Példák lekérdezésfeltételekre

A lekérdezésfeltételekkel pontosan körülhatárolhatja, hogy milyen elemeket keres az Access-adatbázisban. Egy elem csak akkor jelenik meg a lekérdezés eredményében, ha minden megadott feltételnek megfelel.

Ha feltételt szeretne megadni egy Access-lekérdezésben, akkor nyissa meg a lekérdezést Tervező nézetben, és határozza meg, hogy milyen mezőkre (oszlopokra) szeretne feltételeket megadni. Ha a mező nem szerepel a tervezőrácson, akkor a mezőre duplán kattintva vegye fel rá, így a Feltétel sorában megadhatja a rá vonatkozó feltételeket. Ha ehhez a művelethez további segítségre van szüksége, akkor olvassa el a Lekérdezések – Bevezetés című témakört.

A lekérdezési feltétel egy olyan kifejezés, amelyet az Access összehasonlít a lekérdezési mezőértékekkel, és meghatározza, hogy felvegye-e az egyes értékeket tartalmazó rekordot. Az = "Szeged" például egy kifejezés, amelyet az Access összehasonlít egy lekérdezésben szereplő szövegmező értékeivel. Ha az adott rekord mezőjében lévő érték egyenlő a "Szeged" karakterlánccal, akkor az Access felveszi a rekordot a lekérdezés eredményébe.

Az alábbiakban példákat láthat néhány gyakran használt feltételre, amelyeket kiindulási alapként használhat saját feltételeinek meghatározásához. A példák adattípusok szerint vannak csoportosítva.

Tartalom

Bevezetés a lekérdezésfeltételek használatába

A feltételek hasonlítanak a képletekre – olyan karakterláncok, amelyek mezőhivatkozásokból, műveleti jelekből (operátorokból) és konstansokból állnak. A lekérdezésfeltételeket a Access alkalmazásban kifejezéseknek is nevezik.

Az alábbi táblázatok példákat mutatnak feltételekre, és ismertetik a működésüket.

Feltételek

Leírás

>25 and <50

Ez a feltétel a Szám típusú mezőkre (például az Ár vagy a Raktárkészlet mezőre) alkalmazható. Azoknak a rekordoknak az esetében teljesül, amelyekben az Ár vagy a Raktárkészlet mező értéke 25-nél nagyobb, de 50-nél kisebb.

DateDiff ("yyyy"; [SzületésiDátum]; Date()) > 30

Ez a feltétel egy Dátum/Idő típusú (például SzületésiDátum) mezőre alkalmazható. Azok a rekordok kerülnek bele a lekérdezés eredményébe, amelyekben a születési dátum és a mai dátum közötti különbség nagyobb, mint 30 (években számolva).

Is Null

Ez a feltétel bármilyen típusú mezőre alkalmazható, és azokat a mezőket jeleníti meg, amelyekben a mező értéke null.

Mint látható, a feltételek nagyon különbözőek lehetnek a vizsgált mező adattípusától és a felhasználó egyéni szükségleteitől függően. Egyes feltételek egyszerűek, alapvető operátorokat és konstansokat tartalmaznak. Más feltételek összetettek, függvényekből, speciális operátorokból és mezőhivatkozásokból állnak.

Ez a témakör adattípus szerint rendezve felsorol számos általánosan használt feltételt. Ha az itt látható példák nem felelnek meg a konkrét igényeinek, akkor lehet, hogy saját feltételt kell írnia. Ehhez először meg kell ismerkednie a függvények, az operátorok és a speciális karakterek teljes listájával, valamint a mezőkre és literálokra hivatkozó kifejezések szintaxisával.

A témakörben látni fogja, hol és hogyan veheti fel a feltételeket. Ehhez megnyitja a lekérdezést Tervező nézetben. Ezután azonosítja a mezőket, amelyekre vonatkozóan feltételt szeretne megadni. Ha a mező nem szerepel még a tervezőrácsban, felveszi úgy, hogy a lekérdezéstervező ablakról áthúzza a mezőrácsra, vagy duplán kattint a mezőre (ez esetben a mező automatikusan bekerül a mezőrács következő üres oszlopába). Végül beírja a feltételt a Feltétel sorba.

