÁTUM függvény

Pénzügyi:    A kifizetést követő legelső szelvénydátumot adja eredményül.

SZELVÉNYSZÁM függvény

Pénzügyi:    A kifizetés és a lejárat időpontja között kifizetendő szelvények számát adja eredményül.

UTOLSÓ.SZELVÉNYDÁTUM függvény

Pénzügyi:    A kifizetés előtti utolsó szelvénydátumot adja eredményül.

KOVAR függvény

Kompatibilitás    A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

KOVARIANCIA.S függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A kovarianciát, azaz a páronkénti eltérések szorzatának átlagát számítja ki.

KOVARIANCIA.M függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A statisztikai minta kovarianciáját adja eredményül, amely az egyes adatpontpárok átlagtól való eltérése szorzatának várható értéke.

KRITBINOM függvény

Kompatibilitás    Azt a legkisebb számot adja eredményül, amelyre a binomiális eloszlásfüggvény értéke nem kisebb egy adott határértéknél.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

CSC függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szög koszekánsát adja eredményül.

CSCH függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szög koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

KOCKA.FŐTELJMUT függvény

kocka    Egy fő teljesítménymutató (KPI) tulajdonságát adja eredményül, és megjeleníti a KPI nevét a cellában. A KPI-k számszerűsíthető mérési lehetőséget jelentenek, ilyen mutató például a havi bruttó nyereség vagy az egy alkalmazottra jutó negyedéves forgalom, egy szervezet teljesítményének nyomon követésére használhatók.

KOCKA.TAG függvény

kocka    Kockahierarchia egy tagját vagy rekordját adja eredményül. Ellenőrizhető vele, hogy szerepel-e a kockában az adott tag vagy rekord.

KOCKA.TAG.TUL függvény

kocka    A kocka egyik tagtulajdonságának értékét adja eredményül. Használatával ellenőrizhető, hogy szerepel-e egy tagnév a kockában, eredménye pedig az erre a tagra vonatkozó, megadott tulajdonság.

KOCKA.HALM.ELEM függvény

kocka    Egy halmaz rangsor szerinti n-edik tagját adja eredményül. Használatával egy halmaz egy vagy több elemét kaphatja meg, például a legnagyobb teljesítményű üzletkötőt vagy a 10 legjobb tanulót.

KOCKA.HALM függvény

kocka    Számított tagok vagy rekordok halmazát adja eredményül, ehhez egy beállított kifejezést elküld a kiszolgálón található kockának, majd ezt a halmazt adja vissza a Microsoft Office Excel alkalmazásnak.

KOCKA.HALM.DB függvény

kocka    Egy halmaz elemszámát adja eredményül.

KOCKA.ÉRTÉK függvény

kocka    A kockából összesített értéket adja eredményül.

ÖSSZES.KAMAT függvény

Pénzügyi:    Két fizetési időszak között kifizetett kamat halmozott értékét adja eredményül.

ÖSSZES.TŐKERÉSZ függvény

Pénzügyi:    Két fizetési időszak között kifizetett részletek halmozott (kamatot nem tartalmazó) értékét adja eredményül.

DÁTUM függvény

Dátum és idő:    Adott dátum dátumértékét adja eredményül.

DÁTUMTÓLIG függvény

Dátum és idő:    Két dátum közé eső napok, hónapok vagy évek számát számítja ki. Ez a függvény az olyan képletekben lehet hasznos, amelyekben egy kort kell kiszámítani.

DÁTUMÉRTÉK függvény

Dátum és idő:    Szövegként megadott dátumot dátumértékké alakít át.

AB.ÁTLAG függvény

Adatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek átlagát számítja ki.

NAP függvény

Dátum és idő:    Dátumértéket a hónap egy napjává (0–31) alakít át.

NAPOK függvény
Excel 2013

Dátum és idő:    Két dátum közötti napok számát adja eredményül.

NAP360 függvény

Dátum és idő:    Két dátum közé eső napok számát számítja ki a 360 napos év alapján.

KCS2 függvény

Pénzügyi:    Eszköz adott időszak alatti értékcsökkenését számítja ki a lineáris leírási modell alkalmazásával.

KBKK függvény
Excel 2013

Szöveg:     A félszélességű (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja.

AB.DARAB függvény

Adatbázis:    Megszámolja, hogy az adatbázisban hány cella tartalmaz számokat.

AB.DARAB2 függvény

Adatbázis:    Megszámolja az adatbázisban lévő nem üres cellákat.

KCSA függvény

Pénzügyi:    Eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra vonatkozóan a progresszív vagy egyéb megadott leírási modell alkalmazásával.

DEC.BIN függvény

Tervezés:    Decimális számot binárissá alakít át.

DEC.HEX függvény

Tervezés:    Decimális számot hexadecimálissá alakít át.

DEC.OKT függvény

Tervezés:    Decimális számot oktálissá alakít át.

TIZEDES függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Decimális számmá alakít egy adott számrendszerben megadott, szöveggel ábrázolt számot.

FOK függvény

Matematikai és trigonometriai:    Radiánt fokká alakít át.

DELTA függvény

Tervezés:    Azt vizsgálja, hogy két érték egyenlő-e.

SQ függvény

Statisztikai:    Az átlagtól való eltérések négyzetének összegét számítja ki.

AB.MEZŐ függvény

Adatbázis:    Egy adatbázisból egyetlen olyan rekordot ad vissza, amely megfelel a megadott feltételeknek.

LESZÁM függvény

Pénzügyi:    Értékpapír leszámítolási kamatlábát adja eredményül.

AB.MAX függvény

Adatbázis:    A kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobb értéket adja eredményül.

AB.MIN függvény

Adatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek közül a legkisebb értéket adja eredményül.

