Kiegészítés a Microsoft Lync Server 2013 adatvédelmi nyilatkozatához

Legutóbbi frissítés: 2013. február

Tartalom

Ez a lap a Microsoft Lync-termékek adatvédelmi nyilatkozatának kiegészítését tartalmazza. Az adott Microsoft Lync-termék vagy -szolgáltatás adatgyűjtési és felhasználási gyakorlatának megértéséhez javasoljuk, hogy olvassa el a Microsoft Lync-termékek adatvédelmi nyilatkozatát és ezt a kiegészítést is.

Ez az adatvédelmi kiegészítés a Microsoft Lync 2013 kommunikációs szoftver vállalaton belüli központi telepítésére és használatára vonatkozik. Ha vállalata online megoldás vagy szolgáltatás részeként használja a Lync Server szoftvert (azaz egy külső fél – például a Microsoft – üzemelteti a szoftvert futtató vagy csatlakoztató kiszolgálókat), a rendszer az üzemeltetésben részt vevő harmadik félnek küld információkat. A harmadik félnek küldött információk felhasználási módjáról a vállalati rendszergazda vagy az alkalmazásszolgáltató adhat részletes felvilágosítást.

Archiválás

A szolgáltatás leírása: Az archiválás egyes Lync-alapú kommunikációk és használati adatok archiválására kínál lehetőséget azoknak a szervezeteknek, amelyekre üzleti vagy szabályozó adatmegőrzési követelmények vonatkozhatnak, illetve saját adatmegőrzési előírásokkal rendelkeznek.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az archiválással tárolható a két vagy több fél közötti csevegőüzenetek, valamint konferenciák tartalma, beleértve a feltöltött tartalmakat (például emlékeztetőket) és az eseményre vonatkozó tartalmakat (például csatlakozás, kilépés, feltöltés, megosztás és a láthatóság megváltozása) a vállalati rendszergazda által beállított kiszolgálón. A két személy közötti adatátvitelek, a beszélgetések hangja/videója, a beszélgetés során történt programmegosztás, a konferencia széljegyzetei és szavazásai nem archiválhatók. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Lehetővé teszi a szervezeteknek a tartalom archiválását az üzleti, a szabályozó és szervezeti adatmegőrzési követelmények teljesítése érdekében.

Választási lehetőségek, beállítás: Az archiválás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Ezt a funkciót a szervezet vállalati rendszergazdája kezeli, nem tartozik hozzá felhasználói szintű vezérlő.

 • A Figyelés és archiválás beállításai lapon frissítse az archiválási házirendet és az archiválási beállításokat.

Az Exchange alkalmazással való integráció engedélyezése:

 • A Figyelés és archiválás beállításai lapon frissítse az archiválási beállításokat.

Megjegyzés: Az Exchange alkalmazással való integráció engedélyezését követően a Microsoft Exchange Server 2010-es vagy újabb verzióit használó felhasználókat az Exchange-vezérlőpultról kell kezelni.

Tevékenységcsatorna

A szolgáltatás leírása: A tevékenységcsatorna lehetővé teszi a felhasználóknak a partnerlistájukon szereplő partnerek közösségi hálózatokból érkező frissítéseinek megtekintését, valamint személyes megjegyzéseik, munkakörük és munkahelyi címük közzétételét, illetve képük megváltoztatását.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A felhasználók az alábbi adatokat teszik közzé a Microsoft Lync 2013 alkalmazásban a jelenléti szolgáltatásokon keresztül:

 • A vállalati címtárból (például az Active Directory tartományi szolgáltatásokból) származó vállalati kép frissítésének időpontja

 • A mások által is látható, felhasználó által feltöltött webes kép és a feltöltés időpontja

 • A vállalati munkakör megváltozásának időpontja és a munkakör megnevezése (a szervezeti címtárból)

 • A vállalati munkahely megváltozásának időpontja és a munkahely megnevezése (a szervezeti címtárból)

 • Az utolsó néhány közzétett személyes megjegyzés

 • A Microsoft Exchange Server rendszerből származó, házon kívül tartózkodásról tájékoztató értesítés

A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Ezek az információk a felhasználó tevékenységcsatornáját megtekintő (és a partnerlistán szereplő) azon partnerekkel lesz megosztva, akikkel a felhasználó Család és barátok, Munkacsoport, Munkatársak vagy Külső partnerek bizalmassági viszonyban van.

Választási lehetőségek, beállítás: A vállalati rendszergazda megadhatja a PersonalNoteHistoryDepth beállítást, amellyel meghatározható, hogy a felhasználó hány személyes megjegyzését mentse a program. Ha a beállítás értéke nulla, nincsenek mentett előzmények, és csak az aktuális megjegyzést menti a rendszer (ez a korábbi kiadásokban is így volt). A felhasználóknak arra is lehetőségük van, hogy semmilyen adatot ne tegyenek közzé tevékenységcsatornájukban; ehhez Lync-ügyfelük beállítási párbeszédpanelén be kell jelölniük a megfelelő beállításokat.

Címjegyzék szolgáltatás

A szolgáltatás leírása: A címjegyzék-szolgáltatás használatával a Lync Server-ügyfelek (például a Lync 2010 és az újabb asztali ügyfelek, a Lync mobil verziója stb.) partnereket kereshetnek.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A felhasználó által beírt keresőkifejezést használva a program egyezést keres a címjegyzék-adatbázisban vagy a címjegyzék letöltési fájljaiban, és a kifejezésnek megfelelő összes rekordot megjeleníti.

Az információk felhasználása: A keresőkifejezésben lévő információt a megfelelő rekordok kereséséhez használja a program.

Választási lehetőségek, beállítás: A címjegyzék szolgáltatás alapértelmezés szerint engedélyezve van, és nem lehet letiltani.

Hívásengedélyezés

A szolgáltatás leírása: Ezzel a szolgáltatással a vállalati rendszergazdák szabályozhatják a Lync Server-alapú, nagytávolságú hálózati kapcsolaton átvitt hang- és videoadat-forgalmat.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A hívásengedélyezési szolgáltatás összegyűjti, feldolgozza és fogadja a hívó és a hívott felek IP-címeit, végpontjaik helyadatait (akár a szervezeti hálózaton belüli, akár azon kívüli végpontokról van szó), valamint azt, hogy a hívás szövetséges partneré-e. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A vállalati rendszergazda ezen információk birtokában felügyelheti a vállalat Lync Server-alapú, nagytávolságú hálózati kapcsolaton átvitt hang- és videoadat-forgalmát.

Választási lehetőségek, beállítás: A hívásengedélyezés alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és a vállalati rendszergazda kapcsolhatja be. Ehhez a Lync Server vezérlőpultjának Network Configuration (Hálózati konfiguráció) lapján frissíteni kell a Global policy to enable bandwidth management (Sávszélesség-felügyelet globális házirendje) beállítást.

Megjegyzés: A hívásengedélyezési házirendek hatással lehetnek a segélyhívások működésére (vagyis előfordulhat, hogy a rendszer nem a megfelelő közvetlen vonalra továbbítja azokat).

Hívásrészletezésen alapuló adatgyűjtés és jelentéskészítés

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás a Lync Server használatával lebonyolított társközi kapcsolattartási műveletek és értekezletek részletes adatait gyűjti össze, és jelentéseket készít azokból.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha engedélyezve van a szolgáltatás, valamennyi társközi kapcsolattartási művelet és értekezlet adatai bekerülnek a szolgáltatás adatbázisába (a műveletek és az értekezletek tartalma nélkül). A hívásrészletezésen alapuló adatokat a vállalatnál telepített figyelési kiszolgáló adatbázisa tárolja, és szabványos figyelési kiszolgálói jelentésekben teszi közzé. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A szolgáltatás által rögzített adatokat használva tanulmányozhatók a szervezeten belüli regisztrációk, társközi kapcsolattartási műveletek és értekezletek előzményei.

Választási lehetőségek, beállítás: A hívásrészletezésen alapuló adatgyűjtés és jelentéskészítés alapértelmezés szerint be van kapcsolva, de az adatok gyűjtéséhez a vállalati rendszergazdának telepítenie kell a figyelési kiszolgálói háttéralkalmazás adatbázisához csatlakoztatott figyelési kiszolgálót. A vállalati rendszergazda központilag telepítheti a szabványos figyelési kiszolgálói jelentéseket, vagy létrehozhat saját jelentéseket, amelyek lekérdezik a figyelési kiszolgáló adatbázisát.