A Feltétel sorban a különböző mezőkre vonatkozó feltételek ÉS operátorral kapcsolódnak össze. Más szavakkal a Város és a SzületésiDátum mezőre vonatkozó feltételt a program a következőképpen értelmezi:

Város = "Szeged" ÉS SzületésiDátum < DateAdd (" yyyy "; -40; Date())

A Város és SzületésiDátum mező feltétele

1. A Város és a SzületésiDátum mező feltételt tartalmaz.

2. Csak azok a rekordok elégítik ki a feltételt, amelyekben Szeged a város mező értéke.

3. Csak a legalább 40 évesekhez tartozó rekordok fognak megfelelni a feltételnek.

4. Csak a mindkét feltételt kielégítő rekordok jelennek meg az eredményben.

Mi a teendő, ha a fenti feltételek közül csak az egyiknek kell teljesülnie? Azaz: hogyan adhat meg alternatív feltételt?

Ha alternatív feltétele van, vagy két független feltétele, amelyek közül elég az egyiknek teljesülnie, a tervezőrácsban a Feltétel sor mellett használja a vagy sort is.

Alternatív feltétel

1. A Város feltételt a Feltétel sorban adja meg.

2. A SzületésiDátum feltételt a vagy sorban adja meg.

A Feltétel és a vagy sorokban megadott feltételek a VAGY operátorral kapcsolódnak össze az alábbiak szerint:

Település = "Szeged" OR SzületésiDátum < DateAdd("yyyy"; -40; Date())

További alternatív feltételeket a vagy alatti sorokban adhat meg.

Mielőtt továbblépne a példákkal, jegyezze meg a következőket:

 • Ha a feltétel ideiglenes vagy gyakran változik, célszerűbb lehet szűrni a lekérdezés eredményét, mint a feltételt módosítgatni. A szűrő egy ideiglenes feltétel, amellyel anélkül módosíthatja a lekérdezés eredményét, hogy áttervezné a lekérdezést. A szűrőkről a Szűrő alkalmazása egy Access-adatbázis kijelölt rekordjainak megtekintéséhez című cikk tartalmaz további információt.

 • Ha a feltételekben megadott értékek gyakran változnak, míg a vizsgált mezők ugyanazok maradnak, létrehozhat egy paraméteres lekérdezést. A paraméteres lekérdezés a felhasználótól kéri a mezőértékeket, majd ezekkel az értékekkel hozza létre a lekérdezés feltételét. A paraméteres lekérdezésekről további információt a Paraméterek használata lekérdezésekben és jelentésekben című cikkben találhat.

Szöveg, Feljegyzés és Hiperhivatkozás típusú mezők feltételei

Megjegyzés: Az Access 2013-mal kezdődően a Szöveg típusú mezők neve Rövid szöveg, a Feljegyzés típusúaké pedig Hosszú szöveg.

Az alábbi példák egy névjegyadatokat tároló táblán alapuló lekérdezés OrszágRégió mezőjére vonatkoznak. A feltételeket a tervezőrács Feltétel sora tartalmazza.

OrszágRégió mezőre vonatkozó feltétel

A Hivatkozás mezőkre meghatározott feltételek alapértelmezésként a mezőérték megjelenített szövegére vonatkoznak. Ha az érték URL részére szeretne feltételt megadni, használja a HyperlinkPart kifejezést. A kifejezés szintaxisa a következő: HyperlinkPart([Tábla1].[Mező1];1) = "http://www.microsoft.com/", ahol a Tábla1 a hivatkozásmezőt tartalmazó tábla, a Mező1 a hivatkozásmező, és a http://www.microsoft.com az egyeztetni kívánt URL.

Kívánt rekordok

Használandó feltétel

Lekérdezés eredménye

Pontosan megegyező érték, mint például Kína

"Kína"

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az OrszágRégió mező értéke Kína

Nem megegyező érték, például nem Mexikó

Not "Mexikó"

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyeknek az OrszágRégió mezőjében nem Mexikó szerepel

Egy megadott karakterlánccal (például U) kezdődik

Like U*

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az ország/régió neve „U”-val kezdődik, például Ukrajna, Uganda stb.

