Microsoft szoftverlicenc-szerződés a Microsoft OneNote szoftverhez

Megjegyzés: Szeretnénk, ha minél gyorsabban hozzáférhetne a saját nyelvén íródott súgótartalmakhoz. Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Kérjük, hogy a lap alján írja meg, hogy hasznos volt-e az Ön számára az itt található információ. Az eredeti angol nyelvű cikket itt találja.

Köszönjük, hogy kiválasztja a Microsoft OneNote-ot. Ez az Ön és a Microsoft Corporation között létrejött licencszerződés (vagy annak a helynek a székhelye, ahol él, az egyik leányvállalata), amely leírja a OneNote szoftver használatára vonatkozó jogait. Az Ön kényelme érdekében a jelen szerződést két részre kell szervezni: az első két oldalon bevezető fogalmak láthatók. Ezek a kérdések a kérdéses és a válaszadási formátumra, valamint a licencekkel kapcsolatos gyakori kérdésekre vonatkoznak; a további felTételt és a korlátozott jótállást követő további részleteket tartalmaz. Az ebben a szerződésben hivatkozott hivatkozásokat is belefoglaljuk a szerződésbe. Tekintse át a teljes szerződést, mert az összes feltétel fontos, és együtt hozza létre az Önre vonatkozó szerződést. A szoftver futása után is nézze át a kapcsolt feltételt. HA ÖN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN ÉL, A TOVÁBBI FELTÉTELEK EGY KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ZÁRADÉKOT ÉS EGY OSZTÁLY-LEMONDÁST TARTALMAZNAK.EZEK BEFOLYÁSOLJÁK A JOGVITÁK MICROSOFTTAL VALÓ FELOLDÁSÁVAL KAPCSOLATOS JOGAIT.KÉRJÜK, OLVASSA EL ŐKET.

A SZOFTVER LETÖLTÉSÉVEL VAGY HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEK MINDEGYIKÉT, ÉS HOZZÁJÁRUL AHHOZ, HOGY AZ ELSŐ HASZNÁLAT, A FRISSÍTÉSEK ÉS A SZOFTVER INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAI SORÁN BIZONYOS INFORMÁCIÓKAT TOVÁBBÍTSON. A JELEN SZERZŐDÉS HIVATKOZÁSAINAK FELTÉTELEI SZERINT SZABÁLYOZOTT FUNKCIÓKKAL ELFOGADJA A HIVATKOZÁSOKAT, ÉS ELOLVASSA A FELTÉTELT. Ha nem fogadja el és nem tartja be ezeket a feltételt, Önnek nincs joga, és nem használhatja a szoftvert vagy a funkciókat.

Hogyan használhatom a szoftvert?    A Microsoft nem adja el Önnek sem a szoftvert, sem annak egy példányát – ehelyett licenceljük azt Önnek. A licenc alatt az alkalmazás egy példányát akár tizenöt (15) Windows 8 rendszerű eszközre (vagy más olyan eszközökre) telepítheti, amelyek a Microsoft Áruház-fiókjához társított Microsoft-fiókkal kapcsolódnak, és a Microsoft-fiókhoz tartozó Microsoft Áruház-használati feltételekben (a https://Windows.microsoft.com/en-us/Windows/Store-Terms-of-use-on) is elérhetők. Az Önnek biztosított jogok megszűnnek, amint eltávolítja az alkalmazást a licencelt eszközökről. A lenti „Távoli hozzáférés” című szakasz rendelkezéseit kivéve a jelen licenc kizárólag a szoftver közvetlen – vagyis a licencelt eszközök érintőképernyőjén vagy más beviteli módjain keresztül történő – használatát engedélyezi. Nem engedélyezi a szoftver kiszolgálón való telepítését, illetve kiszolgálóhoz belső vagy külső hálózaton keresztül csatlakozó számítógépekről vagy eszközökről történő, valamint azokon keresztüli használatát. A szoftverlicenc továbbá nem terjed ki kereskedelmi célú továbbterjesztésre – vagyis nem teheti elérhetővé a szoftvert hálózaton keresztül több felhasználó általi egyidejű használat céljából. A többfelhasználós és virtualizációs használatról további információt a „További feltételek” című részben találhat.

