Egyéni mezőkhöz használható Project-függvények a Project asztali verziójában

A képletekben ezekkel a függvényekkel számítható ki az egyéni mezők értéke.

Tipp: Ha képletet szeretne beírni egy egyéni mezőbe a Project 2007-ben, az Eszközök menüben mutasson a Testreszabás pontra, majd kattintson a Mezők parancsra. Az Egyéni mezők párbeszédpanelen kattintson a Képlet lehetőségre. A Project 2010 esetén kattintson a Projekt fülre, és a Tulajdonságok csoportban kattintson az Egyéni mezők gombra. Az Egyéni mezők párbeszédpanelen kattintson a Képlet lehetőségre.

A Project alkalmazás függvényeinek áttekintése

A Microsoft Project használata során felmerülhet az igény, hogy olyan értékeket használjon, amelyek nem közvetlenül a mezőkben találhatók. A képletek lehetővé teszik, hogy mezők használatával hozhassa létre ezeket az új értékeket.

Az alábbi példák bemutatják, hogyan használhat képleteket az egyéni mezőkkel:

 • A következő képlet egyéni számmezőhöz adva olyan numerikus értéket ad eredményül, amely megadja az aktuális nap és az ütemtervben szereplő tevékenységek befejezési dátuma közötti napok számát:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • A következő képlet egyéni szövegmezőhöz hozzáadva a „Nincs alapterv”, a „Legalább 20% többletköltség” vagy a „Tervnél kevesebb” értéket adja eredményül:

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Konverziós függvények

Asc

A karakterlánc első elemének a karakterkódját tartalmazóegész típusú számértékkel tér vissza.

Szintaxis

Asc( karakterlánc )

karakterlánc  Bármely érvényes karakterlánc.

CBool

Kifejezést alakít logikai adattípusra.

Szintaxis

CBool( kifejezés )

kifejezés  Bármely érvényes karakterlánc vagy numerikus kifejezés.

CByte

Kifejezést alakít bájt adattípusra.

Szintaxis

CByte( kifejezés )

kifejezés  0 és 255 között bármilyen egész szám.

CCur

Kifejezést alakít Pénznem adattípusra.

Szintaxis

CCur( kifejezés )

kifejezés  Bármely numerikus kifejezés -922 337 203 685 477,5808 és 922 337 203 685 477,5807 között.

CDate

A kifejezés átalakítása Dátum adattípusra.

Szintaxis

CDate( kifejezés )

kifejezés  Bármely érvényes dátum típusú kifejezés.

CDbl

Kifejezést alakít Dupla adattípusra.

Szintaxis

CDbl( kifejezés )

kifejezés  Bármely numerikus kifejezés -1,79769313486232E308 és -4,94065645841247E-324 között a negatív értékeknél; 4,94065645841247E-324 és 1,79769313486232E308 között pozitív értékeknél.

CDec

Kifejezést alakít decimális adattípusra.

Szintaxis

CDec( kifejezés )

kifejezés  Bármely számérték a +/-79 228 162 514 264 337 593 543 950 335 tartományban a nullskálás, azaz tizedesjegyet nem tartalmazó számok esetén. 28 tizedesjegyű számoknál ez a tartomány:+/-7,9228162514264337593543950335. A legkisebb nullától különböző szám: 0,0000000000000000000000000001.

Chr

A megadott kódú karaktert tartalmazó karakterlánc típusú értéket adja eredményül.

Szintaxis

Chr( karakterkód )

karakterkód  A karaktert azonosító hosszútípusú érték.

CInt

Kifejezést alakít egész adattípusra.

Szintaxis

CInt( kifejezés )

kifejezés  Bármely numerikus kifejezés -32 768 és 32 767 között; a törtek kerekítve.

CLng

Kifejezést alakít hosszú adattípusra.

Szintaxis

CLng( kifejezés )

kifejezés  Bármely numerikus kifejezés -2 147 483 648 és 2 147 483 647 között; a törtek kerekítve.

CSng

Kifejezést alakít szimpla adattípusra.

Szintaxis

CSng( kifejezés )

kifejezés  Bármely numerikus kifejezés -3,402823E38 és -1,401298E-45 között negatív értékekre; 1,401298E-45 és 3,402823E38 között pozitív értékekre..

CStr

Kifejezést alakít karakterlánc adattípusra.

Szintaxis

CStr( kifejezés )

kifejezés  Bármely érvényes karakterlánc vagy numerikus kifejezés.

CVar

Kifejezést alakít variant adattípusra.

Szintaxis

CVar( kifejezés )

kifejezés  Numerikus kifejezéseknél ugyanaz a tartomány, mint adupla adattípusnál. Nem numerikus adatoknál pedig a karakterlánc tartománya vonatkozik rá.

