Height tulajdonság

Érvényesség

BoundObjectFrame objektum

Image objektum

OptionButton objektum

Section objektum

CheckBox objektum

Label objektum

OptionGroup objektum

SubForm objektum

ComboBox objektum

Line objektum

Page objektum

TabControl gyűjtemény

CommandButton objektum

ListBox objektum

Rectangle objektum

TextBox objektum

CustomControl objektum

ObjectFrame objektum

Report objektum

ToggleButton objektum

A Height (Magasság) tulajdonságot használhatja a Width (Szélesség) tulajdonsággal együtt egy objektum adott méretekre való átméretezéséhez. Olvasható/írható egész szám az Alkalmazási terület listában szereplő összes objektumhoz a Report objektum kivételével, amely egy olvasható/írható Long típusú érték.

kifejezés.Height

kifejezés Kötelező megadni. Olyan kifejezés, amely a fenti objektumok valamelyikét adja vissza.

&nbspMegjegyzések

A Height tulajdonság csak az űrlap és a jelentés szakaszra vonatkozik, az űrlapokra és a jelentésekre nem.

Írja be a kívánt magasságnak megfelelő számot az aktuális mértékegységben. Ha a Windows Vezérlőpultjának Területi beállítások párbeszédpanelén megadott beállítástól eltérőt szeretne használni, adjon meg egy másik egységet, például cm-t vagy hüvelyket (például 5 cm vagy 3 hüvelyk).

Ezt a tulajdonságot az objektum tulajdonságlapja, egy makró vagy egy Visual Basic for Applications formátumú (VBA-) kód használatával adhatja meg.

Vezérlőelemek esetén a tulajdonság alapértékét a vezérlőelem alapértelmezés szerinti stílusa vagy a DefaultControl tulajdonság használatával adhatja meg egy VBA-kódban.

A VBA-kódban egy numerikus kifejezés használatával adja meg a tulajdonság értékét. Az értékek twipben vannak kifejezve.

A jelentések szakaszai esetében sem makróval, sem VBA-kóddal nem lehet beállítani a Height tulajdonságot, amikor nyomtat egy jelentést, vagy megtekinti a nyomtatási képét. A jelentés-vezérlőelemek esetén a jelentés nyomtatásakor vagy a nyomtatási kép megtekintésekor a Height tulajdonság csak egy szakasz OnFormat (Formázásra) eseménytulajdonságának beállításában meghatározott makró vagy eseményvezérelt eljárás segítségével adható meg.

Ha már elindult a nyomtatási folyamat, nem lehet beállítani az objektumnak ezt a tulajdonságát. Hiba jelentkezik például abban az esetben, ha megpróbálja a jelentés Nyomtatás eseményében beállítani a Height tulajdonságot.

A Microsoft Office Access 2007 automatikusan beállítja a Height tulajdonságot, amikor egy vezérlőelemet hoz létre vagy méretez át, illetve amikor átméretez egy ablakot az űrlap vagy a jelentés Tervező nézetében.

A szakaszok magasságát a szegélyük belső szélétől számítjuk. A vezérlőelemek magassága a szegélyük közepétől számít, hogy a különböző szegélyű vezérlőelemek helyesen rendeződjenek sorba. Az űrlapok és a jelentések margója a Lap elrendezése lap Margók gombjára kattintva állítható be.

Megjegyzés: Az objektumok balról és fölülről számított helyzete a Left (Balra) és a Top (Föntről) tulajdonsággal adható meg.

Példa

Az alábbi kód egy 1-szer 1 hüvelykes négyzetté méretez át egy parancsgombot (a VBA alapértelmezett mértékegysége a twip; egy hüvelyknek 1440 twip felel meg):

Me!cmdSizeButton.Height = 1440    ' 1440 twips = 1 inch.
Me!cmdSizeButton.Width = 1440

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×