Képletek és függvények

Két dátum közötti különbség kiszámítása

Két dátum közötti különbség kiszámítása

Használja a DÁTUMTÓLIG függvényt, ha két dátum közötti különbséget szeretne kiszámítani. Először állítsa be a kezdési dátumot egy cellába, és egy másik befejezési dátumot. Ezután írjon be egy képletet, például az alábbiak egyikét.

Figyelmeztetés: Ha a Kezdő_dátum értéke nagyobb, mint a Záró_dátum értéke, az eredmény #SZÁM! lesz.

A napok közötti különbség

= DÁTUMTÓLIG (D9; ben; "d") az 856 eredménye

Ebben a példában a kezdési dátum a D9 cellában van, a záró dátum pedig a ben. A képlet az F9 cellában van. A "d" a két dátum közötti teljes napok számát számítja ki.

A hetek közötti különbség

= (DÁTUMTÓLIG (D13; értéket E13; "d")/7) és eredmény: 122,29

Ebben a példában a kezdő dátum a D13 cellában van, a záró dátum pedig a értéket E13. A "d" a napok számát számítja ki. De észre a /7 a végén. Amely elosztja a napok számát 7-re, mert a hét 7 napja van. Fontos tudni, hogy az eredményt számként kell formázni. Nyomja le a CTRL + 1 billentyűkombinációt. Ezután kattintson a szám> tizedesjegyek száma: 2elemre.

Különbség a hónapokban

= DÁTUMTÓLIG (D5, E5; "m") és eredmény: 28

Ebben a példában a kezdési dátum a D5 cellában van, és a záró dátum E5 cellában van. A képletben az "m" a két nap közötti teljes hónapok számát adja eredményül.

Az évek közötti különbség

= DÁTUMTÓLIG (D2; E2; "y") és eredmény: 2

Ebben a példában a kezdő dátum a D2 cellában van, a záró dátum pedig E2. Az "y" a két nap közötti teljes évek számát számítja ki.

Életkor kiszámítása az összegyűlt évek, hónapok és napok száma szerint

Azt is megteheti, hogy életkort vagy valakinek a szolgáltatás időpontját is kiszámítja. Az eredmény a következőhöz hasonló lehet: "2 év, 4 hónap, 5 nap".

1. a DÁTUMTÓLIG segítségével megkeresheti az összes évet.

= DÁTUMTÓLIG (D17; E17; "y") és eredmény: 2

Ebben a példában a kezdő dátum a D17 cellában van, a záró dátum pedig a E17. A képletben az "y" a két nap közötti teljes évek számát adja eredményül.

2. a DÁTUMTÓLIG ismét használhatja a "ym" kifejezéssel a hónapok megkereséséhez.

= DÁTUMTÓLIG (D17; E17; "ym") és eredmény: 4

Egy másik cellában használja a DÁTUMTÓLIG képletet a "ym" paraméterrel. A "ym" az utolsó teljes évet megelőző fennmaradó hónapok számát számítja ki.

3. használjon eltérő képletet a napok megkereséséhez.

=DÁTUMTÓLIG(D17;E17;"md") és az eredmény 5

Most meg kell keresnie a hátralévő napok számát. Ezt úgy tesszük meg, hogy a fenti képlettel eltérő típusú képletet írunk. Ez a képlet kivonja a záró hónap első napját (5/1/2016) az eredeti befejezési dátumról a E17 cellában (5/6/2016). Így kell tennie: először a DATE függvény hozza létre a dátumot, a 5/1/2016. Az évet a cella E17, a hónapot pedig a E17-ban hozza létre. Ezután az 1 az adott hónap első napját jelenti. A DATE függvény eredménye 5/1/2016. Ezután vonjuk ki az eredeti befejezési dátumból az 5/6/2016 cellában lévő E17. az 5/6/2016 mínusz 5/1/2016 5 nap.

Figyelmeztetés: Nem javasoljuk, hogy a DÁTUMTÓLIG "MD" argumentumot használja, mert pontatlan eredményeket lehet kiszámítani.

4. nem kötelező: három képlet egyesítése egy cellában.

