Külső adatkapcsolatok frissítése az Excelben

Excel-munkafüzeteit külső adatforrással, például SQL Server-adatbázissal, OLAP-kockával, vagy akár egy másik Excel-munkafüzettel is összekapcsolhatja. Ez a kapcsolat a munkafüzetben táblázat, kimutatás vagy kimutatásdiagram formájában jelenhet meg.

A munkafüzetben látható adatok a forrásukra mutató hivatkozás „frissítésével” tarthatók naprakészen. A kapcsolat minden egyes frissítésekor a legfrissebb adatok jelennek meg, beleértve minden újonnan hozzáadott adatot és törlést is.

Biztonsági megjegyzés: Előfordulhat, hogy a külső adatkapcsolatok jelenleg le vannak tiltva a számítógépen. Ha a munkafüzet megnyitásakor frissíteni szeretné az adatkapcsolatokat, az Adatvédelmi központ sávján kell engedélyeznie az adatkapcsolatokat, vagy a munkafüzetet megbízható helyre kell helyeznie. További információ: megbízható közzétevő hozzáadása, eltávolítása vagy módosítása, a megbízható közzétevő hozzáadása, eltávolítása vagy megtekintése, valamint a beállítások és a beállítások megtekintése az Adatvédelmi központban.

A legtöbb kapcsolat esetében kattintson a kapcsolatot használó cellatartomány vagy táblázat bármelyik cellájára, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

 • Csak a kijelölt adatértékek frissítése   Nyomja le az ALT + F5 billentyűkombinációt, vagy az adatok lap lekérdezések & kapcsolatok csoportjában kattintson az összes frissítésegomb alatti nyílra, majd kattintson a frissítésparancsra.

  Egérmutató a menüszalag frissítés parancsára mutatva

 • A munkafüzet összes adatainak frissítése   Nyomja le a CTRL + ALT + F5 billentyűkombinációt, vagy kattintson az adatok lap lekérdezések & kapcsolatok csoportjában az összes frissítésegombra.

  Egérmutató az összes frissítése gomb fölé

 • A kapcsolat frissítésének módjának és idejének szabályozása   Az adatok lapon kattintson az összes frissítésegomb alatti nyílra, majd kattintson a kapcsolat tulajdonságaiparancsra.

  Egérmutató a menüszalag kapcsolat tulajdonságai parancsára mutatva

  A megnyíló párbeszédpanelen válassza ki a kívánt beállításokat a használat lap frissítési ellenőrzéscsoportjában.

Egyes frissítési műveletekhez további lépésekre van szükség, az alábbi szakaszokban részletezett módon. Ha a listában megjelenik az adatforrás, tekintse át a megfelelő szakaszt.

A külső adattartomány automatikusan frissíthető a munkafüzet megnyitásakor. A munkafüzetet tetszés szerint mentheti anélkül, hogy a külső adatot mentheti a fájl méretének csökkentése érdekében.

 1. Kattintson a külső adattartomány valamelyik cellájára.

 2. Az adatok lap lekérdezések & kapcsolatok csoportjában kattintson az összes frissítésegomb alatti nyílra, majd a kapcsolat tulajdonságaiparancsra.

  Egérmutató a menüszalag kapcsolat tulajdonságai parancsára mutatva

 3. A kapcsolat tulajdonságai párbeszédpanel használat lapjának frissítés vezérlőjeterületén jelölje be az adatok frissítése a fájl megnyitásakor jelölőnégyzetet.

 4. Ha a munkafüzetet a lekérdezés definíciójával együtt, de a külső adatok nélkül szeretné menteni, jelölje be az Adatok eltávolítása a külső adattartományból a munkafüzet mentése előtt jelölőnégyzetet.

 1. Kattintson a külső adattartomány valamelyik cellájára.

 2. Az adatok lap lekérdezések & kapcsolatok csoportjában kattintson az összes frissítésegomb alatti nyílra, majd a kapcsolat tulajdonságaiparancsra.

  Egérmutató a menüszalag kapcsolat tulajdonságai parancsára mutatva

 3. Kattintson a Használat fülre.

 4. Jelölje be a Frissítés jelölőnégyzetet, majd írja be a mezőbe az egyes frissítések közötti időt percekben.

Ha a munkafüzet nagy méretű adatforráshoz csatlakozik, a frissítés a vártnál hosszabb ideig is eltarthat. Az alábbi lépésekkel megtekintheti a folyamat állapotát, illetve megszakíthatja a frissítést:

 • Lekérdezés állapotának ellenőrzése:   A frissítés tényét egy üzenet jelzi az Excel állapotsorában. Kattintson duplán az üzenetre a lekérdezés állapotának ellenőrzéséhez.

 • Háttérbeli frissítés leállítása:   Ha szeretne megszakítani egy háttérben zajló frissítést, kattintson duplán a lekérdezés állapotsorbeli üzenetére a Külső adatfrissítés állapota párbeszédpanel megnyitásához, azon pedig kattintson a Frissítés leállítása gombra.

 • Lekérdezés megszakítása:   Ha nincs bekapcsolva a háttérbeli frissítés, az ESC billentyű lenyomásával szakíthatja meg a futó lekérdezést.

Az offline kockafájlok frissítése (ami a fájlnak a kiszolgálói kockában tárolt legújabb adatokból történő ismételt létrehozását jelenti) hosszú időt vehet igénybe, és átmenetileg nagy lemezterületet foglalhat le. A műveletet akkor indítsa el, amikor más fájlokhoz nem kell azonnal hozzáférnie az Excelben, és a fájl mentéséhez elegendő lemezterület áll rendelkezésre.

 1. Kattintson az offline kockafájlhoz kapcsolt kimutatásra.

 2. Az adatok lap lekérdezések & kapcsolatok csoportjában kattintson az összes frissítésegomb alatti nyílra, majd a frissítésparancsra.

  Egérmutató az összes frissítése gomb fölé

 1. A munkalap egyik megfeleltetett cellájára kattintva jelölje ki a frissítendő XML-megfeleltetést.

 2. Ha nem látható a Fejlesztőeszközök lap, megjelenítéséhez tegye a következőket:

  1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások parancsra, és válassza a Menüszalag testreszabása kategóriát.

  2. A Fő lapok listában jelölje be a Fejlesztőeszközök jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

 3. A Fejlesztőeszközök lap XML csoportjában kattintson az Adatok frissítése gombra.

  XML-adatok frissítése

Ha a Power Pivot bővítményt használja a korábban importált adatok frissítéséhez, láthatja, hogy a frissítés sikerül-e, sikertelen vagy lemondott-e.

A Power Pivot ben kattintson a kezdőlap > külső adatok beolvasása > frissítés vagy az összes frissítése parancsra, és importálja újra az aktuális táblázatot vagy az összes táblázatot az adatmodellbe.

A frissítés állapota az adatmodellben használt összes kapcsolat esetében meg van jelölve. Három lehetséges eredmény létezik.

Adatfrissítési állapotüzenetek a PowerPivotban

A "sikeres" jelentések az egyes táblákba importált sorok számáról.

A "hiba" akkor fordulhat elő, ha az adatbázis kapcsolat nélküli állapotban van, már nincs engedélye, vagy egy táblázat vagy oszlop törlődik vagy átnevezve van a forrásban. Ellenőrizze, hogy az adatbázis elérhető-e, és lehet, hogy új kapcsolatot hoz létre egy másik munkafüzetben.

A "visszavonva" kifejezés azt jelenti, hogy az Excel nem adta ki a frissítési kérelmet, valószínűleg azért, mert a frissítés le van tiltva a kapcsolaton.

Tipp:  Meg kell osztania ezt a munkafüzetet a többi felhasználóval, akik esetleg frissíteni szeretnék az adatfrissítést? Segítség a munkatársainak az adatfrissítési hibák elkerüléséhez, ha emlékezteti őket arra, hogy engedélyeket kérnek az adatot szolgáltató adatforrásokhoz.

A táblázat tulajdonságai az adatfrissítésben használt lekérdezéseket mutatják

Az Adatfrissítés egyszerűen Újrafuttatja ugyanazt a lekérdezést, amely az adatok első helyén való beolvasásához volt használható. A lekérdezést megtekintheti, és időnként módosíthatja, ha a Power Pivot ablakban megtekinti a táblázat tulajdonságait.

 1. Az adatfrissítéshez használt lekérdezés megtekintéséhez kattintson Power Pivot > a kezelés gombra a Power Pivot ablak megnyitásához.

 2. Kattintson a tervezés > Táblázat tulajdonságaiparancsra.

 3. Váltson a lekérdezés szerkesztőre az alapul szolgáló lekérdezés megtekintéséhez.

A lekérdezések nem minden típusú adatforrás esetében láthatók. A lekérdezések például nem jelennek meg az adatcsatornák importálásakor.

Az adatfrissítést megszakító kapcsolat tulajdonságai

Az Excelben megadhatja a kapcsolat tulajdonságait, amelyek meghatározzák az Adatfrissítés gyakoriságát. Ha a frissítés nem engedélyezett egy adott kapcsolaton, lemondási értesítést kap, amikor futtatja az összes frissítése vagy a kapcsolaton alapuló adott tábla frissítését.

 1. Ha meg szeretné tekinteni a kapcsolat tulajdonságait, az Excelben kattintson az adat> lekérdezések & kapcsolatok elemre a munkafüzetben használt összes kapcsolat listájának megjelenítéséhez.

 2. Kattintson a jobb gombbal egy kapcsolatra, majd kattintson a Tulajdonságokparancsra.

 3. A használatcsoportban a frissítés vezérlőcsoportban törölje a jelet a kapcsolat frissítése az összes frissítéseesetén jelölőnégyzetből, ha a Power Pivot ablakában az összes frissítése parancsra kattint.

Adatok frissítése a SharePoint Server 2013

A SharePoint Server 2013-on a felügyelet nélküli adatfrissítést ütemezheti a kiszolgálón, de ehhez szükséges, hogy a SharePoint 2013 Power Pivot telepítve és konfigurálva legyen a SharePoint-környezetben. Ha meg szeretné tudni, hogy az ütemezett adatok frissítése elérhető-e, forduljon a SharePoint-rendszergazdához.