Megjegyzés: Ha egy kifejezésben használja a csillag (*) karaktert, az bármilyen karakterláncot jelöl – ezt helyettesítő karakternek hívjuk. A helyettesítő karakterek listáját megtalálja Az Access által használt helyettesítő karakterek című cikkben

Nem egy megadott karakterlánccal (például U) kezdődik

Not Like U*

Minden olyan rekordot visszaad, amelyben az ország/régió neve nem „U”-val kezdődik

Tartalmazza a megadott szöveget, például Korea

Like "*Korea*"

Az összes olyan rekordot visszaadja, amelynek ország/régió mezője tartalmazza a „Korea” karakterláncot

Nem tartalmazza a megadott szöveget, például Korea

Not Like "*Korea*"

Az összes olyan rekordot visszaadja, amelynek ország/régió mezője nem tartalmazza a „Korea” karakterláncot

Egy megadott karakterlánccal (például „ína”) végződik

Like "*ína"

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az ország/régió neve az „ína” karakterláncra végződik (például Kína és Argentína)

Nem egy megadott karakterlánccal (például „ína”) végződik

Not Like "*ína"

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az ország/régió neve nem az „ína” karakterláncra végződik (például Kína és Argentína nem felel meg a feltételnek)

Null értéket tartalmaz (vagy nem tartalmaz értéket)

Is Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek nem tartalmaznak értéket a vizsgált mezőben

Nem null értéket tartalmaz

Is Not Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben érvényes érték van a mezőben

Nulla hosszúságú karakterláncot tartalmaz

"" (két dupla idézőjel)

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a mező üres (de nem null) értéket tartalmaz. Egy másik részlegnek történő eladást tároló rekordban például az OrszágRégió mező üresen hagyható

Nem nulla hosszúságú karakterláncot tartalmaz

Not ""

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az OrszágRégió mező nem üres értéket tartalmaz

Null értéket vagy nulla hosszúságú karakterláncot tartalmaz

"" Or Is Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyeknek a megfelelő mezőjében vagy nincs érték, vagy a mező üres értékre van állítva

Nem üres

Is Not Null And Not ""

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az OrszágRégió mező nem üres, nem null értéket tartalmaz

Betűrend szerint egy érték (például Mexikó) után következik

>= "Mexikó"

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyeknek az ország/régió mezőjében Mexikó vagy egy betűrend szerint Mexikó után következő ország szerepel (egészen az ábécé végéig)

Egy bizonyos tartományba esik, például A-tól D-ig

Like "[A-D]*"

Azoknak az ország/régió mezőknek a rekordjait adja vissza, amelyek „A” és „D” közé eső betűvel kezdődnek

Egyezik két érték egyikével, például USA vagy Egyesült Királyság

"USA" Or "Egyesült Királyság"

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek vagy az USA, vagy az Egyesült Királyság értéket tartalmazzák

Egyezik egy értéklista valamelyik elemével

In("Franciaország"; "Kína"; "Németország"; "Japán")

A listában megadott ország/régió mezők nevét tartalmazó rekordokat adja vissza

A mezőérték bizonyos pozícióiban megadott karakterek találhatók

Right([OrszágRégió]; 1) = "g"

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az ország/régió neve „g” betűre végződik

Megfelel a karakterlánc hosszúságára vonatkozó követelménynek

Len([OrszágRégió]) > 10

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az ország/régió neve több, mint 10 karakter hosszú

Megfelel egy bizonyos mintának

Like "Szlov????"

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az ország/régió neve kilenc karakter hosszú, és a „Szlov” karakterlánccal kezdődik (Szlovákia és Szlovénia).

Megjegyzés: Ha a kérdőjel (?) és az aláhúzásjel (_) karaktert egy kifejezésben használja, azok egyetlen karaktert jelképeznek – ezeket helyettesítő karaktereknek is hívjuk. Az _ karaktert nem lehet egy kifejezésben használni sem a ?, sem a * helyettesítő karakterrel. A _ helyettesítő karaktert használhatja olyan kifejezésben, amely a % helyettesítő karaktert is tartalmazza.

Szám, Pénzegység és Számláló típusú mezők feltételei

Az alábbi példák egy termékinformációkat tartalmazó táblára épülő lekérdezés Listaár mezőjére vonatkoznak. Ezt a feltételt a lekérdezés tervezőrácsának Feltétel sorában kell megadni.

