Licencfeltételek a Microsoft előzetes verziójú szoftvereihez – Microsoft OneNote

Fontos: Ez a cikk gépi fordítással lett lefordítva, lásd a jognyilatkozatot. A cikk angol változatát itt találhatja meg.

Ezek a licencfeltételek megállapodást jelentenek a Microsoft Corporation (vagy annak a felhasználó lakhelye szerinti leányvállalata) és a felhasználó között. Olvassa el őket figyelmesen. A feltételek a fent megnevezett előzetes verziójú szoftverre vonatkoznak, és a szoftvert tartalmazó adathordozóra (ha van ilyen) is érvényesek. A feltételek emellett a szoftverhez tartozó alábbi Microsoft-termékekre is érvényesek:

 • frissítések,

 • kiegészítők,

 • internetalapú szolgáltatások és

 • a szoftverhez tartozó terméktámogatási szolgáltatások,

feltéve ha más feltételek nem érvényesek az adott szolgáltatásokra. Ha igen, azok a feltételek érvényesek ebben az esetben is.

A szoftver letöltése és használata mindezen feltételek elfogadását jelenti. Ha nem fogadja el a feltételeket, ne használja a szoftvert.

Az alábbiakban leírtak szerint egyes funkciók használatával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Microsoft különféle általános számítógépadatokat gyűjtsön az internetes szolgáltatásaihoz.

A licencfeltételek elfogadása esetén az alábbi jogok illetik meg a felhasználót.

 1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.

 2. Telepítési és használati jogok. A felhasználó az alkalmazás egyetlen példányát legfeljebb öt (5) olyan Windows 8 rendszerű eszközön telepítheti és használhatja, amely a felhasználó Windows Áruház-fiókjához kapcsolódó Microsoft-fiókkal van társítva.

 3. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSOK. A Microsoft internetes szolgáltatásokat is nyújt a szoftverrel együtt. Ezek a szolgáltatások bármikor módosulhatnak vagy megszűnhetnek.

 4. Beleegyezés az internetalapú szolgáltatások használatába. Az alábbiakban, illetve az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett szoftverszolgáltatások csatlakoznak a Microsoft (vagy annak szolgáltatói) számítógépes rendszereihez az interneten keresztül. Bizonyos esetekben a felhasználó a csatlakozásról nem kap külön értesítést. Bizonyos esetekben kikapcsolhatja ezeket a szolgáltatásokat, vagy dönthet úgy, hogy nem használja őket. Ezekről a funkciókról A OneNote adatvédelmi nyilatkozata című dokumentum tartalmaz további információt. A funkciók használatával a felhasználó beleegyezik ezen információk továbbításába. A Microsoft a kapott adatok alapján nem próbálja azonosítani a felhasználót, és nem próbál kapcsolatba lépni vele.

 5. Számítógépadatok. Az alábbiakban ismertetett funkciók internetes protokollokat használnak, amelyek a megfelelő rendszerekbe különféle számítógépadatokat küldenek, például a felhasználó IP-címét, az operációs rendszer típusát, a böngésző adatait, a futtatott szoftverek nevét és verziószámát, valamint azon eszköz nyelvkódját, amelyre a szoftver telepítve van. A Microsoft ezeket az adatokat arra használja, hogy az internetes szolgáltatásokat elérhetővé tegye a felhasználóknak.

  • Felhasználói élmény fokozása program. Ez a szoftver a Felhasználói élmény fokozása program nevű szolgáltatást is használja, amely automatikusan adatokat küld a Microsoftnak a felhasználó hardveréről, illetve arról, hogy miként használja a szoftvert. Az elküldött adatokat nem használjuk fel személyazonosításra vagy kapcsolatfelvételre. A szolgáltatás emellett rendszeresen letölt egy kisméretű fájlt a számítógépre. Ez a fájl segít nekünk összegyűjteni a szoftver használata során tapasztalt hibákkal kapcsolatos adatokat. Ezenkívül ha van új súgótartalom a hibákról, akkor annak letöltésére is automatikusan sor kerülhet. További információ a Felhasználói élmény fokozása programról.

  • Webes tartalmakon alapuló funkciók. A szoftver bizonyos funkciói releváns tartalmakat kérhetnek le a Microsofttól, és jeleníthetnek meg a felhasználónak. A tartalom biztosítása érdekében ezek a funkciók elküldik a Microsoftnak a felhasználó által használt operációs rendszer típusát, illetve szoftverének nevét és verziószámát, a böngésző típusát és annak az eszköznek a nyelvkódját, amelyen a szoftver telepítve van. Az említett funkciók közé tartoznak a következők: ClipArt-elemek, sablonok, online tanfolyamok, online segítségnyújtás, súgó és alkalmazássúgó. A felhasználó dönthet úgy, hogy nem használja ezeket a webes tartalmakon alapuló funkciókat.

