HAVING záradék

Az Access HAVING záradéka meghatározza, hogy a GROUP BY záradékkal ellátott SELECT utasítások által visszaadott csoportosított rekordok közül melyek jelenjenek meg. Miután a GROUP BY egyesítette a rekordokat, az így egyesített rekordok közül a HAVING záradék csak azokat jeleníti meg, amelyek kielégítik a HAVING záradékban meghatározott feltételeket.

Szintaxis

SELECT mezőlista
FROM tábla
WHERE kiválasztási feltételek
GROUP BY csoportosító mezőlista
[HAVING csoportra vonatkozó feltételek]

Egy HAVING záradékot tartalmazó SELECT utasítás a következő részekből áll:

Rész

Leírás

mezőlista

A visszaadandó mező vagy mezők neve az esetleges aliasokkal, összesítő SQL-függvényekkel, kiválasztási predikátumokkal (ALL, DISTINCT, DISTINCTROW vagy TOP), valamint a SELECT utasítás egyéb paramétereivel együtt.

tábla

Annak a táblának a neve, amelyből a rekordokat lekérdezi.

kiválasztási feltételek

Kiválasztási feltételek. Ha az utasítás tartalmaz WHERE záradékot, akkor a Microsoft Access adatbázismotorja a WHERE feltételeknek a rekordokra történő alkalmazása után összesíti az értékeket.

csoportosító mezőlista

Legfeljebb 10 mező neve, amelynek alapján a rekordokat csoportosítja. A csoportosító mezőlista mezőneveinek sorrendje meghatározza a csoportosítási szinteket a legalsótól a legfelső szintig.

csoportra vonatkozó feltételek

Egy kifejezés, amely meghatározza, hogy mely csoportosított rekordok jelenjenek meg.

Megjegyzések

A HAVING záradék használata nem kötelező.

A HAVING záradék hasonlít a WHERE záradékhoz, amely a kiválasztandó rekordokat határozza meg. A HAVING záradék azt határozza meg, hogy a GROUP BY záradékkal csoportosított rekordok közül melyek jelenjenek meg:

SELECT CategoryID,
Sum(UnitsInStock)
FROM Products
GROUP BY CategoryID
HAVING Sum(UnitsInStock) > 100 And Like "BOS*";

Egy HAVING záradék legfeljebb 40 kifejezésből állhat, amelyeket logikai operátorok, például And vagy Or fűznek össze.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×