Power View: Az adatok felkutatása, megjelenítése és bemutatása

Fontos: aPower View és a Power Pivot az Office Professional Plus ésNagyvállalati Microsoft 365-alkalmazások kiadásokban, valamint az Excel 2013 különálló kiadásában érhetők el. Tudni szeretné, hogy milyen verziójú Office-t használ?

A Power View egy intuitív, eseti jelentéskészítést támogató interaktív adatfeltárási, adatmegjelenítési és adatábrázolási funkció, amely már a Microsoft Excel 2013-nak is része. A Power View az SQL Server 2012 SP1 adatbázis-kezelő Microsoft SharePoint Server Enterprise Edition kiadáshoz készült Reporting Services bővítményének részeként a Microsoft SharePoint 2010 és 2013 rendszerben is elérhető.

A Power View és Power Pivot bővítménnyel kapcsolatos videók megtekintése

Térkép oszlopdiagrammal Power View nézetben

A cikk hátralévő részében...

Ismerkedés a Power View használatával

A Power View nézetnek két verziója van:

A Power View használatához mindkét verzió esetében telepíteni kell a számítógépre a Silverlight szoftvert.

A Power View RDLX-fájljai nem nyithatók meg az Excelben, és az Excel Power View-munkalapokat tartalmazó XLSX-fájljai sem nyithatók meg a SharePoint Power View szolgáltatásával. Ezenkívül az RDLX-fájlban lévő diagramok és más megjelenítések sem másolhatók át az Excel-munkafüzetbe.

Az Excel XLSX-fájljait Power View lapokról mentheti a SharePoint Serverbe, a helyszíni vagy a Microsoft 365-ban, és megnyithatja ezeket a fájlokat a SharePointban. További információ: a Power View funkció a SharePoint Server 2013 vagy a Microsoft 365 SharePoint Onlinealkalmazásban.

A Power View adatforrásai

Az Excel 2013 esetében az adatokat közvetlenül az Excelben használhatja, az Excelben és a SharePointban elindított Power View nézet alapjaként. Amikor táblázatokat vesz fel és kapcsolatokat hoz létre közöttük, az Excel egy adatmodellt hoz létre a háttérben. Az adatmodell a táblázatok és ezek kapcsolatainak olyan gyűjteménye, amely az üzleti tevékenységek és folyamatok közötti valós életbeli kapcsolatokat tükrözi, például hogy milyen kapcsolatban vannak a termékek a készlettel és az értékesítéssel. Az adatmodellt módosíthatja és továbbfejlesztheti az Excel Power Pivot bővítményében, hogy összetettebb adatmodellt készítsen a Power View nézetet tartalmazó jelentésekhez.

A Power View a következő helyzetekben teszi lehetővé az adatok használatát:

Vissza a lap tetejére

Diagramok és más megjelenítések létrehozása

A Power View segítségével gyorsan létrehozhat számos különböző megjelenítést, a táblázatoktól és mátrixoktól kezdve a torta-, a sáv- és a buborékdiagramokig, valamint a több diagramból álló megjelenítésekig. Minden létrehozni kívánt megjelenítéshez egy táblázatból indul ki, amelyet azután egyszerűen átalakíthat más megjelenítésekké, hogy megállapíthassa, melyik szemlélteti legjobban az adatokat. Táblázat létrehozásához kattintson egy táblázatra vagy mezőre a mezőlistán, vagy az egérrel húzzon egy mezőt a mezőlistáról a nézetre. A Power View megrajzolja a táblázatot a nézetben, megjeleníti a tényleges adatokat, és automatikusan felveszi az oszlopfejléceket.

Ha más típusú megjelenítéssé kívánja alakítani a táblázatot, kattintson egy megjelenítéstípusra a Tervezés lapon. A Power View csak azokat a diagramokat és más megjelenítéseket teszi elérhetővé, amelyek a legalkalmasabbak az adott táblázatban szereplő adatokhoz. Ha például a Power View nem észlel összesített numerikus értékeket, akkor nem engedélyezi a diagramokat.

További információ: Power View nézetben használható diagramok és más megjelenítések.

Vissza a lap tetejére

Adatok szűrése és kiemelése

A Power View Power View számos lehetőséget kínál az adatok szűrésére. A Power View az alapul szolgáló adatmodellben levő metaadatokat használja a munkafüzetben vagy jelentésben szereplő különböző táblázatok és mezők közötti kapcsolatok felismeréséhez. E kapcsolatok révén használhat egy megjelenítést a lapon vagy nézetben levő összes megjelenítés szűréséhez és kiemeléséhez. Lehetősége van arra is, hogy megjelenítse a szűrők területét, amelyen definiálhat egy adott megjelenítésre vagy egy lap, illetve nézet összes megjelenítésére alkalmazandó szűrőket. A SharePoint rendszerben a Power View szűrőket tartalmazó ablaktábláját hagyhatja megnyitva, vagy elrejtheti az olvasási vagy teljes képernyős módra váltás előtt.

