Naptármegosztás a Microsoft 365-ben

Különböző fejlesztéseket jelentetünk meg, amelyekkel hatékonyabban lehet szinkronizálni a megosztott naptárakat az alkalmazások között az Microsoft 365-ben. Ez a cikk rendszergazdáknak készült, hogy segítsen nekik megérteni a bevezetés alatt álló változásokat.

A fejlesztéseket csak azokhoz a naptárakhoz tervezzük bevezetni, amelyeket az Exchange Online-t használó felhasználók osztottak meg egymással. A megosztott naptárakat illetően semmi sem változik, amennyiben az egyik személy naptára a helyszíni Exchange-kiszolgálón működik.

Amikor az összes fejlesztés elkészült, a rendszergazdák és a szervezet felhasználói az alábbiakat tapasztalhatják:

Ezek a fejlesztések a következő év során fognak megjelenni. Ez a cikk a már most is látható változásokra fókuszál, de a jövőbeli tervekről is szolgál részletekkel. Az ütemtervek rövid áttekintését megtalálja a jelen cikk későbbi, A naptárfejlesztések ütemterve a különböző ügyfélprogramokban című részében.

Nem rendszergazda? Ha Ön nem rendszergazda, és csak a naptárak megosztásának vagy delegálásának módjára kíváncsi, olvassa el a következő cikkeket:

Naptár megosztása

Az első fejlesztés az, hogy mostantól a felhasználók az Outlook bármelyik verziójából megoszthatják a naptárukat, és az összes verzióban ugyanazokat az engedélybeállításokat érhetik el. Az alábbi táblázatban a naptárak megosztásának megkönnyítése érdekében tett erőfeszítéseink jelenlegi állapota látható.

Outlook alkalmazás

Naptármegosztási lehetőség

Egységes és egyszerű engedélyek megosztáskor

Megjegyzések

Outlook PC-hez

Az 1805-ös verziótól érhető el.

Mac Outlook

A 16.23.326.1-es verziótól érhető el.

Webes Outlook

iOS Outlook

Android Outlook

Windows 10 Outlook Naptár

✔ Lásd: Megjegyzések

A naptármegosztás csak a PC-n futó Windows 10-ben engedélyezett, Windows 10 Mobile rendszerre nem fog megjelenni.

Megosztott naptár elfogadása

A második fejlesztés abban áll, hogy a felhasználók bármelyik Outlook-verzióban egyszerűen elfogadhatják a megosztott naptárakra vonatkozó meghívásokat, és minden eszközükön láthatják ezeket a megosztott naptárakat. Az alábbi táblázatban a megosztott naptárakra vonatkozó meghívások elfogadásának megkönnyítése érdekében tett erőfeszítéseink jelenlegi állapota látható.

Outlook alkalmazás

A megosztott naptárak elfogadhatók

A megosztott naptár az elfogadása után minden eszközre szinkronizálódik

Megjegyzések

Outlook PC-hez

Az 1805-ös verziótól érhető el.

Mac Outlook

A 16.23.326.1-es verziótól érhető el.

Webes Outlook

iOS Outlook

Android Outlook

Windows 10 Outlook NaptárWindows 10 Naptár

✔ Lásd: Megjegyzések

Ez még nincs engedélyezve az összes Windows 10 Mobile-felhasználónál.

Megosztott naptárak szinkronizálása és szerkesztése

A harmadik fejlesztés abban áll, hogy a felhasználók bármilyen eszközön és naptáralkalmazásban meg tudják tekinteni a megosztott naptáraikat. Ha valaki módosít egy megosztott naptárt, a változásokat mindenki azonnal látja, akivel meg van osztva a naptár. A felhasználók teljesítményjavulást is tapasztalni fognak a megosztott naptárak megtekintésekor és szerkesztésekor. A megosztott naptárak használata ugyanolyan gyors és megbízható lesz, mint a felhasználó saját naptáráé.

Ha egy felhasználó most osztja meg a naptárát másokkal, az illető már a meghívás elfogadásától kezdve élvezheti a továbbfejlesztett naptármegosztás előnyeit. Ha azonban még a jelen változtatások előtt osztotta meg a naptárt másokkal, nem fogja látni automatikusan az újításokat.