DateSerial

Egy, az évet, hónapot és napot tartalmazó Variant (dátum) értéket ad eredményül.

Szintaxis

DateSerial( év, hónap, nap)

év  Kötelező, egész. 100 és 9999 közötti szám vagy numerikus kifejezés.

hónap  Kötelező, egész. Tetszőleges numerikus kifejezés.

nap  Kötelező, egész. Tetszőleges numerikus kifejezés.

DateValue

Variant (dátum) értéket ad eredményül.

Szintaxis

DateValue( dátum )

dátum  Kötelező, Általában egy olyan karakterlánc-kifejezés, amely egy 100. január 1. és 9999. december 31. dátumnak megfelelő dátumot képvisel. A dátum azonban olyan kifejezés is lehet, amely az adott tartományon belül egy dátumot, időpontot, illetve dátumot és időt is képviselhet.

Day

A hónap napját jelentő, 1 és 31 közötti egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Nap( dátum)

dátum  Kötelező, bármely, a dátum megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha a dátumNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

Hex

A szám hexadecimális értékét tartalmazó karakterlánc típusú adatot ad eredményül.

Szintaxis

Hex( szám )

szám  Kötelező, bármely érvényes karakterlánc vagy numerikus kifejezés.

Hour

A napon belül az órát jelentő, 0 és 23 közötti egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Óra( idő )

idő  Kötelező, bármely, az idő megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha az időNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

Minute

Az órán belül a percet jelentő, 0 és 59 közötti egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Perc( idő )

idő  Kötelező, bármely, az idő megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha az időNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

Month

Az éven belül a hónapot jelentő, 1 és 12 közötti egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Hónap( dátum)

dátum  Kötelező, bármely, az idő megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha a dátumNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

Oct

A szám oktális értékét tartalmazó Variant (karakterlánc) típusú adatot ad eredményül.

Szintaxis

Oct( szám )

szám  Kötelező, bármely érvényes karakterlánc vagy numerikus kifejezés.

ProjDateConv

Egy értéket dátummá alakít.

Szintaxis

ProjDateConv( kifejezés, dátumformátum )

kifejezés  Kötelező, Variant típusú adat. A dátummá konvertálandó kifejezés.

dátumformátum  Nem kötelező, hosszú típusú adat. Az alapértelmezett dátumformátum pjDateDefault, de ez helyettesíthető a pjDateFormat állandókkal (dátumformátum: 9/25/07 és 12:33 P.M.):

 • pjDateDefault: Az alapértelmezett formátum. Ez az Eszközök menüből elérhető Beállítások párbeszédpanel Nézet lapján állítható be.

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: Szeptember 25, 2007 12:33 PM

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: Szeptember 25, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Szept 25 12:33 PM

 • pjDate_mmm_dd_yyy: Szept 25, '07

 • pjDate_mmmm_dd: Szeptember 25

 • pjDate_mmm_dd: Szept 25

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Kedd 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Kedd 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Kedd Szept 25, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Kedd 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Kedd Szept 25

 • pjDate_ddd_mm_dd: Kedd 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Kedd 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM

ProjDurConv

Egy kifejezést a meghatározott egység szerinti időtartamértékké alakítja.

Szintaxis

ProjDurConv( kifejezés, időegység )

kifejezés  Kötelező, Variant típusú adat. Az időtartammá konvertálandó kifejezés.

időegység  Nem kötelező, hosszú típusú adat. Az időtartamot kifejező egység. Ha az időegység nincs meghatározva, az alapértelmezett érték az Eszközök menüből elérhető Beállítások párbeszédpanel Ütemezés lapján az Időtartam beviteli egysége legördülő listában megadott típus lesz. Az időegység a következő pjFormatUnit állandók egyike lehet:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Second

A percen belül a másodpercet jelentő, 0 és 59 közötti egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Másodperc( idő )

idő  Kötelező, bármely, az idő megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha az időNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

Str

Számot tartalmazó Variant (karakterlánc) típusú adatot ad eredményül.

Szintaxis

Str( szám )

szám  Kötelező, tetszőleges érvényes numerikus kifejezést tartalmazó hosszú típusú adat.

StrConv

Egy, a megadott módon konvertált Variant (karakterlánc) értéket ad eredményül.

Szintaxis

StrConv( karakterlánc, konvertálás, LCID )

karakterlánc  Kötelező, a konvertálandó karakterlánc.

konvertálás  Kötelező, egész. A végrehajtandó konvertálás típusát meghatározó értékek összege.

LCID  Nem kötelező, a helyi azonosító, amennyiben nem azonos a rendszer helyi azonosítójával. (Az alapértelmezett érték a rendszer helyi azonosítója.)