= DÁTUMTÓLIG (D17; E17; "y") & "Years", &DÁTUMTÓLIG (D17, E17, "ym") & "hónapok," &DÁTUMTÓLIG (D17; E17; "MD") & "napok" és eredmény: 2 év, 4 hónap, 5 nap

Az alábbi példában szereplő képletekkel mindhárom számítást elhelyezhet. Jeleket, idézőjeleket és szöveget használjon. Ez egy hosszabb képlet a beíráshoz, de legalább az egészben. Tipp: Nyomja le az ALT + ENTER billentyűkombinációt a sortörések a képletben való létrehozásához. Ez megkönnyíti az olvasást. Ha nem látható a teljes képlet, nyomja le a CTRL + SHIFT + U billentyűkombinációt is.

Példák letöltése

A jelen cikkben szereplő összes példával letöltheti a példaként használható munkafüzetet. Követheti a képleteket, illetve létrehozhatja saját képleteit is.

Példa a letöltési dátumok kiszámítására

Egyéb dátum-és időszámítások

Ahogy a fenti képen látható, a DÁTUMTÓLIG függvény a kezdési és a befejezési dátum közötti különbséget számítja ki. Bizonyos dátumok beírása helyett azonban a ma () függvényt is használhatja a képleten belül. Ha a ma () függvényt használja, az Excel a számítógép aktuális dátumát használja a dátumhoz. Ne feledje, hogy ez a beállítás akkor fog megjelenni, ha a fájlt egy jövőbeli napon újra megnyitják.

= DÁTUMTÓLIG (ma (); D28; "y") és eredmény: 984

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az írás időpontjában a nap október 6., 2016.

Használja a össz. INTL függvény: Ha két dátum közötti munkanapok számát kívánja kiszámítani. Azt is megteheti, hogy kihagyja a hétvégét és az ünnepnapokat is.

Első lépések:Döntse el, hogy szeretné-e kizárni a munkaszüneti napokat. Ha elvégezte a dátumot, írja be az ünnepek listáját külön területre vagy lapra. Helyezze el az egyes ünnepnapokat a saját cellájába. Ezután jelölje ki a cellákat, jelölje ki a képleteket > adjon meg egy nevet. Nevezze el a MyHolidaystartományt, és kattintson az OK gombra. Ezután hozza létre a képletet az alábbi lépésekkel.

1. írja be a Kezdés és a befejezés dátumát.

A kezdő dátum a D53 cellában a 1/1/2016, a záró dátum a E53 cellában van 12/31/2016

Ebben a példában a kezdő dátum a D53 cellában van, és a befejezési dátum a E53 cellában van.

2. egy másik cellába írjon be egy képletet az alábbihoz hasonlóan:

= ÖSSZ. INTL (D53; E53; 1) és eredmény: 261

Írjon be egy képletet a fenti példához hasonlóan. A képletben az 1 szombaton és vasárnap hétvégi napokat hoz létre, és kizárja őket a teljes összegből.

Megjegyzés: az Excel 2007 nem rendelkezik a össz. INTL függvény. Azonban van össz. A fenti példa az Excel 2007: = össz (D53, E53). Nem adja meg az 1 értéket, mert a össz a hétvége szombaton és vasárnap is érvényes lesz.

3. ha szükséges, módosítsa az 1 értéket.

2 – vasárnapot, hétfőt megjelenítő IntelliSense-lista 3 – hétfő, kedd stb.

Ha a szombat és a vasárnap nem a hétvége, akkor az 1-es számot másik értékre kell váltania az IntelliSense-listából. A (2) például a vasárnapot és a hétfőt hétvégi napokként hozza létre.

Ha Excel 2007-et használ, hagyja ki ezt a lépést. Az Excel 2007 össz függvénye mindig a hétvégén szombaton és vasárnap veszi figyelembe.

4. írja be az ünnep nevét.

= ÖSSZ. INTL (D53; E53; 1; MyHolidays) és eredmény: 252

Ha létrehozta az ünnepi tartományt a fenti "mielőtt elkezdené" című szakasz "mielőtt elkezdené" című szakaszát, írja be a következőhöz hasonló módon. Ha nincs ünnepnapja, elhagyhatja a vesszőt és a MyHolidays. Ha az Excel 2007-et használja, a fenti példa inkább a következő: = össz (D53; E53; MyHolidays).