Hívásmeghatalmazás

A szolgáltatás leírása: A hívásmeghatalmazás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy vagy több embert (meghatalmazottakat) jelöljön ki, akik a nevében hívásokat kezdeményezhetnek, fogadhatják a beérkező hívásait, online értekezleteket állíthatnak be, és csatlakozhatnak ilyen értekezletekhez.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A meghatalmazottak kijelölésekor a felhasználónak a konfigurálási folyamat során meg kell adnia a meghatalmazottak kapcsolattartási adatait. A meghatalmazottként beállított felhasználók értesítést kapnak, hogy a szervezetben valaki meghatalmazottként jelölje ki őket. Amikor a meghatalmazott az őt kijelölő személy nevében beérkező hívást fogad, ez utóbbi e-mailben értesítést kap erről az eseményről. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: A Lync a meghatalmazott névjegykártyájának használatával teszi lehetővé, hogy hívásokat kezdeményezzen vagy fogadjon, valamint értekezleteket ütemezzen, illetve értekezletbe bekapcsolódjon annak a személynek a nevében, akinek a meghatalmazottja.

Választási lehetőségek, beállítás: A hívásmeghatalmazási funkció alapértelmezés szerint le van tiltva, és a vállalati rendszergazda engedélyezheti az EnableDelegation tulajdonság Igaz értékre állításával.

Megjegyzés: A vállalati rendszergazdák beállíthatják az Exchange rendszerbeli naptár-meghatalmazotti adatok Lync Server 2010 vagy újabb rendszerrel történő szinkronizálását. Ebben az esetben az Exchange rendszer naptáraihoz megadott meghatalmazottak közül a megfelelő engedélyekkel rendelkezők (akik legalább Nem szerkesztő szerző engedéllyel rendelkeznek) automatikusan meghatalmazottakká válnak a Lync rendszerben is. Mindez azonban nem módosítja a hívásátirányítási beállításokat.

Hívóazonosító

A szolgáltatás leírása: A hívóazonosítóval a hívott fél készülékén megjelenő telefonszám állítható be. A vállalati rendszergazda felülírhatja a hívóazonosítót egy helyettesítő szám megadásával, amely a szervezettől az adott hívásirányba indított összes kimenő hívás esetén a hívó fél telefonszámaként fog megjelenni. A rendszergazda beállíthatja például a hívóazonosítót úgy, hogy a felhasználó személyes munkahelyi száma helyett az általános vállalati szám jelenjen meg.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk:A felhasználó telefonszáma vagy a helyettesítőként megadott telefonszám. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Hívás kezdeményezésekor a felhasználó telefonszáma vagy egy helyettesítő telefonszám (ha meg van adva) jelenik meg a hívott fél készülékén.

Választási lehetőségek, beállítás: A beállításhoz a Lync Server vezérlőpultjának Route (Hívásirányítás) lapján található Suppress Caller ID (Hívóazonosító kikapcsolása) jelölőnégyzetet kell bejelölni, illetve törölni kell a jelölését. Ha nincs bejelölve a Suppress caller ID (Hívóazonosító kikapcsolása) jelölőnégyzet, a hívó telefonszáma jelenik meg. Ha a Suppress caller ID (Hívóazonosító kikapcsolása) be van jelölve, egy helyettesítő telefonszámot kell megadni, és az jelenik meg a hívott fél készülékén.

Hívófél-azonosítás

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás a felhasználó nevét küldi el a hívott félnek abban az alakban, ahogyan a Lync Server helyi adattárházában (címjegyzék szolgáltatásában) szerepel. Ha a felhasználó Lync Server-alapú kimenő hívást kezdeményez a nyilvános telefonhálózatba, a szolgáltatás elküldi a hívó fél nevével kapcsolatos információt a nyilvános telefonhálózat kilépő átjárójának, az IP-alapú telefonközpontnak vagy a hálózathatároló vezérlőnek.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Lync Server-alapú hálózatból indított kimenő hívások esetén a szolgáltatás elküldi a hívó fél nevét a nyilvános telefonhálózat kilépő átjárójának, az IP-alapú telefonközpontnak vagy a hálózathatároló vezérlőnek, feltéve, hogy ezt nem tiltja adatvédelmi korlátozás. Az elküldött információ megjeleníthető a hívott fél készülékén.

Az információk felhasználása: A hívott fél megkapja a hívó fél nevét és telefonszámát, ez azonban nem kötelező érvényű.

Választási lehetőségek, beállítás: A Lync Server e programverziójában nincs lehetőség adatvédelmi korlátozást beállítani a megjelenítendő név elküldéséhez, tehát a kiszolgáló minden esetben elküldi a megjelenítendő nevet. A nyilvános telefonhálózat bizonyos átjárói, az IP-alapú telefonközpontok vagy a hálózathatároló vezérlők azonban képesek lehetnek a megjelenítendő névadatok hívásirányonkénti (bejövő vagy kimenő hívások szerinti) szűrésére vagy kicserélésére.

Ügyféloldali naplózás

A szolgáltatás leírása: Az ügyféloldali naplózás összegyűjti a hiba okának meghatározásához használható információkat a második szintű támogatási csoport részére. Az ügyféloldali naplók tárolása helyileg történik a felhasználó számítógépén.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az ügyféloldali naplózás engedélyezésekor a program információkat naplóz és tárol a felhasználó számítógépén. Az információk közé tartozik például az értekezletek témája és helye, a SIP-üzenetek, a Lync-meghívókra adott válaszok, a csevegőüzenetek küldőjére és címzettjére vonatkozó információk és az üzenetek útvonala, a felhasználók partnerlistája és jelenléti állapota, valamint a megosztott alkalmazások, mellékletek, Microsoft PowerPoint-fájlok, rajztáblák és szavazások neve (a megosztott kérdésekkel és a szavazás kimenetelét mutató indexszel). A Lync-beszélgetések tartalmát (csevegőüzeneteket, PowerPoint-bemutatókat, rajztáblatartalmakat, feljegyzéseket, a szavazások részleteit stb.) nem tárolja a szolgáltatás az ügyféloldali naplókban. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Az ügyféloldali naplókban összegyűjtött információkat az ügyfélszolgálat használhatja fel, illetve el lehet küldeni a Microsoftnak a Lync-hibák elhárításához.

Választási lehetőségek, beállítás: Az ügyféloldali naplózás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A vállalati rendszergazda engedélyezheti vagy letilthatja ezt a szolgáltatást a vállalatnál az ucEnableUserLogging tulajdonság 1 értékre állításával.

Segélyhívás (112)

A szolgáltatás leírása: Ha a vállalati rendszergazda engedélyezte ezt a szolgáltatást, akkor az lehetővé teszi a Lyncnek, hogy helyadatokat küldjön az ügyfél által kiválasztott külső hívásirányítónak, amely segélyhívószám (például 112) tárcsázásakor elküldi a tartózkodási hely adatait a hívást fogadó központnak. Ha engedélyezve van a szolgáltatás, a segélyhívást fogadó központ azokat a helyadatokat kapja meg, amelyeket a rendszergazda a szóban forgó helyhez rendelt (például az iroda számát), és mentett is a helyadatokat tároló adatbázisban. Tartózkodási hely hiányában a felhasználók is megadhatnak egy helyet az erre szolgáló mezőben. Ha a munkahelyén tartózkodva vezeték nélküli internetkapcsolattal használja a Lync programot, és eközben tárcsázza a segélyhívószámot, az elküldött helyadatok csak közelítő pontosságúak lesznek, mivel azok annak a vezeték nélküli végpontnak az adatai, amelyikkel a kérdéses számítógép kommunikál. A vezeték nélküli végpont helyadatait ezenkívül a vállalati rendszergazda viszi be kézzel, így a segélyhívást fogadó központnak elküldött helyadatok nem feltétlenül azonosak a tényleges tartózkodási hely adataival. A szolgáltatás csak akkor teljesen működőképes, ha a szervezet hitelesített megoldásszállítók által üzemeltetett útválasztórendszert használ. A szolgáltatás csak az Amerikai Egyesült Államokban érhető el.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Lync által beolvasott helyadatokat a helyinformációs kiszolgáló által automatikusan kitöltött vagy a felhasználó által a helyadatmezőben kézzel beírt helyadatok határozzák meg. Ezeket az adatokat a felhasználó számítógépének memóriája tárolja. Segélyhívószám tárcsázásakor a program a hívással együtt hívásirányítási célból elküldi a helyadatokat a megfelelő központba, amely így hozzávetőleges pontossággal megállapíthatja a hívó helyét. Az adatok a szervezet biztonsági szolgálatának is elküldhetők csevegőüzenetben. A hívásrészletezés tartalmazni fogja annak a helynek az adatait, ahonnan a segélyhívást indították. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A helyadatok használatával továbbítható a hívás a legközelebbi segélyhívóközpontba, valamint irányíthatók a segítségnyújtók megfelelő helyre. Az adatok a szervezet biztonsági szolgálatának is elküldhetők a hívó helyének és visszahívási adatainak megjelölésével együtt.

