A Kompatibilitás-ellenőrző legalább egy, képletekkel kapcsolatos kompatibilitási problémát észlelt a Microsoft Excel korábbi verzióival.

Alapértelmezés szerint a 2007-es Excel verziótól kezdődően a Kompatibilitás-ellenőrző ellenőrzi a korábbi verziókkal kapcsolatos Excel. Ha csak egy adott verzió érdekli, törölje a jelölést a többi verzió jelölőnégyzetéből.

Excel Kompatibilitás-ellenőrző párbeszédpanel

Fontos: 

  • Ha a Jelentős mértékű funkcióvesztés listában problémák szerepelnek, a fájl mentése előtt mindenképpen orvosolja azokat, így megelőzheti az adatvesztést vagy a hibás működést.

  • A Kisebb mértékű funkcióvesztés listában szereplő problémákkal nem feltétlenül szükséges foglalkozni a munkafüzet mentése előtt – az adatok vagy az egyes funkciók ilyenkor nem vesznek el, de a munkafüzet esetleg nem pontosan a várt módon jelenik meg vagy működik az Excel korábbi verzióiban történő megnyitáskor.

Tipp: Ha több ellenőrzést igénylő probléma merül fel, válassza a Másolás új lapra lehetőséget. A problémák rendezéséhez használja az új Kompatibilitási jelentés lapot.

Tartalom

Jelentős funkcióvesztést okozó problémák

Probléma

Megoldás

A munkalapok némelyike több olyan tömbképletet tartalmaz, amely más munkalapra hivatkozik, mint amennyit a választott fájlformátum megenged. A tömbképletek egy része nem lesz mentve, és helyükön #ÉRTÉK! hiba jelenik meg.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2007-es vagy újabb kiadásában a munkafüzetekben található, más munkalapokra hivatkozó tömbökre csak a rendelkezésre álló memória korlátozza a használható memóriát, Excel 97–2003-as időszakban azonban a munkalapok legfeljebb 65 472 más munkalapokra hivatkozó munkafüzettömböt tartalmazhatnak. A maximális értéken kívül eső munkafüzettömbök átalakulnak, és #ÉRTÉK! hibaként jelennek meg.

Teendők:    A más munkalapra hivatkozó tömbképleteket tartalmazó cellák megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és az #ÉRTÉK! hibák elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat.

Egyes képletek olyan tömböket tartalmaznak, amelyekben az elemek száma nagyobb, mint amennyit a kijelölt fájlformátum támogat. A 256 oszlopnál és 65 536 sornál több elemet tartalmazó tömböket a program nem menti, és azok más eredményt adhatnak.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2010-es és újabbakban a 256 oszlopnál és 65 536 sornál több elemet tartalmazó tömbképletek használhatók. A Excel 2007-ben ez meghaladja a tömbelemekre vonatkozó határértéket, és előfordulhat, hogy eltérő eredményt ad.

Teendők:    Az Excel régebbi verzióiban támogatott elemek számánál tömbbel rendelkező tömbképleteket tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el a szükséges módosításokat.

Egyes képletek több értéket, hivatkozást, illetve nevet tartalmaznak, mint amennyit a választott fájlformátum támogat. Ezek a képletek a mentéskor elvesznek, és helyükre #ÉRTÉK! hiba kerül.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2007-es és újabbakban a képlet tartalmának hosszúsága legfeljebb 8192 karakter lehet, a képlet belső hossza pedig 16 384 bájt. Az Excel 97–2003-as verzióiban a képlet tartalmának hosszúsága 1024 karakter, a képlet belső hossza pedig 1800 bájt lehet. Amikor a képlet argumentumai (beleszámítva az értékeket, a hivatkozásokat, illetve a neveket) együttesen meghaladják az Excel 97–2003-as verzióira érvényes felső határértékeket, a képletek eredménye #ÉRTÉK! hiba lesz, ha a munkafüzetet korábbi Excel-fájlformátumban menti.

Teendő:    Az Excel 97–2003-as verzióiban a képlet hosszára vonatkozó érvényes korlátozásokat túllépő képleteket tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd az #ÉRTÉK! hibák elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat.