 6. Az elküldött adatok felhasználása. A számítógépadatokat és a Felhasználói élmény fokozása programmal kapcsolatos információkat felhasználhatjuk szoftvereink és szolgáltatásaink fejlesztésére, és meg is oszthatjuk az adatokat másokkal (például hardver- vagy szoftvergyártókkal). A kapott adatokat a gyártók arra használhatják, hogy javítsák termékeik együttműködését a Microsoft szoftvereivel.

 7. Az internetalapú szolgáltatásokkal való visszaélés. Nem használhatja a szolgáltatásokat oly módon, hogy az kárt tehessen a szolgáltatásokban, vagy zavarjon másokat a szolgáltatások használatában. Nem használhatja a szolgáltatást arra, hogy bármilyen módon jogosulatlanul hozzáférést próbáljon szerezni bármely szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.

 8. ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ. A jelen szerződés érvényességi ideje a szoftver kereskedelmi megjelenéséig tart, azzal a kivétellel, hogy a Microsoft fenntartja a jogot a szoftver indoklás nélküli módosítására vagy megszüntetésére. A szoftver működésképtelenné válhat, ha a felhasználó frissíti vagy módosítja a Windows 8 Consumer Preview rendszert futtató eszközét, vagy ha más funkciókkal vagy processzortípussal rendelkező Windows 8 Consumer Preview rendszerű eszközön próbálja használni a szoftvert. A felhasználónak kell a szoftverben tárolt adatokról biztonsági másolatot készítenie, azokról is, amelyeket a szoftver használatával feltölt. Ha a Windows Áruház, a szoftver vagy bármilyen tartalom megváltozik vagy megszűnik, előfordulhat, hogy az adatokat töröljük, vagy a felhasználó nem tudja őket a tárolás helyéről lekérni. A Microsoft nem köteles az adatokat visszajuttatni a felhasználóhoz.

 9. ELŐZETES VERZIÓJÚ SZOFTVER. A szoftvert előzetes verzióként adjuk közre, ezért lehetséges, hogy a működése eltér a végleges szoftververzió működésétől. Kereskedelmi forgalomba majd csak a végleges verzió kerül, amely módosulhat a jelenlegi verzióhoz képest. Az sem kizárt, hogy nem készül kereskedelmi forgalomba szánt verzió a szoftverből.

 10. VISSZAJELZÉS. Ha a felhasználó visszajelzést küld a szoftverről a Microsoftnak, engedélyezi a visszajelzés tartalmának ellenszolgáltatás nélküli felhasználását, megosztását és kereskedelmi forgalomba hozott termékekben való megjelenítését, történjen az bármely módon és célból. A felhasználó emellett ellenszolgáltatás nélkül átruházza a harmadik felekre mindazon szabadalmi jogokat, amelyek használatával ezen felek termékei, technológiái és szolgáltatásai együttműködhetnek a Microsoft azon szoftvereinek és szolgáltatásainak különféle részeivel, amelyekben szerepel a felhasználó visszajelzése. A felhasználó nem adhat olyan visszajelzést, amelyre olyan licenc érvényes, amelynek értelmében a Microsoft harmadik feleknek kellene, hogy szoftvert vagy dokumentációt licenceljen azért, mert azokban szerepel a felhasználó által küldött visszajelzés. Az itt említett jogok időbeli hatálya nem szűnik meg a jelen szerződés érvényességének lejártakor.

 11. A LICENC HATÓKÖRE. A felhasználó csak a szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán meghatározott jogokat biztosít a szoftver használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Ha a vonatkozó jogszabályok ezen korlátozásokkal szemben nem biztosítanak a felhasználónak további jogokat, a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. A használat során el kell fogadnia a szoftver azon technikai korlátozásait, amelyek csak bizonyos módon való használatát teszik lehetővé. Be kell tartania az alábbi korlátozásokat:

  • nem kerülheti meg a szoftver technikai korlátozásait;

  • nem fordíthatja és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem elemezheti annak belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogyan a vonatkozó jogszabályok e korlátozással ellentétben kifejezetten megengedik;

  • nem készíthet több másolatot a szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz vagy a vonatkozó jogszabályok e korlátozással ellentétben kifejezetten megengednek;

  • nem teheti közzé a szoftvert mások általi másolás céljából;

  • a szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe;

  • nem ruházhatja át harmadik félre a szoftvert vagy ezt a szerződést; illetve

  • kereskedelmi szoftverüzemeltetési szolgáltatást sem nyújthat a szoftverrel.

