Bejelentkezés Microsoft-fiókkal
Jelentkezzen be, vagy hozzon létre egy fiókot.
Üdvözöljük!
Válasszon másik fiókot.
Több fiókja van
Válassza ki a bejelentkezéshez használni kívánt fiókot.

Regresszióanalízis során a LOG.ELOSZLÁS függvény egy, az adatoknak megfelelő exponenciális görbét számít ki, és a megadott görbét leíró értéktömböt ad eredményül. Mivel ez a függvény tömböt ad eredményül, tömbképletként kell bevinni.

Megjegyzés: Ha a Microsoft 365 aktuális verzióját használja, akkor egyszerűen beírhatja a képletet a kimeneti tartomány bal felső cellájába, majd az ENTER billentyűt lenyomva megerősítheti a képlet dinamikus tömbképlet voltát. Ellenkező esetben a képletet régi típusú tömbképletként kell megadni úgy, hogy először kijelöli a kimeneti tartományt, beírja a képletet a kimeneti tartomány bal felső cellájába, majd a megerősítéshez lenyomja a CTRL+SHIFT+ENTER billentyűkombinációt. Az Excel a képlet elejére és végére beszúrja Ön helyett a kapcsos zárójeleket. A tömbképletekről további információt az Útmutatások és példák tömbképletek használatához című cikkben talál.

Leírás

A görbe egyenlete:

y = b*m^x

vagy

y = (b*(m1^x1)*(m2^x2)*_)

ha több olyan x érték is meg van adva, ahol a függő y változó a független x változók függvénye. Az m értékek a kitevőként szereplő egyes x változók alapjai, a b egy konstans érték. Az y, x és az m vektor is lehet. A LOG.ILL által eredményként adott tömb: {mn;mn-1;...;m1;b}.

LOG.ILL(ismert_y; [ismert_x]; [konstans]; [stat])

A LOG.ILL függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja magában:

 • known_y    Megadása kötelező. Az y = b*m^x összefüggésből már ismert y értékek.

  • Ha az ismert_y értékek tömbje egyetlen oszlop, akkor az ismert_x értékek minden egyes oszlopát különálló változóként értelmezi a függvény.

  • Ha az ismert_y értékek tömbje egyetlen sor, akkor az ismert_x értékek minden egyes sorát különálló változóként értelmezi a függvény.

 • known_x    Megadása nem kötelező. Az y = b*m^x összefüggésből már ismert x értékek.

  • Az ismert_x értékek tömbje egy vagy több különböző változó értékeit tartalmazhatja. Ha csak egy változót használ, akkor az ismert_y és az ismert_x tetszőleges, egyenlő számú sort és oszlopot tartalmazó tartomány lehet. Ha több, mint egy változót használ, az ismert_y tartománynak egy vektornak kell lennie (amely egyetlen sor magasságú vagy egyetlen oszlop szélességű tartomány).

  • Ha az ismert_x argumentumot nem adja meg, akkor a függvény az {1. 2. 3. ...} tömböt használja, amely az ismert_y tömbbel azonos méretű.

 • konst    Megadása nem kötelező. Logikai érték, amely azt határozza meg, hogy a b értéke mindenképpen 1 legyen-e.

  • Ha a konstans értéke IGAZ vagy hiányzik, akkor a függvény a b értéket korlátozás nélkül számolja ki.

  • Ha a konstans HAMIS, akkor a b értéke 1 lesz, az m értékek pedig az y = m^x egyenletnek megfelelően lesznek kiszámítva.

 • stat    Megadása nem kötelező. Logikai érték, amely azt határozza meg, hogy a függvény kiegészítő regressziós statisztikai adatokat is számoljon-e.

  • Ha a stat értéke IGAZ, akkor a LOG.ILL kiegészítő regressziós statisztikai adatokat is ad eredményül. Az eredménytömb ekkor {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r 2,sey; F,df;ssreg,ssresid}.

  • Ha a stat értéke HAMIS vagy hiányzik, a LOG.ILL csak az m-együtthatókat és a b értékét adja meg.

A kiegészítő regressziós statisztikai adatokról további információ a LIN.ILL függvény című témakörben található.

 • Minél inkább hasonlít az adatok ábrázolása az exponenciális görbeként, annál jobban illeszkedik a számított vonal az adatokhoz. A LINEST függvényhez hasonló a LOG.ELOSZLÁS is egy tömböt ad eredményül, amely az értékek közötti kapcsolatot írja le, de a LINEST függvény egy egyenes vonalat illeszkedik az adatokhoz; A LOG.ELOSZLÁS egy exponenciális görbére illeszkedik. További információ: LINEST.

 • Ha csak egyetlen független x változóval dolgozik, akkor az y metszéspont (b) értékeit a következő képletek felhasználásával közvetlenül is megkaphatja:

  Y metszésbe (b):
  INDEX(LOG.ILL(known_y;known_x);2)

  Az y további értékeinek becsléséhez felhasználhatja az y = b*m^x összefüggést, de használhatja a Microsoft Excel ÖV függvényét is. További információt a NÖV függvény című cikkben talál.

 • Ha tömböt ad meg argumentumként (ilyen lehet például az ismert_x értékek tömbje), akkor az egy sorba tartozó értékeket ponttal, az egyes sorokat pontosvesszővel válassza el egymástól. Ezek a karakterek a területi beállításoktól függően változhatnak.

 • Ne feledje, hogy a regressziós egyenlet által előre jelzett y értékek nem értelmezhetők, ha kívül esnek az egyenlet Ön által megadott értelmezési tartományán.

1. példa- LOG.VAGY függvény

A fenti képletet tömbképletként kell beírnia a Excel, hogy az megfelelően működjön. Miután beírta a képletet, nyomja le az Enter billentyűt, ha van Microsoft 365 előfizetése; ellenkező esetben nyomja le a Ctrl+Shift+Enter billentyűkombinációt. Ha a képletet nem tömbképletként írja be, az egyetlen eredmény 1,4633 lesz.

További segítségre van szüksége?

Kérdéseivel mindig felkeresheti az Excel technikai közösség egyik szakértőjét, vagy segítséget kérhet a közösségekben.

További segítségre van szüksége?

További lehetőségeket szeretne?

Fedezze fel az előfizetés előnyeit, böngésszen az oktatóanyagok között, ismerje meg, hogyan teheti biztonságossá eszközét, és így tovább.

A közösségek segítségével kérdéseket tehet fel és válaszolhat meg, visszajelzést adhat, és részletes ismeretekkel rendelkező szakértőktől hallhat.

Hasznos volt ez az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi volt hatással a felhasználói élményére?
Ha elküldi a visszajelzést, a Microsoft felhasználja azt a termékei és szolgáltatásai továbbfejlesztéséhez. Az informatikai rendszergazda képes lesz ezeket az adatokat összegyűjteni. Adatvédelmi nyilatkozat.

Köszönjük a visszajelzését!

×