Egyes képletek több beágyazási szintet használnak, mint amennyit a választott fájlformátum megenged. A hét beágyazási szintnél többet használó képletek a mentéskor elvesznek, és helyükre #ÉRTÉK! hiba kerül.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2007-es és újabbakban a képletek akár 64 beágyazási szintet is tartalmazhatnak, de az Excel 97–2003-as korokban csak 7 a beágyazás maximális szintje.

Teendő:    A hétnél több szintű beágyazást használó képleteket tartalmazó cellák megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és az #ÉRTÉK! hibák elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat.

Egyes képletek olyan függvényt tartalmaznak, amely a választott fájlformátumban megengedettnél több argumentumot használ. A függvényenként 30 argumentumnál többet tartalmazó képletek a mentéskor elvesznek, és helyükön #ÉRTÉK! hiba jelenik meg.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2007-es és újabbakban a képletek legfeljebb 255 argumentumot tartalmazhatnak, de Excel 97–2003-as képletekben csupán 30 az argumentumok maximális korlátozása.

Teendő:    A harmincnál több argumentumot használó képleteket tartalmazó cellák megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és az #ÉRTÉK! hibák elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat.

Egyes képletek a választott fájlformátumban megengedettnél több operandust használnak. Ezek a képletek a mentéskor elvesznek, és helyükre #ÉRTÉK! hiba kerül.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2007-es és újabb Excel-ban legfeljebb 1024 operandus használható egy adott képletben, de az Excel 97–2003-as évszámok esetén csupán 40 az operandusok maximális száma a képletekben.

Teendő:    A negyvennél több operandust használó képleteket tartalmazó cellák megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és az #ÉRTÉK! hibák elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat.

Egyes képletek a választott fájlformátumban megengedettnél több argumentummal rendelkező függvényt tartalmaznak. Azok a képletek, amelyekben 29 argumentumnál több argumentummal rendelkező függvény szerepel, a mentéskor elvesznek, és helyükre #ÉRTÉK! hiba kerül.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2007-es és újabb kiadásában az Visual Basic for Applications (VBA) használatával létrehozott User-Defined-függvények legfeljebb 60 argumentumot tartalmazhatnak, az Excel 97–2003-as formátumban azonban a VBA a felhasználói függvények argumentumai számát 29-re korlátozza.

Teendő:    A 29-nél több argumentumot használó függvényeket tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és az #ÉRTÉK! hibák elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat. A felhasználó által definiált függvények módosításához VBA-kód használata lehet szükséges.

A munkafüzet olyan függvényeket tartalmaz, amelyek az Excel régebbi verzióiban nem állnak rendelkezésre.  A régebbi verziókban ezek a függvények #NÉV? hibajelzést adnak vissza a jelenlegi eredmények helyett.

A hibaüzenet jelentése:    Excel 2007-es és újabbak új és átnevezett függvényeket biztosítanak. Mivel ezek a függvények a 97–2003-as Excel nem érhetők el, a függvények visszaadnak egy #NAME? hibát ad vissza a várt eredmény helyett, ha a munkafüzetet az Excel korábbi verziójában nyitja meg.

Egyes esetekben az _xlfn előtag kerül a képlet elé, például, =_xlfn.HAHIBA (1;2).

Teendő:    Az Excel régebbi verzióban nem használható függvényeket tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és a #NÉV? hibajelzések elkerülése érdekében végezze el a szükséges módosításokat.

A kompatibilitási függvények minden átnevezett függvényhez elérhetők. A hibák elkerülése végett használja inkább azokat a függvényeket.

Az új függvények az Excel régebbi verzióiban rendelkezésre álló megfelelő függvényekkel helyettesíthetők. Az új függvényeket használó képleteket el is távolíthatja, ha a képlet eredményeivel helyettesíti azokat.

