Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

A képletek hatékony használatához három fontos dolgot kell szem előtt tartania:

Számítás:     Az a folyamat, amelynek során a program kiszámítja a képletet, majd az eredményt megjeleníti vagy behelyettesíti a képleteket tartalmazó cellában. A szükségtelen számítások elkerülése érdekében a Microsoft Excel csak akkor számítja automatikusan újra a képleteket, ha a képletek bemeneti értékeit szolgáltató cellák módosulnak. Ha először nyit meg egy munkafüzetet, alapértelmezés szerint ez a beállítás érvényesül szerkesztéskor. Módosíthatja azonban, hogy az Excel mikor és hogyan számolja újra a képleteket.

Iteráció     a munkalap ismételt újraszámítása csak meghatározott numerikus feltétel teljesülése esetén. Az Excel nem tudja automatikusan kiszámítani a képletet tartalmazó cellára (közvetlenül vagy közvetve) hivatkozó képletet. Ezt nevezzük körkörös hivatkozásnak. Ha egy képlet egy saját cellájára hivatkozik, meg kell határoznia, hogy hányszor kell újraszámítani a képletet. A körkörös hivatkozások nem feltétlenül közelítik meg a végtelenségig. Emellett meghatározhatja a közelítések maximális lépésszámát és a lépések közötti minimális értékváltozást is, ami a számítások folytatásához szükséges.

Pontosság:     Egy számítás pontosságának mérőszáma. Az Excel 15 számjegy pontossággal végzi a számításokat. A számítások pontosságát ugyanakkor módosíthatja, hogy az Excel a képletek újraszámításakor a tárolt érték helyett a jelzett értéket vegye figyelembe.

A számolás előrehaladása közben parancsokat választhat, és műveleteket hajthat végre, például számokat vagy képleteket adhat meg. Az Excel az egyéb parancsok vagy műveletek végrehajtása idejére megszakítja, majd a végrehajtást követően folytatja a számolást. A számolási folyamat hosszabb időt is igénybe vehet, ha a munkafüzet sok képletet tartalmaz, vagy ha a munkalapon a munkafüzet minden újraszámolásakor automatikusan újraszámolandó adattáblák vagy függvények vannak. A számolási folyamat akkor is elhúzódhat, ha a munkalapok más munkalapokra és munkafüzetekre hivatkoznak. A számolási folyamat végrehajtását az alkalmazásban úgy is be lehet állítani, hogy a művelet csak kérésre történjen meg.

Fontos: Bármelyik beállítás módosítása az összes megnyitott munkafüzetre hatással van.

 1. A Fájl lapon kattintson a Beállítások parancsra, és válassza a Képletek kategóriát.

  Az Excel 2007-ban kattintson a Microsoft Office gombra, majd az Excel beállításaielemre, és válassza a képletek kategóriát.

 2. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • Ha azt szeretné, hogy az Excel az értékek, képletek vagy nevek minden egyes módosításakor újraszámolja az összes, más cellák tartalmától függő képletet, jelölje be a Számítási beállítások csoport Munkafüzet kiszámítása részében az Automatikusan választógombot. Ez a számolás alapértelmezés szerinti beállítása.

  • Ha az összes függő képletet (kivéve az adattáblákat) szeretné újraszámítani (az adattáblák kivételével), a számítási beállítások szakasz munkafüzet kiszámításacsoportjában jelölje be az automatikus, az adattáblák kivételével jelölőnégyzetet.

  • Ha ki szeretné kapcsolni az automatikus újraszámolást, és azt szeretné, hogy az Excel csak kifejezett kérésre számolja újra a megnyitott munkafüzeteket (az F9 billentyű lenyomására), a Számítási beállítások szakasz Munkafüzet kiszámítása csoportjában jelölje be a Csak kérésre választógombot.

   Megjegyzés: Ha bejelöli a Csak kérésre választógombot, az Excel automatikusan bejelöli a Munkafüzet értékeinek újraszámítása mentés előtt jelölőnégyzetet. Ha a munkafüzet mentése sokáig tart, megoldást jelenthet, ha törli a jelet a Munkafüzet értékeinek újraszámítása mentés előtt jelölőnégyzetből.