Listaár feltétel

Kívánt rekordok

Használandó feltétel

A lekérdezés eredménye

Pontosan megegyezik egy értékkel (például 1000)

1000

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a termék listaára 1000 forint

Nem egyezik meg egy értékkel (például 1000)

Not 1000

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a termék listaára nem 1000 forint

Egy bizonyos értéknél (például 1000) kisebb értéket tartalmaz

< 1000
<= 1000

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a termék listaára kevesebb, mint 1000 forint (<1000). A második feltétel (<=1000) azokat a rekordokat jeleníti meg, amelyekben a listaár kevesebb 1000 forintnál, vagy egyenlő vele

Egy adott értéknél (például 999) nagyobb értéket tartalmaz

>999
>=999

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a termék listaára nagyobb, mint 999 forint (>999). A második feltétel (>=999) azokat a rekordokat jeleníti meg, amelyekben a listaár nagyobb 999 forintnál, vagy egyenlő vele

Két érték (például 200 és 250) közül az egyiket tartalmazza

200 or 250

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a termék listaára 200 vagy 250 forint

Egy bizonyos tartományba eső értéket tartalmaz

>499 and <999
vagy
Between 500 and 1000

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek listaár mezőjében 499 forintnál nagyobb és 999 forintnál kisebb érték szerepel

Egy bizonyos tartományon kívül eső értéket tartalmaz

<500 or >1000

Azokat a termékeket adja vissza, amelyeknek a listaára nem 500 és 1000 forint közé esik

Több megadott érték közül az egyikkel megegyezik

In(200; 250; 300)

Azokat a rekordokat adja vissza, ahol a listaár 200, 250 vagy 300 forint

Meghatározott számjegyekkel végződő értéket tartalmaz

Like "*499"

Azokat a rekordokat adja vissza, ahol a listaár „499”-re végződik, például 499, 1499, 2499 forint stb.

Megjegyzés: A csillag (*) és a százalékjel (%) karakter, ha kifejezésben használja, akárhány karaktert helyettesíthet – ezeket helyettesítő karaktereknek is hívjuk. A % karaktert nem lehet egy kifejezésben használni sem a *, sem a ? helyettesítő karakterrel. A % helyettesítő karaktert használhatja olyan kifejezésben, amely az _ helyettesítő karaktert is tartalmazza

Null (vagy hiányzó) értéket tartalmaz

Is Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek nem tartalmaznak értéket a Listaár mezőben

Nem null értéket tartalmaz

Is Not Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek tartalmaznak értéket a Listaár mezőben

Dátum/Idő típusú mezők feltételei

Az alábbi példák egy rendelési információkat tároló táblára épülő lekérdezés RendelésiDátum mezőjére vonatkoznak. Ezt a feltételt a lekérdezés tervezőrácsának Feltétel sorában kell megadni.

RendelésiDátum feltétel

Kívánt rekordok

Használandó feltétel

A lekérdezés eredménye

Pontosan megegyező érték, mint például 2006.02.02.

#2006.02.02.#

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek 2006. február 2-án történtek. A dátumértékeket kettős kereszt (#) karakterek közé kell tennie, hogy az Access meg tudja különböztetni őket a szöveges karakterláncoktól

A megadott értékkel (például 2006.02.02.) nem megegyező érték

Not #2006.02.02.#

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek nem 2006. február 2-án történtek

Egy bizonyos dátumnál (például 2006.02.02.) korábbi dátumértéket tartalmaz

< #2006.02.02.#

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek 2006. február 2. előtt történtek.

Ha azt szeretné, hogy a megadott napon történt tranzakciók is megjelenjenek, a < operátor helyett használja a <= operátort

Egy bizonyos dátumnál (például 2006.02.02.) későbbi értéket tartalmaz

> #2006.02.02.#

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek 2006. február 2. után történtek.

Ha azt szeretné, hogy a megadott napon történt tranzakciók is megjelenjenek, a > operátor helyett használja a >= operátort

Egy bizonyos dátumtartományba eső értékeket tartalmaz

>#2006.02.02.# and <#2006.02.04.#

A 2006. február 2. és 2006. február 4. közötti napokra vonatkozó rekordokat adja vissza.