Amikor megváltoznak a térképhez használt adatai, a 3D térképekben kézzel is frissítheti azokat. A módosítások ekkor megjelennek a térképen is. Ennek módja az alábbi:

 • A 3D térképek ablakban kattintson a Kezdőlap > Adatfrissítés gombra.

A Kezdőlap lap Adatfrissítés gombja

Adatok felvétele a Power Mapre

Új adatok felvétele a 3D térképekPower Mapre:

 1. A 3D térképekben lépjen a térképre, amelyre adatokat szeretne felvenni.

 2. Hagyja nyitva a 3D térképek ablakát, kattintson az Excelben, és jelölje ki a felvenni kívánt munkalapadatokat.

 3. Az Excel menüszalagján kattintson a Beszúrás > Térkép nyíl > Kijelölt adatok felvétele a Power Mapbe parancsra.

Kijelölt adatok felvétele a Power Mapbe parancs

A 3D térképek automatikusan frissül a további adatokkal.

Az Excel-szolgáltatásokban megjelenített Microsoft Office Excel-munkafüzetekből két különböző helyről lehet adatot bemutatni. Előfordulhat, hogy az adatokat közvetlenül a munkafüzetben tárolják, vagy tárolhatók külső adatforrásban, például adatbázisban vagy OLAP-kockában.

Ha az adatok külső adatforrásból származnak, a munkafüzet szerzője vagy rendszergazdája definiálta a kapcsolati információkat – ez gyakran egy Office-adatkapcsolati (. odc) fájl, amely leírja, hogy miként keresheti meg, naplózhatja a lekérdezést, és hogyan érheti el a külső adatforrást.

Ha egy külső adatforráshoz kapcsolódik az Excel Services szolgáltatásban, a frissített adatok visszakereséséhez végrehajthat egy frissítési műveletet. Az adatok frissítésekor minden alkalommal megjelenik az adatok legújabb verziója, például az utolsó frissítés óta az adatokon végzett módosítások közül.

Tudnivalók az adatfrissítésről

Az alábbi ábra azt szemlélteti, hogy mi történik a külső adatforrásokhoz kapcsolt adatok frissítésekor.

A külső adatok frissítésének alapvető folyamata

 1. A frissítési műveletek naprakész adatokkal rendelkeznek.

 2. Egy kapcsolat, amelyet gyakran ment a kapcsolati fájlba, a külső adatforrásból származó adatok eléréséhez és lekérdezéséhez szükséges összes információt definiálja.

 3. Számos különböző adatforrást használhat, például az OLAP-t, az SQL Servert, az OLEDB-szolgáltatókat és az ODBC-illesztőprogramokat.

 4. Naprakész adatot vesz fel az aktuális munkafüzetbe.

További tudnivalók a biztonsági problémákról

Amikor külső adatforráshoz csatlakozik, és megkísérel frissíteni az adatforrást, fontos, hogy tisztában legyenek az esetleges biztonsági problémákkal, és hogy mit tehet a biztonsági problémákkal kapcsolatban.

Az adatkapcsolatú fájlok gyakran tartalmaznak egy vagy több olyan lekérdezést, amely a külső adatok frissítésére szolgál. A fájl cseréjével egy ártó szándékú felhasználó megtervezheti a lekérdezéseket a bizalmas információk eléréséhez és terjesztéséhez más felhasználókhoz vagy egyéb ártalmas műveletek elvégzéséhez. Ezért fontos biztosítani, hogy:

 • A kapcsolatfájl egy megbízható személy által lett megszerkesztve.

 • A kapcsolatfájl biztonságos, és megbízható adatkapcsolat-tárban (DCL) származik.

Biztonsági megjegyzés: A külső adatforrásokhoz való hozzáféréshez általában a felhasználó hitelesítő adatait (például felhasználónevet és jelszót) kell megadnia. Ügyeljen arra, hogy a hitelesítő adatok biztonságos és biztonságos módon legyenek biztosítva, és hogy véletlenül ne fedje fel ezeket a hitelesítő adatokat másoknak.

Az adatok frissítésének szabályozása

Az adatok külső adatforrásból való frissítését az alábbi műveletek egyikével szabályozhatja:

 • Frissítés megnyitáskor   Microsoft Office Excel 2007 a munkafüzet szerzője létrehozhat egy olyan munkafüzetet, amely automatikusan frissíti a külső adatok frissítését a munkafüzet megnyitásakor, ha a kapcsolat tulajdonságai párbeszédpanelen a fájl megnyitásakor a fájl megnyitásakor a fájl megnyitásakor a fájl megnyitásakor jelölőnégyzet bejelölésével automatikusan frissíti a munkafüzetet. (Az adatok lap kapcsolatok csoportjában kattintson a kapcsolatokelemre, jelölje ki a kapcsolatot, kattintson a Tulajdonságokgombra, kattintson a használat fülre, majd a fájl megnyitásakor az adatok frissítésegombra.) Ebben az esetben az Excel Services mindig frissíti az adatkapcsolatot, mielőtt a munkafüzetet jeleníti meg, és új munkamenetet hoz létre. Ha a szerző törli az adatfrissítést a fájl megnyitásakor jelölőnégyzetből, akkor a munkafüzetben gyorsítótárazott adatok jelennek meg, ami azt jelenti, hogy amikor a felhasználó manuálisan frissíti az adatot, a felhasználó az aktuális munkamenet során frissített, naprakész adatokkal látja a munkafüzetet, de az adatok nem mentődnek a munkafüzetbe. Ha biztosítani szeretné, hogy a munkafüzet Excel-szolgáltatásokban való megjelenítésekor mindig a naprakész adatok jelenjenek meg, jelölje be az adatok frissítése a fájl megnyitásakor jelölőnégyzetet az Office Excel használatával.

  Ha Office-adatkapcsolati fájlt (. odc) használ, győződjön meg arról, hogy a kapcsolat tulajdonságaipárbeszédpanelen amindig használható kapcsolatfájl jelölőnégyzet be van jelölve (az adatlap kapcsolatok csoportjában kattintson a kapcsolatokelemre, válassza ki a kapcsolatot, és kattintson a Tulajdonságokgombra, majd a definíció fülre, és válassza a mindig használható Kapcsolatfájl használatalehetőséget.

  A megbízható fájl helyének beállításai, a rövid munkamenetek időkorlátja és a külső adatok gyorsítótára élettartamahatással lehet a frissítési műveletekre is. További információt a rendszergazda vagy a Microsoft Office SharePoint Server – központi felügyelet súgója című témakörben talál.

 • Manuális frissítés   

  Megjegyzés: A kimutatásokat manuálisan is frissítheti.

  1. Jelöljön ki egy cellát a kimutatásban.

  2. Az Excel Web Access eszköztárának frissítés menüjében kattintson a kijelölt kapcsolat frissítéseparancsra.

   Megjegyzések: 

   • Egy OLAP-adatforrás ismételt lekérdezését okozó bármely interaktív művelet kézi frissítési műveletet kezdeményez.

   • Ha a frissítés parancs nem látható, akkor a kijelző szerzője törölte a kijelölt kapcsolat frissítése lehetőséget, és frissíti a minden kapcsolat tulajdonságot. További információt az Excel Web Access kijelző egyéni tulajdonságaicímű témakörben találhat.

 • Az összes kapcsolat frissítése   Az Excel Web Access eszköztárának frissítés menüjében kattintson az összes kapcsolat frissítéseparancsra.

 • Periodikus frissítés   Office Excel 2007 használatával a munkafüzet szerzője megadhatja, hogy az adatok automatikusan frissüljenek a munkafüzet minden kapcsolatához a munkafüzet megnyitása után megadott időközönként. Előfordulhat például, hogy egy Inventory-adatbázis minden órában frissíthető, így a munkafüzet szerzője úgy határozta meg, hogy a munkafüzet automatikusan frissít minden 60-percenként.

  A kijelzők szerzője bejelölheti vagy törölheti az Excel Web Access időszakos adatfrissítési tulajdonságát az időszakos frissítés engedélyezéséhez vagy letiltásához, ha a munkafüzet szerzője definiálta a tulajdonságot. Az időintervallum eltelte után alapértelmezés szerint az Excel Web Access kijelző alján az alábbi frissítési riasztási üzenet jelenik meg:

  A <kapcsolatok listájának frissítésére szolgáló adatok>? Most Mindig (Ne Kérdezzen megint)

  Az Excel Web Access kijelző szerzői az időszakos adatfrissítési kérdés tulajdonságot is megadhatják, hogy az Excel-szolgáltatások periodikus adatfrissítést hajtsanak végre a munkamenet során:

  • Mindig     azt jelenti, hogy az üzenet minden intervallumban megjelenik egy üzenettel.

  • Opcionálisan     azt jelenti, hogy egy felhasználó dönthet úgy, hogy egy üzenet megjelenítése nélkül folytatja az időszakos frissítést.

  • Soha     azt jelenti, hogy az Excel Web Access az üzenet vagy a kérdés megjelenítése nélkül rendszeres frissítést végez.

  További információt az Excel Web Access kijelző egyéni tulajdonságaicímű témakörben találhat.

 • Frissítés visszavonása   Mivel a frissítés a vártnál hosszabb időt vehet igénybe, lemondhatja. A frissítési művelet bekövetkeztekor Excel Services üzenet jelenik meg a kérdésben. A Mégse gombra kattintva megszakíthatja a műveletet, így a frissítési művelet még kényelmesebben végezhető el. A lekérdezés által visszaadott adatok a frissítési művelet megkezdése előtt is megjelennek.

A jelszavak nem titkosított formában tárolódnak, ezért nem ajánlott őket tárolni,. Ha egy adatforrás jelszó igényel a csatlakozáshoz, az adatkapcsolat beállítható úgy, hogy a külső adattartomány frissítése előtt kérje a jelszó megadását. Ez az eljárás nem alkalmazható szövegfájlból (*.txt) származó adatok és weblekérdezések (*.iqy) esetén.

Használjon nagy- és kisbetűket, számokat, valamint szimbólumokat tartalmazó erős jelszót. A gyenge jelszavak nem tartalmazzák ezeket az elemeket. Például erős jelszó: Y6dh! et5. Gyenge jelszó: Szoba27. A jelszónak legalább nyolc karakterből kell lennie. A legalább 14 karakterből álló átlépési kifejezés jobb.

Nagyon fontos, hogy ne felejtse el a jelszót. Ha mégis elfelejtené, a Microsoft nem tudja visszakeresni. Írja le és tárolja biztonságos helyen a jelszót, messze a védeni kívánt adatoktól.

 1. Kattintson a külső adattartomány valamelyik cellájára.

 2. Az adatok lap lekérdezések & kapcsolatok csoportjában kattintson az összes frissítésegombra, majd kattintson a kapcsolat tulajdonságaiparancsra.

  Kapcsolat tulajdonságai

 3. Kattintson a Definíció fülre, és törölje a jelet a Jelszó mentése jelölőnégyzetből.

Megjegyzés: Az Excel minden példánya csak egyszer kéri a külső adattartomány jelszavát, mégpedig az első frissítésekor. Amikor legközelebb elindítja az Excelt, és megnyitja a lekérdezést tartalmazó munkafüzetet, majd adatfrissítési műveletet kezdeményez, újra meg kell adnia a jelszót.

Nagyon nagy méretű adathalmazok esetén érdemes megfontolni a háttérbeli frissítés lehetőségét. A háttérbeli frissítés esetén nem kell minden frissítésnél perceket várakoznia, hanem közben is folytathatja a munkáját.

 1. Kattintson a külső adattartomány valamelyik cellájára.

 2. Az adatok lap lekérdezések & kapcsolatok csoportjában kattintson az összes frissítésegombra, majd kattintson a kapcsolat tulajdonságaiparancsra.

  Egérmutató a menüszalag kapcsolat tulajdonságai parancsára mutatva

  Megjegyzés: Az OLAP-lekérdezések nem futtathatók a háttérben.

  Megjegyzés: Az adatmodellhez adatokat beolvasó kapcsolattípusokra nem futtathatók lekérdezések.

 3. Kattintson a Használat fülre.

 4. A lekérdezés háttérben történő futtatásához jelölje be a Háttérbeni frissítés engedélyezése jelölőnégyzetet. Ha törli a jelölőnégyzet jelét, várnia kell, amíg a lekérdezés be nem fejeződik.

  A lekérdezéseket tartalmazó makró rögzítésekor az Excel nem futtatja a lekérdezést a háttérben. Ha úgy szeretné módosítani a felvett makrót, hogy a lekérdezés a háttérben fusson, szerkessze a makrót a Visual Basic Editor ban. Módosítsa a QueryTable objektum frissítési módját a BackgroundQuery: = false to BackgroundQuery: = trueértékre.

A legtöbb kapcsolat esetében kattintson a kapcsolatot használó cellatartomány vagy táblázat bármelyik cellájára, majd hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

 • Csak a kijelölt adatértékek frissítése   Nyomja le az ALT + F5 billentyűkombinációt, vagy kattintson az adatok lap kapcsolatok csoportjában az összes frissítésegomb alatti nyílra, majd a frissítésparancsra.

  Egérmutató a menüszalag frissítés parancsára mutatva

 • A munkafüzet összes adatainak frissítése   Nyomja le a CTRL + ALT + F5 billentyűkombinációt, vagy kattintson az adatok lap kapcsolatok csoportjában az összes frissítésegombra.

  Egérmutató az összes frissítése gomb fölé

 • A kapcsolat frissítésének módjának és idejének szabályozása   Az adatok lap kapcsolatok csoportjában kattintson az összes frissítésegomb alatti nyílra, majd kattintson a kapcsolat tulajdonságaiparancsra.

  Egérmutató a menüszalag kapcsolat tulajdonságai parancsára mutatva

  A megnyíló párbeszédpanelen válassza ki a kívánt beállításokat a használat lap frissítési ellenőrzéscsoportjában.

Egyes frissítési műveletekhez további lépésekre van szükség, az alábbi szakaszokban részletezett módon. Ha a listában megjelenik az adatforrás, tekintse át a megfelelő szakaszt.

A külső adattartomány automatikusan frissíthető a munkafüzet megnyitásakor. A munkafüzetet tetszés szerint mentheti anélkül, hogy a külső adatot mentheti a fájl méretének csökkentése érdekében.

 1. Kattintson a külső adattartomány valamelyik cellájára.

 2. Az Adatok lap Kapcsolatok csoportjában kattintson Az összes frissítése gombra, majd kattintson a Kapcsolat tulajdonságai parancsra.

  Kapcsolat tulajdonságai

 1. Kattintson a Használat fülre.

 2. Jelölje be a Frissítési szabályok csoport Adatfrissítés a fájl megnyitásakor jelölőnégyzetét.

 3. Ha a munkafüzetet a lekérdezés definíciójával együtt, de a külső adatok nélkül szeretné menteni, jelölje be az Adatok eltávolítása a külső adattartományból a munkafüzet mentése előtt jelölőnégyzetet.

 1. Kattintson a külső adattartomány valamelyik cellájára.

 2. Az Adatok lap Kapcsolatok csoportjában kattintson Az összes frissítése gombra, majd kattintson a Kapcsolat tulajdonságai parancsra.

  Kapcsolat tulajdonságai

 3. Kattintson a Használat fülre.

 4. Jelölje be a Frissítés jelölőnégyzetet, majd írja be a mezőbe az egyes frissítések közötti időt percekben.

A jelszavak nem titkosított formában tárolódnak, ezért nem ajánlott őket tárolni,. Ha egy adatforrás jelszó igényel a csatlakozáshoz, az adatkapcsolat beállítható úgy, hogy a külső adattartomány frissítése előtt kérje a jelszó megadását. Ez az eljárás nem alkalmazható szövegfájlból (*.txt) származó adatok és weblekérdezések (*.iqy) esetén.

Használjon nagy- és kisbetűket, számokat, valamint szimbólumokat tartalmazó erős jelszót. A gyenge jelszavak nem tartalmazzák ezeket az elemeket. Például erős jelszó: Y6dh! et5. Gyenge jelszó: Szoba27. A jelszónak legalább nyolc karakterből kell lennie. A legalább 14 karakterből álló átlépési kifejezés jobb.

Nagyon fontos, hogy ne felejtse el a jelszót. Ha mégis elfelejtené, a Microsoft nem tudja visszakeresni. Írja le és tárolja biztonságos helyen a jelszót, messze a védeni kívánt adatoktól.

 1. Kattintson a külső adattartomány valamelyik cellájára.

 2. Az Adatok lap Kapcsolatok csoportjában kattintson Az összes frissítése gombra, majd kattintson a Kapcsolat tulajdonságai parancsra.

  Kapcsolat tulajdonságai

 3. Kattintson a Definíció fülre, és törölje a jelet a Jelszó mentése jelölőnégyzetből.

Megjegyzés: Az Excel minden példánya csak egyszer kéri a külső adattartomány jelszavát, mégpedig az első frissítésekor. Amikor legközelebb elindítja az Excelt, és megnyitja a lekérdezést tartalmazó munkafüzetet, majd adatfrissítési műveletet kezdeményez, újra meg kell adnia a jelszót.

Nagyon nagy méretű adathalmazok esetén érdemes megfontolni a háttérbeli frissítés lehetőségét. A háttérbeli frissítés esetén nem kell minden frissítésnél perceket várakoznia, hanem közben is folytathatja a munkáját.

 1. Kattintson a külső adattartomány valamelyik cellájára.

 2. Az Adatok lap Kapcsolatok csoportjában kattintson Az összes frissítése gombra, majd kattintson a Kapcsolat tulajdonságai parancsra.

  Kapcsolat tulajdonságai

  Megjegyzés: Az OLAP-lekérdezések nem futtathatók a háttérben.

  Megjegyzés: Az adatmodellhez adatokat beolvasó kapcsolattípusokra nem futtathatók lekérdezések.

 3. Kattintson a Használat fülre.

 4. A lekérdezés háttérben történő futtatásához jelölje be a Háttérbeni frissítés engedélyezése jelölőnégyzetet. Ha törli a jelölőnégyzet jelét, várnia kell, amíg a lekérdezés be nem fejeződik.

  A lekérdezéseket tartalmazó makró rögzítésekor az Excel nem futtatja a lekérdezést a háttérben. Ha úgy szeretné módosítani a felvett makrót, hogy a lekérdezés a háttérben fusson, szerkessze a makrót a Visual Basic Editor ban. Módosítsa a QueryTable objektum frissítési módját a BackgroundQuery: = false to BackgroundQuery: = trueértékre.

Ha a munkafüzet nagy méretű adatforráshoz csatlakozik, a frissítés a vártnál hosszabb ideig is eltarthat. Az alábbi lépésekkel megtekintheti a folyamat állapotát, illetve megszakíthatja a frissítést:

 • Lekérdezés állapotának ellenőrzése:    A frissítés tényét egy üzenet jelzi az Excel állapotsorában. A lekérdezés állapotának megtekintéséhez kattintson duplán erre az üzenetre.

 • Háttérbeli frissítés leállítása:    Ha szeretne megszakítani egy háttérben zajló frissítést, kattintson duplán a lekérdezés állapotsorbeli üzenetére a Külső adatfrissítés állapota párbeszédpanel megnyitásához, azon pedig kattintson a Frissítés leállítása gombra.

 • Lekérdezés megszakítása:    Ha nincs bekapcsolva a háttérbeli frissítés, az ESC billentyű lenyomásával szakíthatja meg a futó lekérdezést.

Ha a beolvasás & a szöveges fájl lekérdezéséhez használta, további lépésekre nincs szükség. Ha importálta a szövegfájlt, a frissíteni kívánt lépések a következők:

 1. Kattintson tetszőleges cellára az importált szövegfájlra mutató hivatkozást tartalmazó tartományban vagy táblázatban.

 2. Kattintson az Adatok lap Kapcsolatok csoportjában Az összes frissítése gombra.

  Egérmutató a menüszalag frissítés parancsára mutatva

  Ha csak a kijelölt adatokat szeretné frissíteni, kattintson a Frissítés parancsra.

  Azt is megteheti, hogy a jobb gombbal a tartomány vagy táblázat valamelyik cellájára kattint, majd a Frissítés parancsot választja.

 3. A Szövegfájl beolvasása párbeszédpanelen keresse meg a megfelelő szövegfájlt, majd kattintson a Beolvasás gombra.

Az offline kockafájlok frissítése (ami a fájlnak a kiszolgálói kockában tárolt legújabb adatokból történő ismételt létrehozását jelenti) hosszú időt vehet igénybe, és átmenetileg nagy lemezterületet foglalhat le. A műveletet akkor indítsa el, amikor más fájlokhoz nem kell azonnal hozzáférnie az Excelben, és a fájl mentéséhez elegendő lemezterület áll rendelkezésre.

 1. Kattintson az offline kockafájlhoz kapcsolt kimutatásra.

 2. Az Adatok lap Kapcsolatok csoportjában kattintson Az összes frissítése gombra, majd kattintson a Frissítés parancsra.

  Egérmutató a menüszalag frissítés parancsára mutatva

 1. A munkalap egyik megfeleltetett cellájára kattintva jelölje ki a frissítendő XML-megfeleltetést.

 2. Ha nem látható a Fejlesztőeszközök lap, megjelenítéséhez tegye a következőket:

  1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások parancsra, és válassza a Menüszalag testreszabása kategóriát.

  2. A Fő lapok listában jelölje be a Fejlesztőeszközök jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

 3. A Fejlesztőeszközök lap XML csoportjában kattintson az Adatok frissítése gombra.

  XML-adatok frissítése

 • Kattintson az adatok lap kapcsolatok csoportjában az összes frissítésegombra.

Ha több kapcsolata van, és csak egy bizonyos adatot szeretne frissíteni, jelölje ki bármelyik cellát az adattartományon belül, kattintson az összes frissítésegomb melletti nyílra, és válassza a frissítésparancsot.

Egérmutató a menüszalag frissítés parancsára mutatva

A kapcsolat frissítésének módjának és idejének szabályozása

 1. Kattintson egy olyan cellára, amely a csatlakoztatott adatot tartalmazza.

 2. Kattintson az adatok lap kapcsolatok csoportjában az összes frissítésegomb melletti nyílra, és válassza a kapcsolat tulajdonságaiparancsot.

  Kapcsolat tulajdonságai

 3. A használat lapon adja meg a módosítani kívánt beállításokat.

  A nagyon nagy méretű adathalmazok esetében érdemes ellenőrizni a háttérbeli frissítés engedélyezése beállítást. Ez a beállítás a frissítés befejezését követően a frissítés befejezésének időpontját jeleníti meg az Excelhez.

Frissítési művelet állapotának ellenőrzése vagy a frissítés megszakítása

Ha a munkafüzet nagy méretű adatforráshoz csatlakozik, a frissítés a vártnál hosszabb ideig is eltarthat. Az alábbi lépésekkel megtekintheti a folyamat állapotát, illetve megszakíthatja a frissítést:

 • Lekérdezés állapotának ellenőrzése:    A frissítés tényét egy üzenet jelzi az Excel állapotsorában. Kattintson duplán az üzenetre a lekérdezés állapotának ellenőrzéséhez.

 • Háttérbeli frissítés leállítása:    Ha szeretne megszakítani egy háttérben zajló frissítést, kattintson duplán a lekérdezés állapotsorbeli üzenetére a Külső adatfrissítés állapota párbeszédpanel megnyitásához, azon pedig kattintson a Frissítés leállítása gombra.

 • Lekérdezés megszakítása:    Ha nincs bekapcsolva a háttérbeli frissítés, az ESC billentyű lenyomásával szakíthatja meg a futó lekérdezést.

Ha a Power Pivot bővítményt használja a korábban importált adatok frissítéséhez, láthatja, hogy a frissítés sikerül-e, sikertelen vagy lemondott-e.

A Power Pivot ben kattintson a kezdőlap > külső adatok beolvasása > frissítés vagy az összes frissítése parancsra, és importálja újra az aktuális táblázatot vagy az összes táblázatot az adatmodellbe.

A frissítés állapota az adatmodellben használt összes kapcsolat esetében meg van jelölve. Három lehetséges eredmény létezik.

Adatfrissítési állapotüzenetek a PowerPivotban

A "sikeres" jelentések az egyes táblákba importált sorok számáról.

A "hiba" akkor fordulhat elő, ha az adatbázis kapcsolat nélküli állapotban van, már nincs engedélye, vagy egy táblázat vagy oszlop törlődik vagy átnevezve van a forrásban. Ellenőrizze, hogy az adatbázis elérhető-e, és lehet, hogy új kapcsolatot hoz létre egy másik munkafüzetben.

A "visszavonva" kifejezés azt jelenti, hogy az Excel nem adta ki a frissítési kérelmet, valószínűleg azért, mert a frissítés le van tiltva a kapcsolaton.

Tipp:  Meg kell osztania ezt a munkafüzetet a többi felhasználóval, akik esetleg frissíteni szeretnék az adatfrissítést? Segítség a munkatársainak az adatfrissítési hibák elkerüléséhez, ha emlékezteti őket arra, hogy engedélyeket kérnek az adatot szolgáltató adatforrásokhoz.

A táblázat tulajdonságai az adatfrissítésben használt lekérdezéseket mutatják

Az Adatfrissítés egyszerűen Újrafuttatja ugyanazt a lekérdezést, amely az adatok első helyén való beolvasásához volt használható. A lekérdezést megtekintheti, és időnként módosíthatja, ha a Power Pivot ablakban megtekinti a táblázat tulajdonságait.

 1. Az adatfrissítéshez használt lekérdezés megtekintéséhez kattintson Power Pivot > a kezelés gombra a Power Pivot ablak megnyitásához.

 2. Kattintson a tervezés > Táblázat tulajdonságaiparancsra.

 3. Váltson a lekérdezés szerkesztőre az alapul szolgáló lekérdezés megtekintéséhez.

A lekérdezések nem minden típusú adatforrás esetében láthatók. A lekérdezések például nem jelennek meg az adatcsatornák importálásakor.

Az adatfrissítést megszakító kapcsolat tulajdonságai

Az Excelben megadhatja a kapcsolat tulajdonságait, amelyek meghatározzák az Adatfrissítés gyakoriságát. Ha a frissítés nem engedélyezett egy adott kapcsolaton, lemondási értesítést kap, amikor futtatja az összes frissítése vagy a kapcsolaton alapuló adott tábla frissítését.

 1. A kapcsolat tulajdonságainak megtekintéséhez az Excelben az adat> kapcsolatokelemre kattintva megtekintheti a munkafüzetben használt összes kapcsolat listáját.

 2. Jelöljön ki egy kapcsolatot, és kattintson a Tulajdonságokgombra.

 3. A használatcsoportban a frissítés vezérlőcsoportban törölje a jelet a kapcsolat frissítése az összes frissítéseesetén jelölőnégyzetből, ha a Power Pivot ablakában az összes frissítése parancsra kattint.

Adatok frissítése a SharePoint Server 2013

A SharePoint Server 2013-on a felügyelet nélküli adatfrissítést ütemezheti a kiszolgálón, de ehhez szükséges, hogy a SharePoint 2013 Power Pivot telepítve és konfigurálva legyen a SharePoint-környezetben. Ha meg szeretné tudni, hogy az ütemezett adatok frissítése elérhető-e, forduljon a SharePoint-rendszergazdához.

Megjegyzés: A Power Query szerkesztő a beolvasás & átalakításrészét képezi. További információért lásd: Beolvasás és átalakítás az Excel 2016-ban.

A Power Query segítségével frissítheti a lekérdezést úgy, hogy a lekérdezés ismételt létrehozása nélkül importálja a legújabb adatait a táblázatba.

Lekérdezés frissítése:

 1. Kattintson a & átalakítás > a lekérdezések megjelenítéseelemre.

 2. A munkafüzetek lekérdezése ablaktáblában jelölje ki a frissíteni kívánt lekérdezést.

 3. A Power Query-szerkesztő menüszalagján kattintson a kezdőlap > lekérdezés > frissítési mintaelemre.

A Lekérdezésszerkesztő menüszalagja

Amikor megváltoznak a térképhez használt adatai, a 3D térképekben kézzel is frissítheti azokat. A módosítások ekkor megjelennek a térképen is. Ennek módja az alábbi:

 • A 3D térképek ablakban kattintson a Kezdőlap > Adatfrissítés gombra.

A Kezdőlap lap Adatfrissítés gombja

Adatok felvétele a Power Mapre

Új adatok felvétele a 3D térképekPower Mapre:

 1. A 3D térképekben lépjen a térképre, amelyre adatokat szeretne felvenni.

 2. Hagyja nyitva a 3D térképek ablakát, kattintson az Excelben, és jelölje ki a felvenni kívánt munkalapadatokat.

 3. Az Excel menüszalagján kattintson a Beszúrás > Térkép nyíl > Kijelölt adatok felvétele a Power Mapbe parancsra.

Kijelölt adatok felvétele a Power Mapbe parancs

A 3D térképek automatikusan frissül a további adatokkal.

Az Excel-szolgáltatásokban megjelenített Microsoft Office Excel-munkafüzetekből két különböző helyről lehet adatot bemutatni. Előfordulhat, hogy az adatokat közvetlenül a munkafüzetben tárolják, vagy tárolhatók külső adatforrásban, például adatbázisban vagy OLAP-kockában.

Ha az adatok külső adatforrásból származnak, a munkafüzet szerzője vagy rendszergazdája definiálta a kapcsolati információkat – ez gyakran egy Office-adatkapcsolati (. odc) fájl, amely leírja, hogy miként keresheti meg, naplózhatja a lekérdezést, és hogyan érheti el a külső adatforrást.

