Filter tulajdonság

Érvényesség

Form objektum

Report objektum

A Filter (Szűrő) tulajdonsággal megadhatja, hogy a rekordoknak csak egy részhalmaza jelenjen meg, amikor egy űrlap, jelentés, lekérdezés vagy tábla esetén szűrőt alkalmaz. Olvasható/írható karakterlánc.

kifejezés.Filter

kifejezés Kötelező megadni. Olyan kifejezés, amely az Érvényesség listában található objektumok valamelyikét adja vissza.

Megjegyzések

Ha kiszolgálói szűrőt szeretne megadni egy Microsoft Access-projekten (.adp) belül a kiszolgálón található adatokhoz, használja a ServerFilter (Kiszolgálóoldali szűrő) tulajdonságot.

A Filter (Szűrő) tulajdonság a WHERE kulcsszó nélkül WHERE záradékot tartalmazó karakterlánc-kifejezés. Az alábbi Visual Basic for Applications formátumú (VBA-) kód például kizárólag az amerikai egyesült államokbeli vevőket megjelenítő szűrőt határoz meg és alkalmaz.

Me.Filter = "CountryRegion = 'USA'"
Me.FilterOn = True

Ezt a tulajdonságot egy tábla vagy űrlap tulajdonságlapján, egy makróval vagy egy VBA-kóddal adhatja meg.

A tulajdonságot beállíthatja Űrlap, Jelentés, Adatlap vagy Elrendezés nézetben is, ha az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában a Szűrő vagy a Kijelölés gombra, majd az almenü egyik parancsára kattint.

Megjegyzés: A Filter tulajdonság beállítása nincs hatással az ADO Filter tulajdonságra.

A Filter tulajdonságot használva menthet egy szűrőt, és alkalmazhatja később. A szűrőket azokban az objektumokban menti a program, amelyben létrehozzák őket. Az objektum megnyitásakor automatikusan betöltődnek, de nem lépnek automatikusan érvénybe.

Amikor új objektumot hoz létre, az örökli annak a táblának vagy lekérdezésnek a RecordSource, a Filter, az OrderBy és az OrderByOn tulajdonságát, amelyből létrehozza.

Ha egy mentett szűrőt szeretne alkalmazni egy űrlaphoz, lekérdezéshez vagy táblához, az Adatok lap Rendezés és szűrés csoportjában kattintson a Szűrő be/ki gombra, illetve egy makrót vagy VBA-kódot használva állítsa a FilterOn tulajdonságot True (Igaz) értékre. Jelentések esetén az adott jelentés tulajdonságlapján a FilterOn tulajdonságot Igaz értékre állítva alkalmazhat egy szűrőt.

A Szűrő be/ki jelzi a Filter és a FilterOn tulajdonság állapotát. A gomb letiltott állapotú marad, amíg elérhetővé nem válik egy alkalmazható szűrő. Ha jelenleg alkalmaz egy meglévő szűrőt, a Szűrő be/ki gomb lenyomva jelenik meg.

Ha egy űrlap megnyitásakor automatikusan szeretne egy szűrőt alkalmazni, az űrlap Megnyitásra eseménytulajdonság beállításában adjon meg egy makrót, amely tartalmazza a SzűrőAlkalmazása műveletet, vagy egy eseményvezérelt eljárást, amely a DoCmd objektum ApplyFilter metódusát használja.

Szűrőt eltávolíthat a lenyomott Szűrő be/ki gombra kattintva, a szűrt mezőre a jobb gombbal kattintva, majd a Szűrő törlése a következőből parancsra kattintva, illetve VBA-kódot használva a FilterOn tulajdonság False (Hamis) értékre állításával.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×