A Between operátorral is szűrhet értéktartományra (a szélsőértékekkel együtt). Például a Between #2006.02.02.# and #2006.02.04.# ugyanazt jelenti, mint a >#2006.02.02.# and <#2006.02.04.# kifejezés

Egy bizonyos dátumtartományon kívül eső értékeket tartalmaz

<#2006.02.02.# or >#2006.02.04.#

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek a 2006. február 2. előtti és a 2006. február 4. utáni tranzakciókra vonatkoznak

Egyezik két érték egyikével, például 2006.02.02. vagy 2006.02.03.

#2006.02.02# or #2006.02.03#

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek 2006. február 2-án és 2006. február 3-án történtek

Több megadott érték közül az egyikkel megegyezik

In (#2006.02.01.#, #2006.03.01.#, #2006.04.01.#)

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek 2006. február 1-jén, 2006. március 1-jén vagy 2006. április 1-jén történt tranzakciókra vonatkoznak

Egy bizonyos havi (például decemberi) dátumot tartalmaz, évszámtól függetlenül

DatePart("m"; [ErtekesitesiDátum]) = 12

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek bármely év decemberére vonatkozó adatokat tárolnak

Egy bizonyos negyedévi (például első negyedévi) dátumot tartalmaz, évszámtól függetlenül

DatePart("q"; [ErtekesitesiDatum]) = 1

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek bármely év első negyedévére vonatkozó adatokat tárolnak

A napi dátumot tartalmazza

Date()

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek az aktuális napon történtek. Ha ma 2006. február 2-a van, akkor azok a rekordok jelennek meg, amelyeknek a RendelésiDátum mezője a 2006.02.02. értéket tartalmazza

A tegnapi dátumot tartalmazza

Date()-1

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek az aktuális nap előtti napon történtek. Ha ma 2006. február 2-a van, akkor azok a rekordok jelennek meg, amelyek a 2006.02.01. értéket tartalmazzák

A holnapi dátumot tartalmazza

Date() + 1

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek az aktuális nap utáni napon történtek. Ha ma 2006. február 2-a van, akkor azok a rekordok jelennek meg, amelyek a 2006.02.03. értéket tartalmazzák

Az aktuális hétre eső dátumot tartalmaz

DatePart("ww"; [ErtekesitesiDatum]) = DatePart("ww"; Date()) and Year( [ErtekesitesiDatum]) = Year(Date())

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek az aktuális héten történtek. A hét hétfőn kezdődik és vasárnap fejeződik be.

Az aktuális előtti hétre eső dátumot tartalmaz

Year([ErtekesitesiDatum])* 53 + DatePart("ww"; [ErtekesitesiDatum]) = Year(Date())* 53 + DatePart("ww"; Date()) - 1

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek az aktuális hét előtti héten történtek. A hét hétfőn kezdődik és vasárnap fejeződik be.

A következő hétre eső dátumot tartalmaz

Year([ErtekesitesiDatum])* 53+DatePart("ww"; [ErtekesitesiDatum]) = Year(Date())* 53+DatePart("ww"; Date()) + 1

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek az aktuális hét utáni héten történnek. A hét hétfőn kezdődik és vasárnap fejeződik be.

A legutóbbi 7 nap közül valamelyiket tartalmazza

Between Date() and Date()-6

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek az elmúlt 7 napon történtek. Ha a mai dátum 2006. február 2., akkor a 2006. január 24. és 2006. február 2. közötti időszak adatai jelennek meg

Egy, az aktuális hónapra eső dátumot tartalmaz

Year([ErtekesitesiDatum]) = Year(Now()) And Month([ErtekesitesiDatum]) = Month(Now())

Az aktuális hónapra vonatkozó rekordokat adja vissza. Ha ma 2006. február 2-a van, akkor a 2006. februári rekordok jelennek meg

Egy, az előző hónapra eső dátumot tartalmaz

Year([ErtekesitesiDatum])* 12 + DatePart("m"; [ErtekesitesiDatum]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m"; Date()) - 1

Az előző hónapra vonatkozó rekordokat adja vissza. Ha ma 2006. február 2-a van, akkor a 2006. januári rekordok jelennek meg