Mit kell tudni a szoftver frissítésként való telepítéséről?    Ha a jelen szerződés hatálya alá eső szoftvert frissítésként telepíti a meglévő szoftverére, akkor a frissítés cseréli a frissített eredeti szoftvert. A frissítés után megszűnnek az eredeti szoftverhez fűződő jogai, vagyis nem folytathatja annak használatát, illetve nem adhatja azt tovább semmilyen módon. A jelen szerződés szabályozza a frissített szoftver használatát, és az eredeti szoftverhez társított szerződést teljes mértékben lecseréli.

Továbbvihetem a szoftvert másik eszközre, vagy továbbadhatom egy másik felhasználónak?    A licenc magában foglalja a szoftver telepítési és használati jogát akár tizenöt (15) licencelt eszközön (vagy az egyéb olyan eszközökön, amelyek egyébként a használati feltételekben Microsoft Áruház ). Ha megkísérli a szoftvert ennél több eszközre telepíteni, akkor a szoftver automatikusan inaktiválódhat az eszközök egyikén annak érdekében, hogy az aktív példányok száma ne haladja meg a maximálisan engedélyezettet.

Van bármiféle korlátozás a OneNote programmal létrehozható, megtekinthető vagy szerkeszthető jegyzetek számára vonatkozóan?    Nincs semmilyen konkrét korlátozás a programmal létrehozható, megtekinthető vagy szerkeszthető jegyzetek számára vonatkozóan. Az eszköze hardveres képességei, illetve a jegyzeteket tároló kiszolgálón elérhető tárhely mérete azonban korlátozhatja a jegyzetek számát.

Gyűjt a szoftver rám vonatkozó személyes információkat?    Ha eszközével kapcsolódik az internetre, a szoftver egyes szolgáltatásai csatlakozhatnak a Microsoft vagy annak megbízott szolgáltatói számítógépes rendszeréhez, és információkat küldhetnek, illetve fogadhatnak. Nem feltétlenül kap a csatlakozásról minden esetben külön értesítést. Ha úgy dönt, hogy használja e szolgáltatások bármelyikét, akkor a használattal elfogadja a szóban forgó információknak a szolgáltatás használatakor történő küldését és fogadását. Számos ilyen szolgáltatás kikapcsolható, illetve dönthet úgy, hogy nem használja őket.

Hogyan használja a Microsoft az információimat?    A Microsoft a szoftver szolgáltatásaival gyűjtött információkat a szoftver frissítéséhez és javításához, illetve a termékeink és szolgáltatásaink más jellegű fejlesztéséhez használja fel. Bizonyos körülmények között másokkal is megoszthatjuk az információkat. Megosztjuk például a hibajelentéseket a vonatkozó hardver- és szoftvergyártókkal, hogy ezen információk segítségével javíthassák a termékeik Microsoft-termékekkel való együttműködését. Ön elfogadja, hogy az adatvédelmi nyilatkozatban leírt módon felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatát.

Mire vonatkozik a jelen szerződés?    A jelen szerződés a szoftverre, illetve a Microsoft által a szoftverhez nyújtott összes frissítésre, kiegészítésre és szolgáltatásra vonatkozik, kivéve azokat, amelyek saját használati feltételekkel rendelkeznek. Egyéb feltételek és feltételek vonatkozhatnak más szolgáltatások használatára, például a használati feltételek Microsoft Áruház.

