InputParameters tulajdonság

Érvényesség

Form objektum

Report objektum

Az InputParameters tulajdonsággal megadhatja vagy meghatározhatja azokat a bemeneti paramétereket, amelyek egy SQL-utasításnak lesznek átadva egy jelentés vagy űrlap RecordSource tulajdonságában vagy egy tárolt eljárásban, ha azt rekordforrásként használják egy Microsoft Access-projektben (.adp). Olvasható/írható karakterlánc.

kifejezés.InputParameters

A kifejezés megadása kötelező. A kifejezésnek az Érvényesség listában szereplő objektumok egyikét kell visszaadnia.

Megjegyzések

A tulajdonság értékét a tulajdonságlapon vagy Visual Basic for Applications (VBA) -kód használatával állíthatja be.

A RecordSource tulajdonsággal együtt használva:

Az InputParameter tulajdonság példában szereplő karakterlánca a RecordSource tulajdonságban egy SQL-utasítással együtt alkalmazva a következő szintaxist használná.

state char=[Forms]![űrlapnév]![StateList], salesyear smallint=[Forms]![űrlapnév]![Adja meg a kérdéses évet]

Ennek hatására a state paraméter a StateList vezérlő aktuális értékére lesz beállítva, a program pedig a salesyear paraméter megadására kéri a felhasználót. A listában nem szereplő más paraméterek jelenléte esetén azokhoz a program az alapértelmezett értékeket rendeli hozzá.

A lekérdezés végrehajtásához minden egyes nem alapértelmezett paraméterhez egy ? jelölőt kell használni az InputParameter listában.

A Microsoft Office Access 2007-ben egy frissítési vagy újralekérdezési parancs hatására a program újra végrehajtja a lekérdezést. A felhasználók ezt kódolással a normál Recordset.Requery metódus meghívásával végezhetik el. Ha egy paraméter értéke egy vezérlőhöz van kötve az űrlapon, a vezérlő aktuális értéke lesz használatban az újralekérdezés idején. A lekérdezés ismételt végrehajtása nem történik meg automatikusan, ha a vezérlő értéke megváltozik.

Egy tárolt eljárással együtt használva:

Az InputParameter tulajdonság példában szereplő karakterlánca egy tárolt eljárással együtt használva a következőképpen nézne ki:

@state char=[Forms]![űrlapnév]![StateList], @salesyear smallint=[Forms]![űrlapnév]![Adja meg a kérdéses évet]

Ennek hatására a @state paraméter a StateList vezérlő aktuális értékére lesz beállítva, a program pedig a @salesyear paraméter megadására kéri a felhasználót. Ha a listában nem szereplő más paraméterek is használatban vannak a tárolt eljáráshoz, azokhoz a program az alapértelmezett értékeket rendeli hozzá.

A tárolt eljárás végrehajtásához egy olyan parancskarakterláncot kell használni, amelyben szerepel a {call } szintaxis, és amely minden egyes nem alapértelmezett paraméterhez egy ? jelölőt használ az InputParameter listában.

Az Accessben egy frissítési vagy újralekérdezési parancs hatására a program újra végrehajtja a tárolt eljárást. A felhasználók ezt kódolással a normál Recordset.Requery metódus meghívásával végezhetik el. Ha egy paraméter értéke egy vezérlőhöz van kötve az űrlapon, a vezérlő aktuális értéke lesz használatban az újralekérdezés idején. A tárolt eljárás ismételt végrehajtása nem történik meg automatikusan, ha a vezérlő értéke megváltozik.

Ez a szerkesztésre szolgáló párbeszédpanel akkor jelenik meg, ha egy tárolt eljárást először egy űrlap rekordforrásaként jelöl ki, amennyiben a tárolt eljáráshoz tartoznak paraméterek. Az InputParameters karakterlánc kezdeti létrehozása után ugyanez a párbeszédpanel használható a karakterlánc módosításához. Ebben az esetben azonban a paraméterek listája a karakterlánc már meglévő tartalmából származik.

A paraméterértékek kódolással is beállíthatók az ActiveX Data Object (ADO) Command és Parameter objektumának használatával. Ha az eredmény egy eredményhalmaz, hozzáköthető egy űrlap az űrlap Recordset tulajdonságának beállításával. Az ADO-kódolás az egyedüli módszer azoknak a tárolt eljárásoknak a kezelésére, amelyek nem eredményhalmazokat, például módosító lekérdezéseket adnak vissza, valamint azokéra, amelyek kimeneti paramétereket vagy több eredményhalmazt adnak vissza.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×