Egy, a következő hónapra eső dátumot tartalmaz

Year([ErtekesitesiDatum])* 12 + DatePart("m"; [ErtekesitesiDatum]) = Year(Date())* 12 + DatePart("m"; Date()) + 1

A következő hónapra vonatkozó rekordokat adja vissza. Ha ma 2006. február 2-a van, akkor a 2006. márciusi rekordok jelennek meg

Egy, az elmúlt 30 vagy 31 napra eső dátumot tartalmaz

Between Date() And DateAdd("M"; -1; Date())

Az elmúlt hónap értékesítési adatai. Ha a mai dátum 2006. február 2., akkor a 2006. január 2. és 2006. február 2. közötti időszak rekordjai jelennek meg

Egy, az aktuális negyedévre eső dátumot tartalmaz

Year([ErtekesitesiDatum]) = Year(Now()) And DatePart("q"; Date()) = DatePart("q"; Now())

Az aktuális negyedévre vonatkozó rekordokat adja vissza. Ha a mai dátum 2006. február 2., akkor 2006 első negyedévének a rekordjait adja vissza.

Egy, az előző negyedévre eső dátumot tartalmaz

Year([ErtekesitesiDatum])*4+DatePart("q";[ErtekesitesiDatum]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())- 1

Az előző negyedévre vonatkozó rekordokat adja vissza. Ha a mai dátum 2006. február 2., akkor 2005 utolsó negyedévének a rekordjait adja vissza.

Egy, a következő negyedévre eső dátumot tartalmaz

Year([ErtekesitesiDatum])*4+DatePart("q";[ErtekesitesiDatum]) = Year(Date())*4+DatePart("q";Date())+1

A következő negyedévre vonatkozó rekordokat adja vissza. Ha a mai dátum 2006. február 2., akkor 2006 második negyedévének a rekordjait adja vissza.

Egy, az aktuális évre eső dátumot tartalmaz

Year([ErtekesitesiDatum]) = Year(Date())

Az aktuális évre vonatkozó rekordokat adja vissza. Ha ma 2006. február 2-a van, akkor a 2006. évi rekordok jelennek meg

Egy, az előző évre eső dátumot tartalmaz

Year([ErtekesitesiDatum]) = Year(Date()) - 1

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek az előző évben történtek. Ha ma 2006. február 2-a van, akkor a 2005. évi rekordok jelennek meg

Egy, a következő évre eső dátumot tartalmaz

Year([ErtekesitesiDatum]) = Year(Date()) + 1

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyeknek dátuma a következő év. Ha ma 2006. február 2-a van, akkor a 2007. évi rekordok jelennek meg

Egy, a január elsejétől a mai napig tartó időszakba eső dátumot tartalmaz (a folyó év a mai napig)

Year([ErtekesitesiDatum]) = Year(Date()) and Month([ErtekesitesiDatum]) <= Month(Date()) and Day([ErtekesitesiDatum]) <= Day (Date())

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek az idei év január elsejétől a mai napig tartó időszakban történtek. Ha a mai dátum 2006. február 2., akkor a 2006. január 1. és 2006. február 2. közötti időszak rekordjai jelennek meg

Egy múltbeli dátumot tartalmaz

< Date()

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek az aktuális nap előtt történtek

Egy jövőbeli dátumot tartalmaz

> Date()

Azon tranzakciók rekordjait adja vissza, amelyek az aktuális nap után történnek

Null (vagy hiányzó) értékek szűrése

Is Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek esetében a tranzakció dátuma hiányzik

Nem null értékek szűrése

Is Not Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek esetében a tranzakció dátuma ismert

Az Igen/nem típusú mezők feltételei

Tegyük fel, hogy Vevők táblája tartalmaz egy Aktív nevű, Igen/Nem típusú mezőt, amely azt jelzi, hogy egy vevő kapcsolattartója aktív-e az adott időpontban. Az alábbi táblázatban látható, hogyan értelmezi a program a Feltételek sorban megadott értékeket egy Igen/Nem típusú mező esetében.

Mezőérték

Eredmény

Igen, Igaz, 1 vagy -1

Azt vizsgálja, hogy az Igen érték szerepel-e a mezőben. Az 1 vagy -1 értéket „Igaz” értékre alakítja át a megadását követően.