Van olyasmi, amit nincs jogom tenni a szoftverrel?    Igen. Mivel a szoftver licencelve van, nem pedig eladva Önnek, a Microsoft fenntartja a jelen szerződés által kifejezetten át nem ruházott összes jogát (ideértve a szellemi tulajdonra vonatkozó jogokat is). Konkrétan, a jelen licenc nem engedélyezi Önnek, hogy: különálló módon használja vagy virtualizálja a szoftver szolgáltatásait; közzétegye, másolja (az engedélyezett biztonsági másolatokat kivéve), bérbe adja vagy kölcsönadja a szoftvert; átruházza a szoftvert (a szerződés által engedélyezett esetet kivéve); megkísérelje megkerülni a szoftver védelmi funkcióit vagy technikai korlátozásait; visszafejtse, visszafordítsa vagy elemeire bontsa a szoftvert – kivéve ha az Ön lakhelye szerint érvényes jogszabályok engedélyezik ezt a szerződésben szereplő tilalom ellenére. Utóbbi esetben kizárólag a helyi jogszabályok által engedélyezett mértékben térhet el a jelen szerződés feltételeitől. Az internetalapú szolgáltatásokat nem használhatja olyan módon, amely bárhogyan is zavarja más felhasználók szolgáltatáshoz való hozzáférését, továbbá nem kísérelheti meg a szolgáltatásokhoz, fiókokhoz vagy hálózatokhoz való illetéktelen hozzáférést.

TOVÁBBI FELTÉTELEK

 1. LICENCJOGOK ÉS TÖBBFELHASZNÁLÓS HASZNÁLAT

 2. Számítógép.    A jelen szerződésben a „számítógép” olyan (akár fizikai, akár virtuális) hardveres rendszerre utal, amely tárolóeszközzel van ellátva és képes a szoftver futtatására. A hardverpartíciók vagy az úgynevezett „blade” termékek ilyen értelemben számítógépnek minősülnek.

 3. Kombinált és megosztott kapcsolatok.    Nem kombinálhatja vagy oszthatja meg a kapcsolatokat speciális hardver vagy szoftver segítségével, illetve a szoftver licencelt eszközön keresztül történő elérését vagy használatát más módon sem teheti lehetővé több felhasználónak, számítógépnek vagy eszköznek.

 4. Használat virtualizált környezetben.    Ha virtualizációs szoftver (például a hyper-v ügyfélprogram) segítségével egy hardveres számítógéprendszeren belül egy vagy több további, virtuális számítógépet működtet, akkor a virtuális számítógépek a jelen szerződés vonatkozásában különálló számítógépnek minősülnek. Ha egynél több virtuális számítógépen szeretné használni a szoftvert, akkor külön szoftverpéldányokat, valamint az egyes szoftverpéldányokhoz külön licencet kell beszereznie. A digitális jogkezelő technológiákkal, illetve más, teljes kötetre kiterjedő titkosítási technológiákkal védett tartalmaknak a védettségét a virtualizált környezet hátrányosan befolyásolhatja.

 5. Távoli hozzáférés.    A Windows 8-eszközök „távoli asztal” és „távsegítség” technológiával kerülhetnek forgalomba, melyekkel a licencelt eszközön telepített szoftver elérhető távolról, más eszközökről is.

  • Távoli asztal.    A licenc engedélyezi, hogy távoli asztallal vagy ahhoz hasonló más technológiákkal elérje a szoftvert egy licencelt eszközről. Külön licencelt gazdaszámítógépen futó szoftverhez joga van hozzáférni licencelt eszközről távoli asztali kapcsolat segítségével.

  • Távsegítség.    A távsegítséget vagy más ahhoz hasonló technológiát további szoftverlicencek beszerzése nélkül is használhatja az aktív munkamenet megosztásához. A távsegítséggel egy felhasználó közvetlenül csatlakozhat egy másik számítógépéhez, melynek célja általában problémák elhárítása.