Vissza a lap tetejére

Szeletelők

Az Excel szeletelői segítségével különböző szempontok szerint hasonlíthatja össze és értékelheti ki az adatokat. A Power View szeletelői hasonlóan működnek. Amikor több szeletelő van egy nézetben, és kijelöl egy bejegyzést az egyik szeletelőben, a kijelölt bejegyzés alapján lesz szűrve a nézet többi szeletelője.

További információ: A Power View szeletelői

Rendezés

A Power View nézetben rendezheti a táblázatokat, mátrixokat, sáv- és oszlopdiagramokat, valamint a kis diagramok együtteseit. Rendezheti a táblázatokban és mátrixokban levő oszlopokat, a diagramokon levő kategóriákat és numerikus értékeket, illetve a többszörös mezőt vagy a numerikus értékeket a kis diagramok együttesében. Mindegyik esetben választhat növekvő vagy csökkenő rendezést attribútumok, például a terméknév szerint, illetve numerikus értékek, például az értékesítés összege szerint.

Vissza a lap tetejére

Több nézettel rendelkező jelentések a SharePoint rendszerben használható Power View nézetben

Egy SharePoint-jelentésben levő Power View nézet több nézetet is tartalmazhat. A SharePoint rendszer Power View nézetet tartalmazó jelentéseiben levő összes nézet ugyanazon a táblázatos modellen alapul. Mindegyik nézethez saját megjelenítések tartoznak, és az egyes nézetekben definiált szűrők csak az adott nézetre vonatkoznak.

További információ: Több nézettel rendelkező jelentések a SharePoint rendszerben használható Power View nézetben.

Megjegyzés: Az Excelben minden Power View munkalap külön munkalap. Egyetlen Excel-munkafüzet tartalmazhat tetszőleges számú Power View-munkalapot, és mindegyik Power View-munkalap egy másik modellen alapulhat. 

Vissza a lap tetejére

A Power View nézetet tartalmazó jelentések megosztása

A Power View nézetet tartalmazó jelentések mindig bemutathatók: böngészhet az adatok között, és bármikor bemutathatja azokat, hiszen valódi adatokkal dolgozik. A jelentés villámnézetét nem szükséges megjeleníteni a jelentés kinézetének megtekintéséhez.

Az Excel Power View-lapjainak megosztása

Excel-munkafüzetek megosztása Power View-munkalapokkal:

SharePoint Server 2013- vagy SharePoint Online-webhelyen.    Legyen szó helyszíni vagy felhőbeli tartalomról, a jelentések olvasói megtekinthetik és használhatják a mentett munkafüzetekben található, Power View nézetet tartalmazó munkalapokat.

A SharePoint rendszerhez készült Power View nézetet tartalmazó jelentések (RDLX-fájlok) megosztása

Az olvasási és a teljes képernyős bemutatási módban a menüszalag és az egyéb tervezőeszközök el vannak rejtve, hogy több hely maradjon a megjelenítéseknek. A jelentés e módokban is teljesen interaktív, biztosítva a szűrési és kiemelési lehetőségeket.

A SharePointban készült Power View-jelentéseket a SharePoint Server 2010 vagy 2013 táraiba is mentheti, ahol más felhasználók megtekinthetik és használhatják őket. A felhasználók szerkeszthetik is a jelentéseket, és a kiszolgálón érvényes engedélyeiktől függően menthetik a módosításaikat. További információk: Power View nézetet tartalmazó jelentések létrehozása, mentése és nyomtatása.

Egy SharePointbeli Power View nézetet tartalmazó jelentés interaktív verziója exportálható a PowerPointba. A Power View mindegyik nézete külön dia lesz a PowerPoint-bemutatóban. A PowerPointba exportált, Power View nézetet tartalmazó jelentések interaktív használata hasonló a Power View olvasási és teljes képernyős módjának használatához: interaktív módon kezelheti az egyes nézetekhez felvett megjelenítéseket és szűrőket, de saját maga nem hozhatja létre azokat.

További információ: Jelentés exportálása a SharePoint rendszerbeli Power View nézetből a PowerPoint programba.

Vissza a lap tetejére

A Power View nézetet tartalmazó jelentések nyomtatása

Az ilyen típusú jelentések interaktív használatra készültek, függetlenül attól, hogy az Excel XLSX-fájljairól vagy a SharePoint RDLX-fájljairól van-e szó: Egy adott diagram értékeire koppintva módosulnak a többi diagram értékei. A Power View nézetet tartalmazó munkalapok kinyomtatásuk után természetesen nem interaktívak.

