Hatékonyabb keresés az Outlookban a keresési feltételek szűkítésével

Hatékonyabb keresés az Outlookban a keresési feltételek szűkítésével

Az Outlook üzenetlistájának tetején található Keresés mezőbe számos kifejezést beírhat. Amellett, hogy különféle szavakra és kifejezésekre kereshet rá, különböző operátorok, írásjelek és kulcsszavak használatával szűkítheti is a keresési eredményeket.

A keresés legegyszerűbb módja, ha beír egy szót vagy kifejezést a mezőbe. Az Outlook a keresés során a kifejezések eleje alapján futtatja a keresést. Ezért ha a szót írja a Keresés mezőbe, az Outlook a , a sós, a sóska és a sóz szót tartalmazó üzeneteket visszaadja, az utolsó vagy az ásó szót tartalmazóakat azonban nem.

A kereséssel kapcsolatos alapismeretek

  • Amikor beírja a kívánt szavakat a Keresés mezőbe, az Outlook az e-mailekben és a különböző típusú mellékletekben egyaránt rákeres az adott szóra vagy kifejezésre. Ha például a „projekt” szóra keres rá idézőjelekkel vagy anélkül, az Outlook a projekt, a projektek, a projektor, a projektorok stb. szót tartalmazó összes üzenetet visszaadja, szerepeljen az akár a feladó nevében, akár a tárgyban, az üzenet törzsében vagy a mellékletekben.

  • Ha egy e-mail-címet ír be, például margit.takacs64@yahoo.com, az Outlook az összes olyan e-mailt visszaadja, amely tartalmazza ezt az e-mail-címet bárhol a tárgyban, az üzenettörzsben vagy a különböző típusú mellékletekben, az erről az e-mail-címről érkező üzenetekkel együtt. Ha az e-mail-címről érkező e-mailekre szeretné korlátozni a keresési eredményeket, írja a következőt a keresőmezőbe: from:margit.takacs64@yahoo.com.

Az Outlook beépített keresési szűrőinek használata

Az Outlook számos beépített keresési szűrőt biztosít. A beépített szűrők használatához kattintson a Keresés mezőbe. Az Outlook menüszalagján ekkor megjelenik a Keresés fül. A keresési eredmények finomításához használja a Finomítás csoport beállításait.

A keresőmező kijelölésekor a menüszalag megváltozik

Keresési referenciatáblázatok

Az alábbi táblázatban keresésekre talál néhány hasznos példát. Az itt felsorolt példákon kívül a keresés finomításához többek között a következő operátorokat is használhatja: AND, NOT, OR, <, > és =. Az operátorokat csupa nagybetűvel kell megadnia.

Beírandó karakterek

Keresett elem

tiv

Azok az elemek, amelyek tartalmazzák a tiv, a tiva, a tivadar, a TIVADAR vagy a TiVadar szót, vagy annak egyéb kis- és nagybetűs alakjait. Azonnali kereséskor nincs különbség a kis- és a nagybetűk között.

pataki tiv

A tiv szót tartalmazó elemek (az előző sorban felsorolt összes szóalakkal együtt) vagy a pataki szót tartalmazó elemek (a pataki szót tartalmazó összes egyéb szóval együtt), de nem feltétlenül ebben a sorrendben.

tivadar AND pataki

Azok az elemek, amelyekben a lukács és a tibor szó egyaránt szerepel, de nem feltétlenül ebben a sorrendben. Ne feledje, hogy az AND, a NOT és az OR logikai operátornak nagybetűsnek kell lennie.

tivadar NOT pataki

A tivadar szót tartalmazó elemek (a táblázat első sorában felsorolt összes szóalakkal együtt) a pataki szót tartalmazó elemek nélkül.

tivadar OR pataki

A tivadar, a pataki vagy mindkét szót tartalmazó elemek (a táblázat első sorában felsorolt összes szóalakkal együtt).

"tiv"

Azok az elemek, amelyek pontosan a tiv szót (vagyis például nem a tiva vagy a tivad szót) tartalmazzák. Ha pontos szóra szeretne keresni, idézőjeleket kell használnia.

from:"pataki tivadar"

A lukács tibor nevű felhasználótól származó elemek. Ha azt szeretné, hogy az idézőjelek közötti kifejezésnek pontosan megfelelő találatok jelenjenek meg, dupla idézőjeleket kell használnia.