FORINT függvény

Szöveg:     Számot pénznem formátumú szöveggé alakít át.

FORINT.DEC függvény

Pénzügyi:    Egy közönséges törtként megadott számot tizedes törtté alakít át.

FORINT.TÖRT függvény

Pénzügyi:    Tizedes törtként megadott számot közönséges törtté alakít át.

AB.SZORZAT függvény

Adatbázis:    Az adatbázis megadott feltételeknek eleget tevő rekordjaira összeszorozza a megadott mezőben található számértékeket, és eredményül ezt a szorzatot adja.

AB.SZÓRÁS függvény

Adatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek egy mintája alapján megbecsüli a szórást.

AB.SZÓRÁS2 függvény

Adatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a szórást.

AB.SZUM függvény

Adatbázis:    Összeadja a feltételnek megfelelő adatbázisrekordok mezőoszlopában a számokat.

KAMATÉRZ függvény

Pénzügyi:    Periodikus kamatfizetésű értékpapír éves kamatérzékenységét adja eredményül.

AB.VAR függvény

Adatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek mintája alapján becslést ad a varianciára.

AB.VAR2 függvény

Adatbázis:    A kijelölt adatbáziselemek teljes sokasága alapján kiszámítja a varianciát.

KALK.DÁTUM függvény

Dátum és idő:    Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.

TÉNYLEGES függvény

Pénzügyi:    Az éves tényleges kamatláb értékét adja eredményül.

URL.KÓDOL függvény
Excel 2013

Web:    Egy URL-címként kódolt karakterláncot ad eredményül.

Ez a függvény nem található meg az Webes Excel alkalmazásban.

HÓNAP.UTOLSÓ.NAP függvény

Dátum és idő:    Adott dátumnál adott számú hónappal korábbi vagy későbbi hónap utolsó napjának dátumértékét adja eredményül.

HIBAF függvény

Tervezés:    A hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBAF.PONTOS függvény
Excel 2010

Tervezés:    A hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBAF.KOMPLEMENTER függvény

Tervezés:    A kiegészített hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBAFKOMPLEMENTER.PONTOS függvény
Excel 2010

Tervezés:    Az x-től a végtelenig integrált kiegészítő hibafüggvény értékét adja eredményül.

HIBA.TÍPUS függvény

Információ:    Egy hibatípushoz tartozó számot ad eredményül.

EUROCONVERT függvény

Bővítményekkel telepített és automatizálási:    A függvény a következő konverziókat hajtja végre: számot euró pénznemre, euró pénznemről euróövezeti ország/régió pénznemére, euróövezeti ország/régió pénzneméről másik euróövezeti ország/régió pénznemére az eurót használva közbenső pénznemként.

PÁROS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi páros egész számra kerekít.

AZONOS függvény

Szöveg:     Megvizsgálja, hogy két érték azonos-e.

KITEVŐ függvény

Matematikai és trigonometriai:    Az e adott kitevőjű hatványát adja eredményül.

EXP.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.

EXP.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitás    Az exponenciális eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

FAKT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám faktoriálisát számítja ki.

FAKTDUPLA függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.

HAMIS függvény

Logikai:    A HAMIS logikai értéket adja eredményül.

F.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az F-eloszlás értékét számítja ki.

F.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitás    Az F-eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

F.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az F-eloszlás értékét számítja ki.

A SZŰRŐ függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Mátrix:    Ön által megadott feltételek alapján szűrheti az adattartományokat.

XMLSZŰRÉS függvény
Excel 2013

Web:    Meghatározott adatokat ad vissza az XML-struktúrából a megadott XPath-kifejezés használatával.

Ez a függvény nem található meg az Webes Excel alkalmazásban.

SZÖVEG.TALÁL és SZÖVEG.TALÁL2 függvény

Szöveg:     Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével).

F.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

F.INVERZ.JOBB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

INVERZ.F függvény

Kompatibilitás    Az F-eloszlás inverzének értékét számítja ki.

A Excel 2007 ez egy statisztikai függvény.

FISHER függvény

Statisztikai:    Fisher-transzformációt hajt végre.

INVERZ.FISHER függvény

Statisztikai:    A Fisher-transzformáció inverzét hajtja végre.

FIX függvény

Szöveg:     Számot szöveges formátumúra alakít adott számú tizedesjegyre kerekítve.

PADLÓ függvény

Kompatibilitás    Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

Az Excel 2007-ben és az Excel 2010-ben ez egy matematikai és trigonometriai függvény.

PADLÓ.MAT függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Lefelé kerekíti a számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére.

PADLÓ.PONTOS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekíti. A szám előjelétől függetlenül a számot felfelé kerekíti.

ELŐREJELZÉS függvény

Statisztikai:    Az ismert értékek alapján lineáris regresszióval becsült értéket ad eredményül.

Az Excel 2016-ban ezt a függvényt felváltotta az új előrejelzési függvények közé tartozó ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvény, ám a korábbi verziókkal való kompatibilitás érdekében a régi függvény továbbra is használható.

ELŐREJELZÉS.ESIM függvény
Excel 2016

Statisztikai:    Ez a függvény meglévő (historikus) értékek alapján, az exponenciális simítást végző algoritmus AAA verziójának használatával jövőbeli értékeket ad eredményül.

ELŐREJELZÉS.ESIM.KONFINT függvény
Excel 2016

Statisztikai:    Ez a függvény valószínűségi szintet ad eredményül egy adott céldátumhoz tartozó, előre jelzett értékhez.

ELŐREJELZÉS.ESIM.SZEZONALITÁS függvény
Excel 2016

Statisztikai:    Azon ismétlődési minta hosszának visszaadása, amelyet az Excel észlel a megadott idősorozatban.