TimeSerial

Az időt egy megadott órában, percben és másodpercben tartalmazó Variant (dátum) értéket ad eredményül.

Szintaxis

TimeSerial( óra, perc, másodperc )

óra  Kötelező, Variant (egész). Egy 0 (éjfél) és 23 (este 11 óra) közötti szám vagy numerikus kifejezés.

perc  Kötelező, Variant (egész). Tetszőleges numerikus kifejezés.

másodperc  Kötelező, Variant (egész). Tetszőleges numerikus kifejezés.

TimeValue

Egy, az időt tartalmazó Variant (dátum) értéket ad eredményül.

Szintaxis

TimeValue( idő)

idő  Kötelező, normál esetben egy olyan karakterlánc, amely az időt 0:00:00 (éjfél) és 23:59:59 (este 11:59:59) között jeleníti meg. Ugyanakkor az idő olyan kifejezést is tartalmazhat, amely a megadott tartományon időpontot jelenít meg. Ha az időNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

Val

Karakterláncban szereplő szám megfelelő típusú számértékével tér vissza.

Szintaxis

Val( karakterlánc )

karakterlánc  Kötelező, bármely érvényes karakterlánc.

Weekday

A hét napját jelentő egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Weekday( dátum[, hétkezdő_nap] )

dátum  Kötelező, a dátum megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha a dátumNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

hétkezdő_nap  Nem kötelező, a hét első napját megadó állandó. Ha nincs külön megadva, akkor a rendszer vasárnap használatát feltételezi.

Year

Az évnek megfelelő egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Év( dátum)

dátum  Kötelező, bármely, a dátum megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha a dátumNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

Dátum/Idő függvények

CDate

A kifejezés átalakítása Dátum adattípusra.

Szintaxis

CDate( kifejezés )

kifejezés  Bármely érvényes dátum típusú kifejezés.

Date

Az aktuális rendszeradatokat tartalmazó Variant (dátum) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Date

DateAdd

Az adott időtartományon belüli dátumot tartalmazó Variant (dátum) értéket ad eredményül.

Szintaxis

DateAdd( időtartomány, szám, dátum )

időtartomány  Kötelező, A hozzáadni kívánt időtartományt tartalmazó karakterlánc, például „m” vagy „d”.

szám  Kötelező, numerikus kifejezés, mely a hozzáadni kívánt időtartományok számát jelenti. Lehet pozitív (jövőbeli dátumok) vagy negatív (múltbeli dátumok).

dátum  Kötelező, Variant (dátum) vagy időtartomány kezdetét jelentő dátum.

DateDiff

Két dátum között megadott időtartományok számát tartalmazó Variant (hosszú) értéket ad eredményül.

Szintaxis

DateDiff( időtartomány, dátum1, dátum2[, hétkezdő_nap[, évkezdő_hét]] )

időtartomány  Kötelező, karakterlánc, amellyel kiszámítható a dátum1 and dátum2 közötti különbség, azaz az időtartomány.

dátum1, dátum2  Kötelező, Variant (dátum). A számításhoz használni kívánt két dátum..

hétkezdő_nap  Nem kötelező, a hét első napját megadó állandó. Ha nincs külön megadva, akkor a rendszer vasárnap használatát feltételezi.

évkezdő_hét  Nem kötelező, az év első hetét megadó állandó. Ha nincs megadva, akkor a rendszer azt a hetet feltételezi, amelyben január 1-je szerepel.

DatePart

A dátum adott részét tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

DatePart( időtartomány, dátum[, hétkezdő_nap[, évkezdő_hét]] )

időtartomány  Kötelező, azt az időtartományt tartalmazó karakterlánc, amelyet eredményül szeretne kapni.

dátum  Kötelező, a kiértékelni kívánt Variant (dátum) érték.

hétkezdő_nap  Nem kötelező, a hét első napját megadó állandó. Ha nincs külön megadva, akkor a rendszer vasárnap használatát feltételezi.

évkezdő_hét  Nem kötelező, az év első hetét megadó állandó. Ha nincs megadva, akkor a rendszer azt a hetet feltételezi, amelyben január 1-je szerepel.

DateSerial

Egy, az évet, hónapot és napot tartalmazó Variant (dátum) értéket ad eredményül.

Szintaxis

DateSerial( év, hónap, nap)

év  Kötelező, egész. 100 és 9999 közötti szám vagy numerikus kifejezés.

hónap  Kötelező, egész. Tetszőleges numerikus kifejezés.

nap  Kötelező, egész. Tetszőleges numerikus kifejezés.

DateValue

Variant (dátum) értéket ad eredményül.