Ha beírja a from: operátort, utána pedig a partner nevének első néhány karakterét, az Outlook megjeleníti a javasolt partnerek listáját, amelyből kiválaszthatja a keresett nevet.

from:"pataki tivadar" about:"állapotjelentés"

Azok a pataki tivadar által küldött elemek, amelyeknél az állapotjelentés szó szerepel a tárgysor, az üzenettörzs vagy a mellékletek tartalmában. Ha azt szeretné, hogy az idézőjelek közötti kifejezésnek pontosan megfelelő találatok jelenjenek meg, ne hagyja el az idézőjeleket.

hasattachment:yes

A mellékletet tartalmazó elemek. Ugyanezt az eredményt érheti el a hasattachment:true használatával.

attachments:bemutató.pptx

Azok az elemek, amelyekhez tartozik egy bemutató.pptx nevű melléklet, vagy amelyek mellékletében megtalálható a bemutató.pptx kifejezés.

subject:"lukács tibor"

Azok az elemek, amelyek tárgya tartalmazza a lukács tibor kifejezést.

cc:"pataki tivadar"

Azok az elemek, amelyekben a pataki tivadar megjelenített név szerepel a Másolatot kap sorban.

cc:patakitivadar@contoso.com

Azok az elemek, amelyeknél a patakitivadar@contoso.com e-mail cím szerepel a Másolatot kap sorban.

bcc:tibor

Azok az elemek, amelyeknél a tivadar szó szerepel a Titkos másolat sorban.

category:kék

Azok az elemek, amelyekben szerepel egy, a kék szót tartalmazó kategórianév. Például „Kék kategória” vagy „Levélkék”.

messagesize:<10 KB

Azok az elemek, amelyek mérete kisebb, mint 10 KB. Figyelje meg a „kisebb mint” összehasonlító operátor (<) használatát.

messagesize:>5 MB

Azok az elemek, amelyek mérete meghaladja az 5 MB-ot. Figyelje meg a „nagyobb mint” összehasonlító operátor (>) használatát.

received:=1/1/2016

A 2016.01.01-jén érkezett elemek. Figyelje meg az „egyenlő” összehasonlító operátor (=) használatát.

Megjegyzés: A Windows Outlook egyes buildjeiben nincs lehetőség arra, hogy egyéni dátumokat adjanak meg a kibontott keresési legördülő lista használatával. A felhasználók manuálisan továbbra is beírhatnak dátumokat a fő keresőmezőbe. A 16.0.12126.10000-s és újabb buildek már tartalmazzák a hiba javítását.

received:yesterday

A tegnap érkezett elemek. Az Azonnali keresés az alábbi dátumértékeket is felismeri:

  • Relatív dátumok:    Például today (ma), tomorrow (holnap), yesterday (tegnap)

  • Többszavas relatív dátumok:    Például: a héten, jövő hónapban, múlt héten, múlt hónapban, jövőre

  • Napok:     hétfő, kedd... vasárnap

  • Hónapok:     január, február... december

received:last week

Az elmúlt héten érkezett elemek. Vegye figyelembe, hogy ha egy hónap múlva újból futtatja ugyanezt a lekérdezést, más eredményeket fog kapni, mivel ez egy időtől függő relatív lekérdezés.

due:last week

Azok az elemek, amelyekhez határidő lett beállítva.

messagesize:tiny

Azok az elemek, amelyek mérete kisebb, mint 10 KB.

messagesize:small

Azok az elemek, amelyek mérete 10 és 25 KB közötti.

messagesize:medium

Azok az elemek, amelyek mérete 25 és 100 KB közötti.

messagesize:large

Azok az elemek, amelyek mérete 100 és 500 KB közötti.

messagesize:verylarge

Azok az elemek, amelyek mérete 500 KB és 1 MB közötti.

followupflag:follow up

Az Elintézendő jelöléssel megjelölt elemek.

messagesize:enormous

Azok az elemek, amelyek mérete meghaladja az 5 MB-ot.

hasflag:true

Azok az elemek, amelyek elintézendőként lettek megjelölve.

from: tivadar (received:1/7/17 OR received:1/8/17)

Azok a tivadar felhasználótól származó elemek, amelyek 2017.01.07-én vagy 2017.01.08-án érkeztek. Figyelje meg a zárójelek használatát a dátumok csoportosításához.