Ha külső adatforráshoz csatlakozik, a frissített adatok visszakereséséhez végrehajthat egy frissítési műveletet. Az adatok frissítésekor minden alkalommal megjelenik az adatok legújabb verziója, például az utolsó frissítés óta az adatokon végzett módosítások közül.

Tudnivalók az adatfrissítésről

Az alábbi ábra azt szemlélteti, hogy mi történik a külső adatforrásokhoz kapcsolt adatok frissítésekor.

A külső adatok frissítésének alapvető folyamata

 1. A frissítési műveletek naprakész adatokkal rendelkeznek.

 2. Egy kapcsolat, amelyet gyakran ment a kapcsolati fájlba, a külső adatforrásból származó adatok eléréséhez és lekérdezéséhez szükséges összes információt definiálja.

 3. Számos különböző adatforrást használhat, például az OLAP-t, az SQL Servert, az OLEDB-szolgáltatókat és az ODBC-illesztőprogramokat.

 4. Naprakész adatot vesz fel az aktuális munkafüzetbe.

További tudnivalók a biztonsági problémákról

Amikor külső adatforráshoz csatlakozik, és megkísérel frissíteni az adatforrást, fontos, hogy tisztában legyenek az esetleges biztonsági problémákkal, és hogy mit tehet a biztonsági problémákkal kapcsolatban.

Az adatkapcsolatú fájlok gyakran tartalmaznak egy vagy több olyan lekérdezést, amely a külső adatok frissítésére szolgál. A fájl cseréjével egy ártó szándékú felhasználó megtervezheti a lekérdezéseket a bizalmas információk eléréséhez és terjesztéséhez más felhasználókhoz vagy egyéb ártalmas műveletek elvégzéséhez. Ezért fontos biztosítani, hogy:

 • A kapcsolatfájl egy megbízható személy által lett megszerkesztve.

 • A kapcsolatfájl biztonságos, és megbízható adatkapcsolat-tárban (DCL) származik.

Ha további információra van szüksége arról, hogy miként szerkesztheti a rendszergazdák a kapcsolat fájljait, hozhatnak létre megbízható helyeket és védhetik meg a fájlokat, tekintse meg a Microsoft Office Excel 2007 súgó és az Office SharePoint Server központi felügyelet súgója

Biztonsági megjegyzés: A külső adatforrásokhoz való hozzáféréshez általában a felhasználó hitelesítő adatait (például felhasználónevet és jelszót) kell megadnia. Ügyeljen arra, hogy a hitelesítő adatok biztonságos és biztonságos módon legyenek biztosítva, és hogy véletlenül ne fedje fel ezeket a hitelesítő adatokat másoknak.

Az adatok frissítésének szabályozása

Az adatok külső adatforrásból való frissítését az alábbi műveletek egyikével szabályozhatja:

 • Frissítés megnyitáskor   Microsoft Office Excel 2007 a munkafüzet szerzője létrehozhat egy olyan munkafüzetet, amely automatikusan frissíti a külső adatok frissítését a munkafüzet megnyitásakor, ha a kapcsolat tulajdonságai párbeszédpanelen a fájl megnyitásakor a fájl megnyitásakor a fájl megnyitásakor a fájl megnyitásakor jelölőnégyzet bejelölésével automatikusan frissíti a munkafüzetet. (Az adatok lap kapcsolatok csoportjában kattintson a kapcsolatokelemre, jelölje ki a kapcsolatot, kattintson a Tulajdonságokgombra, kattintson a használat fülre, majd a fájl megnyitásakor az adatok frissítésegombra.) Ebben az esetben az Excel Services mindig frissíti az adatkapcsolatot, mielőtt a munkafüzetet jeleníti meg, és új munkamenetet hoz létre. Ha a szerző törli az adatfrissítést a fájl megnyitásakor jelölőnégyzetből, akkor a munkafüzetben gyorsítótárazott adatok jelennek meg, ami azt jelenti, hogy amikor a felhasználó manuálisan frissíti az adatot, a felhasználó az aktuális munkamenet során frissített, naprakész adatokkal látja a munkafüzetet, de az adatok nem mentődnek a munkafüzetbe. Ha biztosítani szeretné, hogy a munkafüzet Excel-szolgáltatásokban való megjelenítésekor mindig a naprakész adatok jelenjenek meg, jelölje be az adatok frissítése a fájl megnyitásakor jelölőnégyzetet az Office Excel használatával.

  Ha Office-adatkapcsolati fájlt (. odc) használ, győződjön meg arról, hogy a kapcsolat tulajdonságaipárbeszédpanelen amindig használható kapcsolatfájl jelölőnégyzet be van jelölve (az adatlap kapcsolatok csoportjában kattintson a kapcsolatokelemre, válassza ki a kapcsolatot, és kattintson a Tulajdonságokgombra, majd a definíció fülre, és válassza a mindig használható Kapcsolatfájl használatalehetőséget.

  A megbízható fájl helyének beállításai, a rövid munkamenetek időkorlátja és a külső adatok gyorsítótára élettartamahatással lehet a frissítési műveletekre is. További információt a rendszergazda vagy a Microsoft Office SharePoint Server – központi felügyelet súgója című témakörben talál.

 • Manuális frissítés   

  Megjegyzés: A kimutatásokat manuálisan is frissítheti.

  1. Jelöljön ki egy cellát a kimutatásban.

  2. Az Excel Web Access eszköztárának frissítés menüjében kattintson a kijelölt kapcsolat frissítéseparancsra.

   Megjegyzések: 

   • Egy OLAP-adatforrás ismételt lekérdezését okozó bármely interaktív művelet kézi frissítési műveletet kezdeményez.

   • Ha a frissítés parancs nem látható, akkor a kijelző szerzője törölte a kijelölt kapcsolat frissítése lehetőséget, és frissíti a minden kapcsolat tulajdonságot. További információt az Excel Web Access kijelző egyéni tulajdonságaicímű témakörben találhat.

 • Az összes kapcsolat frissítése   Az Excel Web Access eszköztárának frissítés menüjében kattintson az összes kapcsolat frissítéseparancsra.

 • Periodikus frissítés   Office Excel 2007 használatával a munkafüzet szerzője megadhatja, hogy az adatok automatikusan frissüljenek a munkafüzet minden kapcsolatához a munkafüzet megnyitása után megadott időközönként. Előfordulhat például, hogy egy Inventory-adatbázis minden órában frissíthető, így a munkafüzet szerzője úgy határozta meg, hogy a munkafüzet automatikusan frissít minden 60-percenként.

  A kijelzők szerzője bejelölheti vagy törölheti az Excel Web Access időszakos adatfrissítési tulajdonságát az időszakos frissítés engedélyezéséhez vagy letiltásához, ha a munkafüzet szerzője definiálta a tulajdonságot. Az időintervallum eltelte után alapértelmezés szerint az Excel Web Access kijelző alján az alábbi frissítési riasztási üzenet jelenik meg:

  A <kapcsolatok listájának frissítésére szolgáló adatok>? Most Mindig (Ne Kérdezzen megint)

  Az Excel Web Access kijelző szerzői az időszakos adatfrissítési kérdés tulajdonságot is megadhatják, hogy az Excel-szolgáltatások periodikus adatfrissítést hajtsanak végre a munkamenet során:

  • Mindig     azt jelenti, hogy az üzenet minden intervallumban megjelenik egy üzenettel.

  • Opcionálisan     azt jelenti, hogy egy felhasználó dönthet úgy, hogy egy üzenet megjelenítése nélkül folytatja az időszakos frissítést.

  • Soha     azt jelenti, hogy az Excel Web Access az üzenet vagy a kérdés megjelenítése nélkül rendszeres frissítést végez.

  További információt az Excel Web Access kijelző egyéni tulajdonságaicímű témakörben találhat.

 • Frissítés visszavonása   Mivel a frissítés a vártnál hosszabb időt vehet igénybe, lemondhatja. A frissítési művelet bekövetkeztekor Excel Services üzenet jelenik meg a kérdésben. A Mégse gombra kattintva megszakíthatja a műveletet, így a frissítési művelet még kényelmesebben végezhető el. A lekérdezés által visszaadott adatok a frissítési művelet megkezdése előtt is megjelennek.

 1. Kattintson tetszőleges cellára a külső adatokra mutató hivatkozást tartalmazó tartományban vagy táblázatban.

 2. Kattintson az adatok lap kapcsolatok csoportjában az összes frissítésegombra.

  Adatkapcsolat frissítése

  Ha csak a kijelölt adatokat szeretné frissíteni, kattintson a Frissítés parancsra.

  Azt is megteheti, hogy a jobb gombbal a tartomány vagy táblázat valamelyik cellájára kattint, majd a Frissítés parancsot választja.

  Megjegyzés: Ha több munkafüzet van megnyitva, akkor a műveletet mindegyik munkafüzetben meg kell ismételni.

 1. Kattintson tetszőleges cellára az importált szövegfájlra mutató hivatkozást tartalmazó tartományban vagy táblázatban.

 2. Kattintson az Adatok lap Kapcsolatok csoportjában Az összes frissítése gombra.

  Adatkapcsolat frissítése

  Ha csak a kijelölt adatokat szeretné frissíteni, kattintson a Frissítés parancsra.

  Azt is megteheti, hogy a jobb gombbal a tartomány vagy táblázat valamelyik cellájára kattint, majd a Frissítés parancsot választja.

 3. A Szövegfájl beolvasása párbeszédpanelen keresse meg a megfelelő szövegfájlt, majd kattintson a Beolvasás gombra.

Az offline kockafájlok frissítése (ami a fájlnak a kiszolgálói kockában tárolt legújabb adatokból történő ismételt létrehozását jelenti) hosszú időt vehet igénybe, és átmenetileg nagy lemezterületet foglalhat le. A műveletet akkor indítsa el, amikor más fájlokhoz nem kell azonnal hozzáférnie az Excelben, és a fájl mentéséhez elegendő lemezterület áll rendelkezésre.