Választási lehetőségek, beállítás: Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint le van tiltva, és a vállalati rendszergazda engedélyezheti.

Letiltva:

A segélyhívási szolgáltatás alapértelmezés szerint le van tiltva. Ha a vállalati rendszergazda engedélyezi, akkor az alhálózatok, illetve a felhasználók helyadatokat szabályozó házirendje módosítható vagy el is távolítható, az útválasztó szolgáltatás pedig törölhető a szolgáltató rendszeréből.

Engedélyezve:

Ebben az esetben a segélyhívásokat lehetővé tevő, a helyadatokat szabályozó házirendet kell definiálni, majd minden olyan alhálózathoz hozzárendelni, amelyen egyesített kommunikációt támogató ügyfélprogramok hívó vagy hívott feleket (vagy mindkettőt) regisztrálnak. A segélyhívásokat kezelő útválasztó szolgáltatást be kell szerezni a szolgáltatótól, és létre kell hozni az útválasztást végző kapcsolatot a szolgáltatóval.

Megjegyzés: A vállalati rendszergazda a felhasználó munkahelyére korlátozhatja a segélyhívási lehetőséget, ezért a rendszergazdától kérjen tájékoztatást a segélyhívási funkció elérhetőségének mértékéről..

Helyadatok felhasználása

A szolgáltatás leírása: A felhasználó tartózkodási helyének adatait és a helyhez tartozó időzónaadatokat a rendszer a jelenlétiadat-szolgáltatáson keresztül számítja ki és osztja meg másokkal.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A felhasználó tartózkodási helyére vonatkozó adatok kétféleképpen határozhatók meg: a felhasználó megadja kézzel, vagy a Lync automatikusan beolvassa azokat a vállalat helyinformációs kiszolgálójáról. Az időzónaadatok a felhasználó számítógépén telepített Windows operációs rendszerből származnak. A gyűjtött helyadatok része egy leíró jellegű karakterlánc (szöveges érték), valamint formázott cím. A szöveges érték bármi lehet, amellyel másokat tájékoztat a tartózkodási helyéről (például „Otthon” vagy „Munkahely­"), míg a formázott címadat egy hagyományos formátumú cím (postacím), amely alapján a felhasználó megtalálható (például „1146 Budapest, Kossuth utca 15.”). A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A helyleíró és az időzónaadatok a Lync alkalmazásbeli jelenléti adatok részeként oszthatók meg másokkal, a jelenlétre vonatkozó bizalmassági beállításnak megfelelően. Az információ megjelenik a felhasználó névjegykártyáján. Fontos tudni, hogy a felhasználó formázott címe (postacíme) nem látható a névjegykártyán, de segélyhívás indításakor a segélyhívást fogadó központ tudomást szerezhet arról. (Lásd a Segélyhívás (112) című részt.)

Választási lehetőségek, beállítás: A vállalati rendszergazda az alábbi beállításokat alkalmazhatja:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Ha a tulajdonság értéke Igaz, a helymenü Hely beállítása parancsára kattintva a helyadatmezőben megjelenik a hely névbejegyzése, és egy teljes Hely nevű párbeszédpanel is igénybe vehető. Ha a tulajdonság értéke Hamis, a helyadatmezőben csak részleges helybejegyzés fog szerepelni a hely neveként. Igaz érték esetén a program megosztja a helyadatokat a segélyhívó központokkal, Hamis érték esetén azonban nem. Ezt a beállítást a felhasználók nem tudják módosítani. Fontos megemlíteni, hogy program a jelenléti adatokon keresztül, e tulajdonság beállításától függetlenül megosztja másokkal a hely (akár a helyinformációs kiszolgálóról beolvasott, akár a felhasználó által beírt) leírását.

 • UseLocationForE911Only: Ha a tulajdonság értéke Igaz, a helyinformációs kiszolgálón tárolt helyadatokat nem osztja meg a program automatikusan a jelenléti adatokon keresztül. Hamis érték esetén a helyadatok megosztása automatikusan engedélyezett.

 • PublishLocationDataDefault: Ez a tulajdonság határozza meg az alapértelmezett működést minden olyan felhasználó esetén, aki nem adta meg egyértelműen, hogy megosztja-e helyének leírását másokkal a jelenléti adatokon keresztül. Ha a tulajdonság értéke Igaz, a program alapértelmezés szerint megosztja a hely leírását. Ha az érték Hamis, nincs megosztás.

 • LocationRequired: Ez a tulajdonság szabja meg, hogy a program kéri-e a felhasználóktól a hely megadását. A tulajdonságnak három választható értéke van:

  • Igen: Helyadatok hiányában piros színnel jeleníti meg a Hely beállítása feliratot.

  • Jogi nyilatkozat: Helyadatok hiányában piros színnel jeleníti meg a Hely beállítása feliratot, amely mellett egy X gomb is látható. A felhasználók erre az X gombra kattintva elolvashatják a nyilatkozatot. Ha a vállalati rendszergazda ezt az értéket választja, a jogi nyilatkozat szövegét is meg kell adnia.

  • Nem: Helyadatok hiányában fekete színnel jeleníti meg a Hely beállítása feliratot.

A Lync Web App kiszolgálója

A szolgáltatás leírása: A böngészőhöz írt és Microsoft Silverlight-alapú beépülő modulként elérhető Lync Web App használatához telepíteni kell a Microsoft Lync Web App webösszetevőt.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Mielőtt a felhasználó csatlakozhatna egy értekezlethez, a program hitelesíti őt a bejelentkezési cím, a jelszó és az értekezlet adatainak felhasználásával. A programok és az asztal megosztására vonatkozó információt az értekezlet valamennyi résztvevője megkapja, és minden résztvevő megtekintheti a közzétevő felhasználó jelenléti adatait és partneradatait.

Az információk felhasználása: Mielőtt a felhasználó csatlakozhatna egy értekezlethez, a program hitelesíti őt a bejelentkezési cím, a jelszó és az értekezlet adatainak felhasználásával.

Választási lehetőségek, beállítás: A Lync Web App webösszetevő alapértelmezés szerint engedélyezve van.

