Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Egy, az évet, hónapot és napot tartalmazó Variant (dátum) értéket ad eredményül.

Szintaxis

DateSerial ( év, hónap, nap )

Figyelmeztetés     Győződjön meg arról, hogy az argumentumok a megfelelő értéktartományban vannak. Az érvénytelen argumentumok helytelen eredményt okozhatnak.

A DateSerial függvény argumentumai a következők:

Argumentum

Leírás

év

Kötelező. Egész. 100 és 9999 közötti szám vagy egy numerikus kifejezés.

hónap

Kötelező. Egész. Tetszőleges numerikus kifejezés.

nap

Kötelező. Egész. Tetszőleges numerikus kifejezés.

Megjegyzések

Dátum (például 1991. december 31.) megadásához az egyes DateSerialargumentum tartományának az egység elfogadott tartományában kell lennie; azaz 1–31 nap, illetve 1–12 hónap. Az argumentumokhoz azonban megadhat relatív dátumokat bármilyen numerikus kifejezéssel, amely bizonyos számú napot, hónapot vagy évet jelent egy bizonyos dátum előtt vagy után.

Az alábbi példa numerikus kifejezéseket használ abszolút dátumszámok helyett. Itt a DateSerial függvény egy olyan dátumot ad vissza, amely az első nap (1 - 1) előtt, két hónappal augusztus (8 - 2) előtt), 10 évvel 1990 előtt (1990 - 10); más szóval, 1980. május 31.

DateSerial(1990 - 10, 8 - 2, 1 - 1)

Az év argumentum kétjegyű értékét a rendszer a felhasználó által definiált gépbeállítások alapján értelmezi. Az alapértelmezett beállítás a következő: a 0 és 29 közötti értékeket (a két határt is beleértve) a rendszer a megfelelő 2000 és 2029 közötti évnek értelmezi. A 30 és 99 közötti értékeket a rendszer a megfelelő 1930 és 1999 közötti évnek értelmezi. Minden más év argumentumra használjon négyjegyű számot (például 1800).

A Windows 2000 előtti Windows-verziók a fent leírt alapértelmezés szerint értelmezik a kétjegyű számokkal megadott éveket. Ha biztos szeretne lenni benne, hogy a függvény a megfelelő értéket adja eredményül, négyjegyű számmal adja meg az évet.

Ha valamelyik argumentum a hozzá tartozó tartományon kívül esik, akkor a rendszer a megfelelő nagyobb egységeket használja. Ha például 35 napot ad meg, akkor a rendszer egy hónapnak és néhány napnak (hogy pontosan mennyinek, az attól függ, hogy melyik hónapról van szó) értelmezi. Ha bármelyik argumentum kisebb, mint -32 768 vagy nagyobb, mint 32 767, hiba történik. Ha a három argumentummal megadott dátum kívül esik a megengedett dátumtartományon, hiba történik.

Megjegyzés: Az év, hónapés nap megadásánál vegye figyelembe, hogy ha a Calendar tulajdonság Gergely-naptárra van állítva, akkor a megadott dátumnak is meg kell felelnie a Gergely-naptárnak. Ha a Calendar tulajdonság iszlám naptárra van állítva, a megadott dátumnak meg kell felelnie az iszlám naptárnak.

Az eredményül visszaadott dátumrész az aktuális Visual Basic naptár időintervallum-egységeiben van megadva. Ha például az aktuális naptár az iszlám naptár, és az eredményül adott dátumrész év, akkor az év iszlám év. Az év argumentum 0 és 99 közötti értékeit a rendszer a megfelelő 1400 és 1499 közötti évnek értelmezi. Minden más év értékre használjon teljes négyjegyű számot (például 1520).

Példa lekérdezésre

Kifejezés

Eredmény:

SELECT Dateserial(2018,12,13) AS NewDate FROM ProductSales;

A függvény argumentumai között megadott év, hónap és nap "dátumát" adja eredményül, és az "ÚjDátum" oszlopban jelenik meg. Eredmény: "2018.13.12.".

VBA-példa

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

Az alábbi példában a DateSerial függvény visszaadja a megadott évnek, hónapnak, napnak megfelelő dátumot.

Dim MyDate ' MyDate contains the date for February 12, 1969. MyDate = DateSerial(1969, 2, 12) ' Return a date.

A megfelelő dátumfüggvény kiválasztása

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×