Miért kéri az Access, hogy paraméterértéket adjak meg?

Előfordul, hogy egy Access-objektum (például tábla, lekérdezés, űrlap vagy jelentés) megnyitásakor az Access megjeleníti a Paraméter megadása párbeszédpanelt. Az Access akkor jeleníti meg ezt a párbeszédpanelt, ha a megnyitott objektum olyan azonosítót vagy kifejezést tartalmaz, amelyet az Access nem tud értelmezni.

Egyes esetekben éppen ez lehet a cél. Az adatbázis készítője esetleg olyan lekérdezést hozhatott létre, amelyben minden futtatáskor megadhatók bizonyos adatok, például egy kezdési dátum vagy egy alkalmazott azonosítója. Az ilyen párbeszédpanelek a következőhöz hasonlók:

Példa egy tervezetten megjelenő Paraméter megadása párbeszédpanelre, amelyen látható egy „Írja be az alkalmazottazonosítót” címkéjű azonosító, egy érték megadására szolgáló mező, illetve az OK és a Mégse gomb.

Egyéb esetekben azonban nem szeretné, hogy ez a párbeszédpanel látható legyen. Előfordulhat például, hogy módosításokat végzett az adatbázis kialakításában. Most, amikor megnyit egy objektumot, az Access váratlanul megjeleníti a párbeszédpanelt, és nem érti az üzenetet.

Példa egy nem tervezetten megjelenő Paraméter megadása párbeszédpanelre, amelyen látható az „Azonosító” címkéjű azonosító, egy érték megadására szolgáló mező, illetve az OK és a Mégse gomb.

Ez a cikk bemutatja azokat az eljárásokat, amelyekkel megállapíthatja, hogy az Access milyen okból kér egy paramétert, és hogyan szüntetheti meg a kérések megjelenését.

Megjegyzés:  Ez a témakör nem vonatkozik az Access-webappokra, vagyis az Access alkalmazással tervezett és az online Microsoft 365 vagy a SharePoint szolgáltatásba való közzétételre.

A paramérterérték kérésének megszüntetése

Ha meg szeretné akadályozni, hogy megjelenjen a Paraméter megadása párbeszédpanel, akkor meg kell vizsgálnia minden olyan kifejezést, amely kapcsolódik az éppen használt objektumhoz, és meg kell határoznia, hogy melyik azonosító okozza a párbeszédpanel megjelenítését. Utána ezt az azonosítót vagy az azonosítót tartalmazó kifejezés szintaxisát ki kell javítania.

A kifejezések szintaxisával foglalkozó témakörök hivatkozásai a Lásd még című szakaszban találhatók.

Amikor megjelenik a nem kívánt érték megadása párbeszédpanel, jegyezze fel a párbeszédpanelen megjelenő azonosítót vagy kifejezést. Például "címkéjű", az alábbi képernyőképen látható módon.

Példa egy nem tervezetten megjelenő Paraméter megadása párbeszédpanelre, amelyen rózsaszín keretben látható az azonosító címkéje, továbbá egy érték megadására szolgáló mező, illetve az OK és a Mégse gomb.

Ezután kattintson a Mégse gombra, és folytassa az alábbi eljárások egyikével, attól függően, hogy milyen típusú objektumot nyit meg a párbeszédpanel. Az eljárások általános útmutatást nyújtanak a különböző típusú objektumokban lévő kifejezések vizsgálatához. Az adott módosítások azonban az adatbázis struktúrájától függnek.

A nem kívánt paraméterbekérést gyakran a lekérdezésben elkövetett gépelési hiba okozza. Ahogy korábban említettük, ha a lekérdezést szándékosan úgy hozták létre, hogy paraméterértéket kérjen futtatáskor, akkor a Paraméter megadása párbeszédpanel rendeltetésszerűen jelenik meg. Ha viszont biztos benne, hogy a lekérdezésnek nem szabadna paraméterértéket kérnie, akkor az alábbi eljárással vizsgálja meg, hogy nem helytelen-e a lekérdezés valamelyik kifejezése.

 1. Kattintson a jobb gombbal a lekérdezésre a navigációs ablakban, és válassza a Tervező nézet menüpontot.

 2. Vizsgálja meg a Mező és a Feltétel sorba beírt azonosítókat és kifejezéseket, és határozza meg, hogy egyezik-e valamelyiknek a szövege a Paraméter megadása párbeszédpanelről lejegyzett szöveggel. Ha a Mező sor valamelyik cellájában a Kifejezés1: [azonosító] alakúhoz hasonló azonosító szerepel, akkor nagy valószínűséggel ez okozhatja a paraméter bekérését.

  Lekérdezés, amely a Paraméter megadása párbeszédpanel megjelenítését okozó kifejezést tartalmaz

A paraméteres lekérdezések létrehozásával kapcsolatos további tudnivalókért tekintse át a Lásd még szakasz hivatkozásait.

Vissza a lap tetejére

Ha a Paraméter megadása párbeszédpanel egy jelentés megnyitásakor jelenik meg, akkor vizsgálja meg a jelentés tulajdonságait a következő lépésekkel:

 1. Kattintson a jobb gombbal a jelentésre a navigációs ablakban, és válassza a Tervező nézet menüpontot.

  Megjegyzés: Mielőtt továbblépne, állapítsa meg, hogy látható-e zöld háromszög a jelentés bármelyik vezérlőjének bal felső sarkában. A háromszög azt jelzi, hogy az Access nem tudja értelmezni az adott vezérlő Mező vagy kifejezés tulajdonságának valamelyik azonosítóját vagy kifejezését. Ha bármelyik vezérlőn látható a zöld háromszög, akkor fordítson különös figyelmet az adott vezérlőre, miközben a továbbhalad a következő lépéseken.

