Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

A DStDev és a DStDevP függvénnyel megbecsülheti a szórást egy adott rekordhalmaz (tartomány) adott értékhalmazában. A DStDev és a DStDevP függvényt használhatja VBA-modulokban, makrókban, lekérdező kifejezésekben és űrlapon vagy jelentésen lévő számított vezérlőelemekben.

A DStDevP függvény egy sokaság kiértékelésére, a DStDev függvény pedig egy sokaságminta kiértékelésére használható.

A DStDev függvényt egy modulban használva például egy adott diákcsoport teszteredményeinek szórását számolhatja ki.

Szintaxis

DStDev ( kifejezés , tartomány [, kritérium] )

DStDevP ( kifejezés , tartomány [, kritérium] )

A DStDev és a DStDevP függvény a következő argumentumokat tartalmazza:

Argumentum

Leírás

kifejezés

Kötelező. Olyan kifejezés, amely megadja azt a numerikus mezőt, amelynek vissza szeretné adni a szórását. Lehet olyan karakterlánc-kifejezés, amely megadja egy tábla vagy lekérdezés egy mezőjét, vagy lehet egy olyan kifejezés, amely a mezőben található adatokon elvégez egy számítást. A kifejezés argumentum tartalmazhatja egy tábla mezőjének nevét, egy űrlap vezérlőelemét, illetve egy állandót vagy egy függvényt. Ha a kifejezés argumentum függvényt tartalmaz, akkor az lehet beépített és felhasználó által megadott függvény is, de másik tartományösszesítő vagy összesítő SQL-függvény nem.

tartomány

Kötelező. Olyan karakterlánc-kifejezés, amely meghatározza a tartományt alkotó rekordok készletét. Lehet táblanév vagy olyan lekérdezés neve, amelyhez nem szükséges paramétert megadni.

kritérium

Nem kötelező. Olyan karakterlánc-kifejezés, amellyel megadja, hogy mely adatokra kell alkalmazni a DStDev vagy a DStDevP függvényt. A kritérium argumentum például gyakran egyenértékű egy SQL-kifejezés WHERE záradékával a WHERE szó nélkül. Ha a kritérium argumentum nincs megadva, a DStDev és a DStDevP függvény a teljes tartományon értékeli ki a kifejezés argumentumot. A kritérium argumentumban megadott mezőknek benne kell lenniük a tartományban, különben a DStDev és a DStDevP függvény eredménye Null.

Megjegyzések

Ha a tartomány kettőnél kevesebb rekordot foglal magában, vagy ha kevesebb mint két rekord felel meg a kritérium argumentumnak, akkor a DStDev és a DStDevP függvény Null értéket ad eredményül, jelezve, hogy nem számítható ki a szórás.

Akár makróban, modulban, lekérdező kifejezésben vagy számított vezérlőelemben használja a DStDev vagy a DStDevP függvényt, a kritérium argumentumot gondosan kell megalkotni, hogy az Access megfelelően értékelje ki a függvényt.

A DStDev és a DStDevP függvény például használható egy adott lekérdezés Kritérium sorában lévő feltételek megadására. Létrehozhat például egy lekérdezést egy Megrendelések és egy Termékek táblában, amellyel megjelenítheti az összes olyan terméket, amelynek a fuvardíja átlagon felüli, valamint a fuvardíj szórását. A Fuvardíj mező alatti Kritérium sorban ez esetben a következő kifejezés szerepelne:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

A DStDev és a DStDevP függvényt használhatja egy lekérdezés számítottmező-kifejezésében vagy egy frissítő lekérdezés Módosítás sorában.

Megjegyzés: Egy összegző lekérdezés számítottmező-kifejezésében a DStDev és a DStDevP vagy az StDev és az StDevP függvényt is használhatja. Ha a DStDev vagy a DStDevP függvényt használja, akkor az értékek kiszámítása még az adatok csoportosítása előtt megtörténik. Ha az StDev vagy az StDevP függvényt használja, akkor az adatok csoportosítása megy végbe először, és ezután következik a mezőkifejezések kiértékelése.

