Az Access HAVING záradéka meghatározza, hogy a GROUP BY záradékkal ellátott SELECT utasítások által visszaadott csoportosított rekordok közül melyek jelenjenek meg. Miután a GROUP BY egyesítette a rekordokat, az így egyesített rekordok közül a HAVING záradék csak azokat jeleníti meg, amelyek kielégítik a HAVING záradékban meghatározott feltételeket.

Szintaxis

SELECT mezőlista
FROM tábla
WHERE kiválasztási feltételek
GROUP BY csoportosító mezőlista
[HAVING csoportra vonatkozó feltételek]

Egy HAVING záradékot tartalmazó SELECT utasítás a következő részekből áll:

Rész

Leírás

mezőlista

A visszaadandó mező vagy mezők neve az esetleges aliasokkal, összesítő SQL-függvényekkel, kiválasztási predikátumokkal (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW vagy TOP), valamint a SELECT utasítás egyéb paramétereivel együtt.

tábla

Annak a táblának a neve, amelyből a rekordokat lekérdezi.

kiválasztási feltételek

Kiválasztási feltételek. Ha az utasítás tartalmaz WHERE záradékot, akkor a Microsoft Access adatbázismotorja a WHERE feltételeknek a rekordokra történő alkalmazása után összesíti az értékeket.

csoportosító mezőlista

Legfeljebb 10 mező neve, amelynek alapján a rekordokat csoportosítja. A csoportosító mezőlista mezőneveinek sorrendje meghatározza a csoportosítási szinteket a legalsótól a legfelső szintig.

csoportra vonatkozó feltételek

Egy kifejezés, amely meghatározza, hogy mely csoportosított rekordok jelenjenek meg.

Megjegyzések

A HAVING záradék használata nem kötelező.

A HAVING záradék hasonlít a WHERE záradékhoz, amely a kiválasztandó rekordokat határozza meg. A HAVING záradék azt határozza meg, hogy a GROUP BY záradékkal csoportosított rekordok közül melyek jelenjenek meg:

SELECT CategoryID,
Sum(UnitsInStock)
FROM Products
GROUP BY CategoryID
HAVING Sum(UnitsInStock) > 100 And Like "BOS*";

Egy HAVING záradék legfeljebb 40 kifejezésből állhat, amelyeket logikai operátorok, például And vagy Or fűznek össze.

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×