 12. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. A szoftverre az Amerikai Egyesült Államok exportálási jogszabályai és előírásai vonatkoznak. A felhasználónak be kell tartania minden hazai és nemzetközi exportálási jogszabályt és előírást, amely a szoftverre vonatkozik. Ezek a törvények magukban foglalják a rendeltetési helyre, a végfelhasználókra és a végfelhasználásra vonatkozó korlátozásokat is. További információ a Microsoft exportálási webhelyén olvasható.

 13. TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK. Mivel ez a szoftver adott állapotában áll rendelkezésre, lehet, hogy nem nyújtunk hozzá támogatási szolgáltatásokat.

 14. A SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA. A jelen szerződés, valamint a felhasználó által használt bővítmények, frissítések, internetes és támogatási szolgáltatások feltételei alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a támogatási szolgáltatásokra vonatkozóan.

 15. IRÁNYADÓ JOG.

 16. Az Egyesült Államokban. Ha a felhasználó az Egyesült Államokban szerezte be a szoftvert, a jelen szerződés értelmezésében és a szerződés megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a jogszabályok ütközésére. Minden egyéb igény tekintetében a felhasználó lakhelye szerinti ország törvényei az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos igényeket, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos törvényeket és a szerződésen kívüli szabályokból eredő követeléseket.

 17. Az Egyesült Államokon kívül. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, akkor a felhasználó lakhelye szerinti ország törvényei az irányadók.

 18. HATÁLYOS JOG. Ez a szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy a felhasználó országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak a felhasználónak, akit így azon féllel szemben is megillethetnek bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja a felhasználó országa által a felhasználónak biztosított jogokat, amennyiben az országának törvényei ezt nem engedélyezik.

 19. GARANCIA KIZÁRÁSA. A licenc a szoftverhez „adott állapotában” biztosít jogokat a felhasználónak. A felhasználó a szoftvert a saját felelősségére használja. A Microsoft nem nyújt semmiféle kifejezett jótállást, garanciát vagy feltételt. A helyi törvények szerint a felhasználó további fogyasztói jogokkal vagy törvényes garanciákkal is rendelkezhet, amelyeket ez a Szerződés nem módosíthat. A Microsoft a helyi törvények által megengedett legteljesebb mértékben kizár minden vélelmezett garanciát az eladhatóságra, az adott célra való alkalmazhatóságra és a jogbitorlás-mentességre vonatkozóan.

AUSZTRÁLIA esetén – A felhasználó az ausztráliai fogyasztóvédelmi törvények szerinti törvényi garanciákkal rendelkezik, és a jelen feltételek egyike sincs hatással az azokban kikötött jogokra.

 1. JOGORVOSLATI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA. A Microsofttól vagy beszállítóitól csak közvetlen kár esetén, legfeljebb 5,00 USD erejéig jogosult kártérítésre. Nem kaphat kártérítést semmiféle egyéb kárért, beleértve a következményi, az üzleti haszon elmaradásából eredő, a különleges, közvetett vagy járulékos károkat.

A korlátozás az alábbiakra vonatkozik:

 • bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél programjával kapcsolatos ügyre; valamint

 • szerződésszegéssel, a garanciális, jótállási és minőségi kötelezettségek megsértésével, közvetlen felelősséggel, hanyagsággal vagy más károkozással kapcsolatos igényre a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben.

A korlátozás akkor is alkalmazandó, ha a Microsoft tudott, vagy tudnia kellett volna a károkozás lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik a felhasználóra, mert országa nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

Megjegyzés: a szoftvert a kanadai Québecben forgalmazzuk, ezért a jelen szerződés pontjait az alábbiakban francia nyelven is közöljük.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci- dessous en français .

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel , vous acceptez ces termes . Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel .

Comme décrit ci- dessous , en utilisant certaines fonctions , vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence , vous disposez des droits ci- dessous .

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation . Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Megjegyzés: Gépi fordítás jognyilatkozata: Ez a cikk számítógép által, emberi közreműködés nélkül lett lefordítva. A Microsoft ezeket a gépi fordításokat azért nyújtja, hogy az angol nyelvet nem beszélők minél több tartalomhoz tudjanak hozzáférni a Microsoft termékeivel, szolgáltatásaival és technológiáival kapcsolatban. A gépi fordítás miatt előfordulhat, hogy a szöveg szóhasználati, szintaktikai vagy helyesírási hibákat tartalmaz.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×