HA függvény

Megjegyzés:  Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja .

Más értéket ad vissza, ha a megadott feltétel kiértékelésének eredménye IGA, és másikat, ha HAMIS. A HA függvénnyel feltételes vizsgálatok hajthatók végre értékeken és képleteken.

Szintakszis

HA(logikai_vizsgálat;érték_ha_igaz;érték_ha_hamis)

Logikai_vizsgálat:     Tetszőleges érték vagy kifejezés, amely kiértékeléskor IGAZ vagy HAMIS értéket ad. A [Negyedév1]=100 például logikai kifejezés, amely kiértékeléskor IGAZ értéket ad, ha a [Negyedév1] oszlop valamelyik sorának értéke 100; és az eredmény minden más esetben a HAMIS érték. Az argumentumban tetszőleges összehasonlító operátor használható.

Érték_ha_igaz:     Ezt az értéket adja a függvény eredményül, ha a logikai_vizsgálat eredménye IGAZ. Ha például az argumentum értéke "Költségvetésen belül", és a logikai_vizsgálat eredménye IGAZ, akkor a HA függvény a „Költségvetésen belül” szöveget jeleníti meg. Ha a logikai_vizsgálat IGAZ és az érték_ha_igaz üresen van hagyva, a visszatérési érték 0 (nulla) lesz. Az IGAZ szó megjelenítéséhez használja az IGAZ logikai értéket az argumentumban. Az érték_ha_igaz képlet is lehet.

Érték_ha_hamis:     Ezt az értéket adja a függvény eredményül, ha a logikai_vizsgálat eredménye HAMIS. Ha például az argumentum értéke "Költségvetésen kívül" és a logikai_vizsgálat eredménye HAMIS, akkor a HA függvény a "Költségvetésen kívül" szöveget jeleníti meg. Ha a logikai_vizsgálat HAMIS és az érték_ha_hamis nincs megadva (azaz az érték_ha_igaz után nincs pontosvessző), a visszatérési érték a HAMIS logikai érték. Ha a logikai_vizsgálat HAMIS és az érték_ha_hamis üresen van hagyva (azaz az érték_ha_igaz után pontosvessző és a záró zárójel áll), a visszatérési érték 0 (nulla) lesz. Az érték_ha_hamis képlet is lehet.

Megjegyzések

  • Az összetett vizsgálatok érdekében a HA függvények egymásba ágyazhatók az érték_ha_igaz és az érték_ha_hamis argumentumokban, legfeljebb hét szintes mélységig. Ilyen esetet szemléltet az alábbi példák közül az utolsó.

  • A HA függvény az érték_ha_igaz és az érték_ha_hamis argumentum kiértékelése után az utasítások által adott eredményt adja eredményül.

  • Amennyiben a HA függvény bármely argumentuma tömb, akkor a tömb összes elemét kiértékeli a függvény.

1. példasor

C ol1

Oszlop2

Oszlop3

Költség

Képlet

Leírás (eredmény)

71

=HA([Költség]<=100;"Költségvetésen belül";"Költségvetést meghaladó")

Ha a szám 100-nál kisebb vagy azzal egyenlő, a képlet a "Költségvetésen belül" szöveget írja ki. Ellenkező esetben a "Költségvetést meghaladó" szöveg jelenik meg. (Költségvetésen belül)

23

45

89

71

=HA([Költség]=100;SZUM([Oszlop1];[Oszlop2];[Oszlop3]);"")

Ha a szám 100, akkor a három oszlop tartalma összeadódik. Ellenkező esetben a függvény üres karakterláncot ("") ad vissza. ()

2. példasor

TénylegesKöltség

BecsültKöltség

Képlet

Leírás (eredmény)

1500

900

=HA([TénylegesKöltség]>[BecsültKöltség];"Terv felett";"OK")

Az első sor költségvetés-túllépését vizsgálja (Költségvetésen kívül)

500

900

=HA([TénylegesKöltség]>[BecsültKöltség];"Terv felett";"OK")

A második sor költségvetés-túllépést vizsgálja (OK)

3. példasor

Pontszám

Képlet

Leírás (eredmény)

45

=HA([Pontszám]>89;"A";HA([Pontszám]>79;"B"; HA([Pontszám]>69;"C";HA([Pontszám]>59;"D";"F"))))

Kategóriát rendel az első értékhez (F)

90

=HA([Pontszám]>89;"A";HA([Pontszám]>79;"B"; HA([Pontszám]>69;"C";HA([Pontszám]>59;"D";"F"))))

Kategóriát rendel a második értékhez (A)

132

=HA([Pontszám]>89;"A";HA([Pontszám]>79;"B"; HA([Pontszám]>69;"C";HA([Pontszám]>59;"D";"F"))))

Kategóriát rendel a harmadik értékhez (C)

Az előző példában a második HA függvény egyúttal az első HA függvény érték_ha_hamis argumentuma. Hasonlóképpen, a harmadik HA függvény a második HA függvény érték_ha_hamis argumentuma. Így, ha például az első logikai_vizsgálat argumentum ([Pontszám]>89) értéke IGAZ, akkor a visszatérési érték "A" lesz. Amennyiben az első logikai_vizsgálat argumentum értéke HAMIS, akkor a második HA függvény is kiértékelődik és így tovább.

A kategóriák az alábbiak szerint lettek számokhoz rendelve (feltételezve, hogy csak egész számok fordulhatnak elő).

Ha az érték

Akkor az eredmény

nagyobb 89-nél

A

80 és 89 közé esik

B

70 és 79 közé esik

C

60 és 69 közé esik

D

kisebb 60-nál

F

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×