Ráadásul a Power View nézetet tartalmazó jelentést úgy is megtervezheti, hogy a képernyőn jó megjelenésű legyen: a diagramok, táblázatok és egyéb vizuális elemek egyetlen képernyőn illeszkednek. Időnként előfordulhat, hogy egy diagramnak vagy táblázatnak van egy gördítősáva – az adott diagram vagy táblázat többi értékének megjelenítéséhez görgetni kell az olvasót. A görgetősávok nem működnek a papíron.

A Power View jelentéskészítési tulajdonságainak beállítása a Power Pivot használatával

A Power Pivot több tulajdonságának beállításával hatékonyabbá tehetők a Power View jelentéskészítési funkciói.

  • Alapértelmezett összesítések kiválasztása

  • Az alapértelmezett cím, kép és azonosító beállítása a modell összes táblájához

  • Az ismétlődő értékek Power View-jelentésekben történő kezelésének beállítása

  • Táblák, mezők és mértékek elrejtése a Power View-jelentések készítői elől

  • Tábla alapértelmezett mezőinek beállítása azzal a céllal, hogy a Power View-beli táblákra kattintva az összes alapértelmezett mező egyszerre kerüljön be a jelentésbe

Vissza a lap tetejére

Teljesítmény

A teljesítmény növelése érdekében a Power View csak azokat az adatokat olvassa be, amelyekre az adott pillanatban szüksége van egy adatmegjelenítéshez. Így a Power View csak a táblázatban az adott pillanatban látható sorok adatait olvassa be, még akkor is, ha a lapon vagy nézetben levő táblázat olyan adatmodellen alapul, amely több millió sort tartalmaz. Ha a görgetősávot a táblázat aljára húzza, észreveheti, hogy az visszaugrik felfelé, így még tovább görgetheti a táblázatot lefelé, ahogy a Power View beolvassa a további sorokat.

Vissza a lap tetejére

A Power View, a Jelentéskészítő és a Jelentéstervező összehasonlítása

A Power View nem váltja le a Reporting Services meglévő jelentéskészítő eszközeit.

A Jelentéstervező egy sokoldalú tervezőkörnyezet, amelynek használatával a fejlesztők és az informatikai szakemberek jelentéskezelési elemeket ágyazhatnak be az alkalmazásaikba. A Jelentéstervező alkalmazásban létrehozhatnak üzemeltetési jelentéseket, megosztott adatforrásokat és megosztott adatkészleteket, és jelentésmegjelenítési vezérlőket készíthetnek.

A Jelentéskészítőben az informatikai szakemberek és a gyakorlott felhasználók létrehozhatnak nagy teljesítményű üzemeltetési jelentéseket és újrafelhasználható jelentésrészeket, továbbá megosztott adatkészleteket.

A Jelentéskészítő és a Jelentéstervező RDL-jelentéseket hoz létre, míg a Power View RDLX-jelentéseket hoz létre. A Power View nem alkalmas RDL-jelentések megnyitására, és ez fordítva is igaz.

Megjegyzések: 

  • Az RDL-jelentések a jelentéskészítő kiszolgálókon a Reporting Services natív üzemmódjában vagy SharePoint-üzemmódban futtathatók.

  • Power View A RDLX-jelentések csak SharePoint-üzemmódban futtathatók a jelentéskészítő kiszolgálókon.

Mind a Jelentéstervező, mind a Jelentéskészítő az SQL Server 2012 Service Pack 1 Reporting Services beépülő moduljának része, csakúgy, mint a Power View. További információt az SQL Server Reporting Services eszközeirőlcímű témakörben találhat.

Vissza a lap tetejére

További tudnivalók a Power View funkcióról

Az Excel programban és a SharePoint rendszerben használható Power View nézet

Diagramok és más megjelenítések Power View nézetben

Összeg módosítása átlagra vagy más összesítésre Power View nézetben

Power View az Excelben

Power View az Excelben a SharePoint Serverben vagy a SharePoint Online-ban a Microsoft 365-ban

Oktatóprogram: Az adatmodell optimalizálása Power View nézetet tartalmazó jelentések készítéséhez

Power View a SharePointban

A SharePoint rendszerben használható Power View nézet rendszerkövetelményei

SharePoint rendszerbeli Power View nézetet tartalmazó jelentések létrehozása, mentése és nyomtatása

Több nézettel rendelkező jelentések a SharePoint rendszerben használható Power View nézetben

Többdimenziós modell objektumai a Power View-ban

Billentyűkombinációk és kisegítő lehetőségek a SharePoint rendszerben használható Power View nézetben

Megjegyzés:  Ez az oldal gépi fordítással lett lefordítva, ezért nyelvtani hibákat és pontatlanságokat tartalmazhat. A célunk az, hogy ezek a tartalmak felhasználóink hasznára váljanak. Hasznos volt ez az információ az Ön számára? Itt találja az eredeti angol nyelvű cikket.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×