Egyes képletek a választott fájlformátum által nem támogatott táblázathivatkozást tartalmaznak. Ezek a hivatkozások cellahivatkozásokká válnak.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2007-es és újabb Excel-ban strukturált hivatkozások használatával megkönnyítheti és intuitívabb módon használhatja a táblázat adataival való munkát, amikor olyan képleteket használ, amelyek táblázatra – akár egy táblázat részeire, akár az egész táblázatra – hivatkoznak. Az Excel 97–2003-as verziói nem támogatják ezt a szolgáltatást, és a strukturált hivatkozások cellahivatkozásokká alakulnak át.

Teendő:    A táblázatokra mutató strukturált hivatkozásokat használó képleteket tartalmazó cellák megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és alakítsa át azokat a használni kívánt cellahivatkozásokká.

Egyes képletek más munkafüzetek táblázataira mutató hivatkozásokat tartalmaznak, és ezek a munkafüzetek jelenleg nincsenek megnyitva az Excel ezen példányában. A program az ilyen hivatkozásokat #HIV hibajelzéssé alakítja az Excel 97–2003 formátumban való mentéskor, mivel nem tudja laphivatkozásokká alakítani őket.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2007-es és újabb Excel-ban strukturált hivatkozások használatával megkönnyítheti és intuitívabb módon használhatja a táblázat adataival való munkát, amikor olyan képleteket használ, amelyek táblázatra – akár egy táblázat részeire, akár az egész táblázatra – hivatkoznak. Az Excel 97–2003-as verziói nem támogatják ezt a szolgáltatást, és a strukturált hivatkozások cellahivatkozásokká alakulnak át. Ha azonban a strukturált hivatkozások jelenleg meg nem nyitott munkafüzetek táblázataira mutatnak, átalakulnak, és #HIV hibaként jelennek meg.

Teendő:    A más munkafüzetek táblázataira strukturált hivatkozásokkal utaló cellák megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és módosítsa őket a #HIV hibajelzések elkerülése érdekében.

A munkafüzet egy vagy több cellája olyan adatérvényesítési szabályokat tartalmaz, melyek több, mint 8192 nem folytonos cellaterületre hivatkoznak. A program nem menti ezeket az adatérvényesítési szabályokat.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2010-es és újabb kiadásokban az adatérvényesítési szabályok több, mint 8192 nem folytonos cellaterületre hivatkozhatnak. A Excel 97–2007 verziókban az ilyen típusú adatérvényesítési szabály nem támogatott és nem érhető el.

Teendő:    A több, mint 8192 nem folytonos cellaterületre hivatkozó adatérvényesítési szabályokat tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el a szükséges módosításokat.

A munkafüzet legalább egy cellája olyan adatérvényesítési szabályokat tartalmaz, amelyek más munkalapokon lévő értékekre hivatkoznak. Az ilyen szabályok nem támogatottak az Excel korábbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2010-es és újabb kiadásokban használhat más munkalapokon található értékekre hivatkozó adatérvényesítési szabályokat. A Excel 97–2007 verziókban az ilyen típusú adatérvényesítés nem támogatott, és nem jeleníthető meg a munkalapon.

Az adatérvényesítési szabályok azonban használhatók maradnak a munkafüzetben, és Excel 2010-es vagy újabb Excel újra alkalmazza őket, kivéve ha Excel 97–2007-es Excel módosították őket.

Teendő:    Más munkalapokon lévő értékekre hivatkozó adatérvényesítési szabályokat tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, majd végezze el a megfelelő módosításokat az Adatok érvényesítése párbeszédpanel Beállítások lapján (Adatok lap, Adateszközök csoport).

A munkafüzet egyik adatösszesítési tartománya olyan cellákra hivatkozik, melyek kívül esnek a kijelölt fájlformátum sor- és oszlophatárértékein. A jelzett terület adataira mutató képlethivatkozások módosulnak, és előfordulhat, hogy helytelenül jelennek meg az Excel korábbi verzióiban.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2007-es vagy újabb formátumban az adatkons összesítési tartományok olyan képleteket tartalmazhatnak, amelyek a választott fájlformátum sor- és oszlophatáron kívüli adatokra hivatkoznak. A Excel 97–2003-as évében a munkalap mérete csupán 256 oszlop és 65 536 sor. Az ezen oszlop- és sorhatárértékeken kívül eső cellákban található adatokra mutató képlethivatkozások módosulnak, és előfordulhat, hogy helytelenül jelennek meg.