ELŐREJELZÉS.ESIM.STAT függvény
Excel 2016

Statisztikai:    Az idősoros előrejelzés eredményeként egy statisztikai értéket ad vissza.

ELŐREJELZÉS.LINEÁRIS függvény
Excel 2016

Statisztikai:    Jövőbeli értéket ad vissza már meglévő értékek alapján.

KÉPLETSZÖVEG függvény
Excel 2013

Mátrix:    Szövegként adja vissza az adott hivatkozással elérhető képletet.

GYAKORISÁG függvény

Statisztikai:    A gyakorisági vagy empirikus eloszlás értékét függőleges tömbként adja eredményül.

F.PRÓB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az F-próba értékét adja eredményül.

F.PRÓBA függvény

Kompatibilitás    Az F-próba értékét adja eredményül.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

JBÉ függvény

Pénzügyi:    Befektetés jövőbeli értékét számítja ki.

KJÉ függvény

Pénzügyi:    A kezdőtőke adott kamatlábak szerint megnövelt jövőbeli értékét adja eredményül.

GAMMA függvény
Excel 2013

Statisztikai:    A gamma-függvény értékét adja eredményül.

GAMMA.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A gamma-eloszlás értékét számítja ki.

GAMMA.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitás    A gamma-eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

GAMMA.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

INVERZ.GAMMA függvény

Kompatibilitás    A gamma-eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

GAMMALN függvény

Statisztikai:    A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.

GAMMALN.PONTOS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Γ(x) gamma-függvény természetes logaritmusát számítja ki.

GAUSS függvény
Excel 2013

Statisztikai:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékénél 0,5-del kevesebbet ad eredményül.

LKO függvény

Matematikai és trigonometriai:    A legnagyobb közös osztót adja eredményül.

MÉRTANI.KÖZÉP függvény

Statisztikai:    Argumentumai mértani középértékét számítja ki.

KÜSZÖBNÉL.NAGYOBB függvény

Tervezés:    Azt vizsgálja, hogy egy szám nagyobb-e adott küszöbértéknél.

KIMUTATÁSADATOT.VESZ függvény

Mátrix:    A kimutatásokban tárolt adatok visszaadására használható.

NÖV függvény

Statisztikai:    Exponenciális regresszió alapján ad becslést.

HARM.KÖZÉP függvény

Statisztikai:    Argumentumai harmonikus átlagát számítja ki.

HEX.BIN függvény

Tervezés:    Hexadecimális számot binárissá alakít át.

HEX.DEC függvény

Tervezés:    Hexadecimális számot decimálissá alakít át.

HEX.OKT függvény

Tervezés:    Hexadecimális számot oktálissá alakít át.

VKERES függvény

Mátrix:    A megadott tömb felső sorában adott értékű elemet keres, és a megtalált elem oszlopából adott sorban elhelyezkedő értékkel tér vissza.

ÓRA függvény

Dátum és idő:    Időértéket órává alakít át.

HIPERHIVATKOZÁS függvény

Mátrix:    Hálózati kiszolgálón, intraneten vagy az interneten tárolt dokumentumot megnyitó parancsikont vagy hivatkozást hoz létre.

HIPGEOM.ELOSZLÁS függvény

Statisztikai:    A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.

HIPERGEOM.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitás    A hipergeometriai eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

HA függvény

Logikai:    Logikai vizsgálatot hajt végre.

HAHIBA függvény

Logikai:    Megadott értéket ad eredményül, ha egy képlet hibát ad; ellenkező esetben a képlet eredményét adja vissza.

HAHIÁNYZIK függvény
Excel 2013

Logikai:    Megadott értéket ad eredményül, ha a kifejezés eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték, egyébként a kifejezés értékét adja vissza.

HAELSŐIGAZ függvény
2019

Logikai:    Ellenőrzi, hogy egy vagy több feltétel teljesül-e, és eredményül visszaadja az első IGAZ feltételnek megfelelő értéket.

KÉPZ.ABSZ függvény

Tervezés:    Komplex szám abszolút értékét (modulusát) adja eredményül.

KÉPZETES függvény

Tervezés:    Komplex szám képzetes részét adja eredményül.

KÉPZ.ARGUMENT függvény

Tervezés:    A komplex szám radiánban kifejezett théta argumentumát adja eredményül.

KÉPZ.KONJUGÁLT függvény

Tervezés:    Komplex szám komplex konjugáltját adja eredményül.

KÉPZ.COS függvény

Tervezés:    Komplex szám koszinuszát adja eredményül.

KÉPZ.COSH függvény
Excel 2013

Tervezés:    Komplex szám koszinusz hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.COT függvény
Excel 2013

Tervezés:    Komplex szám kotangensét adja eredményül.

KÉPZ.CSC függvény
Excel 2013

Tervezés:    Komplex szám koszekánsát adja eredményül.

KÉPZ.CSCH függvény
Excel 2013

Tervezés:    Komplex szám koszekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.HÁNYAD függvény

Tervezés:    Két komplex szám hányadosát adja eredményül.

KÉPZ.EXP függvény

Tervezés:    Az e szám komplex kitevőjű hatványát adja eredményül.

KÉPZ.LN függvény

Tervezés:    Komplex szám természetes logaritmusát adja eredményül.

KÉPZ.LOG10 függvény

Tervezés:    Komplex szám tízes alapú logaritmusát adja eredményül.

KÉPZ.LOG2 függvény

Tervezés:    Komplex szám kettes alapú logaritmusát adja eredményül.

KÉPZ.HATV függvény

Tervezés:    Komplex szám hatványát adja eredményül.

KÉPZ.SZORZAT függvény

Tervezés:    Komplex számok szorzatát adja eredményül.