Ha a meglévő naptármegosztási képességeket az új naptármegosztási lehetőségekre szeretné frissíteni, kérje meg a felhasználókat, hogy kövessék a jelen cikk Meglévő megosztott naptár frissítése az új modellre című részében található útmutatást. Miután a felhasználók az új modellre frissítettek, a megosztott naptárak szinkronizálódni fognak a mobiletelefonjukra. A jövőben a meglévő megosztott naptárakat automatikusan frissíteni fogjuk, de az automatikus frissítési eljárás ütemezéséről még nem született döntés.

Az azonnali szinkronizálás engedélyezése esetén azonnal láthatja a megosztott naptárakban mások által elvégzett módosításokat. Jelenleg a megosztott naptárak nem mindegyik típusa támogatja az azonnali szinkronizálást. A következő szakaszok azt ismertetik, hogy milyen típusú megosztott naptárak és naptáralkalmazások támogatják az azonnali szinkronizálást.

Az azonnali szinkronizálás csak akkor lehetséges, ha mindkét felhasználó ugyanazt az Microsoft 365-ös bérlői fiókot használja, vagy ha a naptárt egy Outlook.com-felhasználó osztotta meg.

Az alábbi táblázat további részletekkel szolgál arról, hogy milyen konfigurációkban lehetséges az azonnali szinkronizálás. A jövőben minden olyan naptár azonnali szinkronizálása lehetséges lesz, amely Microsoft 365- és Outlook.com-felhasználók között van megosztva.

Naptártulajdonos

A megosztott naptár címzettje

Azonnali szinkronizálás lehetséges

Megjegyzések

Microsoft 365

Microsoft 365
(azonos bérlő)

Jelenleg az azonnali szinkronizálás csak akkor történik meg, ha a naptár közvetlenül a címzettel van megosztva.

Ha a címzett az alapértelmezett szervezeti felhasználón keresztül kapta az engedélyeket, nem fogja megkapni az azonnali szinkronizálási frissítéseket. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy ezt megváltoztassunk. Ezeknél a címzetteknél a szinkronizálás körülbelül három óránként megy végbe.

Microsoft 365

Microsoft 365
(eltérő bérlő)

A szinkronizálás körülbelül három óránként történik.

Ha nincs engedélyezve a külső megosztás a naptártulajdonos bérlői fiókjában, akkor a rendszer úgy kezeli a naptárt, mintha az egy külső szolgáltatás felhasználójával lenne megosztva.

Microsoft 365

Outlook.com vagy
egy külső szolgáltatás, például Gmail.com

Ez a konfiguráció jelenleg egy internetesnaptár-előfizetési (Internet Calendar Subscription, ICS) URL-címet állít elő. A megosztott naptár címzettje az ICS URL-cím segítségével veszi fel a megosztott naptárt, a szinkronizálás időzítését pedig a címzett naptárszolgáltatása határozza meg.

Ha például a címzett az Outlook.com felhasználója, akkor körülbelül három óránként fog frissülni a naptár. Ha a címzett a Gmail.com-ot használja, akkor a naptár frissítésére 24–48 óránként kerülhet sor.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Microsoft 365

Outlook.com

Külső szolgáltatás, például Gmail.com

Ez a konfiguráció jelenleg egy ICS URL-címet hoz létre. A címzett az ICS URL-cím segítségével veszi fel a megosztott naptárt, a szinkronizálás időzítését pedig a címzett naptárszolgáltatása határozza meg.

Ha például a címzett az Outlook.com felhasználója, akkor körülbelül három óránként fog frissülni a naptár. Ha a címzett a Gmail.com-ot használja, akkor a naptár frissítésére 24–48 óránként kerülhet sor.

Az alábbi táblázat további részletekkel szolgál az azonnali szinkronizálást támogató alkalmazásokról.

Alkalmazás

Támogatja az azonnali szinkronizálást

Megjegyzések

Outlook PC-hez

Még nem érhető el; lásd: Megjegyzések.

Az azonnali szinkronizálás várhatóan 2019-től lesz elérhető az Microsoft 365 Aktuális csatornájának felhasználói számára.

Mac Outlook

A 16.23.326.1-es verziótól érhető el.

Webes Outlook

iOS Outlook

Android Outlook

Windows 10 Outlook Naptár

REST-alkalmazások

Exchange ActiveSync-alkalmazások

Megjegyzés: Exchange Az Exchange-webszolgáltatások (EWS) API-ja nem fogja támogatni az azonnali szinkronizálást.