 6. DÖNTŐBÍRÓI RENDELKEZÉS ÉS LEMONDÁS A CSOPORTOS KERESETRŐL

 7. Alkalmazás.    A jelen B szakasz az összes vitára érvényes, KIVÉVE AZ ÖN, A MICROSOFT VAGY A MICROSOFT LICENCELŐI SZELLEMI TULAJDONJOGAINAK BETARTÁSÁT VAGY ÉRVÉNYESSÉGÉT ÉRINTŐ VITÁKAT. A „vita” jelen értelmezés szerint magában foglalja az összes pert, keresetet és más jellegű jogvitát, amely Ön és a Microsoft között a szoftverre (beleértve annak árát) vagy a jelen szerződésre vonatkozóan kialakulhat, beleértve a szerződéses, jótállásos, kártérítéses, jogszabályi, rendeleti és minden egyéb jogi vagy méltányossági alapon nyugvó ügyet. A „vitát” a vonatkozó jogszabályok által megengedett legszélesebb értelemben kell érteni.

 8. Értesítés jogvitáról.    Vitás kérdés esetén Ön vagy a Microsoft köteles a másik félnek értesítést küldeni a vitáról, amelynek írott nyilatkozat formájában tartalmaznia kell az előterjesztő fél nevét, címét és kapcsolatfelvételi adatait, a vita alapjául szolgáló tényeket, valamint a kért jóvátételt. A vitáról szóló értesítést az Egyesült Államok postaszolgálatával kell továbbítania a következő címzéssel: Microsoft Corporation, ATTN:LCA ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA98052-6399. A választottbírósági megállapodásokkal kapcsolatos jogviták – Microsoft-szoftverek,-termékek és-szolgáltatások A Microsoft az esetleges jogvitáról szóló értesítőket az Egyesült Államok postaszolgálatával továbbítja Önnek a címére, ha rendelkezünk azzal; egyéb esetekben pedig az e-mail-címére. Ön és a Microsoft vállalja, hogy az összes vitás kérdést megkísérli nem hivatalos tárgyalással rendezni a vitáról szóló értesítés kiküldésétől számított 60 napon belül. A 60 nap leteltével Ön vagy a Microsoft döntőbírói eljárást kezdeményezhet.

 9. Kis értékű követelések.    A lakhelyén illetékes, kis értékű követelésekkel foglalkozó törvényszéken is perelhet, vagy választhatja Washington állam King megyéjének törvényszékét, ha a vitás kérdés kielégíti a kis értékű követelések összes feltételét. A kis értékű követelések törvényszékén perelhet függetlenül attól, hogy megkísérelte-e elsőként nem hivatalos úton rendezni a vitás kérdést.

 10. KÖTELEZŐ EREJŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS   HA ÖN ÉS A MICROSOFT NEM OLDJA MEG AZ ESETLEGES VITÁKAT A KÖTETLEN TÁRGYALÁSOK VAGY A KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK BÍRÓSÁGA SORÁN, A JOGVITÁT ÚGY OLDHATJA FEL, HOGY MINDEN TOVÁBBI ERŐFESZÍTÉST KIZÁRÓLAG KÖTELEZŐ EREJŰ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL VÉGEZ.A BÍRÓ VAGY A ZSŰRI ELŐTT A BÍRÓSÁGI JOGVITÁK RENDEZÉSE (VAGY PÁRT VAGY OSZTÁLY TAGJA) JOGA VAN. Ehelyett minden jogvitát meg kell oldani a semleges választottbíró előtt, amelynek a döntése végleges, kivéve a szövetségi választottbírósági aktusban meghatározott fellebbezési jogát. Bármely, a feleket joghatósággal rendelkező bíróság kikényszerítheti a választottbíróság díját.