Helyadatok kezelése a médiatartalom-közvetítő kiszolgáló megkerülése esetén

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás határozza meg a Lync Server felhasználóihoz rendelt alapértelmezett helyi médiavégződtetési IP-címek, valamint a hozzájuk társított normál hívásokhoz használandó nyilvános telefonhálózati kilépő átjáró, az IP-alapú telefonközpont vagy a hálózathatároló vezérlő helyét. Ha a két elem megfelelően csatlakozik egymáshoz, nincsenek sávszélesség-korlátozások, és a médiatartalom-közvetítő kiszolgáló megkerülése is engedélyezett, akkor a médiatartalom továbbítása közvetlenül történik a Lync Server-felhasználó és a nyilvános telefonhálózati kilépő átjáró, az IP-alapú telefonközpont vagy a hálózathatároló vezérlő között, megkerülve a Lync Server közvetítő kiszolgálóját. A híváshoz tartozó jelátvitel továbbra is a Lync Server-felhasználó, illetve a Lync Server közvetítő kiszolgálója, valamint a nyilvános telefonhálózati kilépő átjáró, az IP-alapú telefonközpont vagy a hálózathatároló vezérlő között zajlik.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A felhasználóhoz rendelt alapértelmezett helyi médiavégződtetési IP-cím és a nyilvános telefonhálózati átjáró, az IP-alapú telefonközpont vagy a hálózathatároló vezérlő helyének meghatározásához a program összeveti az összes helyi alapértelmezett médiatartalom IP-címét a Lync Server konfigurációs adattárolójában lévő kiszolgálómegkerülési azonosítókkal. Ez utóbbiak olyan GUID azonosítók, amelyeket nem szűr a hozzáférés-kezelő proxykiszolgáló, így a szervezeten belüli és kívüli felhasználók egyaránt hozzájuk férhetnek. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Ha a Lync Server-felhasználó és a nyilvános telefonhálózat átjárója, az IP-alapú telefonközpont vagy a hálózathatároló vezérlő egy helyen található, az összes elem alapértelmezett helyi médiavégződtetési IP-címéhez ugyanaz a kiszolgálómegkerülési azonosító fog tartozni. A társától ezt az azonosítót megkapó fél azt fogja látni, hogy saját megkerülési azonosítója megegyezik a társéval. Ilyen esetben a híváshoz tartozó médiatartalom továbbítása közvetlenül a Lync Server-felhasználó és a nyilvános telefonhálózat átjárója, az IP-alapú telefonközpont vagy a hálózathatároló vezérlő között történhet, megkerülve a médiatartalom-közvetítő kiszolgálót.

Választási lehetőségek, beállítás: A médiatartalom-közvetítő kiszolgáló megkerülése alapértelmezés szerint le van tiltva mind globálisan, mind pedig egy adott nyilvános telefonhálózat átjárójához, egy IP-alapú telefonközponthoz vagy egy hálózathatároló vezérlőhöz tartozó összes közvetlen vonalra nézve. A vállalati rendszergazda az alábbi két módszerrel mindkét előző esethez engedélyezheti a megkerülést.

A Lync Server vezérlőpultjával

 • A kiszolgálómegkerülés globális engedélyezéséhez kattintson a Network Configuration (Hálózati konfiguráció) elemre, kattintson duplán a lista Global (Globális) elemére, majd az Edit Global Setting (Globális beállítás szerkesztése) lap Turn on media bypass (Médiatartalom-közvetítő kiszolgáló megkerülésének engedélyezése) elemére kattintva válasszon részletességet.

 • Ha egy adott fővonalhoz szeretné engedélyezni a kiszolgáló megkerülését, válassza a Voice Routing (Hangadat-irányítás) lehetőséget, kattintson a Trunk Configuration (Fővonal beállítása) fülre, kattintson duplán egy már létező fővonalra, majd kattintson az Enable media bypass (Médiatartalom-közvetítő kiszolgáló megkerülésének engedélyezése) elemre.

A Microsoft Lync Server 2013 felügyeleti rendszerhéjával

 • Egy adott fővonalhoz a New-CsTrunkConfiguration vagy aSet-CsTrunkConfiguration parancsmaggal engedélyezhető a médiatartalom-közvetítő kiszolgáló megkerülése.

 • A New-CsNetworkMediaBypassConfiguration és a Set-CsNetworkConfiguration parancsmaggal a kiszolgálómegkerülés globális engedélyezése végezhető el.

Értekezlet mellékletei

A szolgáltatás leírása: Az értekezlet mellékleteivel az értekezletszervezők feltölthetnek és az értekezlet-résztvevőkkel megoszthatnak fájlokat az értekezleten való megjelenítés vagy későbbi letöltés céljából.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az értekezlet mellékleteit az értekezletszervező tölti fel, és a Lync Server tárolja. A vállalati rendszergazda beállíthatja, hogy a kiszolgáló mennyi ideig tárolja a mellékleteket. Az értekezletszervező és a résztvevők letölthetik azokat, amíg a szervező nem törli őket, illetve amíg le nem jár a rendszergazda által beállított megőrzési idő. A rendszer a megadott időben törli az értekezlet mellékleteit. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A feltöltött értekezletmellékletek meg vannak osztva az értekezlet-résztvevőkkel, akik letölthetik őket. A mellékletek elérése az értekezlet-résztvevők szerepköreire korlátozható (szervező, előadók, mindenki). Ha egy melléklet elérése szerepkörhöz kötött, a melléklet nem jelenik meg a résztvevők mellékletlistájában.

Választási lehetőségek, beállítás: Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint engedélyezve van. A vállalati rendszergazda az AllowFileTransfer házirenddel engedélyezheti vagy tilthatja le a szolgáltatást bármely vagy az összes felhasználóra nézve.

Társközi fájlátvitel

A szolgáltatás leírása: A társközi fájlátvitel lehetővé teszi, hogy a Lync-felhasználók fájlokat küldjenek egymásnak társközi (kétszemélyes) csevegőüzenetekben.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A szolgáltatás a fájlt közvetlenül a fájl tulajdonosa és a beszélgetésben részt vevő másik személy között viszi át. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A felhasználók kiválasztják a fájlátvitel indítását és az átvinni kívánt fájlt. A fájl fogadójának hozzá kell járulnia a fájl fogadásához. A Lync Server nem tárolja a társközi fájlátvitel használatával megosztott fájlokat.

Választási lehetőségek, beállítás: A társközi fájlátvitel alapértelmezés szerint engedélyezve van. A vállalati rendszergazda az EnableP2PFileTransfer házirenddel engedélyezheti vagy tilthatja le a szolgáltatást bármely vagy az összes felhasználóra nézve.

Állandó csoportos csevegő

A szolgáltatás leírása: Az állandó csevegő lehetővé teszi a felhasználóknak üzenetek küldését állandó csevegőszobákba. A kiszolgálón az adatok állandók, és a szoba tagjai hozzáférnek az adatokhoz, beleértve az előzményeket is. Az állandó csoportos csevegővel a felhasználók csoportos beszélgetéseket folytathatnak, csoportos csevegéseket kereshetnek, azokhoz csatlakozhatnak, és részt vehetnek abban, tartalmat kereshetnek a szobákban, és szűrőket hozhatnak létre adott témájú beszélgetések nyomon követéséhez.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az állandó csoportos csevegő a vállalati rendszergazda által beállított kiszolgálón tárolja a csoportos csevegések tartalmát. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Az állandó csoportos csevegő egy olyan állandó csevegés, mint például a csevegőszoba, ahol a beszélgetés soha nem ér véget, mivel a csevegés résztvevői bekapcsolódnak a beszélgetésbe, majd kiválnak abból. Ehhez a csevegésnek állandónak kell lennie.

Választási lehetőségek, beállítás: Az állandó csoportos csevegőt a vállalati rendszergazdának kell engedélyeznie. Ha engedélyezi, a rendszergazda felügyelheti a megőrzési időtartamot, az információ tárolására használt kiszolgálót, hogy a csoportos csevegés előzményei archiválva legyenek-e megfelelőségi vagy más célokból, és kezeli/módosítja egy szoba tulajdonságait. A különböző szerepkörű felhasználók különböző hozzáféréssel rendelkeznek a megőrzött adatokhoz, az alábbi lista szerint.

 • A rendszergazdák törölhetik a régebbi tartalmat (például egy bizonyos dátum előtt közzétett tartalmat) bármely csevegőszobából, hogy megakadályozzák az adatbázis méretének túlzott növekedését. Eltávolíthatják vagy lecserélhetik továbbá az adott csevegőszobához nem megfelelő üzeneteket (vagy nem megfelelőnek minősíthetik).

 • A végfelhasználók, beleértve az üzenetek szerzőit, egyetlen csevegőszobából sem törölhetnek tartalmat.

 • A csevegőszobák kezelői letilthatnak szobákat, de nem törölhetik azokat. A létrehozását követően csak a rendszergazdák törölhetnek csevegőszobát.

Személyes kép

A szolgáltatás leírása: A személyes kép segítségével a felhasználók megjeleníthetik személyes képüket más felhasználóknak a szervezeten belül a névjegykártyán. Ha egy felhasználó úgy dönt, hogy megjeleníti a személyes képét a névjegykártyáján, a Lync-felhasználók a „Partnerek fényképének megjelenítése” beállítást használva megjeleníthetik a képet a Lync-partnerlistájukban. Ha a felhasználók a személyes kép megjelenítése mellett döntenek, választhatják a szervezetben használt alapértelmezett képet. Ha a vállalatnál engedélyezett ez a szolgáltatás, a felhasználók feltölthetik a képet a számítógépükről.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A személyes kép megosztására vonatkozó beállítások és a feltöltött egyéni képek. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A Lync-kiszolgáló tárolja az információkat, amelyek a felhasználói felület testreszabását és másokkal való megosztást szolgálják.

Választási lehetőségek, beállítás: A vállalati rendszergazda az alábbi beállításokat adhatja meg:

•A felhasználók képei alapértelmezés szerint kezdetben meg legyenek-e osztva. Ez a beállítás módosítható.

•A felhasználók által letölthető képek maximális fájlmérete.

•Az engedélyezett képek típusa.

Hitelesítés PIN kóddal

A szolgáltatás leírása: A PIN kóddal történő hitelesítéssel lehet a konferenciakezelési segédalkalmazással elindított értekezletekhez csatlakozó felhasználókat és a Microsoft Lync Phone Edition alkalmazást első alkalommal üzembe helyező felhasználókat hitelesíteni. A Lync Server a felhasználó által beírt telefonszám (mellék) és PIN kód használatával ellenőrzi a felhasználó hitelesítő adatainak érvényességét. A PIN kódot a felhasználó is beállíthatja, de a vállalati rendszergazda is kioszthatja.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A hitelesítés során a program kéri a telefonszámot (melléket) és a felhasználó PIN kódját, majd a háttéradatbázisban tárolt adatokkal történő összevetéssel ellenőrzi az adatok érvényességét. A PIN kódot biztonsági okokból a háttéradatbázis tárolja egyirányú kivonatként, és beállítását követően nem mindenki tekintheti meg. A PIN kód beállítására és alaphelyzetbe állítására a felhasználón kívül a rendszergazdák és az ügyfélszolgálat munkatársai is jogosultak.

Ha egy rendszergazda vagy az ügyfélszolgálat valamely munkatársa beállítja vagy alaphelyzetbe állítja a PIN kódot, az új PIN kód megjelenése után e-mailben is elküldhető a felhasználónak. Az e-mail megírását testre szabható sablon segíti, szövege pedig tájékoztatja a felhasználót, hogy a rendszergazda vagy az ügyfélszolgálat esetleg láthatta a PIN kódot, ezért javasolt új kódot beállítani.

Az információk felhasználása: A Lync Server a PIN kód használatával végzi el az értekezlethez csatlakozó felhasználók hitelesítését vagy a Lync Phone Edition rendszerű telefon üzembe helyezését.

Választási lehetőségek, beállítás: Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint engedélyezve van, a vállalati rendszergazda azonban letilthatja a PIN kóddal történő hitelesítést. Ehhez a Lync Server vezérlőpultjának Security Settings (Biztonsági beállítások) lapján törölnie kell a jelölést a PIN authentication (Hitelesítés PIN kóddal) jelölőnégyzetből.

Szavazás

A szolgáltatás leírása: A szavazással az értekezletszervező gyorsan információkat gyűjthet, vagy összeállíthatja az értekezletek és beszélgetések résztvevőinek a prioritásait. Az információk menthetők, és az értekezlet után elemezhetők.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az egyéni szavazatok név nélküliek. A szavazás összesített eredményét minden előadó láthatja, és bármely előadó megjelenítheti őket az összes nézőnek. A Lync Server az értekezlettartalmak elévülését szabályozó, a vállalati rendszergazda által beállított házirendek szerint tárolja a szavazatokat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A szavazással hatékonyabbá tehető az együttműködés, mivel az előadók gyorsan megállapíthatják, hogy a résztvevők mit részesítenek előnyben.

Választási lehetőségek, beállítás: A vállalati rendszergazda az alábbi házirendeket alkalmazhatja:

 • EnableDataCollaboration: Ezzel a házirenddel a vállalati rendszergazda az adatalapú együttműködéshez használt összes szolgáltatást (a Microsoft PowerPoint-alapú együttműködést, a fájlmegosztást, a szavazást, a rajztáblaalapú együttműködést és a mellékleteket is) korlátozhatja. Ha a házirend értéke Hamis, akkor e szolgáltatások szolgáltatásszintű házirendjei érdektelenek.

 • AllowPolling: A vállalati rendszergazdák ezzel a házirenddel engedélyezhetik vagy tilthatják le a szavazást. Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint engedélyezve van.

PowerPoint-alapú együttműködés

A szolgáltatás leírása: A PowerPoint-alapú együttműködés lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy online beszélgetés vagy értekezlet során megjelenítsenek, megnézzenek vagy széljegyzetekkel lássanak el PowerPoint-bemutatókat.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A PowerPoint-alapú együttműködést a felhasználói műveletek irányítják – legyen szó a tartalom feltöltéséről, a bemutatókban való navigálásról vagy a bemutatók széljegyzeteléséről. A beszélgetés vagy az értekezlet során bemutatott fájlok valamennyi résztvevőhöz eljutnak, akik közvetlenül a helyi számítógép egyik mappájából nyithatják meg a fájlokat. A fájl tulajdonosa vagy az előadó korlátozhatja a fájl mentésére jogosultak körét, ám ez nem akadályozza a fájl megnyitását és megtekintését. A Lync Server az értekezlettartalmak elévülését szabályozó, a vállalati rendszergazda által beállított házirendek szerint tárolja a PowerPoint-fájlokat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A PowerPoint-alapú együttműködés révén a beszélgetés résztvevői hatékony bemutatókat készíthetnek és visszajelzéseket gyűjthetnek.

Választási lehetőségek, beállítás: A vállalati rendszergazda az alábbi házirendeket alkalmazhatja:

 • EnableDataCollaboration: Ezzel a házirenddel a vállalati rendszergazda az adatalapú együttműködéshez használt összes szolgáltatást (a PowerPoint-alapú együttműködést, a fájlmegosztást, a szavazást, a rajztáblaalapú együttműködést és a mellékleteket is) korlátozhatja vagy engedélyezheti. Ha a házirend értéke Hamis, akkor e szolgáltatások szolgáltatásszintű házirendjei érdektelenek.

 • AllowAnnotations: Ezzel a házirenddel az értekezletek résztvevőinek széljegyzet-készítési jogosultságát korlátozhatja a vállalati rendszergazda.

Az előadók ezenkívül a résztvevők szerepköre (senki, csak előadók vagy mindenki) szerint korlátozhatják a PowerPoint-bemutatók széljegyzetekkel való kiegészítésének lehetőségét az Értekezlet beállításai párbeszédpanelen. A beállítás külön-külön vonatkozhat az egyes értekezletekre.

Jelenléti adatok és partneradatok

A szolgáltatás leírása: A jelenléti és partneradatok révén a felhasználó megtekintheti a szervezeten belüli és kívüli személyek jelenlét- és kapcsolatfelvételi adatait, valamint megoszthatja saját közzétett adatait (például a jelenléti állapotát, a munkakörét, a telefonszámát, a tartózkodási helyét és a megjegyzéseit). A vállalati rendszergazda beállíthatja, hogy a Lync együttműködjön a Microsoft Outlookkal és a Microsoft Exchange Serverrel, így a házon kívül tartózkodás idejére beállított üzenetek és más állapotadatok is megjeleníthetők (például ha a felhasználó számára értekezlet van ütemezve az Outlook naptárában).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A felhasználó bejelentkezési és hitelesítési célra használt címe. Esetleges további telefonszámok, amelyeket elérhetővé kívánnak tenni, olyan információk, mint például a „házon kívül” üzenetek és más állapotinformációk, ha a rendszergazda beállította a Microsoft Outlook és a Microsoft Exchange Server együttműködését; többek között olyan megjegyzések és elérhetőségi adatok, amelyeket a felhasználó manuálisan állított be a névjegykártyán. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: A bejelentkezési cím és a jelszó a Lyncbe való bejelentkezéshez és a Lync kiszolgálóhoz való kapcsolódásra használható. Annak alapján, hogy a felhasználó milyen adatvédelmi beállításokat adott meg, más Lync-felhasználók és programok is elérhetik a jelenléti, kapcsolattartási és állapotinformációkat, ha közzé vannak téve, hogy a felhasználók jobban tudjanak egymással kommunikálni.

