POISSON függvény

A Poisson-eloszlás értékét számítja ki. A Poisson-eloszlás általános alkalmazása az adott időszak alatt bekövetkező események becslése (például egy téren áthaladó autók száma 1 perc alatt).

Szintakszis

POISSON(x;középérték;eloszlásfv)

X:     Az események száma.

Középérték:     A várható érték.

Eloszlásfv:     A valószínűségi eloszlás fajtáját megadó logikai érték. Ha értéke IGAZ, akkor a POISSON függvény az eloszlásfüggvényt adja eredményül, ami annak a valószínűségét adja meg, hogy a véletlenül bekövetkező események száma nulla és x (x-et is beleértve) közé fog esni. Ha az eloszlásfv értéke HAMIS, akkor a függvény a sűrűségfüggvényt eredményezi, ami annak a valószínűségét fejezi ki, hogy a véletlenül bekövetkező események száma pontosan x lesz.

Megjegyzések

 • Az x argumentumnál a program csak az egészérték részt veszi figyelembe.

 • Ha az x vagy a középérték értéke nem szám, akkor a POISSON az #ÉRTÉK! hibaértéket adja vissza.

 • Ha x ≤ 0, akkor a függvény visszatérési értéke a #SZÁM! hibaérték lesz.

 • Ha a középérték ≤ 0, akkor a függvény a #SZÁM! hibaértéket adja vissza.

 • A POISSON függvény kiszámítása az alábbi képlettel történik:

  Ha eloszlásfv = HAMIS:

  Egyenlet

  Ha eloszlásfv = IGAZ:

  Egyenlet

Példa

X

Középérték

Képlet

Leírás (eredmény)

2.

1

=POISSON([X];[Középérték];IGAZ)

A Poisson-eloszlás eloszlásfüggvényének visszatérési értéke a megadott argumentumokkal (0,124652)

2.

1

=POISSON([X];[Középérték];HAMIS)

Poisson-eloszlás sűrűségfüggvényének visszatérési értéke a megadott argumentumokkal (0,084224)

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×