 1. Kattintson az offline kockafájlhoz kapcsolt kimutatásra.

 2. Az Adatok lap Kapcsolatok csoportjában kattintson Az összes frissítése gombra, majd kattintson a Frissítés parancsra.

  Adatkapcsolat frissítése

 1. A munkalap egyik megfeleltetett cellájára kattintva jelölje ki a frissítendő XML-megfeleltetést.

 2. Ha nem látható a Fejlesztőeszközök lap, megjelenítéséhez tegye a következőket:

  1. Kattintson a Fájl fülre, majd a Beállítások parancsra, és válassza a Menüszalag testreszabása kategóriát.

  2. A Fő lapok listában jelölje be a Fejlesztőeszközök jelölőnégyzetet, majd kattintson az OK gombra.

 3. A Fejlesztőeszközök lap XML csoportjában kattintson az Adatok frissítése gombra.

  XML-adatok frissítése

 • Az adatok lapon kattintson az összes frissítésegombra.

Ha több kapcsolata van, és csak egy bizonyos adatot szeretne frissíteni, jelölje ki bármelyik cellát az adattartományon belül, kattintson az összes frissítésegomb melletti nyílra, és válassza a frissítésparancsot.

Adatkapcsolat frissítése

A kapcsolat frissítésének módjának és idejének szabályozása

 1. Kattintson egy olyan cellára, amely a csatlakoztatott adatot tartalmazza.

 2. Az adatok lapon kattintson az összes frissítésegomb melletti nyílra, és válassza a kapcsolat tulajdonságaiparancsot.

  Kapcsolat tulajdonságai

 3. A használat lapon adja meg a módosítani kívánt beállításokat.

  A nagyon nagy méretű adathalmazok esetében érdemes ellenőrizni a háttérbeli frissítés engedélyezése beállítást. Ez a funkció az Excel irányítását jeleníti meg, ahelyett, hogy várakoznia kell a frissítés befejezéséhez.

Frissítési művelet állapotának ellenőrzése vagy a frissítés megszakítása

Ha a munkafüzet nagy méretű adatforráshoz csatlakozik, a frissítés a vártnál hosszabb ideig is eltarthat. Az alábbi lépésekkel megtekintheti a folyamat állapotát, illetve megszakíthatja a frissítést:

 • Lekérdezés állapotának ellenőrzése:    A frissítés tényét egy üzenet jelzi az Excel állapotsorában. Kattintson duplán az üzenetre a lekérdezés állapotának ellenőrzéséhez.

 • Háttérbeli frissítés leállítása:    Ha szeretne megszakítani egy háttérben zajló frissítést, kattintson duplán a lekérdezés állapotsorbeli üzenetére a Külső adatfrissítés állapota párbeszédpanel megnyitásához, azon pedig kattintson a Frissítés leállítása gombra.

 • Lekérdezés megszakítása:    Ha nincs bekapcsolva a háttérbeli frissítés, az ESC billentyű lenyomásával szakíthatja meg a futó lekérdezést.

Ha a Power Pivot bővítményt használja a korábban importált adatok frissítéséhez, láthatja, hogy a frissítés sikerül-e, sikertelen vagy lemondott-e.

A Power Pivot ben kattintson a kezdőlap > külső adatok beolvasása > frissítés vagy az összes frissítése parancsra, és importálja újra az aktuális táblázatot vagy az összes táblázatot az adatmodellbe.

A frissítés állapota az adatmodellben használt összes kapcsolat esetében meg van jelölve. Három lehetséges eredmény létezik.

Adatfrissítési állapotüzenetek a PowerPivotban

A "sikeres" jelentések az egyes táblákba importált sorok számáról.

A "hiba" akkor fordulhat elő, ha az adatbázis kapcsolat nélküli állapotban van, már nincs engedélye, vagy egy táblázat vagy oszlop törlődik vagy átnevezve van a forrásban. Ellenőrizze, hogy az adatbázis elérhető-e, és lehet, hogy új kapcsolatot hoz létre egy másik munkafüzetben.

A "visszavonva" kifejezés azt jelenti, hogy az Excel nem adta ki a frissítési kérelmet, valószínűleg azért, mert a frissítés le van tiltva a kapcsolaton.

Tipp:  Meg kell osztania ezt a munkafüzetet a többi felhasználóval, akik esetleg frissíteni szeretnék az adatfrissítést? Segítség a munkatársainak az adatfrissítési hibák elkerüléséhez, ha emlékezteti őket arra, hogy engedélyeket kérnek az adatot szolgáltató adatforrásokhoz.

A táblázat tulajdonságai az adatfrissítésben használt lekérdezéseket mutatják

Az Adatfrissítés egyszerűen Újrafuttatja ugyanazt a lekérdezést, amely az adatok első helyén való beolvasásához volt használható. A lekérdezést megtekintheti, és időnként módosíthatja, ha a Power Pivot ablakban megtekinti a táblázat tulajdonságait.

 1. Az adatfrissítéshez használt lekérdezés megtekintéséhez kattintson Power Pivot > a kezelés gombra a Power Pivot ablak megnyitásához.

 2. Kattintson a tervezés > Táblázat tulajdonságaiparancsra.

 3. Váltson a lekérdezés szerkesztőre az alapul szolgáló lekérdezés megtekintéséhez.

A lekérdezések nem minden típusú adatforrás esetében láthatók. A lekérdezések például nem jelennek meg az adatcsatornák importálásakor.

Az adatfrissítést megszakító kapcsolat tulajdonságai

Az Excelben megadhatja a kapcsolat tulajdonságait, amelyek meghatározzák az Adatfrissítés gyakoriságát. Ha a frissítés nem engedélyezett egy adott kapcsolaton, lemondási értesítést kap, amikor futtatja az összes frissítése vagy a kapcsolaton alapuló adott tábla frissítését.

 1. A kapcsolat tulajdonságainak megtekintéséhez az Excelben az adat> kapcsolatokelemre kattintva megtekintheti a munkafüzetben használt összes kapcsolat listáját.

 2. Jelöljön ki egy kapcsolatot, és kattintson a Tulajdonságokgombra.

 3. A használatcsoportban a frissítés vezérlőcsoportban törölje a jelet a kapcsolat frissítése az összes frissítéseesetén jelölőnégyzetből, ha a Power Pivot ablakában az összes frissítése parancsra kattint.

Adatok frissítése a SharePoint Server 2013

A SharePoint Server 2013-on a felügyelet nélküli adatfrissítést ütemezheti a kiszolgálón, de ehhez szükséges, hogy a SharePoint 2013 Power Pivot telepítve és konfigurálva legyen a SharePoint-környezetben. Ha meg szeretné tudni, hogy az ütemezett adatok frissítése elérhető-e, forduljon a SharePoint-rendszergazdához.

A Power Query segítségével frissítheti a lekérdezést úgy, hogy a legújabb adatot importálja a táblázatba anélkül, hogy újra létre kellene hoznia a lekérdezést.

Fontos: 

 • Excel 2010   A Power Query nem része az Excel 2010-nek, de letöltheti, telepítheti és aktiválhatja a Power Query bővítményt.

 • A Power Query bővítmény aktiválásához kattintson a fájl > Beállítások > bővítményekelemre. A Kezelés szakasz alján lévő legördülő listában válassza a COM-bővítmények lehetőséget, majd kattintson az Indítás elemre. Kattintson a Power Query jelölőnégyzetbe, majd az OK gombra. A Power Query menüszalagjának automatikusan meg kell jelennie, de ha nem, zárja be, majd indítsa újra az Excelt.

Lekérdezés frissítése:

 1. A lekérdezéstervező menüszalagon kattintson a frissítés előnézeteelemre.

A Lekérdezésszerkesztő menüszalagja

Megjegyzés: A Lekérdezésszerkesztő csak akkor jelenik meg, ha betölt, szerkeszt vagy létrehoz egy új lekérdezést a Power Query használatával. A következő videó a Lekérdezésszerkesztő ablakot mutatja be, amely azt követően jelenik meg, hogy szerkesztett egy lekérdezést egy Excel-munkafüzetben. Ha a Lekérdezésszerkesztőt egy meglévő munkafüzet-lekérdezés betöltése vagy szerkesztése nélkül szeretné megtekinteni, a Power QueryKülső adatok átvétele szakaszában válassza a menüszalag Más forrásokból > Üres lekérdezés lehetőségét. A következő videó a Lekérdezésszerkesztő megjelenítésének egyik módját mutatja be.

A lekérdezésszerkesztő megjelenítése az Excelben

Ha az Excel-munkafüzetben van kapcsolat egy táblával vagy egy lekérdezéssel egy Access-adatbázisban, az azt is megteheti, hogy a legnaprakészebb információkat jeleníti meg. Ehhez használja a frissítés parancsot (az adatok lapon).

 1. A munkalapon kattintson egy olyan cellára, amely az Access-adatot tartalmazza.

 2. Kattintson az adatok lap kapcsolatok csoportjában az összes frissítésegomb melletti nyílra, majd a frissítésparancsra.

Adatkapcsolat frissítése

A kapcsolat frissítésének módjának és gyakoriságának szabályozása:

 1. Kattintson egy olyan cellára, amely az Access-adatot tartalmazza.

 2. A kapcsolatok csoportban kattintson az összes frissítésegomb melletti nyílra, és válassza a kapcsolat tulajdonságaiparancsot.

Nagyon nagy méretű adathalmazok esetén érdemes megfontolni a háttérbeli frissítés lehetőségét. A háttérbeli frissítés esetén nem kell minden frissítésnél perceket várakoznia, hanem közben is folytathatja a munkáját.

Kapcsolat tulajdonságai

 1. A használat lapon adja meg a módosítani kívánt beállításokat.

Frissítés állapotának ellenőrzése vagy a frissítés megszakítása

Ha a munkafüzet nagy méretű adatforráshoz csatlakozik, a frissítés a vártnál hosszabb ideig is eltarthat. A frissítés ellenőrzéséhez vagy a lemondáshoz végezze el az alábbi műveletek egyikét:

 • Lekérdezés állapotának ellenőrzése:    A frissítés tényét egy üzenet jelzi az Excel állapotsorában. Kattintson duplán az üzenetre a lekérdezés állapotának ellenőrzéséhez.