Szintaxis

DateValue( dátum )

dátum  Kötelező, Általában egy olyan karakterlánc-kifejezés, amely egy 100. január 1. és 9999. december 31. dátumnak megfelelő dátumot képvisel. A dátum azonban olyan kifejezés is lehet, amely az adott tartományon belül egy dátumot, időpontot, illetve dátumot és időt is képviselhet.

Day

A hónap napját jelentő, 1 és 31 közötti egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Nap( dátum)

dátum  Kötelező, bármely, a dátum megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha a dátumNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

Hour

A napon belül az órát jelentő, 0 és 23 közötti egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Óra( idő )

idő  Kötelező, bármely, az idő megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha az időNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

IsDate

Olyan logikai értéket ad eredményül, amely megmutatja, hogy egy adott kifejezés átalakítható-e dátummá.

Szintaxis

IsDate( kifejezés )

kifejezés  Kötelező, bármely dátumként vagy időként felismerhető dátum kifejezést vagy karakterláncot tartalmazó Variant érték.

Minute

Az órán belül a percet jelentő, 0 és 59 közötti egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Perc( idő )

idő  Kötelező, bármely, az idő megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha az időNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

Month

Az éven belül a hónapot jelentő, 1 és 12 közötti egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Hónap( dátum)

dátum  Kötelező, bármely, az idő megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha a dátumNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

Now

A számítógép rendszerének aktuális dátumát és idejét tartalmazó Variant (dátum) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Now

ProjDateAdd

Hozzáadja az időtartamot a dátumhoz, így új dátumot ad eredményül.

Szintaxis

ProjDateAdd( dátum, időtartam, naptár )

dátum  Kötelező, Variant. Az eredeti dátum, amelyhez hozzáadódik az időtartam.

időtartam  Kötelező, Variant. A dátumhoz hozzáadandó időtartam.

naptár  Nem kötelező, karakterlánc.Az új dátum kiszámításához használt naptár. Ha nincs megadva naptár, az alapértelmezés az aktuális erőforrás esetében az erőforrásnaptár, illetve az aktuális tevékenység esetében a tevékenységnaptár vagy a normál naptár, amennyiben nincs tevékenységnaptár. A Project Server esetében a normál naptárt használja a rendszer attól függetlenül, hogy melyik naptár van megadva a naptár karakterláncban. Amikor ezt a függvényt a Project Web App alkalmazásban létrehozott képletben használja, és összeveti a Project Professional alkalmazásban létrehozott ugyanazon képlettel, próbálja ki, hogy milyen eredményre számíthat.

Megjegyzés:  Ha egy adott dátumból hét napot szeretne kivonni, a következő képlet helyesen működik a Project Professional 2010 verzióban: ProjDateAdd("2010/9/24", "-7d"). Ha azonban ugyanezt a képletet a Project Server 2010 használatával futtatja, az eredmény nem 2010/9/17, hanem 2010/9/24 lesz. A Project Professional 2010-ben és a Project Server 2010-ben egyformán működő képletek érdekében kerülje a negatív paraméterek használatát a ProjDateAdd és a ProjDateSub függvénynél.

ProjDateConv

Egy értéket dátummá alakít.

Szintaxis

ProjDateConv( kifejezés, dátumformátum )

kifejezés  Kötelező, Variant típusú adat. A dátummá konvertálandó kifejezés.

dátumformátum  Nem kötelező, hosszú típusú adat. Az alapértelmezett dátumformátum pjDateDefault, de ez helyettesíthető a pjDateFormat állandókkal (dátumformátum: 9/25/07 és 12:33 P.M.):

 • pjDateDefault: Az alapértelmezett formátum. Ez az Eszközök menüből elérhető Beállítások párbeszédpanel Nézet lapján állítható be.

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: Szeptember 25, 2007 12:33 PM

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: Szeptember 25, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Szept 25 12:33 PM

 • pjDate_mmm_dd_yyy: Szept 25, '07

 • pjDate_mmmm_dd: Szeptember 25

 • pjDate_mmm_dd: Szept 25

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Kedd 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Kedd 9/25/03

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Kedd Szept 25, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Kedd 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Kedd Szept 25

 • pjDate_ddd_mm_dd: Kedd 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Kedd 25

 • pjDate_Www_dd: W40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: W40/2/07 12:33 PM

ProjDateDiff

Két dátum különbségét percben számítja ki.