Az azonnali szinkronizálás használatához a megosztott naptárban engedélyezve kell lennie az azonnali szinkronizálásnak, és frissíteni kell a naptáralkalmazást.

Ha a megosztott naptárban engedélyezve van az azonnali szinkronizálás, és a felhasználó a Webes Outlookban, az iOS Outlookban vagy az Android Outlookban tekinti meg a naptárt, akkor az új szinkronizálási felület van használatban.

Ha a felhasználó a Mac Outlookban tekinti meg a megosztott naptárt, az új szinkronizálási felületet fogja látni, amennyiben a naptárt egy megosztási meghívás elfogadásával vette fel. Ha azonban a felhasználó a naptárt a Fájl > Más felhasználó naptárának megnyitása lehetőséget választva adta hozzá, vagy ha a felhasználó a fiókot meghatalmazotti fiókként vette fel, akkor a régi szinkronizálási felület látható. A változások a Webes Outlookban, az iOS Outlookban és az Android Outlookban gyorsabban jelenhetnek meg.

Ha a felhasználó a megosztott naptárt a PC-hez készült Outlookban tekinti meg, akkor a régi szinkronizálási felületet fogja látni függetlenül attól, hogy a naptár hogyan lett hozzáadva. Jelenleg ugyanazt a megosztott naptárt tekintve a változások gyorsabban jelenhetnek meg a Webes Outlookban, az iOS Outlookban, az Android Outlookban és a Mac Outlookban, mint a PC-s Outlookban.

A megosztott naptárak továbbfejlesztésének műszaki részletei

Ez a szakasz ismerteti, hogy miképpen valósítottuk meg az említett fejlesztéseket, és hogy mi változott az Microsoft 365-ben a megosztott naptárak architektúrájában.

Terminológia

Az ismertetésben többek között az alábbi kifejezéseket fogjuk használni:

 • Megosztott naptár: Egy megtekintési, szerkesztési vagy meghatalmazotti engedéllyel megosztott naptár

 • Tulajdonos: Az a személy, akinek a naptára meg van osztva

 • Címzett: Az a személy, akivel megosztották a naptárt

 • Régi modell: A megosztott naptárak régi viselkedése

 • Új modell: A megosztott naptárak új viselkedése

A fejlesztések csak az Exchange Online felhasználói között megosztott naptárak esetén érvényesek. A megosztott naptárakat illetően semmi sem változik, amennyiben az egyik felhasználó naptára a helyszíni Exchange-kiszolgálón működik.

Jellemző

Régi modell

Új modell

A megosztott naptár tárolásának módja

Egy hivatkozásszerű bejegyzés van tárolva a címzett postaládájában. A bejegyzés a tulajdonos postaládájára mutat, de semmilyen naptári adatot sem tárol a címzett postaládájában.

A címzett postaládájában létrejön egy új naptár, és ez a naptár a tulajdonos naptárának másolatát tartalmazza (az elfogadástól számított egy évre visszamenőleg).

Hogyan éri el a címzett a megosztott naptárt?

Közvetlenül a címzett postaládájából olvassa be az adatokat, és követlenül abba ír.

A megosztott naptárnak a címzett saját postaládájában tárolt helyi példányából olvassa be és oda írja be az adatokat.

Hogyan változik a megosztott naptárak szinkronizálása?

Az alkalmazás rendszeres időközönként lekérdezi, hogy történtek-e változások a tulajdonos postaládájában, és ha igen, szinkronizálja őket.

A szolgáltatás azonnal szinkronizálja a változásokat a címzett helyi példányába. Ennek hatására egy leküldéses értesítést kap az alkalmazás, amely azonnal szinkronizálja a módosításokat.

Milyen alkalmazásokkal érheti el a címzett a megosztott naptárt?

 • Outlook PC-hez

 • Mac Outlook

 • Webes Outlook

 • Outlook PC-hez

 • Mac Outlook

 • Webes Outlook

 • iOS Outlook

 • Android Outlook

 • Windows 10 Outlook Naptár

 • Minden REST- és EAS-alkalmazás

További részleteket a jelen cikk Működésbeli különbségek a naptármegosztás új modelljében című részében talál.