 • Háttérbeli frissítés leállítása:    Ha szeretne megszakítani egy háttérben zajló frissítést, kattintson duplán a lekérdezés állapotsorbeli üzenetére a Külső adatfrissítés állapota párbeszédpanel megnyitásához, azon pedig kattintson a Frissítés leállítása gombra.

 • Lekérdezés megszakítása:    Ha nincs bekapcsolva a háttérbeli frissítés, az ESC billentyű lenyomásával szakíthatja meg a futó lekérdezést.

Ha az Excel-munkafüzetben van kapcsolat egy SQL Server-adatbázisban lévő táblával vagy lekérdezéssel, azt is megteheti, hogy a legfrissebb információkat jeleníti meg. Ehhez használja a frissítés parancsot (az adatok lapon).

 1. A munkalapon kattintson egy SQL Server-adatot tartalmazó cellára.

 2. Kattintson az adatok lap kapcsolatok csoportjában az összes frissítésegomb melletti nyílra, majd a frissítésparancsra.

Adatkapcsolat frissítése

A kapcsolat frissítésének módjának és gyakoriságának szabályozása:

 1. Kattintson egy olyan cellára, amely az SQL Server-adatot tartalmazza.

 2. A kapcsolatok csoportban kattintson az összes frissítésegomb melletti nyílra, és válassza a kapcsolat tulajdonságaiparancsot.

Nagyon nagy méretű adathalmazok esetén érdemes megfontolni a háttérbeli frissítés lehetőségét. A háttérbeli frissítés esetén nem kell minden frissítésnél perceket várakoznia, hanem közben is folytathatja a munkáját.

Kapcsolat tulajdonságai

 1. A használat lapon adja meg a módosítani kívánt beállításokat, például a háttérbeli frissítés engedélyezését.

Frissítési művelet állapotának ellenőrzése vagy a frissítés megszakítása

Ha a munkafüzet nagy méretű adatforráshoz csatlakozik, a frissítés a vártnál hosszabb ideig is eltarthat. Az alábbi lépésekkel megtekintheti a folyamat állapotát, illetve megszakíthatja a frissítést:

 • Lekérdezés állapotának ellenőrzése:    A frissítés tényét egy üzenet jelzi az Excel állapotsorában. Kattintson duplán az üzenetre a lekérdezés állapotának ellenőrzéséhez.

 • Háttérbeli frissítés leállítása:    Ha szeretne megszakítani egy háttérben zajló frissítést, kattintson duplán a lekérdezés állapotsorbeli üzenetére a Külső adatfrissítés állapota párbeszédpanel megnyitásához, azon pedig kattintson a Frissítés leállítása gombra.

 • Lekérdezés megszakítása:    Ha nincs bekapcsolva a háttérbeli frissítés, az ESC billentyű lenyomásával szakíthatja meg a futó lekérdezést.

Ha az Excel-munkafüzetben van kapcsolat egy OLE DB-adatforrásban lévő táblával vagy lekérdezéssel, az azt is megteheti, hogy a legnaprakészebb információkat jeleníti meg. Ehhez használja a frissítés parancsot (az adatok lapon).

 1. A munkalapon kattintson egy OLE DB-adatforrást tartalmazó cellára.

 2. Kattintson az adatok lap kapcsolatok csoportjában az összes frissítésegomb melletti nyílra, majd a frissítésparancsra.

Adatkapcsolat frissítése

A kapcsolat frissítésének módjának és gyakoriságának szabályozása:

 1. Kattintson egy OLE DB-adatforrást tartalmazó cellára.

 2. A kapcsolatok csoportban kattintson az összes frissítésegomb melletti nyílra, és válassza a kapcsolat tulajdonságaiparancsot.

Nagyon nagy méretű adathalmazok esetén érdemes megfontolni a háttérbeli frissítés lehetőségét. A háttérbeli frissítés esetén nem kell minden frissítésnél perceket várakoznia, hanem közben is folytathatja a munkáját.

Kapcsolat tulajdonságai

 1. A használat lapon adja meg a módosítani kívánt beállításokat.

Frissítés beadása vagy lemondása

Ha a munkafüzet nagy méretű adatforráshoz csatlakozik, a frissítés a vártnál hosszabb ideig is eltarthat. A frissítés ellenőrzéséhez vagy lemondásához végezze el az alábbi műveletek egyikét:

 • Lekérdezés állapotának ellenőrzése:    A frissítés tényét egy üzenet jelzi az Excel állapotsorában. A lekérdezés állapotának megtekintéséhez kattintson duplán erre az üzenetre.

 • Háttérbeli frissítés leállítása:    Ha szeretne megszakítani egy háttérben zajló frissítést, kattintson duplán a lekérdezés állapotsorbeli üzenetére a Külső adatfrissítés állapota párbeszédpanel megnyitásához, azon pedig kattintson a Frissítés leállítása gombra.

 • Lekérdezés megszakítása:    Ha nincs bekapcsolva a háttérbeli frissítés, az ESC billentyű lenyomásával szakíthatja meg a futó lekérdezést.

Amikor megváltoznak a térképhez használt adatai, a 3D térképekben kézzel is frissítheti azokat. A módosítások ekkor megjelennek a térképen is. Ennek módja az alábbi:

 • A 3D térképek ablakban kattintson a Kezdőlap > Adatfrissítés gombra.

A Kezdőlap lap Adatfrissítés gombja

Adatok felvétele a Power Mapre

Új adatok felvétele a 3D térképekPower Mapre:

 1. A 3D térképekben lépjen a térképre, amelyre adatokat szeretne felvenni.

 2. Hagyja nyitva a 3D térképek ablakát, kattintson az Excelben, és jelölje ki a felvenni kívánt munkalapadatokat.

 3. Az Excel menüszalagján kattintson a Beszúrás > Térkép nyíl > Kijelölt adatok felvétele a Power Mapbe parancsra.

Kijelölt adatok felvétele a Power Mapbe parancs

A 3D térképek automatikusan frissül a további adatokkal.

Az Excel-szolgáltatásokban megjelenített Microsoft Office Excel-munkafüzetekből két különböző helyről lehet adatot bemutatni. Előfordulhat, hogy az adatokat közvetlenül a munkafüzetben tárolják, vagy tárolhatók külső adatforrásban, például adatbázisban vagy OLAP-kockában.

Ha az adatok külső adatforrásból származnak, a munkafüzet szerzője vagy rendszergazdája definiálta a kapcsolati információkat – ez gyakran egy Office-adatkapcsolati (. odc) fájl, amely leírja, hogy miként keresheti meg, naplózhatja a lekérdezést, és hogyan érheti el a külső adatforrást.

Ha külső adatforráshoz csatlakozik, a frissített adatok visszakereséséhez végrehajthat egy frissítési műveletet. Az adatok frissítésekor minden alkalommal megjelenik az adatok legújabb verziója, például az utolsó frissítés óta az adatokon végzett módosítások közül.

Tudnivalók az adatfrissítésről

Az alábbi ábra azt szemlélteti, hogy mi történik a külső adatforrásokhoz kapcsolt adatok frissítésekor.

A külső adatok frissítésének alapvető folyamata

 1. A frissítési műveletek naprakész adatokkal rendelkeznek.

 2. Egy kapcsolat, amelyet gyakran ment a kapcsolati fájlba, a külső adatforrásból származó adatok eléréséhez és lekérdezéséhez szükséges összes információt definiálja.

 3. Számos különböző adatforrást használhat, például az OLAP-t, az SQL Servert, az OLEDB-szolgáltatókat és az ODBC-illesztőprogramokat.

 4. Naprakész adatot vesz fel az aktuális munkafüzetbe.

További tudnivalók a biztonsági problémákról

Amikor külső adatforráshoz csatlakozik, és megkísérel frissíteni az adatforrást, fontos, hogy tisztában legyenek az esetleges biztonsági problémákkal, és hogy mit tehet a biztonsági problémákkal kapcsolatban.

Az adatkapcsolatú fájlok gyakran tartalmaznak egy vagy több olyan lekérdezést, amely a külső adatok frissítésére szolgál. A fájl cseréjével egy ártó szándékú felhasználó megtervezheti a lekérdezéseket a bizalmas információk eléréséhez és terjesztéséhez más felhasználókhoz vagy egyéb ártalmas műveletek elvégzéséhez. Ezért fontos biztosítani, hogy:

 • A kapcsolatfájl egy megbízható személy által lett megszerkesztve.

 • A kapcsolatfájl biztonságos, és megbízható adatkapcsolat-tárban (DCL) származik.

Ha további információra van szüksége arról, hogy miként szerkesztheti a rendszergazdák a kapcsolat fájljait, hozhatnak létre megbízható helyeket és védhetik meg a fájlokat, tekintse meg a Microsoft Office Excel 2007 súgó és az Office SharePoint Server központi felügyelet súgója

Biztonsági megjegyzés: A külső adatforrásokhoz való hozzáféréshez általában a felhasználó hitelesítő adatait (például felhasználónevet és jelszót) kell megadnia. Ügyeljen arra, hogy a hitelesítő adatok biztonságos és biztonságos módon legyenek biztosítva, és hogy véletlenül ne fedje fel ezeket a hitelesítő adatokat másoknak.

Az adatok frissítésének szabályozása

Az adatok külső adatforrásból való frissítését az alábbi műveletek egyikével szabályozhatja:

 • Frissítés megnyitáskor   Microsoft Office Excel 2007 a munkafüzet szerzője létrehozhat egy olyan munkafüzetet, amely automatikusan frissíti a külső adatok frissítését a munkafüzet megnyitásakor, ha a kapcsolat tulajdonságai párbeszédpanelen a fájl megnyitásakor a fájl megnyitásakor a fájl megnyitásakor a fájl megnyitásakor jelölőnégyzet bejelölésével automatikusan frissíti a munkafüzetet. (Az adatok lap kapcsolatok csoportjában kattintson a kapcsolatokelemre, jelölje ki a kapcsolatot, kattintson a Tulajdonságokgombra, kattintson a használat fülre, majd a fájl megnyitásakor az adatok frissítésegombra.) Ebben az esetben az Excel Services mindig frissíti az adatkapcsolatot, mielőtt a munkafüzetet jeleníti meg, és új munkamenetet hoz létre. Ha a szerző törli az adatfrissítést a fájl megnyitásakor jelölőnégyzetből, akkor a munkafüzetben gyorsítótárazott adatok jelennek meg, ami azt jelenti, hogy amikor a felhasználó manuálisan frissíti az adatot, a felhasználó az aktuális munkamenet során frissített, naprakész adatokkal látja a munkafüzetet, de az adatok nem mentődnek a munkafüzetbe. Ha biztosítani szeretné, hogy a munkafüzet Excel-szolgáltatásokban való megjelenítésekor mindig a naprakész adatok jelenjenek meg, jelölje be az adatok frissítése a fájl megnyitásakor jelölőnégyzetet az Office Excel használatával.

