Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Érvényesség

BoundObjectFrame objektum

ListBox objektum

CheckBox objektum

OptionButton objektum

ComboBox objektum

OptionGroup objektum

CustomControl objektum

TextBox objektum

GroupLevel objektum

ToggleButton objektum

A ControlSource (Mező vagy kifejezés) tulajdonság segítségével megadhatja, hogy milyen adatok jelenjenek meg egy vezérlőben. Megjelenítheti és szerkesztheti egy tábla, lekérdezés vagy SQL-utasítás mezőjéhez kötött adatokat. Megjelenítheti egy kifejezés eredményét is. Olvasható/írható karakterlánc.

kifejezé s.ControlSource

kifejezés Kötelező megadni. Olyan kifejezés, amely az Érvényesség listában található objektumok valamelyikét adja vissza.

Beállítás

A ControlSource tulajdonság az alábbi beállításokat használja.

Beállítás

Leírás

Mező neve

A vezérlőelem egy tábla, lekérdezés vagy SQL-utasítás mezőjéhez van kötve. A vezérlőben megjelennek a mezőből származó adatok. A vezérlőelemen belüli adatok változásai megváltoztatják a mező megfelelő adatait. (Ha a vezérlőt csak olvashatóra, állítsa a Zárolt tulajdonságot Igenre.) Ha egy mezőhöz kötött vezérlőre kattint, hivatkozás adattípus a hivatkozás címében megadott célhelyre ugorhat.

Kifejezés

A vezérlőelem egy kifejezés által létrehozott adatokat jelenít meg. A felhasználó módosíthatja az adatokat, de nem tudja őket menteni az adatbázisba.


Egy vezérlő ControlSource tulajdonsága a vezérlő tulajdonságlapján, egy makróval vagy egy Visual Basic for Applications formátumú (VBA-) kóddal adható meg.

Megadhatja egy szövegmező ControlSource tulajdonságát is, ha az űrlap vagy a jelentés Tervező nézetében beír egy mezőnevet vagy kifejezést közvetlenül egy szövegmezőbe.

Jelentés esetén ezt a tulajdonságot a Mező/Kifejezés előugró ablak Csoportosítás, Rendezés és Összesítés paneljén egy mező kijelölésével vagy egy kifejezés beírásával adhatja meg.

A VBA-kódban egy karakterlánc-kifejezés használatával adja meg a tulajdonság értékét.

Megjegyzések

Egy jelentés csoportosítási szintje esetén a ControlSource tulajdonság határozza meg a csoportosítás alapjául szolgáló mezőt vagy kifejezést.

Megjegyzés: A ControlSource tulajdonság nem vonatkozik egy vezérlőelem-csoport jelölőnégyzet, választógomb vagy váltógomb vezérlőjére. Az csak magára a vezérlőelem-csoportra vonatkozik.

Jelentések esetén a ControlSource tulajdonság csak a jelentés csoportosítási szintjeire vonatkozik.

Az űrlapok és jelentések az adatbázisba nyíló „ablakként” működnek. Az űrlapok vagy jelentések adatainak elsődleges forrását a RecordSource (Rekordforrás) tulajdonság táblához, lekérdezéshez vagy SQL-utasításhoz való beállításával adja meg. Ezután beállíthatja a ControlSource tulajdonságot egy mezőhöz az adatforrásban vagy egy kifejezéshez. Ha a ControlSource tulajdonság beállítása egy kifejezés, a megjelenített érték írásvédett, és nem menti az adatbázisban. Használhatja például az alábbi beállításokat.

Példa beállítás

Leírás

Utónév

A vezérlőelem az Utónév mezőben szereplő adatot jeleníti meg. Jelentés csoportosítási szintje esetében a Microsoft Office Access 2007 az utónév szerint csoportosítja az adatokat.

=Date( ) + 7

Vezérlőelem esetén ez a kifejezés a mai naptól számított hetedik napnak megfelelő dátumot jeleníti meg a vezérlőelemben.

=DatePart("q",ShippedDate)

Vezérlőelem esetén a kifejezés azt a negyedévet jeleníti meg, amelybe a szállítási dátum esik. Jelentés csoportosítási szintje esetén az Access a szállítási dátum negyedéve szerint csoportosítja az adatokat.

Példa

Az alábbi példa a Város nevű mezőre állítja egy AddressPart (Címrészlet) nevű beviteli mező ControlSource tulajdonságát:

Forms!Customers!AddressPart.ControlSource = "City"

A következő példa a =Date() + 7 kifejezésre állítja az Expected (Elvárt) nevű beviteli mező ControlSource tulajdonságát.

Me!Expected.ControlSource = "=Date() + 7"

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése

Oktatóanyagok megismerése >

Új szolgáltatások listájának lekérése

CSATLAKOZZON A MICROSOFT 365 INSIDERSHEZ >

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?

Köszönjük a visszajelzését!

×