KÉPZ.VALÓS függvény

Tervezés:    Komplex szám valós részét adja eredményül.

KÉPZ.SEC függvény
Excel 2013

Tervezés:    Komplex szám szekánsát adja eredményül.

KÉPZ.SECH függvény
Excel 2013

Tervezés:    Komplex szám szekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.SIN függvény

Tervezés:    Komplex szám szinuszát adja eredményül.

KÉPZ.SINH függvény
Excel 2013

Tervezés:    Komplex szám szinusz hiperbolikuszát adja eredményül.

KÉPZ.GYÖK függvény

Tervezés:    Komplex szám négyzetgyökét adja eredményül.

KÉPZ.KÜL függvény

Tervezés:    Két komplex szám különbségét adja eredményül.

KÉPZ.ÖSSZEG függvény

Tervezés:    Komplex számok összegét adja eredményül.

KÉPZ.TAN függvény
Excel 2013

Tervezés:    Komplex szám tangensét adja eredményül.

INDEX függvény

Mátrix:    Tömb vagy hivatkozás indexszel megadott értékét adja vissza.

INDIREKT függvény

Mátrix:    Szövegértékkel megadott hivatkozást ad eredményül.

INFÓ függvény

Információ:    A rendszer- és munkakörnyezet pillanatnyi állapotáról ad felvilágosítást.

Ez a függvény nem található meg az Webes Excel alkalmazásban.

INT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre.

METSZ függvény

Statisztikai:    A regressziós egyenes y tengellyel való metszéspontját határozza meg.

KAMATRÁTA függvény

Pénzügyi:    A lejáratig teljesen lekötött értékpapír kamatrátáját adja eredményül.

RRÉSZLET függvény

Pénzügyi:    Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.

BMR függvény

Pénzügyi:    A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki pénzáramláshoz.

ÜRES függvény

Információ:    Eredménye IGAZ, ha az érték üres.

HIBA.E függvény

Információ:    Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték a #HIÁNYZIK kivételével.

HIBÁS függvény

Információ:    Eredménye IGAZ, ha az érték valamelyik hibaérték.

PÁROSE függvény

Információ:    Eredménye IGAZ, ha argumentuma páros szám.

KÉPLET függvény
Excel 2013

Információ:    IGAZ értéket ad vissza, ha a hivatkozás képletet tartalmazó cellára mutat.

LOGIKAI függvény

Információ:    Eredménye IGAZ, ha az érték logikai érték.

NINCS függvény

Információ:    Eredménye IGAZ, ha az érték a #HIÁNYZIK hibaérték.

NEM.SZÖVEG függvény

Információ:    Eredménye IGAZ, ha az érték nem szöveg.

SZÁM függvény

Információ:    Eredménye IGAZ, ha az érték szám.

PÁRATLANE függvény

Információ:    Eredménye IGAZ, ha argumentuma páratlan szám.

HIVATKOZÁS függvény

Információ:    Eredménye IGAZ, ha az érték hivatkozás.

SZÖVEG.E függvény

Információ:    Eredménye IGAZ, ha az érték szöveg.

ISO.PLAFON függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére kerekít.

ISO.HÉT.SZÁMA függvény
Excel 2013

Dátum és idő:    Egy adott dátum éven belüli ISO-hétszámát adja eredményül.

LRÉSZLETKAMAT függvény

Pénzügyi:    A befektetés adott időszakára fizetett kamatot számítja ki.

JIS függvény

Szöveg:    A félszélességű (egybájtos) latin és a katakana karaktereket teljes szélességű (kétbájtos) karakterekké alakítja.

CSÚCSOSSÁG függvény

Statisztikai:    Egy adathalmaz csúcsosságát számítja ki.

NAGY függvény

Statisztikai:    Egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül.

LKT függvény

Matematikai és trigonometriai:    A legkisebb közös többszöröst adja eredményül.

BAL és BAL2 függvény

Szöveg:     Szövegrész bal szélső karaktereit adja eredményül.

HOSSZ és HOSSZ2 függvény

Szöveg:     Szöveg karakterekben mért hosszát adja eredményül.

LET függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Matematikai és trigonometriai:    Neveket rendel a számítási eredményekhez, így tárolhat köztes számítási eredményeket és értékeket, illetve neveket definiálhat egy képleten belül.

LIN.ILL függvény

Statisztikai:    A legkisebb négyzetek módszerével az adatokra illesztett egyenes paramétereit határozza meg.

LN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám természetes logaritmusát számítja ki.

LOG függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám adott alapú logaritmusát számítja ki.

LOG10 függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám 10-es alapú logaritmusát számítja ki.

LOG.ILL függvény

Statisztikai:    Az adatokra illesztett exponenciális görbe paramétereit határozza meg.

INVERZ.LOG.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitás    A lognormális eloszlás inverzét számítja ki.

LOGNORM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.

LOG.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitás    A lognormális eloszlásfüggvény értékét számítja ki.

LOGNORM.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A lognormális eloszlás inverzét számítja ki.

KERES függvény

Mátrix:    Vektorban vagy tömbben keres meg értékeket.

KISBETŰ függvény

Szöveg:     Szöveget kisbetűssé alakít át.

HOL.VAN függvény

Mátrix:    Hivatkozásban vagy tömbben értékeket keres.

MAX függvény

Statisztikai:    Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg.

MAX2 függvény

Statisztikai:    Az argumentumai között szereplő legnagyobb számot adja meg (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

MAXHA függvény
2019

Statisztikai:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található maximális értéket adja vissza.

MDETERM függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy tömb mátrixdeterminánsát számítja ki.

MKAMATÉRZ függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű értékpapír Macauley-féle módosított kamatérzékenységét adja eredményül.

