GetAllSettings függvény

Megjegyzés: A témakörben ismertetett függvény, metódus, objektum vagy tulajdonság le van tiltva, ha a Microsoft Jet Expression Service védőfalas üzemmódban fut, mivel ez megakadályozza az esetleg nem biztonságos kifejezések kiszűrését. A védőfalas üzemmódról a súgóban a „védőfalas üzemmód” kifejezésre keresve talál további információt.

Visszaadja az alkalmazás Windows beállításjegyzékbeli bejegyzésében vagy az alkalmazás inicializációs fájljában (Macintosh rendszeren) található kulcsbeállításokat és azok megfelelő értékeit (eredetileg a SaveSettingsegítségével létrehozva).

Szintaxis

GetAllSettings ( appnév , szakasz )

A GetAllSettings függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja össze:

argumentumok

Leírás

appnév

Kötelező megadni. Karakterlánc-kifejezés, amely annak az alkalmazásnak vagy projekt nevét tartalmazza, amelynek a kulcsbeállítását kéri. Macintosh rendszeren ez az inicializációs fájl neve a Rendszer mappa Beállítások mappájában.

szakasz

Kötelező megadni. Annak aszakasznak a nevét tartalmazó karakterlánc, amelynek a kulcsbeállítását kéri. A GetAllSettings függvény egy Variant értéket ad vissza, amelynek tartalma egy kétdimenziós tömb, amely a megadott szakasz összes kulcsbeállítását és a hozzájuk tartozó értékeket tartalmazza.


Megjegyzések

A GetAllSettings nem inicializált Variant értéket ad vissza, ha nem létezik appnév vagy szakasz.

Példa

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

Ez a példa először a SaveSetting utasítást használja az appnévként megadott alkalmazás Windows beállításjegyzékének bejegyzéseinek be írására,majd a Beállítások megjelenítéséhez a GetAllSettings függvényt használja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a GetAllSettings nem tudja beolvasni az alkalmazásneveket és a szakaszneveket. Végül a DeleteSetting utasítás eltávolítja az alkalmazás bejegyzését.

' Variant to hold 2-dimensional array returned by GetAllSettings
' Integer to hold counter.
Dim MySettings As Variant, intSettings As Integer
' Place some settings in the registry.
SaveSetting appname := "MyApp", section := "Startup", _
key := "Top", setting := 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
' Retrieve the settings.
MySettings = GetAllSettings(appname := "MyApp", section := "Startup")
For intSettings = LBound(MySettings, 1) To UBound(MySettings, 1)
Debug.Print MySettings(intSettings, 0), MySettings(intSettings, 1)
Next intSettings
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban