Kiegészítés az iPad-alapú Microsoft Lync 2013 adatvédelmi nyilatkozatához

Utoljára frissítve: 2013. december

Tartalom

Kiegészítés az iPad-alapú Microsoft Lync 2013 adatvédelmi nyilatkozatához

Hívásmeghatalmazás (hívásátirányítás és egyidejű csengetés)

Ügyféloldali naplózás

Névjegykártya

Beszélgetési előzmények

Felhasználói élmény fokozása program

Asztal- és programmegosztás

Segélyhívás (112)

Tartózkodási hely megosztása

Személyes kép

PowerPoint-alapú együttműködés

Jelenléti adatok és partneradatok

Bizalmassági mód

Küldés e-mailként

Naplók küldése

Bejelentkezési hibák jelentése

Egységesített partnertároló

Hangminőség javítása

Kiegészítés az iPad-alapú Microsoft Lync 2013 adatvédelmi nyilatkozatához

Ezen az oldalon a Microsoft Lync 2013-termékek adatvédelmi nyilatkozatának kiegészítését olvashatja. Az adott Microsoft Lync-termék vagy -szolgáltatás adatgyűjtési és adatfelhasználási gyakorlatának megértéséhez olvassa el a Microsoft Lync-termékek adatvédelmi nyilatkozatát és ezt a kiegészítést is.

Az adatvédelmi nyilatkozat ezen kiegészítése a vállalati mobileszközökre telepített, iPad-alapú Microsoft Lync 2013 szoftver központi telepítésére és használatára vonatkozik. Ha szolgáltatásként futtatja a Microsoft Lync Server kommunikációs szoftvert (azaz egy alkalmazásszolgáltatói harmadik fél (például a Microsoft) üzemelteti a szoftvert futtató kiszolgálókat), a rendszer az üzemeltetésben részt vevő harmadik félnek küld információkat. A vállalattól a harmadik félnek küldött információk felhasználási módjáról a vállalati rendszergazda vagy az alkalmazásszolgáltató adhat részletes felvilágosítást.

Vissza a lap tetejére

Hívásmeghatalmazás (hívásátirányítás és egyidejű csengetés)

A szolgáltatás leírása: A hívásmeghatalmazás lehetővé teszi a felhasználónak olyan személyek (meghatalmazottak) kijelölését, akik a nevében hívásokat kezdeményezhetnek és fogadhatnak, valamint Lync-értekezleteket állíthatnak be, és csatlakozhatnak az ilyen értekezletekhez. Megadható az is, hogy a Lync automatikusan átirányítsa a hívásokat a hangpostára, egy másik számra vagy egy meghatalmazotthoz, illetve hogy egyszerre csengjenek ki a hívások az elsődleges telefonszámon és egy másodlagos számon (például mobileszközön, egy meghatalmazottnál vagy egy hívási csoportnál) is.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A meghatalmazottak kijelölésekor a felhasználónak a konfigurálási folyamat során meg kell adnia a meghatalmazottak kapcsolattartási adatait. A meghatalmazottként beállított felhasználók értesítést kapnak, hogy a szervezeten belül valaki meghatalmazottként jelölte ki őket. Amikor a meghatalmazott az őt kijelölő személy nevében hívást fogad, ez utóbbi e-mailben értesítést kap erről az eseményről. Ez a szolgáltatás semmilyen adatot nem küld a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A Lync a meghatalmazott névjegykártyájának használatával teszi lehetővé, hogy hívásokat kezdeményezzen vagy fogadjon, valamint értekezleteket ütemezzen, illetve értekezletbe bekapcsolódjon annak a személynek a nevében, akinek a meghatalmazottja.

Választási lehetőségek, beállítás: A hívásmeghatalmazási funkció alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az alábbi lépésekkel engedélyezheti vagy tilthatja le:

 1. Az iPad-alapú Lyncben az Adataim lapon koppintson a Hívásátirányítás beállításra.

 2. Koppintson az aktuális hívásátirányítási beállításra, majd a megjelenő beállításlistában válassza a Meghatalmazottak elemet.

Megjegyzés:  A meghatalmazottak nem konfigurálhatók mobileszközről, csak a Lync asztali ügyfélprogramból.