Szintaxis

ProjDateDiff( dátum1, dátum2, naptár )

dátum1  Kötelező, Variant. Az időtartam kezdeteként használt dátum.

dátum2  Kötelező, Variant. Az időtartam végeként használt dátum.

naptár  Nem kötelező, karakterlánc. Az időtartam kiszámításához használt naptár. Ha nincs megadva naptár, az aktuális erőforrás alapértelmezett beállítása az erőforrásnaptár, illetve az aktuális tevékenység, a tevékenységnaptár (vagy a normál naptár, ha nincs tevékenységnaptár: A Project Server esetén a normál naptár lesz használatos, függetlenül attól, hogy a naptár karakterláncában melyik naptár van megadva. Amikor ezt a függvényt a Project Web App alkalmazásban létrehozott képletben használja, és összeveti a Project Professional alkalmazásban létrehozott ugyanazon képlettel, próbálja ki, hogy milyen eredményre számíthat.

ProjDateSub

Megadja azt a dátumot, mely egy adott dátumot adott időtartammal előz meg.

Szintaxis

ProjDateSub( dátum, időtartam, naptár )

dátum  Kötelező, Variant. Az eredeti dátum, amelyből kivonja az időtartamot a program.

időtartam  Kötelező, Variant. A dátumból kivonandó időtartam.

naptár  Nem kötelező, karakterlánc. A dátumkülönbség kiszámításához használt naptár. Ha nincs megadva naptár, az alapértelmezés az aktuális erőforrás esetében az erőforrásnaptár, illetve az aktuális tevékenység esetében a tevékenységnaptár vagy a normál naptár, amennyiben nincs tevékenységnaptár. A Project Server esetében a normál naptárt használja a rendszer attól függetlenül, hogy melyik naptár van megadva a naptár karakterláncban. Amikor ezt a függvényt a Project Web App alkalmazásban létrehozott képletben használja, és összeveti a Project Professional alkalmazásban létrehozott ugyanazon képlettel, próbálja ki, hogy milyen eredményre számíthat.

Megjegyzés:  Ha egy adott dátumból hét napot szeretne kivonni, a következő képlet helyesen működik a Project Professional 2010 verzióban: ProjDateAdd("2010/9/24", "-7d"). Ha azonban ugyanezt a képletet a Project Server 2010 használatával futtatja, az eredmény nem 2010/9/17, hanem 2010/9/24 lesz. A Project Professional 2010-ben és a Project Server 2010-ben egyformán működő képletek érdekében kerülje a negatív paraméterek használatát a ProjDateAdd és a ProjDateSub függvénynél.

ProjDateValue

A kifejezés dátumértékét adja eredményül.

Szintaxis

ProjDateValue( kifejezés )

kifejezés  Kötelező, Variant típusú adat. A dátumként megjelenítendő kifejezés.

ProjDurConv

Egy kifejezést a meghatározott egység szerinti időtartamértékké alakítja.

Szintaxis

ProjDurConv( kifejezés, időegység )

kifejezés  Kötelező, Variant típusú adat. Az időtartammá konvertálandó kifejezés.

időegység  Nem kötelező, hosszú típusú adat. Az időtartamot kifejező egység. Ha az időegység nincs meghatározva, az alapértelmezett érték az Eszközök menüből elérhető Beállítások párbeszédpanel Ütemezés lapján az Időtartam beviteli egysége legördülő listában megadott típus lesz. Az időegység a következő pjFormatUnit állandók egyike lehet:

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

Időtartamot ad meg percben kifejezve.

Szintaxis

ProjDurValue( időtartam )

időtartam  Kötelező, Variant. A percben kifejezendő időtartam.

Second

A percen belül a másodpercet jelentő, 0 és 59 közötti egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Másodperc( idő )

idő  Kötelező, bármely, az idő megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha az időNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

Time

Az aktuális rendszeridőt kijelző Variant (dátum) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Time

Timer

Az éjfél óta eltelt másodpercek számát tartalmazóegyszeres típusú értéket ad eredményül.

Szintaxis

Timer

TimeSerial

Az időt egy megadott órában, percben és másodpercben tartalmazó Variant (dátum) értéket ad eredményül.

Szintaxis

TimeSerial( óra, perc, másodperc )

óra  Kötelező, Variant (egész). Egy 0 (éjfél) és 23 (este 11 óra) közötti szám vagy numerikus kifejezés.

perc  Kötelező, Variant (egész). Tetszőleges numerikus kifejezés.

másodperc  Kötelező, Variant (egész). Tetszőleges numerikus kifejezés.

TimeValue

Egy, az időt tartalmazó Variant (dátum) értéket ad eredményül.

Szintaxis

TimeValue( idő)

idő  Kötelező, normál esetben egy olyan karakterlánc, amely az időt 0:00:00 (éjfél) és 23:59:59 (este 11:59:59) között jeleníti meg. Ugyanakkor az idő olyan kifejezést is tartalmazhat, amely a megadott tartományon időpontot jelenít meg. Ha az időNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

Weekday

A hét napját jelentő egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Weekday( dátum[, hétkezdő_nap] )

dátum  Kötelező, a dátum megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha a dátumNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

hétkezdő_nap  Nem kötelező, a hét első napját megadó állandó. Ha nincs külön megadva, akkor a rendszer vasárnap használatát feltételezi.