MEDIÁN függvény

Statisztikai:    Adott számhalmaz mediánját számítja ki.

KÖZÉP és KÖZÉP2 függvény

Szöveg:     A szöveg adott pozíciójától kezdve megadott számú karaktert ad vissza eredményként.

MIN függvény

Statisztikai:    Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg.

MINHA függvény
2019

Statisztikai:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található minimális értéket adja vissza.

MIN2 függvény

Statisztikai:    Az argumentumai között szereplő legkisebb számot adja meg, beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket.

PERCEK függvény

Dátum és idő:    Időértéket perccé alakít.

INVERZ.MÁTRIX függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy tömb mátrixinverzét adja eredményül.

MEGTÉRÜLÉS függvény

Pénzügyi:    A befektetés belső megtérülési rátáját számítja ki a költségek és a bevételek különböző kamatlába mellett.

MSZORZAT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Két tömb mátrixszorzatát adja meg.

MARADÉK függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám osztási maradékát adja eredményül.

MÓDUSZ függvény

Kompatibilitás    Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

MÓDUSZ.TÖBB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy tömb vagy tartomány leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő értékeinek függőleges tömbjét adja eredményül.

MÓDUSZ.EGY függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy adathalmazból kiválasztja a leggyakrabban előforduló számot.

HÓNAP függvény

Dátum és idő:    Dátumértéket hónappá alakít át.

TÖBBSZ.KEREKÍT függvény

Matematikai és trigonometriai:    A kívánt többszörösére kerekített értéket ad eredményül.

SZORHÁNYFAKT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Számhalmaz multinomiálisát adja eredményül.

MMÁTRIX függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    A megadott dimenziójú egységmátrixot adja eredményül.

S függvény

Információ:    Argumentumának értékét számmá alakítja.

HIÁNYZIK függvény

Információ:    Eredménye a #HIÁNYZIK hibaérték.

NEGBINOM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.

NEGBINOM.ELOSZL függvény

Kompatibilitás    A negatív binomiális eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

ÖSSZ.MUNKANAP függvény

Dátum és idő:    Két dátum között a teljes munkanapok számát adja meg.

ÖSSZ.MUNKANAP.INTL függvény
Excel 2010

Dátum és idő:    Kiszámítja a teljes munkanapok számát két dátum között úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére.

NÉVLEGES függvény

Pénzügyi:    Az éves névleges kamatláb értékét adja eredményül.

NORM.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A normális eloszlás értékét számítja ki.

NORM.ELOSZL függvény

Kompatibilitás    A normális eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

INVERZ.NORM függvény

Statisztikai:    A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

NORM.INVERZ függvény
Excel 2010

Kompatibilitás    A normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

Megjegyzés: Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

NORM.S.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.

STNORMELOSZL függvény

Kompatibilitás    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvényének értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

NORM.S.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

INVERZ.STNORM függvény

Kompatibilitás    A standard normális eloszlás eloszlásfüggvénye inverzének értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

NEM függvény

Logikai:    Argumentuma értékének ellentettjét adja eredményül.

MOST függvény

Dátum és idő:    Az aktuális dátum dátumértékét és a pontos idő időértékét adja eredményül.

PER.SZÁM függvény

Pénzügyi:    A törlesztési időszakok számát adja meg.

NMÉ függvény

Pénzügyi:    Befektetéshez kapcsolódó pénzáramlás nettó jelenértékét számítja ki ismert pénzáramlás és kamatláb mellett.

SZÁMÉRTÉK függvény
Excel 2013

Szöveg:     Szöveget konvertál számmá, területi beállítástól független módon.

OKT.BIN függvény

Tervezés:    Oktális számot binárissá alakít át.

OKT.DEC függvény

Tervezés:    Oktális számot decimálissá alakít át.

OKT.HEX függvény

Tervezés:    Oktális számot hexadecimálissá alakít át.

PÁRATLAN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot a legközelebbi páratlan számra kerekít.

ELTÉRŐ.EÁR függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű, a futamidő elején töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.

ELTÉRŐ.EHOZAM függvény

Pénzügyi:    A futamidő elején töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.

ELTÉRŐ.UÁR függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű, a futamidő végén töredék-időszakos értékpapír árát adja eredményül.

ELTÉRŐ.UHOZAM függvény

Pénzügyi:    A futamidő végén töredék-időszakos értékpapír hozamát adja eredményül.

ELTOLÁS függvény

Mátrix:    Hivatkozásnak egy másik hivatkozástól számított távolságát adja meg.

VAGY függvény

Logikai:    Eredménye IGAZ, ha bármelyik argumentuma IGAZ.

KAMATÉRZ.PER függvény
Excel 2013

Pénzügyi:    Kiszámítja az ahhoz szükséges időszakok számát, hogy egy befektetés elérjen egy megadott értéket.

PEARSON függvény

Statisztikai:    A Pearson-féle korrelációs együtthatót számítja ki.

PERCENTILIS.KIZÁR függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy tartomány értékeinek a k-adik percentilisét adja eredményül, ahol k a 0..1 tartományba esik, a végpontok nélkül.

PERCENTILIS.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.

PERCENTILIS függvény

Kompatibilitás    Egy tartományban található értékek k-adik percentilisét, azaz százalékosztályát adja eredményül.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

SZÁZALÉKRANG.KIZÁR függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Érték adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki (a 0 és 1 végpont kizárásával).

SZÁZALÉKRANG.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.

SZÁZALÉKRANG függvény

Kompatibilitás    Egy értéknek egy adathalmazon belül vett százalékos rangját (elhelyezkedését) számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

VARIÁCIÓK függvény

Statisztikai:    Adott számú objektum k-ad osztályú ismétlés nélküli variációinak számát számítja ki.