Egy számított vezérlőelemben akkor használja a DStDev vagy a DStDevP függvényt, ha meg kell adnia egy kritérium argumentumot annak az adattartománynak a korlátozására, amelyre alkalmazni szeretné a függvényt. Ha például meg szeretné jeleníteni a Pest megyébe szállítandó rendelések varianciáját, állítsa a szövegmező ControlSource tulajdonságát a következő kifejezésre:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Ha egyszerűen a tartományban található összes rekord szórását szeretné megkapni, használja az StDev vagy az StDevP függvényt.

Tipp:    Ha szám az adattípusa annak a mezőnek, amelyből a kifejezés létrejött, a DStDev és a DStDevP függvény Dupla adattípusú értéket ad vissza. Ha számított vezérlőelemben használja a DStDev vagy a DStDevP függvényt, akkor a hatékonyság javítása érdekében helyezzen adattípus-konverziós függvényt a kifejezésbe.

Megjegyzés: A tartomány rekordjainak nem mentett módosításai nem szerepelnek a függvények használata esetén. Ha azt szeretné, hogy a DStDev vagy a DStDevP függvény a módosított értékeken alapuljon, először mentenie kell a módosításokat az Adatok lap Rekordok csoportjának Rekord mentése parancsára kattintva, a fókusz másik rekordra való áthelyezésével vagy a Frissítési módszerrel.

Példák lekérdezésre

Kifejezés

Eredmény:

SELECT DStDev("unitprice";"productSales";"unitprice>140") AS Expr1, DStDevP("unitprice";"productSales";"unitprice<140") AS Expr2 FROM productSales GROUP BY DStDev("unitprice";"productSales";"unitprice>140"), DStDevP("unitprice";"productSales";"unitprice<140");

Kiszámítja az "Egységár" szórását (az adott adatokat mintaként figyelembe véve) a "Termékeladások" táblából, ahol az "egységár" nagyobb, mint 140, és az eredményt Kir1 értékben jeleníti meg. Kiszámítja az "Egységár" szórását is (a megadott adatokat teljes sokaságot figyelembe véve), ahol az "egységár" kisebb, mint 140, és az eredményeket Kir2 értékben jeleníti meg.

SELECT DStDev("unitprice";"productSales";"unitprice>140") AS DstDev, DStDevP("unitprice";"productSales";"unitprice<140") AS DstDevP FROM productSales GROUP BY DStDev("unitprice";"productSales";"unitprice>140"), DStDevP("unitprice";"productSales";"unitprice<140");

Kiszámítja az "Egységár" szórását (az adott adatokat mintaként figyelembe véve) a "Termékeladások" táblából, ahol az "egységár" nagyobb, mint 140, és az eredményt DstDev-értékben jeleníti meg. Kiszámítja az "Egységár" szórását is (a megadott adatokat teljes sokaságot figyelembe véve), ahol az "egységár" kisebb, mint 140, és az eredményeket a DstDevP függvényben jeleníti meg.

VBA-példa

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

Az alábbi példában az Egyesült Királyságba szállított rendelések egy sokaságának, illetve egy mintasokaságának becsült szórását kapja eredményül. A tartomány a Rendelések tábla. A kritérium argumentum korlátozza az eredményül kapott rekordkészletet azokra, amelyekben EK a SzállításiOrszágTerület mező értéke.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

A következő példában a becsült érték kiszámításához egy változó (strCountryRegion) van megadva a kritérium argumentumban. Vegye figyelembe, hogy a karakterlánc-kifejezés aposztrófokat (') tartalmaz, hogy a karakterláncok összefűzése után az UK karakterlánc-literál aposztrófok között legyen.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?

Köszönjük a visszajelzését!

×