Vissza a lap tetejére

Ügyféloldali naplózás

A szolgáltatás leírása: Az ügyféloldali naplózással a felhasználó naplózhatja az iPad-alapú Lync használatával kapcsolatos adatokat. Ezek az adatok az iPad-alapú Lync problémáinak megoldásához használhatók.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha engedélyezett az ügyféloldali naplózás, a Lync helyben menti az eszközre az eszközazonosítót, a felhasználó aliasát és tartományát, a jelenléti adatokat, az üzenetinformációkat, a bejelentkezési előzményeket és a partnerlistát, továbbá az ügyfél-konfigurációs adatokat. Ez a szolgáltatás nem menti a Lync-alapú beszélgetések tartalmát, és semmilyen adatot nem küld a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Az ügyféloldali naplókban összegyűjtött információkat a szervezet ügyfélszolgálata használhatja fel, illetve el lehet küldeni a Microsoftnak hibaelhárítási célból (lásd a Naplók küldése című szakaszt).

Választási lehetőségek, beállítás: Az ügyféloldali naplózás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és az alábbiak szerint engedélyezhető vagy tiltható le:

 1. Az iPad-alapú Lync programban az Adataim lapon koppintson a Beállítások elemre.

 2. A beállításlistában válassza a Naplózás elemet.

 3. A Naplózás beállítási lapon a Naplózás csúszkát állítsa Be pozícióba.

Vissza a lap tetejére

Névjegykártya

A szolgáltatás leírása: A névjegykártyán a saját és a szervezeten belüli más személyek kapcsolattartási, jelenléti és tartózkodási hellyel kapcsolatos adatai jeleníthetők meg, de használható csevegőüzeneteken, e-mailen vagy telefonon keresztüli kommunikációra is.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A névjegykártyán szereplő adatokat több helyről gyűjti össze a Lync. Az állandó adatok (köztük a név, az épület és az iroda száma) a vállalati címtárból (például az Active Directory tartományi szolgáltatásokból) származnak. A dinamikus adatokat (például a naptárbeli elfoglaltsági adatokat) a Microsoft Exchange Server biztosítja, a tartózkodási hely adatainak beolvasása pedig többféleképpen történik (lásd a Tartózkodási hely megosztása című szakaszt). A telefonszámok a vállalati címtárból olvashatók be, vagy a felhasználó manuálisan írja be őket, míg a jelenléti adatokat a Lync kezeli az Outlook naptárának használatával (ha a felhasználó ezt engedélyezte), vagy a felhasználó adja meg manuálisan. Ez a szolgáltatás semmilyen adatot nem küld a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A névjegykártyán szereplő adatokat a Lync Server megosztja a szervezeten belüli többi személlyel.

Választási lehetőségek, beállítás: A partnerek adatai a Lync asztali ügyfélprogramból kezelhetők.

Vissza a lap tetejére

Beszélgetési előzmények

A szolgáltatás leírása: A csevegőüzenetek tartalmát a beszélgetési előzmények tárolják az eszközön biztonságos formában.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Lync helyben menti az eszközre a beszélgetési előzmények közé a csevegőüzenetek tartalmát, valamint a hanghívások statisztikai adatait (így a dátumot, az időpontot, a hívás hosszát és a hívó adatait). A csevegőüzenetek iPad-alapú Lync által létrehozott beszélgetési előzményeit nem menti a rendszer az Outlook Beszélgetés előzményei mappájába. Ez a szolgáltatás semmilyen adatot nem küld a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A Lync a főablak Csevegések lapján jeleníti meg ezeket az információkat, így a felhasználók megtekintés után akár folytathatják is múltbeli beszélgetéseiket.

Választási lehetőségek, beállítás: A beszélgetési előzmények használatát a vállalati rendszergazda engedélyezi és tiltja le. Az előzmények törölhetők az alábbi módon:

 1. A Csevegések lapon koppintson a Szerkesztés elemre.

 2. Jelölje ki a törölni kívánt beszélgetés(eke)t, és koppintson a Törlés gombra.

Vissza a lap tetejére

Felhasználói élmény fokozása program

A szolgáltatás leírása: Ha a részvétel mellett dönt, a Felhasználói élmény fokozása program alapvető információkat gyűjt arról, hogy miként használja a programokat, a számítógépét vagy eszközét, illetve a csatlakoztatott eszközöket. Ezek beállításáról és teljesítményéről szintén gyűjtünk adatokat. A jelentéseket a program elküldi a Microsoftnak az ügyfelek által leggyakrabban használt szolgáltatások továbbfejlesztése és a legáltalánosabb problémák megoldása céljából. A program a tapasztalt hibák típusáról és számáról, a szoftver és a hardver teljesítményéről és a szolgáltatások sebességéről is gyűjt adatokat. A Microsoft nem rögzíti a felhasználó nevét, címét, sem más kapcsolatfelvételi adatát.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Bekapcsolása esetén a Felhasználói élmény fokozása program automatikusan elküldi az információkat a Microsoftnak. A program keretében összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információkrólMicrosoft Felhasználói élmény fokozása program adatvédelmi nyilatkozatában olvashat részletesebben.

Az információk felhasználása: A Microsoft ezeket az információkat a szoftverek és szolgáltatások minőségének, megbízhatóságának és teljesítményének javítására használja.

Választási lehetőségek, beállítás: A Felhasználói élmény fokozása program alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. A vállalati rendszergazda engedélyezheti vagy letilthatja a szolgáltatást a vállalatnál. Ha a vállalati rendszergazda nem állította be a vállalathoz, a felhasználónak lehetősége van a kezdeti telepítési folyamat során feliratkozni rá. Ha a vállalati rendszergazda nem tiltotta le, a felhasználók az alábbi lépésekkel bármikor módosíthatják a program beállítását:

 1. Az iPad-alapú Lync programban az Adataim lapon koppintson a Beállítások elemre.

 2. Beállítások lapon válassza a Segítse a Lync fejlesztését elemet.

 3. Segítse a Lync fejlesztését lapon állítsa a csúszkát Be vagy Ki állapotba.

Megjegyzés: Ha a rendszergazda módosítja a Felhasználói élmény fokozása program engedélyezésére vagy letiltására vonatkozó beállítást, miközben a felhasználó már használja a Lyncet, az új beállítás csak azt követően lép érvénybe, hogy a felhasználó kijelentkezik a Lyncből, majd újra bejelentkezik.

Vissza a lap tetejére

Asztal- és programmegosztás

A szolgáltatás leírása: Az asztal- és programmegosztás révén a felhasználók együttműködhetnek egy videocsevegésben, miközben megosztják az asztalukat vagy a kijelölt programot az értekezlet minden résztvevőjével, lehetővé téve nekik fájlok megosztását és szerkesztését úgy, mintha ugyanabban a szobában lennének, mint a munkatársaik. A felhasználók Microsoft PowerPoint-bemutatókat tarthatnak (lásd a PowerPoint-alapú együttműködés című szakaszt), és közösen dolgozhatnak egy virtuális rajztáblán (ez egy üres lap, amelyet az értekezlet résztvevői közösen használhatnak feljegyzésekhez és rajzokhoz). Amikor egy felhasználó kezdetben megosztja az asztalát vagy programját, egyedül ő felügyelheti azokat. A felhasználó dönthet úgy is, hogy a többi felhasználónak is engedélyezi a megosztott asztal vagy program feletti ellenőrzést, a navigálást és a módosítást egér vagy billentyűzet használatával.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha az értekezlet egy másik résztvevője kezdeményezi a megosztást, az iPad-használók saját képernyőjükön láthatják a megosztott asztalt vagy programot. Ez a szolgáltatás semmilyen adatot nem küld a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A megosztott információk az értekezletek résztvevői közötti videós együttműködéshez használhatók.

Választási lehetőségek, beállítás: Az iPad-alapú Lync használói csak a többi résztvevő által megosztott asztalt vagy programot láthatják. A megosztott asztal vagy program irányítását nem vehetik át, és nem is tudják használni a megosztott adatokat és tartalmat, ezenkívül arra sincs lehetőségük, hogy az iPad asztalát vagy a rajta futó programokat megosszák az értekezlet többi résztvevőjével.

Vissza a lap tetejére

Segélyhívás (112)

Fontos:  Azt javasoljuk, hogy az iPad-alapú Lync programmal NE hívjon segélyhívó számokat (Magyarországon például a 112-es számot). Az iPad-alapú Lync ugyanis NEM tudja megállapítani a tényleges tartózkodási helyet, ezért ha az iPad-alapú Lync használatával hív egy segélyhívó számot, a diszpécser NEM tudja meghatározni a hívó tartózkodási helyét. Ha segélyhívó számot szeretne tárcsázni az eszközén, zárja be az iPad-alapú Lync programot, és használja az eszköz tárcsázóját.

Vissza a lap tetejére

Tartózkodási hely megosztása

A szolgáltatás leírása: A tartózkodási hely megosztásakor a Lync megosztja másokkal a felhasználó időzónaadatait a névjegykártya jelenléti szolgáltatását használva, feltéve, hogy engedélyezve van a bizalmassági mód (lásd a Bizalmassági mód című szakaszt).

Fontos: Az iPad-alapú Lync nem tudja megállapítani a tényleges földrajzi helyet, ezért nem szabad segélyhívó számokat hívni vele (Magyarországon például a 112-es számot). Ehhez használja az eszköz tárcsázóját.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A rendszer beolvassa az időzónát a mobileszköz operációs rendszeréből, és megosztja a Lync-partnerekkel. Ez a szolgáltatás semmilyen adatot nem küld a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A tartózkodási hely megosztásakor partnerei és a szervezetbeli többi személy látni fogja a névjegykártyán, hogy Ön hol tartózkodik éppen. A jelenléti szolgáltatáson keresztül semmilyen más adatot (például a földrajzi helyet vagy a postacímet) nem oszt meg a rendszer.

Választási lehetőségek, beállítás: A tartózkodási hely megosztását a vállalati rendszergazda engedélyezi és tiltja le. A megosztás a Lync asztali ügyfélprogramból kezelhető.

Vissza a lap tetejére

Személyes kép

A szolgáltatás leírása: A Személyes kép szolgáltatás megjeleníti a felhasználó saját fényképét partnerei és a szervezetbeli személyek előtt a névjegykártyán.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A személyes képet a vállalati rendszergazda vagy maga a felhasználó töltheti fel (ha ez engedélyezve van), és a kép tárolható a vállalati címtárban (például az Active Directory tartományi szolgáltatásokban). A partnerekkel és a szervezet többi felhasználójával való megosztáshoz a Lync beolvassa a képet a címtárból. Ez a szolgáltatás semmilyen adatot nem küld a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A személyes kép célja a felhasználói felület testreszabása és a felhasználó saját képének megosztása másokkal.

Választási lehetőségek, beállítás: A személyes kép beállításai a Lync asztali ügyfélprogramból kezelhetők.

Vissza a lap tetejére

PowerPoint-alapú együttműködés

A szolgáltatás leírása: A PowerPoint-alapú együttműködés lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy online beszélgetés vagy értekezlet során megjelenítsenek, megnézzenek vagy széljegyzetekkel lássanak el PowerPoint-bemutatókat.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha az értekezlet egy másik résztvevője oszt meg PowerPoint-bemutatót, az iPad-alapú Lync használói saját eszközükön tekinthetik meg azt, ám irányítását nem vehetik át, és nem is tudják használni a megosztott adatokat és tartalmat. Ez a szolgáltatás semmilyen adatot nem küld a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A megosztott információk az értekezletek résztvevői közötti videós együttműködéshez használhatók.

Választási lehetőségek, beállítás: Az iPadet használók csak egy másik résztvevő által megosztott PowerPoint-bemutatót tekinthetnek meg. PowerPoint-bemutatók nem tölthetők fel, nem oszthatók meg, és nem is írható széljegyzet a bemutatóhoz az eszközön.

Vissza a lap tetejére

Jelenléti adatok és partneradatok

A szolgáltatás leírása: A jelenléti és partneradatok révén a felhasználók megtekinthetik a szervezeten belüli személyek és saját (belső vagy külső) partnereik jelenléti és kapcsolatfelvételi adatait. A rendszergazda beállíthatja, hogy a Lync együttműködjön az Outlook és az Exchange Server alkalmazással, így a házon kívül tartózkodás idejére beállított üzenetek és más állapotadatok is megjeleníthetők (például az Outlook-naptárbeli elfoglaltsági adatok).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A Lync Server alkalmazáshoz bejelentkezési e-mail címmel és jelszóval lehet csatlakozni. A felhasználó és a rendszergazda közzéteheti a felhasználó bejelentkezési adataihoz kapcsolódó jelenléti állapotot és elérhetőségi adatokat. Ez a szolgáltatás semmilyen adatot nem küld a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: Más Lync-felhasználók és -alkalmazások hozzáférhetnek a felhasználó jelenléti és partneradataihoz, hogy a hatékonyabb kommunikáció érdekében meghatározzák a felhasználó közzétett állapotát és egyéb információit.

Választási lehetőségek, beállítás: A jelenléti és partneradatok beállításai a Lync asztali ügyfélprogramból kezelhetők.

