LICENCFELTÉTELEK MICROSOFT SZOFTVERHEZ

WINDOWS PHONE MICROSOFT SKYPE VÁLLALATI VERZIÓ

Ezek a licencfeltételek megállapodást jelentenek a Microsoft Corporation (vagy annak az Ön lakhelye szerinti leányvállalata) és Ön között. Kérjük, olvassa el őket figyelmesen. A feltételek a fent megnevezett szoftverre vonatkoznak. A feltételek a szoftverhez tartozó alábbi Microsoft-termékekre is érvényesek:

 • frissítések;

 • kiegészítők,

 • internetalapú szolgáltatások és

 • a szoftverhez tartozó terméktámogatási szolgáltatások;

feltéve ha más feltételek nem érvényesek az adott szolgáltatásokra. Ha igen, azok a feltételek érvényesek ebben az esetben is.

A szoftver letöltésével és használatával Ön elfogadja a jelen feltételeket. Ha nem fogadja el a feltételeket, ne használja a szoftvert.

A feltételek elfogadása esetén az alábbi örökös jogok illetik meg Önt.

1. TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI JOGOK.

 1. Telepítési és használati jogok. A felhasználó a szoftver egyetlen példányát legfeljebb öt (5) olyan Windows Phone rendszerű eszközön telepítheti és használhatja, amely a felhasználó Windows Phone Áruház-/Piactér-fiókjához használt Microsoft-fiókkal van társítva.

 2. A szoftver használatához olyan számítógépes rendszerrel való, internetalapú vezeték nélküli hálózati kapcsolat szükséges, amelyen a Microsoft Skype Vállalati verzió érvényes licenccel rendelkező példánya fut, illetve amely a Microsoft Skype Vállalati online verzió érvényes előfizetési licencével rendelkezik. Az összes funkció működéséhez szükség lehet a Skype Vállalati kiszolgáló frissítéseire. Bizonyos funkciók nem feltétlenül érhetők el az összes országban.

 3. Harmadik féltől származó programok. A szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó programot, amelynek licencét a jelen szerződés értelmében a Microsoft, és nem a harmadik fél biztosítja. A harmadik féltől származó programmal kapcsolatos bármilyen értesítés csak tájékoztatási célokat szolgál.

2. INTERNETELÉRÉSRE LEHET SZÜKSÉG.

A szoftver használata miatt az internet-hozzáférés, az adatátvitel és más szolgáltatások igénybevétele költségekkel járhat, az adatszolgáltatási csomag feltételei és a hálózati szolgáltatóval kötött esetleges többi szerződés értelmében. A hálózati szolgáltató által kirótt költségekért kizárólag Ön a felelős.

3. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSOK.

A Microsoft internetes szolgáltatásokat is nyújt a szoftverrel együtt. Ezek a szolgáltatások bármikor módosulhatnak vagy megszűnhetnek.

 1. Hozzájárulás a vezeték nélküli internetes szolgáltatások használatához. A szoftver vezeték nélküli internetes szolgáltatásokhoz csatlakozhat. Azzal, hogy használatba veszi a szoftvert, beleegyezik abba, hogy az internetes vagy vezeték nélküli szolgáltatásoknak alapvető eszközadatokat (többek között az eszközzel, a rendszerrel és az alkalmazással, valamint a perifériákkal kapcsolatos információkat) továbbítsunk. Ha a szolgáltatások Ön általi használatára más feltételek is meg vannak adva, úgy azok a feltételek is érvényesek.

 2. Az internetes szolgáltatások nem rendeltetésszerű használata. Semmilyen internetes szolgáltatást nem használhat olyan módon, amely a szolgáltatás vagy a vezeték nélküli hálózat bárki más általi használatát hátrányosan befolyásolja vagy korlátozza. Tilos a szolgáltatást arra használnia, hogy bármilyen módon illetéktelen hozzáférést szerezzen bármely szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.