Választási lehetőségek, beállítás: A felhasználók megszabhatják, hogy milyen adatokat szeretnének közzétenni magukról, de mindezt a vállalati rendszergazda is beállíthatja helyettük. A rendszergazda a Lync Server vezérlőpultjának Users (Felhasználók) és IM and Presence Settings (Csevegési és jelenléti beállítások) lapján beállíthatja, hogy a felhasználó ne határozhassa meg a közzétett adatok körét.

Bizalmassági mód

A szolgáltatás leírása: A bizalmassági mód beállítása lehetővé teszi, hogy a felhasználók meghatározzák, jelenléti állapotukat (például Elérhető, Elfoglalt, Ne zavarjanak stb.) milyen mértékben osztják meg a partnerlistájukon szereplő partnerekkel.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A bizalmassági mód engedélyezése után a Lync lehetővé teszi a különböző felhasználói beállítások módosítását, így lehetőség van arra, hogy a felhasználó csak a partnerlistáján szereplő partnerekkel ossza meg a jelenléti adatait. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoft részére.

Az információk felhasználása: E beállítással a felhasználó meghatározhatja, hogy a program miként osztja meg a jelenléti adatokat.

Választási lehetőségek, beállítás:

 • A vállalati rendszergazda a készletek szintjén választhatja az EnablePrivacyMode beállítás megadásával a bizalmassági mód engedélyezését. Ezt követően alapértelmezés szerint a Lync bármely felhasználója bizalmassági módba válthat a bejelentkezés után.

 • Ha a rendszergazda engedélyezte a bizalmassági módot a kiszolgálón, a felhasználók kiválaszthatják, hogy mindenki láthassa-e jelenléti adataikat (ez a normál mód), vagy csak a partnerlistájukon szereplő személyek (ez a bizalmassági mód).

 • Ha a kiszolgálón a rendszergazda a normál módot engedélyezte, a felhasználók ténylegesen nem válthatnak bizalmassági módra, azaz csak a normál módot használhatják. Ha azonban a rendszergazda később engedélyezi a bizalmassági módot, a Lyncbe történő bejelentkezéskor a felhasználókra a megadott beállítások fognak vonatkozni, azaz előre beállítható a későbbi módjuk.

Titkos telefonszám

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás egy további, közzé nem tett telefonszámot biztosít a felhasználónak, aki belátása szerint akár meg is oszthatja ezt a számot másokkal.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az információk összegyűjtése hasonlóan történik ahhoz, ahogyan a program a nem titkos telefonszámokhoz kapcsolódó hívásinformációt kezeli, azaz a hívásrészletezési adatokat bármely más hívás adataihoz hasonlóan menti a rendszer.

Előfordulnak olyan esetek, amikor a titkos szám nem szándékosan ugyan, mégis eljut egy harmadik félhez, például amikor a tikos számot hívó fél továbbítja a hívást valaki másnak.

Az információk felhasználása: Ezt az információt a hívási események előzményeinek áttekintéséhez használhatja. További információt a Hívásrészletezésen alapuló adatgyűjtés és jelentéskészítés című részben talál.

Választási lehetőségek, beállítás: A szolgáltatást sem a felhasználók, sem a rendszergazdák nem módosíthatják.

A tapasztalt minőségre vonatkozó adatgyűjtés és jelentéskészítés

A szolgáltatás leírása: A tapasztalt minőségre vonatkozó adatgyűjtés és jelentéskészítés a Lync segítségével gyűjti a társközi kommunikációk és értekezletek multimédiás tartalmainak minőségére vonatkozó adatokat, majd azok alapján jelentést készít. E statisztikák tartalmazzák az IP-címeket, a veszteségarányt, a használt eszközöket, a hívás során történő minőségromlást stb.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha a vállalati rendszergazda engedélyezi a tapasztalt minőségre vonatkozó adatgyűjtést és jelentéskészítést, a program a szolgáltatás adatbázisába menti a Lync-alapú társközi kommunikáció és értekezletek multimédiás tartalmainak minőségére vonatkozó adatait (az értekezletek és a kommunikáció tartalmát viszont nem). A tapasztalt minőségre vonatkozó adatokat a vállalatnál telepített figyelési kiszolgáló háttéradatbázisa tárolja, és szabványos figyelési kiszolgálói jelentésekben teszi közzé. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A vállalati rendszergazda hozzáféréssel rendelkezik az információkhoz, amelyeket felhasználhat a rendszerben továbbított multimédiás tartalmak minőségére vonatkozó visszajelzések gyűjtésére. Az információk között a felhasználók IP-címei is szerepelnek.

Választási lehetőségek, beállítás: A tapasztalt minőségre vonatkozó adatgyűjtés és jelentéskészítés alapértelmezés szerint be van kapcsolva, de az adatok gyűjtéséhez a vállalati rendszergazdának telepítenie kell egy háttéradatbázishoz csatlakoztatott figyelési kiszolgálót. A vállalati rendszergazda üzembe helyezheti a szabványos figyelési kiszolgálói jelentéseket, vagy létrehozhat saját jelentéseket, amelyek lekérdezik a figyelési kiszolgáló adatbázisát.

A vállalati rendszergazdák a Windows PowerShell alrendszer Lync Server alkalmazáshoz készült alábbi parancsmagjával tilthatják le a tapasztalt minőségre vonatkozó adatgyűjtést és jelentéskészítést.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Szerepköralapú hozzáférés-vezérlés

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás lehetővé teszi a vállalati rendszergazdáknak a rendszergazdai jogosultságok más személyekre történő átruházását. Használatával korlátozható a rendszergazdák által végrehajtható műveletek és a felügyeleti felületeken módosítható objektumok köre.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A vállalati rendszergazdák jogosultságait futásidőben, annak alapján értékeli a rendszer, hogy mely csoportoknak a tagja (különös tekintettel az Active Directory-alapú biztonsági csoportokra). A rendszerben aktív szerepkörök jogosultságait a központi felügyeleti kiszolgálón lehet megadni és beállítani.

Az információk felhasználása: A vállalati rendszergazdák további szerepköralapú hozzáférés-vezérlési felügyeleti szerepköröket adhatnak meg egy-egy telepítési környezethez, és megtekinthetik, hogy egy másik rendszergazda mely szerepköröknek a birtokosa.

Választási lehetőségek, beállítás: Ez a szolgáltatás az informatikai környezet felügyeleti feladatainak biztonsági és hitelesítési mechanizmusa, amely nincs hatással a felhasználókra, és amelyet azok nem is tekinthetnek meg.

Rögzítés

A szolgáltatás leírása: Az értekezlet-résztvevők archiválás vagy lejátszás céljából rögzíthetnek bármely hangot, videót, csevegést, alkalmazásmegosztást, Microsoft PowerPoint-bemutatót, rajztáblát és az értekezletek során lebonyolított szavazást.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha az értekezlet-résztvevők egy munkamenet rögzítése mellett döntenek, a felvételt helyileg, a saját számítógépükön tárolják. Ha a résztvevők egy rögzített értekezlet során tartalmat osztanak meg, az értekezlet felvételében a tartalom is szerepel majd. Amikor egy résztvevő elindítja az értekezlet felvételét, erről minden olyan résztvevő értesítést kap, aki kompatibilis ügyfélprogramokkal és eszközökkel rendelkezik. A rögzített munkamenetben nem kompatibilis ügyfélprogramokat vagy eszközöket használó résztvevők is fel lesznek véve, de nem kapnak róla értesítést. A nem kompatibilis ügyfélprogramok és eszközök listája alább található. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Nem kompatibilis ügyfélprogramok:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 kiadás)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007-es kiadás)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nem kompatibilis eszközök:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Megjegyzés:  A használt eszköztől függetlenül, az értekezletek vagy beszélgetések során teljes képernyős módban videót használó résztvevők csak akkor kapnak jelzést a rögzítés indításáról, amikor visszalépnek a beszélgetési ablakhoz.