Teendők:    Az Excel 97-2003 sor- és oszlophatárértékein kívül eső adatokra hivatkozó képletet tartalmazó adatösszesítési tartományok kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el a szükséges módosításokat.

Ez a munkafüzet egyéni leírásokat tartalmaz a felhasználó által definiált VBA-függvényekhez. Minden egyéni leírás törlődik.

A hibaüzenet jelentése:    A Excel 2010-es és újabb Visual Basic for Applications (VBA) használatával egyéni leírásokkal User-Defined függvényeket hozhat létre. Az egyéni leírásokat a 97–2007-es Excel nem támogatják, ezért a rendszer eltávolítja őket.

Teendő:    Mivel minden egyéni leírás törlődik, nincs további teendő.

Vissza a lap tetejére

Kisebb mérvű funkcióvesztést okozó problémák

Probléma

Megoldás

A munkafüzetben lévő tömbképletek némelyike egy teljes oszlopra hivatkozik. Az Excel régebbi verziói ezeket a képleteket várhatóan #SZÁM! hibává fogják alakítani újraszámításkor.

A hibaüzenet jelentése:    A 2007-es és újabb Excel teljes oszlopra hivatkozó tömbképletek átalakulnak, és így #NUM! hibaként jelennek meg.

Teendők:    A teljes oszlopra hivatkozó tömbképletek megkereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és a #SZÁM hibák elkerülése érdekében végezze el a megfelelő változtatásokat.

A munkafüzetben egy vagy több definiált név a választott fájlformátumban engedélyezett 255 karakternél többet használó képleteket tartalmaz. A program menti ezeket a képleteket, de a képletek csonkolva csonkolnak, amikor a képletek korábbi verziói Excel.

A hibaüzenet jelentése:    Amikor a képletekben található elnevezett tartományok meghaladják az Excel 97–2003-as verzióiban támogatott 255 karakteres korlátozást, a képlet helyesen fog működni, de a Név párbeszédpanelen csonkulva jelenik meg, és nem lesz szerkeszthető.

Teendő:    A képletekben elnevezett tartományokat tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és végezze el a megfelelő módosításokat, hogy a felhasználók az Excel 97–2003-as verzióiban is tudják szerkeszteni a képleteket.

A munkafüzetben található képletek némelyike más, meg nem nyitott munkafüzetekkel van összekapcsolva. Az Excel régebbi verziói e képletek újraszámolásakor csak az első 255 karaktert fogják visszaadni akkor, ha a kapcsolt munkafüzetek nincsenek megnyitva.

A hibaüzenet jelentése:    Amikor egy munkafüzetben a képletek más, meg nem nyitott munkafüzetekhez vannak kapcsolva, legfeljebb 255 karaktert tudnak megjeleníteni az Excel 97–2003-as verzióiban elvégzett újraszámítás esetén. Előfordulhat, hogy a program csonkolja a képlet eredményeit.

Teendő:    Keresse meg a meg nem nyitott egyéb munkafüzetekre hivatkozó képleteket tartalmazó cellákat, hogy ellenőrizni tudja a hivatkozásokat, és végezze el a megfelelő módosításokat, hogy az Excel 97–2003-as verzióiban elkerülhető legyen a képletek eredményeinek csonkolása.

Egy adatérvényesítő képlet 255 karakternél hosszabb.

A hibaüzenet jelentése:    Amikor a képletekben található elnevezett tartományok meghaladják az Excel 97–2003-as verzióiban támogatott 255 karakteres korlátozást, a képlet helyesen fog működni, de csonkulva jelenik meg, és nem lesz szerkeszthető.

Teendő:    Az adatellenőrző képleteket tartalmazó cellák kereséséhez kattintson a Kompatibilitás-ellenőrző Keresés hivatkozására, és használjon kevesebb karaktert a képletekben, hogy a felhasználók szerkeszthessék azokat az Excel 97–2003-as verzióiban is.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük a visszajelzését!

×