received>=10/1/16 AND received<=10/5/16

Azok az elemek, amelyek 2016.10.01. és 2016.10.05. között érkeztek. 
Megjegyzés</c1>: Az érkezett elemek tartományaihoz ne használjon kettőspontot. 

received>10/1/16 AND received<10/5/16

Azok az elemek, amelyek 2006.10.01. után, de 2006.10.05. előtt érkeztek.
Megjegyzés: Az érkezett elemek tartományaihoz ne használjon kettőspontot. 

sent:yesterday

A tegnap (bárki által) elküldött összes elem megjelenítése. Ez a keresési művelet az Ön által másoknak és a mások által Önnek küldött elemeket egyaránt megjeleníti.

to:tibor

A tivadar nevű felhasználónak elküldött elemek az Elküldött elemek mappában való kereséskor.

read:no

A még el nem olvasott elemek. Ugyanezt az eredményt érheti el a read:false használatával.

subject:állapot received:May

Azok május hónapban (bármely évben) bárkitől beérkezett elemek, amelyek tárgyában szerepel az állapot szó.

Keresés a naptárban

A következő keresési műveletek csak akkor jelenítik meg a helyes találatokat, ha naptármappából futtatják őket.

Beírandó karakterek

Keresett elem

startdate:next week subject:állapot

  Azok a jövő héten kezdődő naptárelemek, amelyek tárgyában szerepel az állapot szó.

is:recurring

Az ismétlődő naptárelemek.

organizer:tivadar

Azok a naptárelemek, amelyek esetében tibor a szervező.

Keresés a névjegyzékben

A következő keresési műveletek csak akkor jelenítik meg a helyes találatokat, ha névjegyzékmappából futtatják őket.

Beírandó karakterek

Keresett elem

firstname:tibor

Azok a névjegyek, amelyeknél az Utónév mezőben szerepel a tivadar szó.

lastname:pataki

Azok a névjegyek, amelyeknél a Vezetéknév mezőben szerepel a pataki szó.

nickname:tivadar

Azok a névjegyek, amelyeknél a Becenév mezőben szerepel a tivadar szó.

jobtitle:orvos

Azok a névjegyek, amelyeknél a Beosztás mezőben szerepel az orvos szó.

businessphone:555-0100

Azok a névjegyek, amelyeknél a hivatali telefonszám mezőjében az 555-0100 szám szerepel.

homephone:555-0100

Azok a névjegyek, amelyeknél az otthoni telefonszám mezőjében az 555-0100 szám szerepel.

mobilephone:555-0100

Azok a névjegyek, amelyeknél a mobiltelefonszám mezőjében az 555-0100 szám szerepel.

businessfax:555-0100

Azok a névjegyek, amelyeknél a hivatalos faxszám mezőjében az 555-0100 szám szerepel.

businessaddress:(1234 Budapest, Fő utca 100.)

Azok a névjegyek, amelyeknél a hivatali cím mezőjében a 1234 Budapest, Fő utca 100. cím szerepel. Figyelje meg a zárójelek használatát a cím csoportosításához.

homeaddress:(1234 Budapest, Fő utca 100.)

Azok a névjegyek, amelyeknél az otthoni cím mezőjében a 1234 Budapest, Fő utca 100. cím szerepel. Figyelje meg a zárójelek használatát a cím csoportosításához.

businesscity:budapest

Azok a névjegyek, amelyeknél a hivatali cím Város mezőjében budapest szerepel.

businesspostalcode:1234

Azok a névjegyek, amelyeknél a hivatali cím Irányítószám mezőjében az 1234 szerepel.

street:(Fő utca 100.)

Azok a névjegyek, amelyeknél a hivatali cím Utca mezőjében a Fő utca 100. cím szerepel. Figyelje meg a zárójelek használatát a cím csoportosításához.

homestreet:(Fő utca 100.)

Azok a névjegyek, amelyeknél az otthoni cím Utca mezőjében a Fő utca 100. cím szerepel. Figyelje meg a zárójelek használatát a cím csoportosításához.

birthday:1960. 06. 04.

Azok a névjegyek, amelyeknél a születésnap mezőjében az 1960. 06. 04. dátum szerepel.

webpage:www.contoso.com

Azok a névjegyek, amelyeknél a Weblap címe mezőben a www.contoso.com URL-cím szerepel.

Vissza a lap tetejére

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×