Az információk felhasználása: A felvétel mentése helyileg történik a felhasználó számítógépén, és a felhasználó ugyanúgy használhatja vagy megoszthatja azt, mint bármely más fájltípust. Ha egy felvétel közzétételi szakaszában hiba lép fel, előfordulhat, hogy egy szüneteltetett felvételi szakaszban rögzített adatok véletlenül bekerülhettek a felvételbe. Ha a közzétételi szakasz bármely része hibás (keresse a „Figyelmeztetés” állapotot a Felvételkezelőben), a felvételeket még akkor sem szabad mások számára elérhetővé tenni, ha bizonyos formában le lehet játszani őket.

Választási lehetőségek, beállítás: A vállalati rendszergazda az alábbi beállításokat alkalmazhatja:

 • AllowConferenceRecording: Az alapértelmezett házirend-beállítás a Hamis érték.

  • Ha egy felhasználó a társközi kapcsolattal indított hívásból csatlakozik egy értekezlethez, és házirendjének értéke Igaz, akkor valamennyi előadó rögzítheti az elhangzottakat.

  • Egy nem ütemezett (alkalmi) értekezletet kezdeményező felhasználó esetén az előadók akkor tudnak felvételt készíteni, ha a felhasználó házirendjének értéke Igaz.

  • Ha a felhasználó ütemezett egy értekezletet, és a házirendjét Igaz értékűre állítják, amikor az első felhasználó csatlakozik az értekezlethez, az összes előadó rögzítheti az elhangzottakat.

  • Ha a fenti három esetben Hamis értékűre állítják annak a felhasználónak a házirendjét, aki hívásból csatlakozik az értekezlethez, értekezletet kezdeményez vagy értekezletet ütemez, egyetlen előadó vagy résztvevő sem készíthet felvételt.

  • Folyamatban lévő értekezlet közben módosított házirend esetén a módosítás csak azt követően lép életbe, ha valamennyi résztvevő kilép az értekezletből, majd újból csatlakozik ahhoz.

 • EnableP2PRecording: Az alapértelmezett beállítás a Hamis érték, és megadása akkor történik, amikor a felhasználó bejelentkezik a Lyncbe.

  • Ha Igaz értékűre állítják, minden olyan felhasználó rögzítheti a felvételt, aki beszélgetést kezdeményez egy másik olyan felhasználóval, akinek e házirendje szintén Igaz értékű.

  • A felhasználók csak abban az esetben készíthetnek felvételt, ha a társközi kommunikációt folytató mindkét fél jogosult a rögzítésre.

 • AllowExternalToRecord: Az alapértelmezett beállítás a Hamis érték. A külső felhasználók köre a szervezeten kívüli és a névtelen felhasználókra is kiterjed.

  • Értekezletek esetén: A program akkor alkalmazza az AllowExternalToRecord házirendet, amikor az első személy csatlakozik az értekezlethez, és csak abban az esetben, ha az AllowConferenceRecording beállítás Igaz értékű.

   • Az Igaz érték megadása esetén a rögzítést engedélyező értekezleteken a vállalaton kívüli előadók ugyancsak jogosultak lesznek a felvételkészítésre. Ha folyamatban lévő értekezlet közben módosul a házirend, az új csak azt követően lép életbe, ha valamennyi résztvevő kilép az értekezletből, majd újból csatlakozik ahhoz.

   • A Hamis érték megadása esetén a rögzítést engedélyező értekezleteken a vállalaton kívüli előadók nem lesznek jogosultak a felvételkészítésre. Ha folyamatban lévő értekezlet közben módosul a házirend, az új csak azt követően lép életbe, ha valamennyi résztvevő kilép az értekezletből, majd újból csatlakozik ahhoz.

  • Társközi kapcsolatok esetén: A program csak abban az esetben alkalmazza az AllowExternalToRecord házirendet a társközi beszélgetésekre, ha az EnableP2PRecording házirend értéke Igaz.

   • Igaz értékre állítás esetén a szervezeten kívüli felhasználó jogosult a felvételkészítésre.

   • Hamis értékre állítás esetén a szervezeten kívüli felhasználó nem készíthet felvételt, az ezt megtiltó felhasználó azonban igen.

Válaszcsoport-szolgáltatási ügynökök nevének elrejtése

A szolgáltatás leírása: A válaszcsoport-szolgáltatás révén a vállalati rendszergazdák egy vagy több kisebb válaszcsoportot hozhatnak létre és állíthatnak be azzal a céllal, hogy a bejövő hívásokat (várólistába helyezésük után) meghatározott ügynökökhöz vagy felhasználókhoz lehessen irányítani. A szolgáltatást használva az ügynökök anélkül kezelhetik a hívásokat, hogy automatikusan felfednék kilétüket a távoli fél előtt.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha a távoli fél Microsoft Communications-alapú ügyfélprogramot vagy egy nyilvános telefonhálózathoz kapcsolódó telefont használ, az ügynök identitása nem jelenik meg látható módon. Amennyiben viszont egy névtelen hanghíváshoz csevegőüzenetek is társulnak, a program SDP-csomagok formájában a személyazonosságra utaló adatokat is küld, így az ügyfélprogram nyomkövetési naplóiból beolvashatók az ilyen adatok. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A nem Microsoft Communications-alapú ügyfélprogramok képesek az ügyfélről szóló adatokat megjeleníteni a felhasználói felületen, így kiderülhet az ügynök személyazonossága. Ezt kihasználva a távoli fél a válaszcsoport helyett közvetlenül felhívhatja az ügynököt.

Választási lehetőségek, beállítás: A szolgáltatást sem a felhasználók, sem a rendszergazdák nem módosíthatják.

Kiszolgálóoldali naplózás

A szolgáltatás leírása: A kiszolgálóoldali naplózás lehetővé teszi a vállalati rendszergazdának, hogy adatokat gyűjtsön az egyes tartományok vagy URI azonosítók között zajló különböző típusú forgalmakról.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információ: Ha a vállalati rendszergazda engedélyezi a Lync működésének naplózását, a rendszer naplófájlban rögzíti a megadott tartományból és tartományba, illetve URI azonosítótól és URI azonosítóig haladó forgalmat. A konfigurációtól függően az összegyűjtött adatok hibakeresési célokra használhatók. A rendszer a végfelhasználókról gyűjtött következő adatokat a rendszergazda által megadott naplófájlba írja: az értekezlet témája és helyszíne, SIP-üzenetek, a Lync-beli meghívókra küldött válaszok, az egyes Lync-üzenetek feladójával és címzettjeivel kapcsolatos információk, az üzenet útvonala, partnerlista, jelenléti információk, csevegőüzenetek tartalma, az esetleges megosztott programok, mellékletek, Microsoft PowerPoint-fájlok, rajztáblák, szavazások és szavazásra bocsátott kérdések neve, valamint a szavazási lehetőségek indexe. A rendszer az információk közül semmit sem küld el automatikusan a Microsoftnak, de a rendszergazda dönthet az információk manuális elküldése mellett.

Az információk felhasználása: A kiszolgálóoldali naplók a Lync hibáinak elhárítására használhatók, vagyis annak megállapítására, hogy mely kiszolgálón vagy tartományban milyen hibák tapasztalhatók.

Választási lehetőségek, beállítás: A kiszolgálóoldali naplózás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és csak a vállalati rendszergazdák kapcsolhatják be. A rendszergazdák a Windows PowerShell parancssori felületének következő parancsmagjai segítségével webhelyenként, szolgáltatásonként és kiszolgálónként ki- és bekapcsolhatják ezt a funkciót: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration és Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. A csevegőüzenetekben folytatott beszélgetések tartalmának naplózásához bizonyos beállításokat meg kell adni a Microsoft terméktámogatás segítségével.

Bejelentkezési hibák jelentése

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás automatikusan hibajelentést készít minden olyan alkalommal, amikor a felhasználó nem tud bejelentkezni a Lyncbe. A jelentés ezután elküldhető a Microsoftnak.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A hibajelentéssel összegyűjtött információk közé tartozik a felhasználó internetkapcsolatának minősége, illetve a sikertelen bejelentkezési kísérletekből származó hibakód vagy kivételinformáció. A napló személyazonosításra alkalmas adatokat is tartalmazhat, ilyen például a felhasználó IP-címe és a SIP protokoll egységes erőforrás-azonosítója (URI). Ezeket az adatokat a Lync egyes esetekben elküldi a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A bejelentkezési hibákat tartalmazó jelentések adatait a bejelentkezési problémák megoldásához használja a Microsoft, és a használatukkal igyekszik feltérképezni a gyakori bejelentkezési problémákat és hibatrendeket, így javítva a Lync működését.