Vissza a lap tetejére

Bizalmassági mód

A szolgáltatás leírása: A bizalmassági mód beállítása lehetővé teszi, hogy a felhasználók meghatározzák, jelenléti állapotukat (például Elérhető, Elfoglalt, Ne zavarjanak stb.) milyen mértékben osztják meg a partnerlistájukon szereplő partnerekkel.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A bizalmassági mód engedélyezése után a Lync lehetővé teszi a különböző felhasználói beállítások módosítását, így lehetőség van arra, hogy a felhasználó csak a partnerlistáján szereplő partnerekkel ossza meg a jelenléti adatait. Ez a szolgáltatás semmilyen adatot nem küld a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: E beállítással a felhasználó meghatározhatja, hogy a program miként osztja meg a jelenléti adatokat.

Választási lehetőségek, beállítás: A bizalmassági mód alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és a vállalati rendszergazda engedélyezi és tiltja le. Kezelése a Lync asztali ügyfélprogramból lehetséges.

Vissza a lap tetejére

Küldés e-mailként

A szolgáltatás leírása: A Küldés e-mailként szolgáltatással az iPad-alapú Lyncben folytatott beszélgetések előzményei mellékletben elküldhetők a felhasználó által megadott e-mail címre.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A legutóbbi ötven bejövő és kimenő beszélgetés tartalmát a rendszer korlátlan ideig az eszközön elkülönített tárhelyen helyileg tárolja, kivéve ha 1) a felhasználó törli a beszélgetést, 2) a felhasználó eltávolítja az alkalmazást, vagy 3) egy új felhasználó bejelentkezik ugyanarra az eszközre. A Küldés e-mailként szolgáltatással küldött csevegőüzenet-előzményeket a rendszer e-mailként továbbítja a felhasználó által megadott e-mail címre. Ez a szolgáltatás semmilyen adatot nem küld a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A felhasználók e-mail mellékleteként elküldhetik a beszélgetéseik előzményeit a megadott e-mail címre, így a beszélgetések archiválási vagy megosztási célból elérhetők lesznek az eszközön kívül is.

Választási lehetőségek, beállítás: A Küldés e-mailként szolgáltatás csak akkor használható, ha engedélyezve van a felhasználó eszközén az e-mailezés. Az engedélyezésről és az e-mailezés konfigurálásáról az eszköz felhasználói útmutatója ír részletesen.

A csevegőüzenetek beszélgetési előzményei az alábbi módon küldhetők el:

 1. A Csevegések lapon koppintson a navigációs sáv Műveletek gombjára.

 2. A menüben válassza a Küldés e-mailként parancsot.

 3. Adja meg a címzett e-mail címét, ha másnak szeretné elküldeni az előzményeket.

 4. Koppintson a Küldés elemre.

Vissza a lap tetejére

Naplók küldése

A szolgáltatás leírása: A naplóküldési szolgáltatással a felhasználó elküldheti az ügyféloldali naplókat a Microsoftnak az esetleges hang- vagy csatlakozási problémák megoldása végett (lásd az Ügyféloldali naplózás című szakaszt).

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha engedélyezve van az ügyféloldali naplózás, a Lync csak az ügyféloldali naplózás során gyűjtött adatokat küldi el. A naplók elküldése nem automatikusan történik az eszközről, hanem csak akkor, ha azon engedélyezve van a naplózás (lásd az Ügyféloldali naplózás című szakaszt).

Az információk felhasználása: Az eszközről gyűjtött adatokat az észlelt problémák megoldására, illetve a program működésének javítására használjuk.

Választási lehetőségek, beállítás: A Naplók küldése szolgáltatás csak akkor használható, ha engedélyezve van a felhasználó eszközén az e-mailezés. Az engedélyezésről és az e-mailezés konfigurálásáról az eszköz felhasználói útmutatója ír részletesen.

Az ügyféloldali naplók elküldésének módja a következő:

 1. Az iPad-alapú Lync programban az Adataim lapon koppintson a Beállítások elemre.

 2. A beállításlistában válassza a Naplózás elemet.

 3. A Naplózás beállítási lapon koppintson a Naplók küldése elemre.

 4. A megnyíló e-mail űrlapon, amelyhez a rendszer már csatolta a naplókat, írja be a címzett e-mail címét, és koppintson a Küldés elemre.