VARIÁCIÓK.ISM függvény
Excel 2013

Statisztikai:    Az összes objektumból kiválasztott adott számú objektum k-ad osztályú ismétléses variációinak számát számítja ki.

FI függvény
Excel 2013

Statisztikai:    A standard normális eloszlás sűrűségfüggvényének értékét számítja ki.

FONETIKUS függvény

Szöveg:     Szöveg furigana (fonetikus) karaktereit adja vissza.

PI függvény

Matematikai és trigonometriai:    A pi matematikai állandót adja vissza.

RÉSZLET függvény

Pénzügyi:    A törlesztési időszakra vonatkozó törlesztési összeget számítja ki.

POISSON.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.

POISSON függvény

Kompatibilitás    A Poisson-eloszlás értékét számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

HATVÁNY függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki.

PRÉSZLET függvény

Pénzügyi:    Hiteltörlesztésen belül a tőketörlesztés nagyságát számítja ki adott időszakra.

ÁR függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű, periodikusan kamatozó értékpapír árát adja eredményül.

ÁR.LESZÁM függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű leszámítolt értékpapír árát adja eredményül.

ÁR.LEJÁRAT függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű, a lejáratkor kamatozó értékpapír árát adja eredményül.

VALÓSZÍNŰSÉG függvény

Statisztikai:    Annak valószínűségét számítja ki, hogy adott értékek két határérték közé esnek.

SZORZAT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Argumentumai szorzatát számítja ki.

TNÉV függvény

Szöveg:     Szöveg minden szavának kezdőbetűjét nagybetűsre cseréli.

MÉ függvény

Pénzügyi:    Befektetés jelenlegi értékét számítja ki.

KVARTILIS függvény

Kompatibilitás    Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

KVARTILIS.KIZÁR függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az adathalmaz kvartilisét számítja ki a 0..1 tartományba eső percentilis értékek alapján (a végpontok nélkül).

KVARTILIS.TARTALMAZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy adathalmaz kvartilisét (negyedszintjét) számítja ki.

KVÓCIENS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy hányados egész részét adja eredményül.

RADIÁN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Fokot radiánná alakít át.

VÉL függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy 0 és 1 közötti véletlen számot ad eredményül.

VÉLETLENTÖMB függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Matematikai és trigonometriai:    A VÉLETLENTÖMB függvény 0 és 1 közé eső véletlenszerű számok tömbjét adja vissza. Megadhatja azonban a kitölthető sorok és oszlopok számát, a minimális és maximális értékeket, valamint azt, hogy egész számokat vagy decimális értékeket kapjon-e eredményül.

VÉLETLEN.KÖZÖTT függvény

Matematikai és trigonometriai:    Megadott számok közé eső véletlen számot állít elő.

RANG.ÁTL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

RANG.EGY függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

SORSZÁM függvény

Kompatibilitás    Kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

RÁTA függvény

Pénzügyi:    Egy törlesztési időszakban az egy időszakra eső kamatláb mértékét számítja ki.

KAPOTT függvény

Pénzügyi:    A lejáratig teljesen lekötött értékpapír lejáratakor kapott összeget adja eredményül.

KÜLSŐ.AZONOSÍTÓ függvény

Bővítményekkel telepített és automatizálási:    A megadott dinamikus csatolású kódtár (DLL) vagy az előzőleg külső függvényként megadott kódforrás azonosítóját határozza meg.

CSERE és CSERE2 függvény

Szöveg:     A szövegen belül karaktereket cserél.

SOKSZOR függvény

Szöveg:     Megadott számú alkalommal megismétel egy szövegrészt.

JOBB és JOBB2 függvény

Szöveg:     Szövegrész jobb szélső karaktereit adja eredményül.

RÓMAI függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy arab számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül.

KEREKÍTÉS függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot adott számú számjegyre kerekít.

KEREK.LE függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot lefelé, a nulla felé kerekít.

KEREK.FEL függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot felfelé, a nullától távolabbra kerekít.

SOR függvény

Mátrix:    Egy hivatkozás sorának számát adja meg.

SOROK függvény

Mátrix:    Egy hivatkozás sorainak számát adja meg.

MR függvény
Excel 2013

Pénzügyi:    Egy befektetés értéknövekedésével egyenértékű kamatláb kiszámítására használható.

RNÉGYZET függvény

Statisztikai:    Kiszámítja a Pearson-féle szorzatmomentum korrelációs együtthatójának négyzetét.

VIA függvény

Mátrix:    Valós idejű adatokat ad vissza egy, a COM-automatizálást támogató programból.

SZÖVEG.KERES és SZÖVEG.KERES2 függvény

Szöveg:     Karakterláncot keres egy másikban (a kis- és nagybetűk között nem tesz különbséget).

SEC függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szög szekánsát adja eredményül.

SECH függvény
Excel 2013

Matematikai és trigonometriai:    Egy szög szekáns hiperbolikuszát adja eredményül.

MPERC függvény

Dátum és idő:    Időértéket másodperccé alakít át.

SORSZÁMLISTA függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Matematikai és trigonometriai:    A SORSZÁMLISTA függvény lehetővé teszi az egy tömbben lévő, egymást követő számok (például 1, 2, 3, 4) listájának létrehozását.

SORÖSSZEG függvény

Matematikai és trigonometriai:    Hatványsor összegét adja eredményül.

LAP függvény
Excel 2013

Információ:    A hivatkozott munkalap lapszámát adja meg.

LAPOK függvény
Excel 2013

Információ:    A hivatkozásban található munkalapok számát adja eredményül.

ELŐJEL függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám előjelét adja meg.