Azok a felhasználók, akik az Outlook frissített verziójában fogadnak el új naptármegosztási meghívást, automatikusan az új naptármegosztási modellt kezdik el használni.

A felhasználó a legegyszerűbben úgy ellenőrizheti, hogy rendelkezik-e a továbbfejlesztett elemekkel (azaz hogy az új naptármegosztási modellt használja-e), ha ellenőrzi, hogy látja-e a megosztott naptárt a mobiltelefonján. Ha igen, akkor a megosztott naptár már frissült az új modellre.

Ha inkább az MFCMapi felületet szeretné használni, ellenőriznie kell, hogy teljesülnek-e az alábbi feltételek:

 • A Naptár részfán megjelenik a megosztott naptárnak megfelelő helyi mappa.

 • Szerepel egy bejegyzés a Common Views > Associated Contents táblában. A bejegyzés elnevezett tulajdonságának neve SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId, és a bejegyzés a megosztott naptár helyi mappájának azonosítójára mutat.

Ahhoz, hogy kihasználhassa a megosztott naptárak újításainak előnyeit, a felhasználónak újra létre kell hoznia a megosztott naptárt az alábbi lépéseket követve:

 1. Meg kell kérnie a naptártulajdonost, hogy ossza meg vele ismét a naptárt. Ezt bármelyik Outlook alkalmazásban megteheti, beleértve az iOS Outlookot és az Android Outlookot is. A felhasználónak ezután el kell fogadni a megosztott naptárra szóló meghívást az Outlook frissített verziójával. Fontos, hogy a felhasználó a meghívást az Outlook frissített verziójából fogadja el. Ha a felhasználó a meghívást az Outlook egy korábbi verziójából fogadja el, akkor a megosztott naptárban nem fognak megjelenni a fejlesztések. Az ismételt elfogadás előtt nem kell eltávolítani a meglévő megosztott naptárakat.

 2. Meg kell nyitnia a naptárt az iOS Outlookból vagy az Android Outlookból. E módszer választása esetén a tulajdonosnak nem kell ismét megosztania a naptárt. A felhasználónak csak annyit kell tennie, hogy a megosztott naptár hozzáadásához az iOS Outlookot vagy az Android Outlookot használja, amivel automatikusan frissíti a naptárt. A megosztott naptárak hozzáadására szolgáló beállítás a naptármodul alatt érhető el: Kattintson a profilképre a bal felső sarokban a naptárak listájának megjelenítéséhez, kattintson a bal felső sarokban a + ikonra, és válassza a Megosztott naptárak hozzáadása lehetőséget.

  Megjegyzés: Ha a megosztott naptárt úgy nyitja meg, hogy rákeres a naptár tulajdonosára a címtárban, akkor a régi megosztási modellel veszi fel a naptárt.

A jövőben a felhasználó által választott módszertől függetlenül minden megosztott naptár frissülni fog az új modellre. Erre vonatkozóan azonban még nincs meghatározva időpont.

A megosztott naptárak szinkronizálási módszerei

Ez a szakasz azt ismerteti, hogy a munkánk jelenlegi állapotában hol és mikor kerül sor azonnali szinkronizálásra. Az alábbi táblázatban látható, hogy milyen típusai vannak a szinkronizálásnak a megosztott naptárak új kezelési modelljében.

Frissítési módszer

A szinkronizálás változásai

Támogatott naptárak (jelenleg)

Azonnali frissítések

A változások azonnal szinkronizálódnak. Ez azokra a naptárakra érvényes, amelyek azonos Microsoft 365-ös bérlői fiókon belüli felhasználók között vannak megosztva, illetve amelyeket egy Outlook.com-felhasználó osztott meg.

 • Egy Outlook.com-felhasználó által egy Outlook.com- vagy Microsoft 365-felhasználóval megosztott naptárak

 • Egyazon bérlői fiókban lévő Microsoft 365-felhasználók között közvetlenül megosztott naptárak

Rendszeres frissítések

A változások rendszeres időközönként szinkronizálódnak (a legtöbb esetben három órán belül). A címzettek nem azonnal látják a megosztott naptárakban bekövetkező változásokat, de néhány óránként frissül a példányuk.