  Ha Office-adatkapcsolati fájlt (. odc) használ, győződjön meg arról, hogy a kapcsolat tulajdonságaipárbeszédpanelen amindig használható kapcsolatfájl jelölőnégyzet be van jelölve (az adatlap kapcsolatok csoportjában kattintson a kapcsolatokelemre, válassza ki a kapcsolatot, és kattintson a Tulajdonságokgombra, majd a definíció fülre, és válassza a mindig használható Kapcsolatfájl használatalehetőséget.

  A megbízható fájl helyének beállításai, a rövid munkamenetek időkorlátja és a külső adatok gyorsítótára élettartamahatással lehet a frissítési műveletekre is. További információt a rendszergazda vagy a Microsoft Office SharePoint Server – központi felügyelet súgója című témakörben talál.

 • Manuális frissítés   

  Megjegyzés: A kimutatásokat manuálisan is frissítheti.

  1. Jelöljön ki egy cellát a kimutatásban.

  2. Az Excel Web Access eszköztárának frissítés menüjében kattintson a kijelölt kapcsolat frissítéseparancsra.

   Megjegyzések: 

   • Egy OLAP-adatforrás ismételt lekérdezését okozó bármely interaktív művelet kézi frissítési műveletet kezdeményez.

   • Ha a frissítés parancs nem látható, akkor a kijelző szerzője törölte a kijelölt kapcsolat frissítése lehetőséget, és frissíti a minden kapcsolat tulajdonságot. További információt az Excel Web Access kijelző egyéni tulajdonságaicímű témakörben találhat.

 • Az összes kapcsolat frissítése   Az Excel Web Access eszköztárának frissítés menüjében kattintson az összes kapcsolat frissítéseparancsra.

 • Periodikus frissítés   Office Excel 2007 használatával a munkafüzet szerzője megadhatja, hogy az adatok automatikusan frissüljenek a munkafüzet minden kapcsolatához a munkafüzet megnyitása után megadott időközönként. Előfordulhat például, hogy egy Inventory-adatbázis minden órában frissíthető, így a munkafüzet szerzője úgy határozta meg, hogy a munkafüzet automatikusan frissít minden 60-percenként.

  A kijelzők szerzője bejelölheti vagy törölheti az Excel Web Access időszakos adatfrissítési tulajdonságát az időszakos frissítés engedélyezéséhez vagy letiltásához, ha a munkafüzet szerzője definiálta a tulajdonságot. Az időintervallum eltelte után alapértelmezés szerint az Excel Web Access kijelző alján az alábbi frissítési riasztási üzenet jelenik meg:

  A <kapcsolatok listájának frissítésére szolgáló adatok>? Most Mindig (Ne Kérdezzen megint)

  Az Excel Web Access kijelző szerzői az időszakos adatfrissítési kérdés tulajdonságot is megadhatják, hogy az Excel-szolgáltatások periodikus adatfrissítést hajtsanak végre a munkamenet során:

  • Mindig     azt jelenti, hogy az üzenet minden intervallumban megjelenik egy üzenettel.

  • Opcionálisan     azt jelenti, hogy egy felhasználó dönthet úgy, hogy egy üzenet megjelenítése nélkül folytatja az időszakos frissítést.

  • Soha     azt jelenti, hogy az Excel Web Access az üzenet vagy a kérdés megjelenítése nélkül rendszeres frissítést végez.

  További információt az Excel Web Access kijelző egyéni tulajdonságaicímű témakörben találhat.

 • Frissítés visszavonása   Mivel a frissítés a vártnál hosszabb időt vehet igénybe, lemondhatja. A frissítési művelet bekövetkeztekor Excel Services üzenet jelenik meg a kérdésben. A Mégse gombra kattintva megszakíthatja a műveletet, így a frissítési művelet még kényelmesebben végezhető el. A lekérdezés által visszaadott adatok a frissítési művelet megkezdése előtt is megjelennek.

A külső adattartomány automatikusan frissíthető a munkafüzet megnyitásakor. A munkafüzetet tetszés szerint mentheti anélkül, hogy a külső adatot mentheti a fájl méretének csökkentése érdekében.

 1. Kattintson a külső adattartomány valamelyik cellájára.

 2. Az Adatok lap Kapcsolatok csoportjában kattintson Az összes frissítése gombra, majd kattintson a Kapcsolat tulajdonságai parancsra.

  Kapcsolat tulajdonságai

 1. Kattintson a Használat fülre.

 2. Jelölje be a Frissítési szabályok csoport Adatfrissítés a fájl megnyitásakor jelölőnégyzetét.

 3. Ha a munkafüzetet a lekérdezés definíciójával együtt, de a külső adatok nélkül szeretné menteni, jelölje be az Adatok eltávolítása a külső adattartományból a munkafüzet mentése előtt jelölőnégyzetet.

 1. Kattintson a külső adattartomány valamelyik cellájára.

 2. Az Adatok lap Kapcsolatok csoportjában kattintson Az összes frissítése gombra, majd kattintson a Kapcsolat tulajdonságai parancsra.

  Kapcsolat tulajdonságai

 3. Kattintson a Használat fülre.

 4. Jelölje be a Frissítés jelölőnégyzetet, majd írja be a mezőbe az egyes frissítések közötti időt percekben.

A jelszavak nem titkosított formában tárolódnak, ezért nem ajánlott őket tárolni,. Ha egy adatforrás jelszó igényel a csatlakozáshoz, az adatkapcsolat beállítható úgy, hogy a külső adattartomány frissítése előtt kérje a jelszó megadását. Ez az eljárás nem alkalmazható szövegfájlból (*.txt) származó adatok és weblekérdezések (*.iqy) esetén.

Használjon nagy- és kisbetűket, számokat, valamint szimbólumokat tartalmazó erős jelszót. A gyenge jelszavak nem tartalmazzák ezeket az elemeket. Például erős jelszó: Y6dh! et5. Gyenge jelszó: Szoba27. A jelszónak legalább nyolc karakterből kell lennie. A legalább 14 karakterből álló átlépési kifejezés jobb.

Nagyon fontos, hogy ne felejtse el a jelszót. Ha mégis elfelejtené, a Microsoft nem tudja visszakeresni. Írja le és tárolja biztonságos helyen a jelszót, messze a védeni kívánt adatoktól.

 1. Kattintson a külső adattartomány valamelyik cellájára.

 2. Az Adatok lap Kapcsolatok csoportjában kattintson Az összes frissítése gombra, majd kattintson a Kapcsolat tulajdonságai parancsra.

  Kapcsolat tulajdonságai

 3. Kattintson a Definíció fülre, és törölje a jelet a Jelszó mentése jelölőnégyzetből.

Megjegyzés: Az Excel minden példánya csak egyszer kéri a külső adattartomány jelszavát, mégpedig az első frissítésekor. Amikor legközelebb elindítja az Excelt, és megnyitja a lekérdezést tartalmazó munkafüzetet, majd adatfrissítési műveletet kezdeményez, újra meg kell adnia a jelszót.

Nagyon nagy méretű adathalmazok esetén érdemes megfontolni a háttérbeli frissítés lehetőségét. A háttérbeli frissítés esetén nem kell minden frissítésnél perceket várakoznia, hanem közben is folytathatja a munkáját.

 1. Kattintson a külső adattartomány valamelyik cellájára.

 2. Az Adatok lap Kapcsolatok csoportjában kattintson Az összes frissítése gombra, majd kattintson a Kapcsolat tulajdonságai parancsra.

  Kapcsolat tulajdonságai

  Megjegyzés: Az OLAP-lekérdezések nem futtathatók a háttérben.

  Megjegyzés: Az adatmodellhez adatokat beolvasó kapcsolattípusokra nem futtathatók lekérdezések.

 3. Kattintson a Használat fülre.

 4. A lekérdezés háttérben történő futtatásához jelölje be a Háttérbeni frissítés engedélyezése jelölőnégyzetet. Ha törli a jelölőnégyzet jelét, várnia kell, amíg a lekérdezés be nem fejeződik.

  A lekérdezéseket tartalmazó makró rögzítésekor az Excel nem futtatja a lekérdezést a háttérben. Ha úgy szeretné módosítani a felvett makrót, hogy a lekérdezés a háttérben fusson, szerkessze a makrót a Visual Basic Editor ban. Módosítsa a QueryTable objektum frissítési módját a BackgroundQuery: = false to BackgroundQuery: = trueértékre.

Ha a munkafüzet nagy méretű adatforráshoz csatlakozik, a frissítés a vártnál hosszabb ideig is eltarthat. Az alábbi lépésekkel megtekintheti a folyamat állapotát, illetve megszakíthatja a frissítést:

 • Lekérdezés állapotának ellenőrzése:    A frissítés tényét egy üzenet jelzi az Excel állapotsorában. A lekérdezés állapotának megtekintéséhez kattintson duplán erre az üzenetre.

 • Háttérbeli frissítés leállítása:    Ha szeretne megszakítani egy háttérben zajló frissítést, kattintson duplán a lekérdezés állapotsorbeli üzenetére a Külső adatfrissítés állapota párbeszédpanel megnyitásához, azon pedig kattintson a Frissítés leállítása gombra.

 • Lekérdezés megszakítása:    Ha nincs bekapcsolva a háttérbeli frissítés, az ESC billentyű lenyomásával szakíthatja meg a futó lekérdezést.

Kapcsolódó tartalom

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×