  • Az összes megnyitott munkalap újraszámolásához – beleértve az adattáblákat is –, valamint az összes megnyitott diagramlap frissítéséhez kattintson a Képletek lap Számítások csoportjában az Újraszámolás gombra.

   A Számítás csoport

  • Az aktív munkalap és a rá hivatkozó diagramok és diagramlapok manuális újraszámolásához kattintson a Képletek lap Számítás csoportjában a Munkalap kiszámítása gombra.

Tipp: Ezeket a beállításokat Az Excel beállításai párbeszédpanelen kívül is megadhatja. Ehhez kattintson a Képletek lap Számítás csoportjában a Számolási beállítások menügombra, majd válassza az Automatikus parancsot.

Megjegyzés: Ha egy munkalap egy képlete olyan munkalapra hivatkozik, amely még nincs újraszámolva, és frissíti az adott hivatkozást, az Excel megjelenít egy üzenetet, hogy a forrásmunkalap újraszámolása még nem történt meg. Ha frissíteni szeretné a hivatkozást a forrásmunkalapon tárolt aktuális értékkel, még ha az érték esetleg nem is helyes, kattintson az OK gombra. Ha meg szeretné szakítani a hivatkozás frissítését, és a forrásmunkalap előző értékét kívánja használni, kattintson a Mégse gombra.

Művelet

Billentyű

Azoknak a képleteknek az újraszámolása minden nyitott munkafüzetben, amelyek módosultak a legutóbbi kiszámolás óta, valamint amelyek ezektől függnek. Ha a munkafüzethez automatikus újraszámolás van beállítva, az újraszámoláshoz nincs szükség az F9 billentyű megnyomására.

F9:

Azoknak a képleteknek az újraszámolása az aktív munkalapon, amelyek módosultak a legutóbbi kiszámolás óta, valamint amelyek ezektől függnek.

Shift+F9 

Az összes képlet újraszámolása az összes megnyitott munkafüzetben, függetlenül attól, hogy módosultak-e a legutóbbi újraszámolás óta.

Ctrl+Alt+F9 

A függő képletek ellenőrzése, majd az összes képlet újraszámolása az összes megnyitott munkafüzetben, függetlenül attól, hogy módosultak-e a legutóbbi újraszámolás óta.

Ctrl+Shift+Alt+F9  

 1. Kattintson a Fájl lap Beállítások parancsára, majd a Képletek kategóriára.

  Az Excel 2007-ban kattintson a Microsoft Office gombra, majd az Excel beállításaielemre, és válassza a képletek kategóriát.

 2. Jelölje be a Számítási beállítások csoportban a Közelítés engedélyezése jelölőnégyzetet.

 3. Ha meg szeretné határozni, hogy hány alkalommal legyenek az Excel újraszámítani, írja be az iterációk számát a maximális közelítések mezőbe. Minél nagyobb az ismétlések száma, annál több időre van szükség az Excelben a munkalap újraszámításához.

 4. Az újraszámolási eredmények között megengedett maximális mértékű változás beállításához írja be a mértéket az Elfogadható hiba mezőbe. Minél kisebb ez a szám, annál nagyobb lesz az eredmény pontossága, és annál több időt vesz igénybe, amíg a Microsoft Excel a munkalapot újraszámolja.

Megjegyzés: A Solver és a célérték keresése a lehetőségelemzés eszközöknek is nevezett parancskészlet része. Mindkét parancs irányított módon használja a közelítést a kívánt eredmények eléréséhez. A Solver akkor használható, amikor egy adott cella optimális értékét kell megkeresni (több cella értékének beállításával), vagy amikor a számolásban egy vagy több értékhez korlátozást kell alkalmazni. A célérték keresése akkor alkalmazandó, ha ismeri egy képlet kívánt eredményét, és nem tudja a bemeneti értéket, amely a kívánt eredményt adja.

A számítások pontosságának módosítása előtt tartsa szem előtt az alábbiakat:

Alapértelmezés szerint az Excel nem a megjelenített, hanem a tárolt értékekkel számol:   

A megjelenített és a kinyomtatott érték attól függ, hogy hogyan választhatja ki a tárolt érték formátumát és megjelenítését. Az "6/22/2008" dátumot tartalmazó cella például tartalmaz egy olyan sorozatszámot is, amely a cellában lévő dátum tárolt értéke. A dátum megjelenítését átváltoztathatja más formátumra (például "22 – Jun-2008"), de a munkalapon egy érték megjelenítésének módosítása nem változtatja meg a tárolt értéket.