Vissza a lap tetejére

Bejelentkezési hibák jelentése

A szolgáltatás leírása: Ez a szolgáltatás automatikusan hibajelentést készít minden olyan alkalommal, amikor a felhasználó nem tud bejelentkezni a Lyncbe. A jelentés ezután elküldhető a Microsoftnak.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: A hibajelentéssel összegyűjtött információk közé tartozik a felhasználó internetkapcsolatának minősége, illetve a sikertelen bejelentkezési kísérletekből származó hibakód vagy kivételinformáció. A napló személyazonosításra alkalmas adatokat is tartalmazhat, ilyen például a felhasználó IP-címe és a SIP protokoll egységes erőforrás-azonosítója (URI). Ezeket az adatokat a Lync egyes esetekben elküldi a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A bejelentkezési hibákat tartalmazó jelentések adatait a bejelentkezési problémák megoldásához használja a Microsoft, és a használatukkal igyekszik feltérképezni a gyakori bejelentkezési problémákat és hibatrendeket, így javítva a Lync működését.

Választási lehetőségek, beállítás: Ez a szolgáltatás alapértelmezés szerint ki van kapcsolva, és a vállalati rendszergazda kezeli. Ő adja meg, hogy a Lync mindig vagy sose küldje el a bejelentkezési hibákról készült jelentéseket a Microsoftnak, de a felhasználóra is bízhatja a döntést.

A felhasználó az alábbi módon változtathatja meg a kapcsolódó beállításokat:

 1. Az iPad-alapú Lync programban az Adataim lapon koppintson a Beállítások elemre.

 2. A beállításlistában válassza a Naplózás elemet.

 3. A Naplózás beállítási lapon koppintson a Bejelentkezési naplók feltöltése elemre.

 4. Válassza a kívánt beállítást (Mindig, Soha vagy Kérdést kérek).

Vissza a lap tetejére

Egységesített partnertároló

A szolgáltatás leírása: Az egységesített partnertárolónak három fő funkciója van. Az iPad-alapú Lync szoftverben az alábbi kettő érhető el:

 • Egyesített keresés: Ez a funkció egyesíti a globális címlistát és a Lync partnerlistáját, így a partnerek keresésekor minden partnerről csak egy bejegyzés jelenik meg a találatokban.

 • Partneregyesítés: A partneregyesítési funkció az egyező e-mail azonosítók, bejelentkezési azonosítók vagy mindkettő alapján összegyűjti a globális címlista, a Lync Server és az iPad-partnerlista partneradatait. Az egyezés megállapítása után az iPad-alapú Lync összegyűjti az adatokat ezekből a forrásokból, és a felhasználói felület különféle összetevőiben, például a keresési találatokban, a partnerlistában és a névjegykártyákon megjeleníti őket.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Az iPad-alapú Lync összegyűjti a partneradatokat az Outlookból, az Active Directory tartományi szolgáltatásokból, a jelenléti szolgáltatásból és az iPadről, és belső használatra menti őket.

Az információk felhasználása: Az Outlook, az Active Directory tartományi szolgáltatások, a jelenléti szolgáltatás és az iPad partneradatai az iPad-alapú Lync felhasználói felületén jelennek meg.

Választási lehetőségek, beállítás: Az egységesített partnertároló beállításai a Lync asztali ügyfélprogramból kezelhetők.

Vissza a lap tetejére

Hangminőség javítása

A szolgáltatás leírása: A Lync adatokat küld a távoli feleknek minden olyan esetben, ha hívás közben eszköz- vagy hálózati hibát észlel, így jelezve, hogy a hangminőség esetleg nem kielégítő.

Összegyűjtött, feldolgozott vagy továbbított információk: Ha valamely eszközének beállításai miatt gyenge a hívás hangminősége (például visszhangzik vagy zajos), akkor a Lync a hívás többi résztvevőjét is tájékoztatja arról, hogy az Ön végpontján alkalmazott eszközbeállítások miatt romlik a hívás minősége. A hívás többi résztvevője csak arról kap értesítést, hogy Ön gyenge hangminőséget okozó eszközt használ. Arról nincs tudomásuk, hogy milyen eszközről van szó. Ez a szolgáltatás semmilyen adatot nem küld a Microsoftnak.

Az információk felhasználása: A hívás minősége a többieknek küldött információk segítségével javítható. Az előadó például elnémíthatja az Ön vonalát, ha Ön csak hallgatja a hívást.

Választási lehetőségek, beállítás: A Lync nem teszi lehetővé a hívásminőségi értesítések kikapcsolását.

Vissza a lap tetejére

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×