Year

Az évnek megfelelő egész számot tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Év( dátum)

dátum  Kötelező, bármely, a dátum megadására alkalmas Variant típusú adat, numerikus kifejezés, karakterlánc, illetve ezek tetszőleges kombinációja. Ha a dátumNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

Általános függvények

Choose

Kiválasztja az egyik lehetőséget a listából, és annak értékét adja eredményül.

Szintaxis

Választó( index, választási_lehetőség-1[, választási_lehetőség-2, ... [, választási_lehetőség-n]])

index  Kötelező, numerikus kifejezés vagy mező, amely 1 és az elérhető választási lehetőségek száma közötti értékkel.

választási_lehetőség  Kötelező, Variant típusú kifejezés, amely az egyik választási lehetőséget tartalmazza.

IIf

A kifejezés kiértékelésétől függően két rész egyikével tér vissza.

Szintaxis

IIf( kifejezés, igazrész, hamisrész )

kifejezés  Kötelező, Variant típusú érték, a kiértékelendő kifejezés.

igazrész  Kötelező, a megfelelő kifejezés Igaz értéke esetén eredményül adott érték vagy kifejezés.

hamisrész  Kötelező, a megfelelő kifejezés Hamis értéke esetén eredményül adott érték vagy kifejezés.

IsNumeric

Olyan logikai értéket ad eredményül, amely megmutatja, hogy egy adott kifejezés kiértékelhető-e számként.

Szintaxis

IsNumeric( kifejezés)

kifejezés  Kötelező, karakterláncot vagy numerikus kifejezést tartalmazó változó.

IsNull

Olyan logikai értéket ad eredményül, amely jelzi, hogy egy kifejezés nem tartalmaz érvényes adatot (Null).

Szintaxis

IsNull( kifejezés )

kifejezés  Kötelező, karakterláncot vagy numerikus kifejezést tartalmazó változó.

Switch

Kiértékeli a kifejezéslistát, és eredményként azt a Variant értéket vagy kifejezést adja, amely a lista első Igaz kifejezéséhez tartozik.

Szintaxis

Kapcsoló( kifejezés-1, érték-1[, kifejezés-2, érték-2, ... [, kifejezés-n,érték-n]] )

Matematikai függvények

Abs

Szám abszolút értékét tartalmazó, a neki átadott érték típusával megegyező adattípust ad eredményül.

Szintaxis

Abs( szám )

szám  Kötelező, bármely érvényes numerikus kifejezés. Ha a számNull értéket tartalmaz, akkor a visszaadott érték Null, nem inicializált változó esetén nulla az eredmény.

Atn

A szám arkusz tangensét tartalmazó dupla típusú adatot ad eredményül.

Szintaxis

Atn( szám )

szám  Kötelező, dupla típusú vagy tetszőleges érvényes numerikus kifejezést tartalmazó adat.

Cos

Egy szög koszinuszát tartalmazó dupla típusú adatot ad eredményül.

Szintaxis

Cos( szám )

szám  Kötelező, dupla típusú vagy szöget radiánban kifejező tetszőleges érvényes numerikus kifejezést tartalmazó adat.

Exp

e (természetes logaritmus alapja) hatványát tartalmazó dupla adattípust ad eredményül.

Szintaxis

Exp( szám )

szám  Kötelező, dupla típusú vagy tetszőleges érvényes numerikus kifejezést tartalmazó adat.

Fix

A szám egész részét adja eredményül. Ha a szám negatív, akkor az első olyan negatív egészt adja eredményül, amely nem kisebb, mint a szám.

Szintaxis

Fix( szám )

szám  Kötelező, dupla típusú vagy tetszőleges érvényes numerikus kifejezést tartalmazó adat. Ha a számNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

Int

A szám egész részét adja eredményül. Ha a szám negatív, akkor az első olyan negatív egészt adja eredményül, amely nem nagyobb, mint a szám.

Szintaxis

Int( szám )

szám  Kötelező, dupla típusú vagy tetszőleges érvényes numerikus kifejezést tartalmazó adat. Ha a számNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

Log

A szám természetes alapú logaritmusát tartalmazó dupla típusú adatot ad eredményül.

Szintaxis

Log( szám )

szám  Kötelező, nullánál nagyobb, dupla típusú érték vagy tetszőleges érvényes numerikus kifejezés.

Rnd

Véletlenszerűen kiválasztott számot tartalmazó egyszeres típusú adatot ad eredményül.

Szintaxis

Rnd( szám )

szám  Kötelező, egyszeres típusú vagy tetszőleges érvényes numerikus kifejezést tartalmazó adat.