A számítások pontosságának megváltoztatása:   

Amikor egy képlet számolást hajt végre, az Excel általában a képletben hivatkozásként szereplő cellák tárolt értékét használja. Ha például két cella a 10,005 értéket tartalmazza, és a cellák pénznem formátumban jelenítik meg az értékeket, akkor a 10,01 Ft érték jelenik meg mindkét cellában. Ha a két cellát összeadja, az eredmény 20,01 Ft lesz, mert az Excel nem a megjelenített értékeket, hanem a tárolt 10,005 és 10,005 értéket adja össze.

Ha egy munkafüzetben a megjelenített (formázott) értékek használatával módosítja a számolások pontosságát, az Excel a munkafüzetben lévő munkalapokon véglegesen módosítja a cellákban tárolt értékeket a teljes (15 számjegy) pontosságú értékről a formázásnak megfelelően, beleértve a tizedesjegyeket is. Ha később a teljes pontossággal való számolást választja, az eredeti, alapul szolgáló értékeket nem lehet visszaállítani.

 1. A Fájl lapon kattintson a Beállítások parancsra, és válassza a Speciális kategóriát.

  Az Excel 2007-ban kattintson a Microsoft Office gombra, majd az Excel beállításaielemre, és válassza a speciális kategóriát.

 2. Válassza ki az E munkafüzet számításakor csoportban a kívánt munkafüzetet, majd jelölje be a Megjelenés szerinti pontosság beállítása jelölőnégyzetet.

Az Excel 15 számjegyre korlátozza a pontosságot, de ez nem jelenti azt, hogy az Excelben nem lehet 15 számjegynél hosszabb számokat tárolni. A korlát pozitív számok esetén 9,99999999999999E+307, negatív számok esetén -9,99999999999999E+307. Ez a szám nagyságrendileg egy 1-esnek vagy -1-nek és utána 308 nullának felel meg.

Az Excelben az eredmény azt jelenti, hogy a 15 számjegyet meghaladó számokat a program csak 15 számjegyből áll. Ezek a számok bármely kombinációban lehetnek a tizedesvessző előtt vagy után. A 15 számjegytől jobbra lévő számjegyek nullákkal jelennek meg. A 1234567,890123456 például 16 számjegyet tartalmaz (a tizedesvessző után a 7 számjegyet és a 9 számjegyet). Az Excelben a 1234567,89012345-ban tárolódik és látható (ez a szerkesztőlécen és a cellában látható). Ha úgy állítja be a cellát, hogy egy számformátum legyen látható (tudományos formátum helyett (például 1.23457 E + 06), a szám 1234567,890123450-ként jelenik meg. A program elveszi a 6 végződést (a 16 számjegyet), és a képletet 0-ra váltja. A pontosság a 15 számjegyből áll, így a következő számjegyek értéke nulla.

Egyes számítógépekben több processzor van (több fizikailag különálló processzort tartalmaz) vagy ún. többszálú végrehajtást lehetővé tevő processzor van benne (vagyis több logikai processzort tartalmaz). Ezeken a számítógépeken befolyásolható a sok függvényt tartalmazó munkafüzetek újraszámolásának ideje úgy, hogy megadja az újraszámoláshoz használt processzorok számát. Sok esetben az újraszámolás egyes részei párhuzamosan is elvégezhetők. A munkafolyamat több processzorra történő szétosztása lerövidítheti az újraszámoláshoz szükséges időt.

 1. Kattintson a Fájl lap Beállítások parancsára, majd a Speciális kategóriára.

  Az Excel 2007-ban kattintson a Microsoft Office gombra, majd az Excel beállításaielemre, és válassza a speciális kategóriát.

 2. Ha a számításhoz több processzort szeretne használni, jelölje be a Képletek csoportban a Több szálon történő számítás engedélyezése jelölőnégyzetet, ha ezt nem szeretné, akkor törölje a jelölőnégyzet jelét.

