Használati feltételek

Az ebben a dokumentumban szereplő adatok, beleértve az URL- és egyéb internetes webhelyhivatkozásokat, külön értesítés nélkül változhatnak. Ha ennek ellenkezőjére való utalás nem olvasható, a példákban említett vállatok, szervezetek, termékek, tartománynevek, e-mail címek, emblémák, személyek, helyek és események kitaláltak, a valóságos vállalatokkal, szervezetekkel, termékekkel, tartománynevekkel, e-mail címekkel, emblémákkal, személyekkel, helyekkel és eseményekkel való bármiféle egyezés a véletlen műve. A felhasználó felelősséggel tartozik minden vonatkozó szerzői jogi törvény betartásáért. A szerzői jogok megsértése és a Microsoft Corporation kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül e dokumentumnak semmilyen része nem sokszorosítható, nem tárolható és nem vihető be semmilyen adatbeolvasó rendszerbe, és semmilyen formában, semmilyen módon (elektronikus vagy mechanikus eszközökkel, fénymásolással, felvétellel vagy egyéb módon) és semmilyen célból nem adható tovább.

A Microsoft szabadalmakkal, szabadalmazott alkalmazásokkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal vagy egyéb szellemi tulajdonnal rendelkezhet az e dokumentum tartalmára vonatkozóan. Hacsak arról egy Microsofttal kötött külön írásos licencszerződés másképpen nem rendelkezik, e dokumentum semmilyen jogosultságot nem biztosít Önnek e szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra vagy egyéb szellemi tulajdonra.

© 2006 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

A Microsoft, az MS-DOS, a Windows, a Windows NT, a Windows Server, a Windows Vista, az Active Directory, az ActiveSync, az ActiveX, az Authenticode, az AutoSum, a BizTalk, a ClearType, a Developer Studio, a Dexterity, a DirectShow, a DirectX, az Encarta, az Entourage, az Excel, az Expression, a FrontPage, a Georgia, a Hotmail, az InfoPath, az IntelliMouse, az IntelliSense, az Internet Explorer, a JScript, az MSDN, az MSN, a Natural, a NetMeeting, a OneNote, az Outlook, a PhotoDraw, a Picture It!, a PivotChart, a PivotTable, a PowerPoint, a Segoe, a ShapeSheet, a SharePoint, a SmartArt, az SQL Server, a Tahoma, a Verdana, a Visio, a Visual Basic, a Visual C#, a Visual C++, a Visual SourceSafe, a Visual Studio, a Visual Web Developer, a Webdings, a Win32, a Windows Live, a Windows Media, a Windows Mobile és a Wingdings a Microsoft Corporation védjegye, vagy az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×