Sgn

A szám előjelét tartalmazó Variant (egész) típusú adatot ad eredményül.

Szintaxis

Sgn( szám )

szám  Kötelező, bármely érvényes numerikus kifejezés.

Az eredményül adott értékek a következők:

 • Ha a szám nullánál nagyobb, az Sgn függvény 1-et ad eredményül.

 • Ha a szám nullával egyenlő, az Sgn függvény 0-t ad eredményül.

 • Ha a szám nullánál kisebb, az Sgn függvény -1-et ad eredményül.

Sin

Egy szög szinuszát tartalmazó dupla típusú adatot ad eredményül.

Szintaxis

Sin( szám )

szám  Kötelező, dupla típusú vagy szöget radiánban kifejező tetszőleges érvényes numerikus kifejezést tartalmazó adat.

Sqr

Egy szám négyzetgyökét tartalmazó dupla típusú adatot ad eredményül.

Szintaxis

Sqr( szám )

szám  Kötelező, nulla vagy nagyobb értékű, dupla típusú adat vagy tetszőleges érvényes numerikus kifejezés.

Tan

Egy szög tangensét tartalmazó dupla típusú adatot ad eredményül.

Szintaxis

Tan( szám )

szám  Kötelező, dupla típusú vagy szöget radiánban kifejező tetszőleges érvényes numerikus kifejezést tartalmazó adat.

Szövegkezelő függvények

Asc

A karakterlánc első elemének a karakterkódját tartalmazóegész típusú számértékkel tér vissza.

Szintaxis

Asc( karakterlánc )

karakterlánc  Bármely érvényes karakterlánc.

Chr

A megadott kódú karaktert tartalmazó karakterlánc típusú értéket adja eredményül.

Szintaxis

Chr( karakterkód )

karakterkód  A karaktert azonosító hosszútípusú érték.

Format

A formázási kifejezésben található utasításoknak megfelelően formázott kifejezést tartalmazó Variant (karakterlánc) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Formátum( kifejezés[, formátum[, hétkezdő_nap[, évkezdő_hét]]] )

kifejezés  Kötelező, bármely érvényes kifejezés.

formátum  Nem kötelező, érvényes elnevezett vagy felhasználó által definiált formázási kifejezés.

hétkezdő_nap  Nem kötelező, a hét első napját megadó állandó.

évkezdő_hét  Nem kötelező, az év első hetét megadó állandó.

Instr

A karakterlánc másik karakterláncban történő első előfordulásának helyét tartalmazó Variant (hosszú) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Instr( [indít, ]karakterlánc1, karakterlánc2[, hasonlít] )

indít  Nem kötelező, numerikus kifejezés, amely megadja a keresés kezdésének helyét. Ha nincs megadva, a keresés az első karakter helyétől kezdődik. Ha az indítNull tartalmú, hiba történik. Az indít argumentum kötelező, ha meg van adva a hasonlít argumentum is.

karakterlánc1  Kötelező, a keresés helyét jelentő karakterlánc.

karakterlánc2  Kötelező, a keresés tárgyát jelentő karakterlánc.

hasonlít  Nem kötelező, az összehasonlítani kívánt karakterlánc típusát adja meg. Ha a hasonlít argumentum értéke Null, hiba történik. Ha a hasonlít argumentum nem szerepel, akkor a Beállításokhasonlít beállítása adja meg az összehasonlítás típusát.

LCase

Kisbetűsre alakított karakterláncot ad eredményül.

Szintaxis

LCase( karakterlánc )

karakterlánc   Kötelező, bármely érvényes karakterlánc. Ha a karakterláncNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

Left

A karakterlánc bal oldalától számított adott számú karaktert tartalmazó Variant (karakterlánc) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Left( karakterlánc, hossz )

karakterlánc  Kötelező. Karakterlánc, amelynek a bal oldali karaktereit adja eredményül a függvény. Ha a karakterláncNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

hossz  Kötelező, Variant (Long). Numerikus kifejezés, mely megadja az eredményként adott karakterek számát. 0 értéke esetén az eredmény nulla hosszúságú karakterlánc (""). Ha nagyobb vagy egyenlő a karakterlánc karaktereinek számával, akkor a teljes karakterlánc az eredmény.

Len

A karakterlánc karaktereinek számát vagy a változó tárolásához szükséges bájtok számát tartalmazó, hosszú adattípust ad eredményül.

Szintaxis

Len( karakterlánc, váltnév )

karakterlánc  Bármely érvényes karakterlánc. Ha a karakterláncNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

váltnév  Bármely érvényes változónév. Ha a váltnévNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz. Ha a váltnév egy változó, a Len függvény karakterláncként kezeli, és minden esetben a benne található karakterek számát adja eredményül.