  Megjegyzés    Alapértelmezés szerint ki van választva ez a jelölőnégyzet, tehát minden processzor használatban van a számítások végrehajtása közben. Az alkalmazás automatikusan felismeri a számítógép processzorainak számát, és jelzi az E számítógép összes processzorát használja fel beállítás mellett.

 3. Ha bejelöli a Több szálon történő számítás engedélyezése jelölőnégyzetet, akkor be is állíthatja a számítógépen használni kívánt processzorok számát. Előfordulhat például, hogy ha más alkalmazások is futnak a számítógépen, amelyek működéséhez adott processzoridő szükséges, korlátozni szeretné az újraszámítás végrehajtása során használt processzorok számát.

 4. A számítógépen használni kívánt processzorok számának beállításához a Számítási szálak száma csoportban jelölje be a Kérésre választógombot. Adja meg a használni kívánt processzorok számát (maximum 1024 lehet).

A régi munkafüzetek kiszámolásának helyességéről annak segítségével győződhet meg, hogy az Excel másképp viselkedik, amikor először nyit meg egy Excel korábbi verzióiban mentett munkafüzetet, mint amikor egy a jelenlegi verzióval készített munkafüzetet nyit meg.

 • Ha a jelenlegi verzióval készített munkafüzetet nyit meg, az Excel csak azokat a képleteket számítja újra, amelyek megváltozott cellától függnek.

 • Amikor az Excel valamelyik korábbi verziójával készített munkafüzetet nyit meg, annak összes képlete – azok is, amelyek módosult celláktól függnek, és azok is, amelyek nem – újraszámolódik. Ez a művelet biztosítja azt, hogy a munkafüzet teljes mértékben igazodjék az aktuális Excel-verzióhoz. Ez alól kivétel az az eset, amikor a munkafüzet más számítási módban van (például csak kérésre végez újraszámítást).

 • Mivel a teljes újraszámolás a részlegesnél hosszabb időt vesz igénybe, a korábbi Excel-verziók valamelyikével mentett munkafüzetek megnyitása lassabb lehet. Miután azonban a munkafüzetet az aktuális verzióban mentette, a későbbiekben ez a művelet már gyorsabb lesz.

A Webes Excel a képletben használt cellákban lévő cellák adatainak módosításakor a program automatikusan újraszámítja a képlet eredményét. Ezt az automatikus újraszámítást kikapcsolhatja, és a képletek eredményét manuálisan is kiszámíthatja. A következőképpen teheti meg:

Megjegyzés: A munkafüzet számítási beállításának módosítása csak az aktuális munkafüzetre, és nem a böngészőben megnyitott többi munkafüzetre is érvényes lesz.

 1. Kattintson a Webes Excel számolótábla képletek fülére.

 2. A számítási beállításokmellett válasszon az alábbi lehetőségek közül a legördülő listában:

  • Ha az összes függő képletet újraszámítja az érték, a képlet vagy a név módosításakor, akkor kattintson az automatikuselemre. Ez az alapértelmezett beállítás.

  • Ha az összes függő képletet (kivéve az adattáblákat) szeretné újraszámítani – minden alkalommal, amikor módosította az értékeket, képletet vagy nevet, jelölje be az automatikus, az adattáblák kivételévelválasztógombot.

  • Ha ki szeretné kapcsolni az automatikus újraszámítást, és csak akkor szeretné újraszámítani a megnyitott munkafüzeteket, kattintson a kézielemre.

  • Ha manuálisan szeretné újraszámítani a munkafüzetet (például az adattáblákat), kattintson a munkafüzet kiszámításagombra.

Megjegyzés: A Webes Excel nem tudja módosítani a képletek újraszámolásának számát addig, amíg meg nem jelenik egy adott numerikus feltétel, és nem módosíthatja a számítások pontosságát, ha a Képletek újraszámítása után a megjelenített érték helyett a megjelenített értéket használja. Ezt az asztali Excel alkalmazásban is elvégezheti. A Megnyitás az Excel programban gombra kattintva nyissa meg a munkafüzetet a számítási beállítások megadásához, a képletek újraszámításának, közelítésének és pontosságának módosításához.

További segítségre van szüksége?

Kérdéseivel mindig felkeresheti az Excel technikai közösség egyik szakértőjét, vagy segítséget kérhet a közösségekben.

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?

Köszönjük a visszajelzését!

×