 • Az egyazon bérlői fiókban lévő Microsoft 365-felhasználók között nem közvetlenül (alapértelmezett felhasználói engedélyeken vagy egy több mint 100 taggal rendelkező biztonsági csoporton keresztül) megosztott naptárak

 • Eltérő bérlői fiókokban lévő Microsoft 365-felhasználók között megosztott naptárak, engedélyezett külső megosztás mellett

ICS előfizetés

A naptár megosztásakor egy internetesnaptár-előfizetési (ICS) URL-cím jön létre. A címzett ezzel az URL-címmel felveheti a megosztott naptárt bármilyen általa használt naptárszolgáltatásba. Az ICS URL-címek esetében a címzett naptárszolgáltatása választja meg, hogy mikor szinkronizálja a naptárt az új frissítések fogadása érdekében. Ha a címzett Outlook.com-felhasználó, akkor a szinkronizálásra körülbelül három óránként kerül sor.

 • Eltérő bérlői fiókban lévő Microsoft 365-felhasználók között megosztott naptárak, letiltott külső megosztás mellett

 • Microsoft 365-felhasználók által Outlook.com-felhasználókkal megosztott naptárak

 • Microsoft 365-felhasználók vagy Outlook.com-felhasználók által egy külső naptárszolgáltatás (például a Gmail) felhasználójával megosztott naptárak

Egy felhasználó az alábbi módok egyikén kaphat hozzáférést egy megosztott naptárhoz:

 • Közvetlen engedélyekkel: A naptár tulajdonosa közvetlenül a címzettel osztotta meg a naptárt, és a címzett név szerint szerepel a naptártulajdonos engedélyezési listájában.

 • Csoportengedélyekkel: A naptártulajdonos egy olyan biztonsági csoporttal osztotta meg a naptárt, amelynek tagja a címzett.

 • Alapértelmezett engedélyekkel: A naptártulajdonos alapértelmezett engedélyeket állított be az azonos szervezetbe tartozó felhasználók számára, és a felhasználó az ilyen alapértelmezett engedélyek alapján fér hozzá a naptárhoz.

Jelenleg az azonnali szinkronizálás csak a közvetlen engedélyek és a 100-nál kisebb létszámú csoportoknak adott csoportengedélyek esetében működik. A jövőben mindhárom engedélytípus esetében elérhető lesz az azonnali szinkronizálás. Ha a felhasználó 500-nál több címzettel osztotta meg a naptárt (a személyek és a csoportok egyaránt egy-egy címzettnek számítanak), akkor nem lesz engedélyezve az azonnali szinkronizálás.

A bérlői fiókon kívüli megosztás esetén egyelőre nem támogatjuk az azonnali szinkronizálást. Ilyen konfigurációban is lehetséges ugyan a megosztás, de a szinkronizálás rendszeres időközönként történik. A több-bérlős megosztásnak két típusa létezik:

 • Egy Microsoft 365-felhasználó és egy másik Microsoft 365-felhasználó között (ha engedélyezve van a külső megosztás).

  Egy teljes megosztott naptár jön létre, de a szinkronizálásra körülbelül három óránként kerül sor. A jövőben valamikor ehhez a beállításhoz is engedélyezhető lesz az azonnali szinkronizálás.

 • Egy Microsoft 365-felhasználó és egy Outlook.com-felhasználó között. Ha a külső megosztás le van tiltva, a más Microsoft 365-felhasználókkal történő megosztás is ebbe a csoportba tartozik.

  A megosztáskor egy ICS URL-cím jön létre, amelyet a címzett bármely naptárszolgáltatásba felvehet. Az ICS előfizetések esetében a címzett naptárszolgáltatása választja meg, hogy mikor szinkronizálja az ICS előfizetést az új frissítések fogadása érdekében. Ha a címzett Outlook.com- vagy Microsoft 365-felhasználó, akkor a szinkronizálásra körülbelül három óránként kerül sor.

A külső felhasználókkal vagy szolgáltatásokkal (például a Gmaillel) történő megosztás egy másik típusú naptármegosztásnak számít. Ezekben az esetekben létrejön egy, a tulajdonos naptárára mutató ICS URL-cím. A címzettek ezzel az URL-címmel megnézhetik a naptárt egy webböngészőben, vagy felvehetik saját naptárszolgáltatásukba úgy, hogy az ICS URL-címmel megadnak egy internetes naptárt. Az ICS előfizetések esetében a címzett naptárszolgáltatása választja meg, hogy mikor szinkronizálja az ICS előfizetést az új frissítések fogadása érdekében. Ha a címzett Outlook.com-felhasználó, akkor a szinkronizálásra körülbelül három óránként kerül sor. Ha a címzett más naptárszolgáltatást használ (például a Gmail.com-ot), előfordulhat, hogy ritkábban megy végbe a szinkronizálás.