Nem, Hamis vagy 0

Azt vizsgálja, hogy a Nem érték szerepel-e a mezőben. A 0 értéket „Hamis” értékre alakítja át a megadását követően.

Nincs érték (null)

Nem vizsgálja meg a mezőt.

Bármely 1-től, -1-től és 0-tól különböző szám

Nincs eredmény, ha ez az egyetlen feltételérték a mezőhöz.

Bármely karakterlánc az Igen, a Nem, az Igaz és a Hamis kivételével

A lekérdezés nem fut le az adattípus eltérése miatt.

Egyéb mezők feltételei

Mellékletek:    A Feltétel sorban az Is Null kifejezéssel azokat a rekordokat keresi meg, amelyek nem tartalmaznak mellékleteket. Az Is Not Null kifejezés használata esetén a mellékleteket tartalmazó rekordok kerülnek a lekérdezés eredményébe.

Keresőmezők:    Kétféle keresőmező létezik: az egyik egy létező adatforrásból keres értékeket (egy külső kulcs segítségével), míg a másik egy, a keresőmező létrehozásakor megadott értéklistán alapul.

Az értéklistán alapuló keresőmezők Szöveg adattípusúak, és ugyanazok a feltételek határozhatók meg rájuk, mint az egyéb szöveges mezőkre.

A létező adatforrást használó keresőmezőre alkalmazható feltételek nem a keresett adat adattípusától, hanem a külső kulcs adattípusától függenek. Lehet például olyan keresőmező, amely alkalmazottak nevét jeleníti meg, de külső kulcsa Szám adattípusú. Mivel a mező nem szöveget, hanem számot tárol, ezért a számokra alkalmazható feltételeket használhatja, például: >2.

Ha nem ismeri a külső kulcs adattípusát, ellenőrizze a forrástáblát a Tervező nézetben a mező adattípusának meghatározásához. Ehhez tegye a következőket:

 1. Keresse meg a forrástáblát a Navigációs ablakban.

 2. Az alábbi módszerek egyikével nyissa meg a táblát Tervező nézetben:

  • Kattintson a táblára, majd nyomja le a CTRL+ENTER billentyűkombinációt.

  • Kattintson a jobb gombbal a táblára, majd kattintson a Tervező nézet parancsra.

 3. Az egyes mezők adattípusa a táblatervező rács Adattípus oszlopában látható.

Többértékű mezők:    A többértékű mezők adatai rejtett táblák soraiként vannak tárolva, ezeket a táblákat az Access hozza létre és tölti fel. A lekérdezések Tervező nézetében az ilyen mezők a Mezőlistában kibontható mezőként jelennek meg. Ha többértékű mezőre szeretne feltételt alkalmazni, a rejtett tábla egyetlen sorára kell azt megadnia. Ehhez tegye a következőket:

 1. Hozzon létre egy lekérdezést, amely tartalmazza a többértékű mezőt, majd nyissa meg Tervező nézetben.

 2. A többértékű mező melletti pluszjelre (+) kattintva bontsa ki a mezőt – ha a mező már ki van bontva, egy mínuszjel (-) látható mellette. A mező neve alatt látható egy másik mező, amely a többértékű mező egy értékét képviseli. Ennek a mezőnek a neve ugyanaz lesz, mint a többértékű mezőnek, de .Value végződéssel van ellátva.

 3. Húzza a többértékű mezőt és annak egyértékű mezőjét a tervezőrács külön oszlopába. Ha az eredményben csak a teljes többértékű mezőt szeretne látni, törölje az egyértékű mező Megjelenítés jelölőnégyzetét.

 4. Adja meg a feltételt az egyértékű mező Feltétel sorában, a megjelenő adattípusnak megfelelő módon.

 5. Az Access a megadott feltételek szerint minden értéket egyenként megvizsgál a többértékű mezőben. Lehet például egy olyan többértékű mező, amely számlistát tárol. Ha a >5 AND <3 feltételt adja meg, azok a rekordok felelnek meg a feltételnek, amelyekben található legalább egy 5-nél nagyobb és egy 3-nál kisebb érték.

Lásd még

Lekérdezések – Bevezetés

Egyszerű választó lekérdezés létrehozása

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×