  Elgépelt azonosítójú szövegmezőt tartalmazó jelentés

 2. Ha nem jelenik meg a Tulajdonságlap munkaablak, jelenítse meg az F4 billentyű lenyomásával.

 3. Kattintson a Tulajdonságlap munkaablak Összes fülére.

 4. Jelöljön ki egy vezérlőt, amely megjeleníti az adatot a jelentésben (például szövegdoboz, jelölőnégyzet vagy kombinált lista). Ha bármelyik vezérlő az első lépésben megadott zöld háromszöget jeleníti meg, először kattintson az egyik vezérlőre.

 5. Vizsgálja meg a Tulajdonságlap munkaablak Mező vagy kifejezés tulajdonságában, hogy nem szerepel-e a Paraméter megadása párbeszédpanelről lejegyzett azonosító, és szükség esetén módosítsa a kifejezést.

 6. Ismételje meg a 4. és az 5. lépést a jelentés többi vezérlőjével, amíg meg nem találja a problémát okozó kifejezést.

 7. Ha így sem sikerült megtalálnia a problémát, akkor ellenőrizze, hogy nincs-e hibás kifejezés a Csoportosítás, rendezés és összegzés ablaktáblán:

  • Ha a Csoportosítás, rendezés és összegzés ablaktábla nem látható, akkor válassza a Tervezés lap Csoportosítás és összesítés csoportjának Csoportosítás és rendezés gombját.

  • Ha a Csoportosítás, rendezés és összeg ablaktábla bármelyik sorában a „Csoportosítás kifejezés" vagy „Rendezés kifejezés” szöveg látható, akkor nyissa meg a Kifejezésszerkesztőt a kifejezés szót kiválasztva, és vizsgálja meg, illetve szükség esetén módosítsa a kifejezést.

Vissza a lap tetejére

Ha egy űrlap megnyitásakor mindig megjelenik a Paraméter megadása párbeszédpanel, akkor valószínűleg az űrlaphoz kapcsolódó lekérdezés tartalmazza a hibás kifejezést. Keresse meg a lekérdezésben a helytelen kifejezést.

 1. Kattintson a jobb gombbal az űrlapra a navigációs ablakban, és válassza a Tervező nézet menüpontot.

 2. Ha nem jelenik meg a Tulajdonságlap munkaablak, jelenítse meg az F4 billentyű lenyomásával.

 3. Győződjön meg róla, hogy a Tulajdonságlap munkaablak legfelső listájában az Űrlap elem van kiválasztva, majd válassza az Összes fület.

 4. Vizsgálja meg a Rekordforrás tulajdonságot. Ha ebben egy lekérdezés neve vagy egy SQL-utasítás szerepel, akkor a lekérdezés utasításában valószínűleg hibás valamelyik azonosító, és ezért jelenik meg mindig a Paraméter megadása párbeszédpanel. Válassza a Rekordforrás tulajdonságmezőt, majd az Összeállítás gombot Szerkesztő gomb .

 5. Keresse meg a hibás kifejezést a Lekérdezés kifejezéseinek vizsgálata című szakaszban leírt módon.

  Fontos: Ha végzett, és menteni szeretné a módosított lekérdezést, akkor zárja be, és mentse az űrlapot, mielőtt visszaváltana az űrlap nézetre. Ha nem így tesz, akkor a lekérdezésen végrehajtott módosítások elvesznek.

Vissza a lap tetejére

A Paraméter megadása párbeszédpanel megjelenítését a listák és kombinált listák Sorforrás tulajdonságában előforduló hibás kifejezés is okozhatja. Bizonyos esetekben a párbeszédpanel mindaddig nem jelenik meg, amíg Ön meg nem próbálja használni a vezérlőt. A vezérlő Sorforrás tulajdonságát a következő eljárással vizsgálhatja meg:

 1. Kattintson a jobb gombbal az űrlapra a navigációs ablakban, és válassza a Tervező nézet menüpontot.

 2. Kattintson a vizsgálni kívánt listára vagy kombinált listára.

 3. Ha nem jelenik meg a Tulajdonságlap munkaablak, jelenítse meg az F4 billentyű lenyomásával.

 4. Válassza az Adat fület, vizsgálja meg a Sorforrás tulajdonságot, és állapítsa meg, hogy egyezik-e bármelyik szövegrész a Paraméter megadása párbeszédpanelről lejegyzett szöveggel.

Vissza a lap tetejére

Ha az Access egy tábla minden egyes megnyitásakor megjeleníti a Paraméter megadása párbeszédpanelt, akkor a hibás kifejezés valószínűleg az adott tábla egyik keresőmezőjének Sorforrás tulajdonságában van.

 1. Kattintson jobb gombbal a táblára a navigációs ablakban, majd válassza a Tervező nézet lehetőséget.

 2. Egy mezőről úgy döntheti el, hogy keresőmező-e, hogy a mező nevét, majd a Mezőtulajdonságok munkaablakban a Megjelenítés fület választja. Ha a lapnak van Sorforrás tulajdonságmezője, akkor a mező keresőmező. Vizsgálja meg a Sorforrás tulajdonságot. Ha tartalmaz egy SQL-utasítást, akkor lehet, hogy az utasítás valamelyik azonosítója hibás, és emiatt jelenik meg mindig a Paraméter megadása párbeszédpanel.

Megjegyzés: Egy táblának több keresőmezője is lehet, ebben az esetben mindegyik mező Megjelenítés lapját ellenőriznie kell.

Vissza a lap tetejére

Lásd még

Útmutató a kifejezések szintaxisához

Függvények Access-kifejezésekhez adása

Paraméterek használata bevitel kéréséhez lekérdezés futtatása során

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×