Választási lehetőségek, beállítás: Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és a vállalati rendszergazda kezeli. Ő adja meg, hogy a Lync mindig vagy sose küldje el a bejelentkezési hibákról készült jelentéseket a Microsoftnak, de a felhasználóra is bízhatja a döntést.

Szakértelem-keresés

A szolgáltatás leírása: Ezzel a szolgáltatással a Microsoft SharePoint szolgáltatásaiban tárolt bármely tulajdonság (például név, e-mail, szakértelem, szakterület stb.) alapján lehet keresni a vállalaton belüli munkatársak között. Ez a szolgáltatás csak akkor érhető el, ha a vállalati rendszergazda központilag telepítette a SharePointot, és engedélyezte a Lync és a SharePoint közötti integrációt.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Lyncben beírt keresőkifejezést a szolgáltatás elküldi a vállalat SharePoint-kiszolgálójára. A SharePointtól érkező választ a Lync feldolgozza, és megjeleníti a találatokat és kapcsolódó információkat. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A felhasználó által megadott információkat a szolgáltatás elküldi a SharePointnak a keresési eredmények beolvasásához, amelyek a Lyncben jelennek meg.

Választási lehetőségek, beállítás: Ezt a szolgáltatást az alábbi négy beállítás használatával engedélyezhetik vagy tilthatják le a vállalati rendszergazdák.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Intelligens körülvágás

A szolgáltatás leírása: Amikor egy videokonferencia során egy felhasználó megosztja a videót, az Intelligens körülvágás az arcfelismerés segítségével meghatározza a felhasználó fejének a helyét a webkamera látómezőjében. Ezután a Lync 2013 ügyfél átalakítja azt koordinátákká, és felveszi a koordinátákat az elküldendő videoképekbe. A fogadó Lync 2013 ügyfél ezt az információt használva vágja körbe a bejövő videoképet a natív (fekvő) méretarányáról a téglalap koordinátái szerint úgy, hogy a felhasználó feje a körbevágott videó közepébe kerüljön. Az Intelligens körülvágás egy valós idejű funkció, amely folyamatosan figyeli a felhasználó mozgását, és módosítja a videoképen elhelyezett koordinátákat, lehetővé téve így a fogadó Lync 2013 ügyfélnek a videó körbevágásának módosítását, a videonézet közepén tartva a felhasználó fejét.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A szolgáltatás hozzáadja a felhasználó fejének a kamerák látómezején belüli koordinátáit a videoképhez. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A koordináták a bejövő videó megfelelő részének a körbevágására szolgálnak.

Választási lehetőségek, beállítás: Ez a szolgáltatás nem tiltható le.

Megjegyzés:  A régebbi verziójú Lync ügyfelek és a mobileszközökhöz készült Lync felhasználói a küldött videót a teljes méretében látják.

Egységes partnerlista

A szolgáltatás leírása: Az Egységesített partnertároló három fő szolgáltatásból áll:

 • Egyesített keresés: Ez a szolgáltatás egyesíti a globális címlistát a felhasználó személyes Outlook-partnereivel, így a partnerek keresésekor minden partnerről csak egy bejegyzés jelenik meg a találatokban.

 • Egyesített partneradatok: Ez a szolgáltatás az e-mail címek, illetve a bejelentkezési azonosítók egyeztetésével összekapcsolja az Outlook és a globális címlista partneradatait. Ha a Lync egyezést talál, összekapcsolja a három adatforrásból (Outlook, globális címlista, jelenlét) származó információkat, és megjeleníti azokat a felhasználói felület más-más részein, például a találatok között, a saját partnerlistában és a névjegykártyán.

 • Outlook programbeli partnerek létrehozása a Lync 2010 programbeli partnerekhez (partnerszinkronizálás): A Lync az alapértelmezett partnermappában létrehozza a felhasználó partnereihez kapcsolódó Outlook programbeli partnereket, ha a felhasználó postafiókkal rendelkezik a Microsoft Exchange Server 2010 vagy újabb rendszerű kiszolgálón. Mivel a Lync programbeli összes partnerhez az Outlook programban is tartozik partner, a felhasználó elérheti a Lync-partneradatokat az Outlook és az Outlook Web Access alkalmazásból, valamint az Exchange rendszerrel partneradatokat szinkronizáló mobileszközökről is.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Lync összekapcsolja a jelenléti adatokból, az Active Directoryból és az Outlookból származó partneradatokat. Ezeket az információkat a Lync belső használatra tárolja. Az Outlook programbeli partnerek létrehozásakor a Lync elküldi a jelenléti adatokat, az Active Directoryból származó adatokat és az Outlook-alapú partneradatokat az Exchange rendszernek. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A jelenléti adatokból, az Active Directoryból és az Outlook alkalmazásból származó partneradatok a Lync 2010 felhasználói felületén (a partnerlistában, a névjegyeken, a keresési eredmények között stb.) jelennek meg. Ezeket az adatokat partnerszinkronizálás útján (az előző lista harmadik eleme) az Exchange rendszernek is el lehet küldeni.

Választási lehetőségek, beállítás: A vállalati rendszergazdák az EnableExchangeContactSync beállítás használatával engedélyezhetik és tilthatják le a szolgáltatást.

Hangminőség javítása

A szolgáltatás leírása: A Lync értesítésekkel segíti a felhasználókat a hívás minőségének a javításában, ha a hívás során hálózati, számítógépes vagy eszközhibát észlel.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Lync gyűjti a felhasználó hangeszközének beállítására, a hálózat beállítására és egyéb médiakapcsolatokra vonatkozó információkat a hangminőség megállapításához. Ha a Lync azt állapítja meg, hogy egy hangalapú kommunikáció során valami helytelenül befolyásolja a hang minőségét, a végfelhasználó értesítést kap arról, hogy hangminőségi probléma lépett fel. A hívás többi résztvevője csak arról kap értesítést, hogy a végfelhasználók gyenge hangminőséget okozó eszközt használnak. Arról nincs tudomásuk, hogy milyen eszközt használ a végfelhasználó. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A hívás minősége a többieknek küldött információk segítségével javítható.

Választási lehetőségek, beállítás: A vállalati rendszergazda az alábbi PowerShell-parancssorozattal tilthatja le az eszközök hangminőségével kapcsolatos értesítéseket:

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Rajztáblaalapú együttműködés

A szolgáltatás leírása: A rajztáblaalapú együttműködés lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy virtuális rajztáblát hozzanak létre és osszanak meg. A rajztáblán a munkamenet résztvevői jegyzeteket és rajzokat készíthetnek, valamint képeket importálhatnak, és ezeket értekezletek és beszélgetések során közösen használhatják.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A rajztáblákra írt jegyzeteket minden résztvevő láthatja. Mentéskor a rajztáblát és a jegyzeteket a Lync Server tárolja, és az értekezlettartalmak elévülését szabályozó, a vállalati rendszergazda által beállított házirendek szerint megőrzi. A szolgáltatás nem küld adatokat a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A rajztáblaalapú együttműködés hatékonyabb közös munkát eredményez, mivel az értekezleten részt vevők megvitathatják elképzeléseiket, ötletgyűjtést kezdeményezhetnek, jegyzetelhetnek és így tovább.

Választási lehetőségek, beállítás: A vállalati rendszergazda az alábbi házirendeket alkalmazhatja:

 • EnableDataCollaboration rendszergazdai házirend: Ezzel a házirenddel a vállalati rendszergazda az adatalapú együttműködéshez használt összes szolgáltatást (a PowerPoint-alapú együttműködést, a fájlmegosztást, a szavazást, a rajztáblaalapú együttműködést és a mellékleteket is) korlátozhatja. Ha a házirend értéke Hamis, akkor e szolgáltatások szolgáltatásszintű házirendjei érdektelenek.

 • AllowAnnotations rendszergazdai házirend: Ezzel a házirenddel az értekezletek résztvevőinek széljegyzet-készítési jogosultságát korlátozhatja a vállalati rendszergazda. Ha le van tiltva ez a beállítás, a felhasználók képernyőjén nem jelenik meg rajztábla létrehozására szolgáló beviteli pont a Lync felhasználói felületén.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×