Egy Változót (Karakterlánc) ad vissza, jelezve ezzel egy szám előfordulási helyét tartományok egy számított adatsorozatán belül.

Szintaxis

Partition( szám, eleje, vége, intervallum)

Partition függvény argumentumai a következők:

Argumentum

Leírás

szám

Kötelező. A tartományokkal összevetni kívánt egész szám.

eleje

Kötelező. A számok teljes tartományának elejét jelző egész szám. A szám nem lehet kisebb nullánál.

vége

Kötelező. A számok teljes tartományának végét jelző egész szám. A számnak nagyobbnak kell lennie az eleje argumentum értékénél.

intervallum

Kötelező. A számok teljes tartományán (az eleje és a vége között) belüli partíciók méretét megadó egész szám.

Megjegyzések

A Partition függvény azonosítja azt az adott tartományt, amelybe a szám esik, és egy, a tartományt leíró Változót (Karakterlánc) ad vissza. A Partition függvény lekérdezésekben a leghasznosabb. Létrehozhat egy olyan lekérdezést, amely megmutatja, hogy hány megrendelés esik a különböző tartományokba (például 1–1000, 1001–2000 stb.).

A következő táblázatban az látható, hogy hogyan történik a tartományok meghatározása az eleje, a vége és az intervallum argumentum használatával. Az Első tartomány és az Utolsó tartomány oszlopban látható, hogy milyen értéket ad vissza a Partition függvény. A tartományokat a kisebbérték:nagyobbérték képviseli, ahol a tartomány legkisebb értéke (kisebbérték) kettősponttal (:) van elválasztva a legnagyobb értéktől (nagyobbérték).

eleje

vége

intervallum

Első előtt

Első tartomány

Utolsó tartomány

Utolsó után

0

99

5

" :-1"

" 0: 4"

" 95: 99"

" 100: "

20

199

10

" : 19"

" 20: 29"

" 190: 199"

" 200: "

100

1010

20

" : 99"

" 100: 119"

" 1000: 1010"

" 1011: "

A fenti táblázat harmadik sorában az látható, hogy milyen eredménnyel jár az, ha az eleje és a vége argumentum olyan számokat definiál, amelyek nem oszthatók maradék nélkül az intervallum argumentum értékével. Az utolsó tartomány a vége argumentum értékéig tart (11 szám), annak ellenére, hogy az intervallum értéke 20.

Szükség esetén a Partition elegendő kezdő szóközzel adja vissza a tartományt, és így a kettőspont bal és jobb oldalán ugyanannyi karakter szerepel, mint amennyi a vége argumentumban van, plusz egy. Ez gondoskodik arról, hogy az eredményül kapott szöveg kezelése akkor is megfelelően történjen a következő rendezési művelet során, ha a Partition függvényt más számokkal használja.

Ha az intervallum értéke 1, akkor a tartomány szám:szám, függetlenül az eleje és a vége argumentumtól. Ha például az intervallum 1, a szám 100, a vége pedig 1000, a Partition függvény a következőt adja vissza: " 100: 100".

Ha bármelyik rész Null, akkor a Partition függvény Null értéket ad vissza.

Példák lekérdezésre

Kifejezés

Eredmény:

SELECT Partition(unitprice,40,240,20) AS PriceRange, count(productsales.unitprice) AS Count FROM productSales GROUP BY Partition(unitprice,40,240,20);

Az "egységár" mező értékeinek tartománykészletét hozza létre az "egységár" mezőben az "indítás"(40) és a "vége"(240) között egyenlő "intervallum"(20) mérettel, és kiszámítja az "egységár" számát a megfelelő tartományokban. Megjeleníti a PriceRange oszlop tartományát és a darabszám oszlop "Darab" oszlopát.

VBA-példa

Ez a példa abból a feltételezésből indul ki, hogy van egy Fuvardíj mezőt tartalmazó Megrendelések táblázata. A példában létrejött eljárás megszámolja, hogy hány megrendelés esetében esik a fuvardíj az egyes tartományokba. A Partition függvény először létrehozza ezeket a tartományokat, majd az SQL DARAB függvénye megszámolja az egyes tartományokban szereplő megrendeléseket. Ebben a példában a Partition függvény argumentumai a következők: eleje = 0, vége = 500, intervallum = 50. Az első tartomány tehát 0:49 lenne, és így tovább egészen 500-ig.

SELECT DISTINCTROW Partition([freight],0, 500, 50) AS Range,
Count(Orders.Freight) AS Count
FROM Orders
GROUP BY Partition([freight],0,500,50);

További segítségre van szüksége?

Ismeretek bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Csatlakozás Microsoft Office Insiderekhez

Hasznos volt az információ?

Mennyire elégedett a fordítás minőségével?
Mi befolyásolta a felhasználói élményét?

Köszönjük visszajelzését!

×