4. A LICENC HATÓKÖRE.

Ön csak a Szoftver licencét szerezte meg, a tulajdonjogát nem. A jelen szerződés csupán meghatározott jogokat biztosít Önnek a szoftver használatára. A Microsoft minden egyéb jogot fenntart. Amennyiben az érvényes jogszabályok ezen korlátozásokkal ellentétben nem biztosítanak Önnek több jogot, a szoftvert csak a jelen szerződésben kifejezetten engedélyezett módon használhatja. A használat során el kell fogadnia a szoftver azon technikai korlátozásait, amelyek csak bizonyos módon való használatát teszik lehetővé. Be kell tartania az alábbi korlátozásokat:

 • nem kerülheti meg a szoftver technikai korlátozásait;

 • nem fordíthatja és nem fejtheti vissza a szoftvert, továbbá nem elemezheti annak belső felépítését, kivéve akkor és csak olyan mértékben, ahogyan a vonatkozó jogszabályok e korlátozással ellentétben kifejezetten megengedik;

 • nem készíthet több másolatot a szoftverről, mint amennyit a jelen szerződés meghatároz vagy a vonatkozó jogszabályok e korlátozással ellentétben kifejezetten megengednek;

 • nem teheti közzé a szoftvert mások általi másolás céljából;

 • a szoftvert nem adhatja kölcsön, bérbe vagy lízingbe; illetve

 • nem ruházhatja át harmadik félre a szoftvert vagy ezt a szerződést.

5. DOKUMENTÁCIÓ.

Ha a szoftverhez dokumentáció áll rendelkezésre, azt saját céljaira, referenciaként használhatja, és ugyanilyen célokra másolatot készíthet róla.

6. ÁTVITEL MÁSIK ESZKÖZRE.

A szoftvert eltávolíthatja, és felhasználás céljából telepítheti egy másik eszközön. A szerződés értelmében ugyanakkor nem tehet így abból a célból, hogy megossza a licencet az eszközök között.

7. EXPORTÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK.

A szoftverre az Egyesült Államok exportálási jogszabályai és előírásai vonatkoznak. A felhasználónak be kell tartania minden hazai és nemzetközi exportálási jogszabályt és előírást, amely a szoftverre vonatkozik. Ezek a törvények magukban foglalják a rendeltetési helyre, a végfelhasználókra és a végfelhasználásra vonatkozó korlátozásokat is. További részletekkel a www.microsoft.com/exporting lap szolgál.

8. TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK.

Mivel ez a szoftver adott állapotában áll rendelkezésre, lehetséges, hogy nem nyújtunk hozzá támogatási szolgáltatásokat. A telefon gyártója és a vezeték nélküli szolgáltató sem felelős azért, hogy támogatási szolgáltatásokat nyújtson a szoftverhez.

9. A SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA.

A jelen szerződés, valamint a felhasználó által használt bővítmények, frissítések, internetes és támogatási szolgáltatások feltételei alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a támogatási szolgáltatásokra vonatkozóan.

10. ALKALMAZANDÓ JOG.

 1. Az Amerikai Egyesült Államokban. Ha Ön a szoftvert az Amerikai Egyesült Államokban szerezte be, a jelen szerződés értelmezésében és a szerződés megsértésével kapcsolatos igények tekintetében Washington állam jogszabályai az irányadók, tekintet nélkül a jogszabályok ütközésére. Minden egyéb igény tekintetében az Ön lakhelye szerinti állam törvényei az irányadók, beleértve az állami fogyasztóvédelmi törvényekkel kapcsolatos igényeket, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos törvényeket és a szerződésen kívüli szabályokból eredő követeléseket.

 2. Kanada. Ha a szoftvert Kanadában vásárolta meg, a jelen szerződés, a szerződésszegéssel kapcsolatos igények és minden egyéb panasz (beleértve a fogyasztóvédelmi, a tisztességtelen versennyel kapcsolatos és a szerződésen kívüli szabályokból eredő követeléseket) értelmezése az Ön tartományában érvényes törvények szerint történik, tekintet nélkül a jogszabályok ütközésére.