 11. AZ OSZTÁLYHOZ TARTOZÓ MŰVELETEK LEMONDÁSA   BÁRMELY, A FÓRUMOK BÁRMELY VITÁJÁNAK FELOLDÁSÁHOZ VAGY MEGOLDÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ELJÁRÁS KIZÁRÓLAG EGYEDI ALAPON HAJTHATÓ VÉGRE.SEM ÖN, SEM A MICROSOFT NEM TÖREKSZIK ARRA, HOGY A VITÁT OSZTÁLY-VAGY MAGÁNJOGI ÁLTALÁNOS MŰVELETKÉNT, ILLETVE BÁRMELY MÁS OLYAN ELJÁRÁSBAN TÁRGYALJA, AMELYBEN BÁRMELY FÉL JOGI AKTUSSAL JÁR VAGY AZT JAVASOLJA, HOGY EGY REPREZENTATÍV MINŐSÉGBEN JÁRJON EL.A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI VAGY ELJÁRÁSI ELJÁRÁS NEM LESZ KOMBINÁLVA A TÖBBI FÉLLEL ELŐZETESEN ÍRT HOZZÁJÁRULÁSSAL AZ ÖSSZES ÉRINTETT VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN VAGY ELJÁRÁSBAN.

 12. Döntőbírói eljárás, költségek, díjak és ösztönzők.    Minden döntőbíráskodást az Amerikai döntőbírói egyesület (American Arbitration Association – AAA) végez a kereskedelmi döntőbíráskodásra vonatkozó szabályai szerint, illetve sok esetben a fogyasztói viták kiegészítő eljárásai szerint. További információt az amerikai választottbírósági Egyesület webhelye vagy a 1-800-778-7879 hívása című témakörben talál. A 75 000 USD vagy annál kisebb értékű vitás kérdések esetén a Microsoft azonnal megtéríti az Önt terhelő benyújtási költségeket, illetve az Amerikai döntőbírói egyesület döntőbíráskodási díját. Ön és a Microsoft elfogadja a Microsoft jogi és vállalatiwebhelyének eljárásait, díját és ösztönzését szabályozó szerződési szabályokat. A választottbírósági eljárás megkezdéséhez a Microsoft-szoftverek,- termékek és-szolgáltatások esetében a választottbírósági szerződésHEZ az AAA-alapú egyeztetési szerződés előtt elérhető formában adja meg az űrlapot. Ön elfogadja, hogy a fenti eljárást csak a lakhelyének országában vagy a Washington államban lévő King megyében indítja meg. A Microsoft elfogadja, hogy a fenti eljárást az Ön lakhelyének országában indítja meg.

 13. Követelések és jogviták rendezésének indítása egyéves elévüléssel.    A vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékig kötelesek a felek a jelen szerződésre vonatkozó követeléseiket és vitás kérdéseiket, amelyekre a B szakasz érvényes, egy éven belül benyújtani kis értékű követelések törvényszékén (B.3) vagy döntőbírói eljárásra (B.4). Az egyéves időtartam onnantól számítandó, amikortól benyújthatónak minősül a követelés vagy a vitáról szóló értesítés. A követelés vagy vita egy éven belüli benyújtásának elmulasztása esetén az adott követelés végleg elévül.

 14. Elválaszthatóság.    Ha a B.5 szakasz csoportos keresetről való lemondásának rendelkezése a vitás kérdés részeire vagy egészére jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, akkor a B szakasz (döntőbíróság) nem érvényes a szóban forgó részekre. A szóban forgó részek ekkor elválasztandók és törvényszéken rendezendők, míg a hátramaradó részekre változatlanul érvényes marad a döntőbírói eljárás rendelkezése. Ha a B szakasz bármely egyéb rendelkezése is jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyul, akkor az a rendelkezés elválasztandó, míg a B szakasz további rendelkezései teljes mértékben érvényben maradnak.

 15. JOGHATÓSÁG VÁLASZTÁSA

Az Ön lakhelyének országában érvényes jogszabályok a mérvadók a jelen szerződés kapcsán felmerülő követeléseknél és vitás kérdéseknél, beleértve a szerződési feltételek megszegéséből, a fogyasztóvédelmi törvényekből, a versenytörvényekből, a beleértett jótállásra vonatkozó törvényekből, a jogalap nélküli gazdagodásból és a károkozásból adódó követeléseket. Ha a szoftvert bármely más országban szerezte be, az adott ország törvényei az irányadók. Ez a szerződés bizonyos jogokat határoz meg. Előfordulhat, hogy az Ön országának törvényei egyéb jogokat is biztosítanak Önnek, például fogyasztói jogokat. Önt azon féllel szemben is megillethetik bizonyos jogok, akitől a szoftvert beszerezte. A jelen szerződés nem módosítja az országa törvényei szerint Önt megillető jogokat, ha az adott ország törvényei ezt nem engedélyezik.