Működésbeli különbségek az új naptármegosztási modellben

Az új modellt használó megosztott naptárak működése több területen is különbözik a régit használóéktól, így például az emlékeztetőket, az engedélyeket, a delegált értekezleteket és a külső ügyfélprogramokat illetően.

A naptármegosztás továbbfejlesztésének első fázisában a címzettek mindig az „Emlékeztető=Nincs” értéket látják a megosztott naptár elemeinél, függetlenül attól, hogy igazra van-e állítva az elemnél az emlékeztető értéke. Ha egy szerkesztési hozzáféréssel rendelkező címzett megkísérli módosítani az emlékeztetőt egy megosztott naptárelemen, az emlékeztető új értékét csak helyben, a címzettnél menti a rendszer, a tulajdonosnál nem.

Emlékeztetők a régi modellben: A régi megosztási modellben a címzett közvetlenül érte el a naptártulajdonos postaládáját. Ezért amikor megnézett egy naptárelemet, az emlékeztetőnél ugyanazt az értéket látta, mint a tulajdonos. Az Outlook ügyfélprogramok észlelni tudták, hogy mely naptárak voltak megosztva, így a megosztott naptárak elemeinek esetében nem jelenítettek meg emlékeztetőket.

A viselkedés változása az új modellben: Az új megosztási modellben a megosztott naptár tárolása helyben, a címzett postaládájában történik. Ezért amikor a mobilalkalmazások szinkronizálják ezeket a megosztott naptárakat, nem feltétlenül ellenőrzik mindig, hogy megosztott naptárról van-e szó. Ilyen esetekben úgy találtuk, hogy ha az emlékeztető „igaz” értéke egy külső EAS- vagy REST-ügyfélprogramot használó címzettnél szinkronizálódott, a címzettet elárasztották a mások értekezleteiről szóló emlékeztetők. Jelenleg is vizsgáljuk, hogy hogyan javíthatnánk az emlékeztetők működését anélkül, hogy problémákat okoznánk a külső ügyfélprogramokban.

Az alábbi táblázatban példákat láthat arról, hogy az emlékeztetők miben különböznek a megosztott naptárak régi és új modelljében.

Eset

Az emlékeztető tulajdonosnál megjelenő értéke

Az emlékeztető címzettnél megjelenő értéke a RÉGI megosztási modellben

Az emlékeztető címzettnél megjelenő értéke az ÚJ megosztási modellben

A naptártulajdonos létrehoz egy értekezletet a megosztott naptárban egy 30 perces emlékeztetővel

30 perc

30 perc

Nincs

A naptár címzettje létrehoz egy értekezletet a megosztott naptárban egy 30 perces emlékeztetővel

30 perc (és a résztvevőknél megjelenik egy értekezlet, amelynél 30 perc az emlékeztető értéke)

30 perc

Nincs

A naptár címzettje egy meglévő értekezletben 60 percesre módosítja az emlékeztetőt

60 perc (ha a szerkesztés a RÉGI modellel történik)

30 perc (ha a szerkesztés az ÚJ modellel történik)

60 perc

60 perc (a címzett az értekezlet kezdete előtt 60 perccel emlékeztetőt kap)

Korábban nem voltak egységesek az engedélyszintek beállításai a különböző Outlook ügyfélprogramokban. A jelen fejlesztések következtében a frissített Outlook ügyfélprogramokban egyszerűsített és konzisztens megosztási engedélyszintek állnak rendelkezésre.