TippHa nem szeretne az ünnepi tartománynévre hivatkozni, akkor írja be a kívánt tartományt, például D35: E:39. Vagy tetszés szerint beírhatja az egyes ünnepnapokat a képletbe. Például, ha az ünnepek január 1-jén és 2-án 2016, a következőhöz hasonlót kell beírnia: = össz. INTL (D53; E53; 1; {"1/1/2016"; "1/2/2016"}). Az Excel 2007-ban a következőhöz hasonló: = össz (D53; E53; {"1/1/2016"; "1/2/2016"})

Az eltelt időt kiszámíthatja egy másikból kivonja. Először tegyen kezdési időpontot egy cellába, és a befejezési időpontot egy másikba. Ügyeljen arra, hogy a teljes időpontot adja meg, az órát, percet és egy szóközt a délelőtt és a délutánközött. Ennek menete:

1. adja meg a Kezdés és a Befejezés időpontját.

Kezdő dátum/idő a 7:15, a záró dátum/idő a 4:30 PM-ben

Ebben a példában a kezdési időpont a D80 cellában van, és a befejezési időpont a E80 van. Ügyeljen arra, hogy az óra, a perc és a szóköz előtti szóköztadja meg.

2. adja meg a ó: PP: AM/PM formátumot.

Cellák formázása párbeszédpanel, egyéni parancs, ó: PP AM/PM típus

Jelölje ki mindkét dátumot, és nyomja le a CTRL + 1 billentyűkombinációt (vagy a Mac gépen a A Mac gépek Command billentyűjének ikonja + 1 billentyűkombinációt). Ha még nem tette meg, ügyeljen arra, hogy az egyéni > Ó: PP AM/PMlegyen kiválasztva.

3. vonjuk ki a két időpontot.

= E80-D80 és eredmény: 9:15

Egy másik cellában kivonja a kezdési időpontot a befejezési időcellából.

4. adja meg a ó: PP formátumát.

A Cellák formázása párbeszédpanel, egyéni parancs, ó: PP típusa

Nyomja le a CTRL + 1 (vagy Mac gépen a A Mac gépek Command billentyűjének ikonja + 1) billentyűkombinációt. Válassza az egyéni > ó: PP , hogy az eredmény kimaradjon a délelőtt és a délután elemből.

Két dátum és időpont közötti idő kiszámításához egyszerűen vonjuk ki az egyiket a másikból. A formázást azonban minden cellára alkalmaznia kell, hogy az Excel visszaadja a kívánt eredményt.

1. írjon be két teljes dátumot és időpontot.

A 1/1/16 1:00 kezdési dátuma; 1/2/16 2:00 záró dátuma

Egy cellába írjon be egy teljes kezdési dátumot vagy időpontot. Egy másik cellába írja be a teljes befejezési dátumot és időpontot. Minden cellában szerepelnie kell egy hónap, nap, év, óra, perc és egy szóköz az am vagy a PM előtt.

2. Állítsa be a 3/14/12 1:30 PM formátumát.

Cellák formázása párbeszédpanel, dátum parancs, 3/14/12 1:30 PM típus

Jelölje ki mindkét cellát, majd nyomja le a CTRL + 1 billentyűkombinációt (vagy a Mac gépen a A Mac gépek Command billentyűjének ikonja + 1 billentyűkombinációt). Ezután válassza a Date > 3/14/12 1:30 PMlehetőséget. Ez nem a beállítás dátuma, hanem csak egy példa arra, hogy hogyan fog kinézni a formátum. Fontos tudni, hogy az Excel 2016 előtti verziókban ez a formátum más, mint a 3/14/01 1:30 PM-es dátumot tartalmazhat.

3. vonja ki a kettőt.

= E84-D84 és az 1,041666667 eredménye

Egy másik cellában kivonja a kezdési dátumot/időpontot a befejezési dátumtól/időpontból. Az eredmény valószínűleg számot és tizedesvesszőt fog kinézni. A következő lépésben kijavítottuk.

4. adja meg a [h]: mm formátumot.

Cellák formázása párbeszédpanel, egyéni parancs, [h]: mm típus

Nyomja le a CTRL + 1 (vagy Mac gépen a A Mac gépek Command billentyűjének ikonja + 1) billentyűkombinációt. Válassza az Egyénilehetőséget. A típus mezőbe írja be a következőt : [h]: mm.

Kapcsolódó témakörök

DÁTUMTÓLIG függvény
össz. Intl függvény
össz
atovábbi dátum-és időfüggvények
a két időpont közötti különbséget számítják ki .

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×