 1. ELSŐ HASZNÁLAT ÉS FRISSÍTÉSEK

 2. Első használat.    A szoftvert csak a Microsoft Áruház lehet beolvasni. Miután beszerezte a szoftvert, a szoftveren belül a „Beállítások”, majd a „Licencelési beállítások” lehetőséget választva tekintheti meg a licenc részleteit.

 3. Frissítések.    Előfordulhat, hogy csak a szoftverhez tartozó frissítéseket vagy frissítéseket kell beszereznie a Microsoft Áruház. További információt a Microsoft áruház használati feltételeicímű témakörben találhat.

 4. INTERNETALAPÚ SZOLGÁLTATÁSOK; ADATVÉDELEM

Az alábbi szoftverszolgáltatások internetet használnak, mellyel számítógépes adatokat küldenek a Microsoftnak (vagy a Microsoft szállítóinak, illetve szolgáltatóinak) – ilyen adat például az IP-címe, az operációs rendszere típusa, a böngészőjének típusa és neve, a használt szoftver verziója, illetve annak a számítógépnek a nyelvi azonosítója, amelyre a szoftvert telepítette. A Microsoft ezeket az információkat a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatábanaz adatvédelmi nyilatkozattal összhangban elérhetővé teszi az Internet-alapú szolgáltatások számára. Egyes internetalapú szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy késve, a Microsoft Windows Update szolgáltatáson keresztül települnek a számítógépére.

 1. Beleegyezés az internetalapú szolgáltatások használatába.    Az alább, illetve az adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett szoftverszolgáltatások csatlakoznak a Microsoft (vagy annak szolgáltatói) számítógépes rendszereihez az interneten keresztül. Bizonyos esetekben Ön a csatlakozásról nem kap külön értesítést. Bizonyos esetekben kikapcsolhatja ezeket a szolgáltatásokat, vagy dönthet úgy, hogy nem használja őket. Ezekről a funkciókról további információt az adatvédelmi nyilatkozat a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatábancímű témakörben találhat. A SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL BELEEGYEZIK AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁBA. A Microsoft a kapott adatok alapján nem próbálja meg azonosítani Önt, és nem próbál meg kapcsolatba lépni Önnel.

 2. Customer Experience Improvement Program (CEIP).    Ez a szoftver a felhasználói élmény FOKOZÁSát használja. A felhasználói élmény FOKOZÁSa automatikusan elküldi a Microsoft-információkat a hardverről, és ismerteti a szoftver használatát. Ezt az információt nem használjuk fel az adatok felismerésére vagy elérhetőségére. A felhasználói élmény FOKOZÁSa időnként kis méretű fájlt is letölt a számítógépre. Ez a fájl segítséget nyújt a szoftver használata során felmerülő problémákkal kapcsolatos információk összegyűjtésében. Ha elérhető, a hibákról szóló új Súgó is automatikusan tölthető le.

 3. Online szolgáltatások és tartalom.    A szoftver szolgáltatásai alkalmasak arra, hogy bizonyos kapcsolódó tartalmakat a Microsofttól beszerezzenek és Önnek elérhetővé tegyenek. Ilyen tartalmak például a ClipArt-képek, a sablonok, az online oktatóanyagok, az online segítségnyújtó anyagok és a súgóanyagok. Az ezzel kapcsolatosan átvitt információk a vonatkozó tartalmak Önnek való elérhetővé tételét, illetve a szolgáltatásaink fejlesztését szolgálják. Dönthet úgy, hogy nem használja ezeket az online szolgáltatásokat és tartalmakat. A részletekről a jelen szerződés végén hivatkozott adatvédelmi nyilatkozatban olvashat.