LTrim

Az adott karakterlánc kezdő szóköz nélküli másolatát tartalmazó Variant (karakterlánc) értéket ad eredményül.

Szintaxis

LTrim( karakterlánc )

karakterlánc  Kötelező, bármely érvényes karakterlánc. Ha a karakterláncNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

Mid

Karakterlánc adott számú karakterét eredményül adó Variant (karakterlánc) érték.

Szintaxis

Mid( karakterlánc, indít[, hossz] )

karakterlánc  Kötelező, karakterlánc, amelynek karaktereit eredményül adja a függvény. Ha a karakterláncNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

indít  Kötelező, hosszú. Annak a karakternek a helye a karakterláncban, ahol a kiválasztott rész kezdődik. Ha az indít értéke nagyobb, mint a karakterláncban található karakterek száma, a Mid függvény nulla hosszúságú karakterláncot ("") ad eredményül.

hossz  Nem kötelező, Variant (hosszú). Az eredményül adott karakterek száma. Ha nincs megadva, vagy ha a szövegben a hossz értékénél kevesebb karakter szerepel (beleszámítva az indít pozícióban lévő karaktert is), a karakterlánc indít pozíciójától kezdve a karakterlánc végéig szereplő összes karakter az eredmény.

Right

A karakterlánc jobb oldalától számított adott számú karaktert tartalmazó Variant (karakterlánc) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Right( karakterlánc, hossz )

karakterlánc  Kötelező, karakterlánc, amelynek jobb oldali karaktereit eredményül adja a függvény. Ha a karakterláncNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

hossz  Kötelező, Variant (Long). Numerikus kifejezés, mely megadja az eredményként adott karakterek számát. 0 értéke esetén az eredmény nulla hosszúságú karakterlánc (""). Ha legalább egyenlő a karakterlánc karaktereinek számával, akkor a teljes karakterlánc az eredmény.

RTrim

Az adott karakterlánc másolatát sorzáró szóközök nélkül tartalmazó Variant (karakterlánc) értéket ad eredményül.

Szintaxis

RTrim( karakterlánc )

karakterlánc  Kötelező, bármely érvényes karakterlánc. Ha a karakterláncNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

Space

Adott számú szóközt eredményül adó Variant (karakterlánc) érték.

Szintaxis

Space( szám )

szám  Kötelező, a karakterláncban elhelyezni kívánt szóközök száma.

StrComp

Karakterlánc összehasonlítási eredményét tartalmazó Variant (egész) értéket ad eredményül.

Szintaxis

StrComp( karakterlánc1, karakterlánc2[, hasonlít] )

karakterlánc1  Kötelező, bármely érvényes karakterlánc.

karakterlánc2  Kötelező, bármely érvényes karakterlánc.

hasonlít  Nem kötelező, az összehasonlítani kívánt karakterlánc típusát típusát adja meg. Ha a hasonlít argumentum értéke Null, hiba történik.

StrConv

Egy, a megadott módon konvertált Variant (karakterlánc) értéket ad eredményül.

Szintaxis

StrConv( karakterlánc, konvertálás, LCID )

karakterlánc  Kötelező, a konvertálandó karakterlánc.

konvertálás  Kötelező, egész. A végrehajtandó konvertálás típusát meghatározó értékek összege.

LCID  Nem kötelező, a helyi azonosító, amennyiben nem azonos a rendszer helyi azonosítójával. (Az alapértelmezett érték a rendszer helyi azonosítója.)

String

Egy Variant (karakterlánc) típusú értéket ad eredményül, amely a megadott hosszúságú karakterlánc megadott számú példányát tartalmazza.

Szintaxis

String( szám, karakter )

szám  Kötelező, hosszú. Az eredményül visszaadott karakterlánc hossza. Ha a számNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

karakter  Kötelező, Variant. Az a karakterkód, mely megadja azt a karaktert vagy karakterláncot, melynek első karakteréből épül fel az eredményként adott karakterlánc. Ha a karakterláncNull értéket tartalmaz, az eredményül adott érték Null lesz.

Trim

Az adott karakterlánc másolatát sorkezdő és sorzáró szóközök nélkül tartalmazó Variant (karakterlánc) értéket ad eredményül.

Szintaxis

Trim( karakterlánc )

karakterlánc  Kötelező, bármely érvényes karakterlánc. Ha a karakterláncNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

UCase

Az adott, nagybetűssé alakított karakterláncot tartalmazó Variant (karakterlánc) értéket ad eredményül.

Szintaxis

UCase( karakterlánc )

karakterlánc  Kötelező, bármely érvényes karakterlánc. Ha a karakterláncNull értéket tartalmaz, a visszatérési érték is Null lesz.

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×