 3. Az Amerikai Egyesült Államokon kívül Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az Ön lakhelye szerinti ország vagy régió törvényei az irányadók.

11. HATÁLYOS JOG.

Ez a szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak Önnek. Önt azon féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az Ön országa által Önnek biztosított jogokat, amennyiben az országának törvényei ezt nem engedélyezik.

12. GARANCIA KIZÁRÁSA. A SZOFTVERT „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN”, „MINDEN HIBÁJÁVAL EGYÜTT” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” LINCENCELJÜK. ÖN A SZOFTVERT A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA. A MICROSOFT ÉS AZOK A VEZETÉK NÉLKÜLI SZOLGÁLTATÓK, AMELYEKNEK A HÁLÓZATÁN KERESZTÜL A SZOFTVER TEJESZTÉSE TÖRTÉNIK, VALAMINT LEÁNYVÁLLALATAINK ÉS BESZÁLLÍTÓINK („ÉRINTETT FELEK”) SEM BIZTOSÍTANAK KÜLÖN JÓTÁLLÁST, GARANCIÁT VAGY FELTÉTELEKET A SZOFTVERHEZ VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN. A SZOFTVER MINŐSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS MINDEN KOCKÁZAT ÖNT TERHELI. HA A SZOFTVER HIBÁSNAK BIZONYUL, ÖNT TERHELI A SZÜKSÉGESSÉ VÁLT SZERVIZELÉS VAGY JAVÍTÁS TELJES KÖLTSÉGE. A HELYI TÖRVÉNYEK SZERINT A FELHASZNÁLÓ TOVÁBBI FOGYASZTÓI JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKET EZ A SZERZŐDÉS NEM MÓDOSÍTHAT. AZ ÉRINTETT FELEK A HELYI TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KIZÁRNAK MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT VAGY FELTÉTELT, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓT IS.

AUSZTRÁLIA ESETÉN – ÖN AZ AUSZTRÁLIAI FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYEK SZERINTI TÖRVÉNYES GARANCIÁKKAL RENDELKEZIK, ÉS A JELEN FELTÉTELEK EGYIKE SINCS HATÁSSAL AZ AZOKBAN KIKÖTÖTT JOGOKRA.

13. JOGORVOSLATI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA. A TÖRVÉNY ÁLTAL KÜLÖN NEM SZABÁLYOZOTT ESETEKBEN A MICROSOFTTAL SZEMBEN CSAK AZ EGY AMERIKAI DOLLÁRNAK (1,00 $) MEGFELELŐ ÖSSZEG EREJÉIG TÁMASZTHATÓ KÖZVETLEN KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNY. EGYETLEN ÉRINTETT FÉLLEL SZEMBEN SEM FOLYAMODHAT KÁRTÉRÍTÉSÉRT SEMMIFÉLE EGYÉB KÁRÉRT, BELEÉRTVE A KÖVETKEZMÉNYES, ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁBÓL EREDŐ, KÖZVETETT ÉS JÁRULÉKOS KÁROKAT.

A korlátozás az alábbiakra vonatkozik:

 • bármely, a szoftverrel, szolgáltatásokkal, harmadik fél webhelyén található tartalommal (beleértve a kódot is) vagy harmadik fél programjával kapcsolatos ügyre; valamint

 • szerződésszegés miatti kárigény; jótállási kötelezettség, garancia vagy feltétel megszegése; fogyasztóvédelmi esemény; csalás; tisztességtelen verseny; objektív felelősség, hanyagság vagy egyéb károkozás; törvények vagy rendelkezések megsértése; jogalap nélküli gazdagodás; mind az alkalmazandó törvények által megengedett mértékig.

A korlátozás akkor is érvényes, ha:

 • a szoftver javítása, cseréje vagy visszatérített vételára nem egyenlíti ki teljesen az okozott kárt; illetve

 • az Érintett feleknek tudomása volt vagy tudomása kellett volna, hogy legyen a károkozás lehetőségéről.

Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×