 4. Cookie-k.    Ha úgy dönt, hogy használja a szoftver online szolgáltatásait, például az online támogatást és súgót, illetve a sablonokat, akkor cookie-kat állíthat be a szoftver. A cookie-k letiltásáról, kezeléséről és törléséről további információkat a jelen szerződés végén hivatkozott OneNote adatvédelmi nyilatkozat cookie-król szóló szakaszában találhat.

 5. OneNote a Windows 8 rendszeren.    Ha a szoftvert Windows 8-eszközön futtatja, és engedélyezte a szoftver online szolgáltatásait és tartalmait, akkor amikor bejelentkezik a Windows 8 rendszerbe a Microsoft-fiókjával, egyidejűleg a szoftverbe is bejelentkezik ugyanazzal a Microsoft-fiókkal. Így a Microsoft-fiókhoz tartozó felhasználónév és jelszó újbóli megadása nélkül tárolhat és érhet el online fájlokat a OneDrive szolgáltatásban. A részletekről a jelen szerződés végén hivatkozott adatvédelmi nyilatkozatban olvashat.

 6. Az internetalapú szolgáltatásokkal való visszaélés.    Nem használhatja a szolgáltatásokat oly módon, hogy az kárt tehessen a szolgáltatásokban, vagy zavarjon másokat a szolgáltatások használatában. Nem használhatja a szolgáltatást arra, hogy bármilyen módon jogosulatlanul hozzáférést próbáljon szerezni bármely szolgáltatáshoz, adathoz, fiókhoz vagy hálózathoz.

 • TOVÁBBI LICENCELÉSI FELTÉTELEK ÉS/VAGY HASZNÁLATI JOGOK

  1. Harmadik féltől származó programok.    A szoftver tartalmazhat olyan, harmadik féltől származó programot, amelynek licencét a jelen szerződés értelmében a Microsoft, és nem a harmadik fél biztosítja. A harmadik féltől származó programmal kapcsolatos bármilyen értesítés csak tájékoztatási célokat szolgál.

  2. Betűtípuselemek.    A szoftver futtatása során használhatja annak betűtípusait tartalom megjelenítéséhez. A tartalmaiba csak a betűtípusok korlátozásai által megengedett mértékben ágyazhatja be a betűtípusokat.

  3. Médiaelemek.    A Microsoft licencet biztosít Önnek a szoftverhez mellékelt médiaelemek (képek, ClipArt-elemek, animációk, hangok, zenék, videóklipek, sablonok és egyéb tartalmak) másolására, terjesztésére, lejátszására és megjelenítésére az Ön projektjeiben és dokumentumaiban, a következő feltételekkel: (i) nem adhatja el, licencelheti tovább vagy terjesztheti a médiaelemek másolatait önmagukban vagy termékként, ha a termék fő értékei maguk a médiaelemek; (ii) nem biztosíthat a vevőinek jogokat a médiaelemek továbblicencelésére vagy terjesztésére; (iii) nem licencelhet tovább vagy terjeszthet kereskedelmi célokra olyan médiaelemeket, amelyek azonosítható személyt, kormányhivatalt, emblémát vagy márkajelzést ábrázolnak, illetve nem használhatja fel ezeket a típusú képeket olyan módon, amely a saját termékével, vállalatával vagy tevékenységével való egyetértést vagy kapcsolatot sejtet; és (iv) nem készíthet obszcén vagy botrányos munkákat a médiaelemekkel. Az egyéb, például az Office.com webhelyen vagy a szoftverszolgáltatásokon keresztül elérhető más webhelyeken található médiaelemek használatát az adott elemek webhelyének használati feltételei szabályozzák.