Régi engedélyszintek

Egyszerűsített engedélyszintek

Nincs megosztva

Nincs megosztva

Nincs

Nincs

Elfoglaltsági időpontok

Csak elérhetőség

Láthatja a foglalt időszakokat

Elfoglaltságok ideje, tárgya és helye

Kevés részlet

Láthatja a címeket és a helyszíneket

Véleményező

Minden részlet

Az összes információt láthatja

Szerkesztő

Szerkesztheti a tartalmat

Tulajdonos

Közzétevő szerkesztő

Közzétevő szerző

Szerző

Nem szerkesztő szerző

Munkatárs

Egyéni

Egyéni

Meghatalmazott

Meghatalmazott

Ha a tulajdonos Webes Outlookot, iOS Outlookot, Android Outlookot vagy Mac Outlookot használ az engedélyek módosításához, a naptár címzettnél lévő példánya azonnal újraszinkronizálódik az új engedélyszintre.

Ha a tulajdonos egy másik alkalmazásban módosítja az engedélyeket, a naptár nem azonnal, hanem néhány óra múlva fog újraszinkronizálódni.

Ha a tulajdonos visszavonja valakitől a naptárra szóló engedélyeket, ezt a rendszer néhány órán belül észleli, és a következő három dolog egyike történhet:

 • Ha a címzett ugyanabba a szervezetbe tartozik, és a naptár tulajdonosa a Nincs értéktől eltérőre állította be a Saját szervezet (alapértelmezett) felhasználó engedélyét, a címzett naptára frissülni fog az alapértelmezett felhasználó engedélyszintjének megfelelően. A megosztott naptár továbbra is az új modellt fogja használni, de az engedélyszintje eltérő lehet.

 • Ha a címzett ugyanabba a szervezetbe tartozik, és a naptár tulajdonosa nem osztotta meg a naptárt a Saját szervezet (alapértelmezett) felhasználóval, a megosztott naptár el lesz távolítva a címzett postaládájából. A címzett ezt követően nem fogja látni a megosztott naptárt a naptárlistájában.

 • Ha a címzett más szervezetbe tartozik, akkor a naptár szinkronizálása abbamarad, de maga a naptár nem törlődik.

A meghatalmazottak mindig is meg tudták nézni a mobiletelefonjukon a delegált értekezletekkel kapcsolatos üzeneteket, mert megkapták a meghívásokat a postaládájukba. A meghatalmazottak azonban korábban nem kaptak arra utaló jelzést, hogy nekik szól-e a meghívó vagy annak, akinek a meghatalmazottjai.

Az ilyen helyzetek hatékonyabb kezelése érdekében az iOS Outlook és az Android Outlook felülete olyan elemekkel egészült ki, amelyek egyértelműsítik, hogy kinek szól az értekezletmeghívó. Az alábbi képernyőképeken szereplő „Címzett: Fehér Zsolt” megjegyzés például jelzi, hogy a meghívó és az e-mail Zsoltnak szól, és nem a meghatalmazottnak.

Képernyőkép egy mobileszköz képernyőjén látható naptármeghívási elemről Képernyőkép egy mobileszköz képernyőjén látható levelezési elemről

A naptármegosztás új modellje néhány esetben másképp működik a külső levelezési ügyfélprogramokban. Ezek leírását alább találja.

 • Az EAS-ügyfélprogramokban a csak olvasási engedéllyel rendelkező címzetteknél az írásvédett naptárban is megjelenik az értekezletek létrehozására vagy megválaszolására szolgáló beállítás. Ha használják a beállítást, a program a módosításokat menti ugyan az ügyfél helyi gyorsítótárába, de a kiszolgáló elutasítja őket. A címzett módosításai nem jelennek meg a tulajdonos naptárában, mert a címzettnek nincs szerkesztési engedélye. A problémát az okozza, hogy az EAS-ügyfélprogramok nem különböztetik meg a megosztott naptárak esetében a csak olvasási engedélyeket az írási-olvasási engedélyektől, így minden naptárt szerkeszthetőként kezelnek.

 • Egyes külső ügyfélprogramok úgy lettek kialakítva, hogy mindig felvegyék az aktuális felhasználót az értekezletek résztvevői közé. Ezért ha a felhasználó a natív naptárappokat használja a telefonján, és megnéz egy értekezletet valaki másnak a naptárában, előfordulhat, hogy a saját nevét is látja a résztvevők listájában. Ez csak akkor történik így, ha a naptárt egy külső naptárappban tekinti meg – ugyanezt az értekezletet az iOS Outlookban vagy az Android Outlookban megjelenítve nem fogja látni a saját nevét a résztvevők listájában.