SIN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szög szinuszát számítja ki.

SINH függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám szinusz hiperbolikuszát számítja ki.

FERDESÉG függvény

Statisztikai:    Egy eloszlás ferdeségét határozza meg.

FERDESÉG.P függvény
Excel 2013

Statisztikai:    Egy eloszlás ferdeségét határozza meg a sokaság alapján; a ferdeség az eloszlás sokaság átlaga körül vett aszimmetriájának mértékét adja meg.

LCSA függvény

Pénzügyi:    Tárgyi eszköz egy időszakra eső amortizációját adja meg bruttó érték szerinti lineáris leírási kulcsot alkalmazva.

MEREDEKSÉG függvény

Statisztikai:    Egy lineáris regressziós egyenes meredekségét számítja ki.

KICSI függvény

Statisztikai:    Egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja meg.

SORBA.RENDEZ függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Mátrix:    Sorba rendezi egy tartomány vagy tömb tartalmát.

RENDEZÉS.ALAP.SZERINT függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Mátrix:    Egy adott tartomány vagy tömb értékeinek megfelelően rendezheti egy tartomány vagy tömb tartalmát.

GYÖK függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám pozitív négyzetgyökét számítja ki.

GYÖKPI függvény

Matematikai és trigonometriai:    A (szám*pi) négyzetgyökét adja eredményül.

NORMALIZÁLÁS függvény

Statisztikai:    Normalizált értéket ad eredményül.

SZÓRÁS függvény

Kompatibilitás    Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést.

SZÓR.S függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.

SZÓR.M függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést.

SZÓRÁSA függvény

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság mintájából annak szórására ad becslést (beleértve a számokat, szöveget és logikai értékeket).

SZÓRÁSP függvény

Kompatibilitás    Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

SZÓRÁSPA függvény

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság egészéből kiszámítja annak szórását (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

STHIBAYX függvény

Statisztikai:    Egy regresszió esetén az egyes x-értékek alapján meghatározott y-értékek standard hibáját számítja ki.

HELYETTE függvény

Szöveg:     Szövegben adott karaktereket másikra cserél.

RÉSZÖSSZEG függvény

Matematikai és trigonometriai:    Lista vagy adatbázis részösszegét adja eredményül.

SZUM függvény

Matematikai és trigonometriai:    Összeadja az argumentumlistájában lévő számokat.

SZUMHA függvény

Matematikai és trigonometriai:    A megadott feltételeknek eleget tevő cellákban található értékeket adja össze.

SZUMHATÖBB függvény

Matematikai és trigonometriai:    Több megadott feltételnek eleget tevő tartománycellák összegét adja eredményül.

SZORZATÖSSZEG függvény

Matematikai és trigonometriai:    A megfelelő tömbelemek szorzatának összegét számítja ki.

NÉGYZETÖSSZEG függvény

Matematikai és trigonometriai:    Argumentumai négyzetének összegét számítja ki.

SZUMX2BŐLY2 függvény

Matematikai és trigonometriai:    Két tömb megfelelő elemei négyzetének különbségét összegzi.

SZUMX2MEGY2 függvény

Matematikai és trigonometriai:    Két tömb megfelelő elemei négyzetének összegét összegzi.

SZUMXBŐLY2 függvény

Matematikai és trigonometriai:    Két tömb megfelelő elemei különbségének négyzetösszegét számítja ki.

ÁTVÁLT függvény
Az Office 365-beállítások gombja
2019

Logikai:    Kiértékel egy kifejezést egy értékekből álló listán, és az első egyező értéknek megfelelő eredményt adja vissza. Ha nincs egyezés, opcionális alapértelmezett érték is visszaadható.

ÉSZÖ függvény

Pénzügyi:    Tárgyi eszköz értékcsökkenését számítja ki adott időszakra az évek számjegyösszegével dolgozó módszer alapján.

T függvény

Szöveg:     Argumentumát szöveggé alakítja át.

TAN függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám tangensét számítja ki.

TANH függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy szám tangens hiperbolikuszát számítja ki.

KJEGY.EGYENÉRT függvény

Pénzügyi:    Kincstárjegy kötvény-egyenértékű hozamát adja eredményül.

KJEGY.ÁR függvény

Pénzügyi:    Egy 100 Ft névértékű kincstárjegy árát adja eredményül.

KJEGY.HOZAM függvény

Pénzügyi:    Kincstárjegy hozamát adja eredményül.

T.ELOSZL függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.

T.ELOSZLÁS.2SZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Student-féle t-eloszlás szerinti százalékpontokat (valószínűséget) számítja ki.

T.ELOSZLÁS.JOBB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.

T.ELOSZLÁS függvény

Kompatibilitás    A Student-féle t-eloszlás értékét számítja ki.

SZÖVEG függvény

Szöveg:     Számértéket alakít át adott számformátumú szöveggé.

SZÖVEGÖSSZEFŰZÉS függvény
2019

Szöveg:     Kombinálja több tartomány és/vagy karakterlánc szövegtartalmát, és lehetővé teszi egy elválasztó megadását, melyet a program a kombináláskor az egyes szövegértékek közé helyez. Ha az elválasztó üres szöveg, akkor a függvény elválasztás nélkül fűzi össze a tartományokat.

IDŐ függvény

Dátum és idő:    Adott időpont időértékét adja meg.

IDŐÉRTÉK függvény

Dátum és idő:    Szövegként megadott időpontot időértékké alakít át.

T.INVERZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Student-féle t-eloszlás t értékét számítja ki a megadott valószínűség és szabadságfok mellett.

T.INVERZ.2SZ függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.

INVERZ.T függvény

Kompatibilitás    A Student-féle t-eloszlás inverzét számítja ki.