 • FÖLDRAJZI ÉS EXPORTKORLÁTOZÁSOK

Ha a szoftverhez meg van jelölve egy földrajzi terület, akkor csak abban a régióban használhatja a szoftvert. Be kell tartania a szoftverre vonatkozó összes belföldi és nemzetközi kiviteli jogszabályt és előírást is, amely a célhelyekre, a végfelhasználók és a végfelhasználók számára vonatkozó korlátozásokat is tartalmaz. A földrajzi és az exportálási korlátozásokról további információt a webhely és a Microsoft exportálásiwebhelye című témakörben talál.

 1. TÁMOGATÁSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI ELJÁRÁSOK

A Microsoft korlátozott támogatási szolgáltatásokat nyújt a megfelelő licenccel rendelkező szoftvereknek a Microsoft terméktámogatásiszolgálata című témakörben ismertetett módon.

 1. SZERZŐDÉS KIZÁRÓLAGOSSÁGA

A jelen szerződés (a Microsoft által biztosított és Ön által használt szoftverkiegészítésekhez, frissítésekhez és szolgáltatásokhoz tartozó feltételekkel együtt), valamint a jelen szerződésben hivatkozott weblapokon található feltételek, alkotják a teljes megállapodást a szoftverre és a kiegészítésekre, frissítésekre és szolgáltatásokra vonatkozóan (hacsak a Microsoft külön feltételeket nem szab a kiegészítésekhez, frissítésekhez vagy szolgáltatásokhoz). A jelen szerződést a szoftver elindítása után a „Beállítások”, majd a „Licencelési beállítások” lehetőségre kattintva tekintheti meg ismét. A szerződésben lévő hivatkozásokon elérhető feltételeket szintén megtekintheti, miután elfogadta a jelen szerződést, és elindította a szoftvert. Ön kijelenti és elfogadja, hogy a jelen szerződés hatálya alá eső összes szolgáltatás és belefoglalt alkalmazás esetében el fogja olvasni a vonatkozó feltételeket a szolgáltatás használatának megkezdése előtt. Továbbá tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások használata a jelen szerződés és a hivatkozott feltételek elfogadását jelenti. Hivatkozások:

JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA

A a szoftver "as-is" licenccel rendelkezik. Ön viseli a felhasználás kockázatát. A Microsoft nem ad kifejezett garanciát,garanciákra vagy feltételekre.A szoftver minőségének és teljesítményének teljes kockázata Önnek szól.Ha a szoftver hibásnak bizonyul, a teljes költséget teljes egészében vállalja karbantartás vagy javítás szükséges.A helyi törvények szerint további fogyasztói jogok is lehetnek, amelyeket ez a szerződés nem tud módosítani. A helyi törvények által megengedett mértékig a Microsoft kizár minden vélelmezett szavatosságot, például a eladhatóságra, az adott célra való alkalmazhatóságra és a jogsértésre vonatkozóan.

JOGORVOSLATI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYEK KORLÁTOZÁSA ÉS KIZÁRÁSA. Ha a Microsofttól vagy a szállítóktól származó károk helyreállítására van szüksége, csak az amerikai $5,00 közvetlen sérülését tudja helyreállítani. Semmilyen más kárért, például következményes, veszteséges, speciális, indirekt vagy járulékos kárért nem állíthatók helyre.

A korlátozás a következőkre érvényes:

 • bármi, ami harmadik fél internetes webhelyein vagy harmadik fél programjaiban található szoftverhez, szolgáltatásokhoz és tartalomhoz (beleértve a kódot) kapcsolódik; valamint

 • szerződésszegés miatti kárigény; jótállási kötelezettség, garancia vagy feltétel megszegése; objektív felelősség, hanyagság vagy egyéb károkozás; törvények vagy rendelkezések megsértése; jogalap nélküli gazdagodás; mind az alkalmazandó törvények által megengedett mértékig.

A korlátozás akkor is alkalmazandó, ha a Microsoft tudott, vagy tudnia kellett volna a károkozás lehetőségéről. Előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre, mert országa nem teszi lehetővé a járulékos, következményi vagy egyéb károkért való felelősség kizárását, illetve korlátozását.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×