 • Az EWS-alapú ügyfélprogramokban nem támogatjuk a megosztott naptárakat érintő fejlesztéseket, így az EWS-t használó naptáralkalmazásokban (például a Mac OS X-en) nem érhetők el az újítások.

  Megjegyzések: 

  • A Mac Outlook jelenleg használja az EWS-t, ezért azokat a régi megosztott naptárakat jeleníti meg, amelyek még nem rendelkeznek az itt ismertetett fejlesztésekkel.

  • A Mac OS X Naptár appja jelenleg használja az EWS-t, ezért azokat a régi megosztott naptárakat jeleníti meg, amelyek még nem rendelkeznek az itt ismertetett fejlesztésekkel.

Gyakori kérdések

Nem szeretném, hogy a felhasználók mobiltelefonjára is szinkronizálódjanak a naptárak. Milyen beállítással tudom ezt letiltani?

Nem tervezzük, hogy letilthatóvá tesszük a megosztott naptárakat érintő fejlesztéseket a bérlői fiókokban.

A felhasználóimat aggasztja, hogy nagy adatforgalommal jár, ha megosztott naptárakat szinkronizálnak a mobiltelefonjukra. Mit mondjak nekik?

Ha a naptárlistában törli a megosztott naptárakra vonatkozó beállítás jelölését, az iOS Outlook, az Android Outlook és a Windows 10 Mobile nem fogja szinkronizálni azokat a naptárakat, amelyek nincsenek kijelölve. A legtöbb mobilos naptáralkalmazás ehhez hasonlóan szokott működni.

Ez érvényes az erőforrásnaptárakra is?

Minden olyan naptár jogosult ezekre a fejlesztésekre, amelyet meg lehet osztani. Ha egy felhasználó megosztja a saját naptárát, egy megosztott postaláda naptárát vagy egy erőforrás-postaláda naptárát, és a címzett elfogadja a meghívást a Webes Outlookban, az iOS Outlookban vagy az Android Outlookban, a címzettnél megjelennek a fejlesztések.

Az erőforrás-postaládák esetében például tapasztalható néhány eltérés az engedélyeknek az Outlook engedélylistájában, illetve a Felügyeleti központ engedélylistájában való megjelenését illetően. Jelenleg is dolgozunk azon, hogy egységesen jelenjenek meg az engedélyek. A naptármegosztási funkció azonban az erőforrás-postaládák naptárára vonatkozó fenti leírásnak megfelelően működik, és a címzett láthatja az erőforrásnaptárt a mobiltelefonján.

Mostantól az Microsoft 365-csoportokkal is meg lehet osztani naptárakat?

Még nem, de ez a lehetőség előkelő helyen szerepel a listánkon. Jelenleg csak adott felhasználókkal vagy biztonsági csoportokkal lehet megosztani a naptárakat.

A változtatásokkal könnyebben lehet egyetlen személynek több naptári meghatalmazottja?

Ezekkel a fejlesztésekkel – különös tekintettel a gyorsabb szinkronizálásra – több személy könnyebben kezelheti ugyanazt a naptárt, de több meghatalmazott esetén nem feltétlenül válik egyszerűbbé a naptár kezelése. A legjobb élmény úgy érhető el, ha a megosztott naptárt csak egy meghatalmazott kezeli.

A naptárfejlesztések ütemterve a különböző ügyfélprogramokban

Az alábbiakban a naptárt érintő fejlesztések jelenlegi állapotának összefoglalását találja. A táblázatban szereplő ütemterv változhat.

Fejlesztés

Web

PC*

Mac*

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Naptár megosztása egyszerűsített engedélyekkel

✔**

✔***

Nincs tervben

Az új modell életbe léptetése egy naptármeghívás elfogadásával

✔**

✔***

Azonnali szinkronizálás az új modell szerint

Aktuális csatorna:
1907-es verzió

✔***

*Csak azokra az ügyfelekre érvényes, akik a Microsoft Office-t havi vagy éves előfizetéssel vásárolták meg.

**Az 1805-ös verziótól érhető el.

***A 16.23.326.1-es verziótól érhető el.

Kapcsolódó témakörök

Naptár megosztása a Webes Outlook Vállalati verzióban
Naptárdelegálás a Webes Outlook Vállalati verzióban
Másvalaki naptárának kezelése a Webes Outlookban

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×