MA függvény

Dátum és idő:    Az aktuális dátum dátumértékét adja eredményül.

TRANSZPONÁLÁS függvény

Mátrix:    Egy tömb transzponáltját adja eredményül.

TREND függvény

Statisztikai:    Lineáris trend értékeit számítja ki.

KIMETSZ függvény

Szöveg:     A szövegből eltávolítja a szóközöket.

RÉSZÁTLAG függvény

Statisztikai:    Egy adathalmaz középső részének átlagát számítja ki.

IGAZ függvény

Logikai:    Az IGAZ logikai értéket adja eredményül.

CSONK függvény

Matematikai és trigonometriai:    Egy számot egésszé csonkít.

T.PRÓB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.

T.PRÓBA függvény

Kompatibilitás    A Student-féle t-próbához tartozó valószínűséget számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

TÍPUS függvény

Információ:    Az érték adattípusát jelölő számot adja eredményül.

UNIKARAKTER függvény
Excel 2013

Szöveg:     A megadott számérték által jelölt Unicode-karaktert adja eredményül.

UNICODE függvény
Excel 2013

Szöveg:     A szöveg első karakterének számát (kódértékét) adja eredményül.

EGYEDI függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Mátrix:    Egy lista vagy tartomány egyedi értékeinek listáját adja vissza. 

NAGYBETŰS függvény

Szöveg:     Szöveget nagybetűssé alakít át.

ÉRTÉK függvény

Szöveg:     Szöveget számmá alakít át.

Az ÉRTÉK.SZÖVEGGÉ függvény
Az Office 365-beállítások gombja

Szöveg:     Szöveget ad vissza egy megadott értékből.

VAR függvény

Kompatibilitás    Minta alapján becslést ad a varianciára.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

VAR.S függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.

VAR.M függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Minta alapján becslést ad a varianciára.

VARA függvény

Statisztikai:    Minta alapján becslést ad a varianciára (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

VARP függvény

Kompatibilitás    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

VARPA függvény

Statisztikai:    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

ÉCSRI függvény

Pénzügyi:    Tárgyi eszköz amortizációját számítja ki megadott vagy részidőszakra a csökkenő egyenleg módszerének alkalmazásával.

FKERES függvény

Mátrix:    A megadott tömb bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora és a megadott oszlop metszéspontjában levő értéket adja eredményül.

WEBSZOLGÁLTATÁS függvény
Excel 2013

Web:    Adatokat olvas be egy webszolgáltatásból.

Ez a függvény nem található meg az Webes Excel alkalmazásban.

HÉT.NAPJA függvény

Dátum és idő:    Dátumértéket a hét napjává alakít át.

HÉT.SZÁMA függvény

Dátum és idő:    Visszatérési értéke egy szám, amely azt mutatja meg, hogy a megadott dátum az év hányadik hetére esik.

WEIBULL függvény

Kompatibilitás    Egy statisztikai sokaság varianciáját számítja ki (beleértve számokat, szöveget és logikai értékeket).

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

WEIBULL.ELOSZLÁS függvény
Excel 2010

Statisztikai:    A Weibull-féle eloszlás értékét számítja ki.

KALK.MUNKANAP függvény

Dátum és idő:    Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül.

KALK.MUNKANAP.INTL függvény
Excel 2010

Dátum és idő:    Adott dátumnál adott munkanappal korábbi vagy későbbi dátum dátumértékét adja eredményül úgy, hogy paramétereket alkalmaz a hétvége napjainak, illetve ezek számának a megjelölésére.

XBMR függvény

Pénzügyi:    Ütemezett készpénzforgalom (cash flow) belső megtérülési kamatrátáját adja eredményül.

XLOOKUP függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Mátrix:    Tartományban vagy tömbben keres, majd a talált első egyezésnek megfelelő elemet adja eredményül. Ha nincs egyezés, akkor az XLOOKUP a legközelebbi (közelítő) egyezést is eredményül adhatja. 

XHOL.VAN függvény

Az Office 365-beállítások gombja

Mátrix:    Egy elem relatív pozícióját adja eredményül egy tömbben vagy cellatartományban. 

XNJÉ függvény

Pénzügyi:    Ütemezett, nem feltétlenül periodikus készpénzforgalom (cash flow) nettó jelenlegi értékét adja eredményül.

XVAGY függvény
Excel 2013

Logikai:    Az argumentumokból KIZÁRÓ VAGY művelettel képzett kifejezés eredményét adja vissza.

ÉV függvény

Dátum és idő:    Dátumértéket évvé alakít át.

TÖRTÉV függvény

Dátum és idő:    Az adott dátumok közötti teljes napok számát törtévként adja meg.

HOZAM függvény

Pénzügyi:    Periodikusan kamatozó értékpapír hozamát adja eredményül.

HOZAM.LESZÁM függvény

Pénzügyi:    Leszámítolt értékpapír (például kincstárjegy) éves hozamát adja eredményül.

HOZAM.LEJÁRAT függvény

Pénzügyi:    Lejáratkor kamatozó értékpapír éves hozamát adja eredményül.

Z.PRÓB függvény
Excel 2010

Statisztikai:    Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.

Z.PRÓBA függvény

Kompatibilitás    Az egyszélű z-próbával kapott valószínűségértéket számítja ki.

Az Excel 2007-ben ez egy statisztikai függvény.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Kérdéseivel mindig felkeresheti az Excel technikai közösség egyik szakértőjét, vagy segítséget kérhet az Answers-közösségben.

Kapcsolódó témakörök

Az Excel függvényeinek kategória szerinti listája

Az Excel képleteinek áttekintése
Hibás képletek kiküszöbölése
Képlethibák feltárása

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás a Microsoft Insiderek

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×