PPmt függvény

Egy double értéket ad eredményül, amely megadja az annuitás adott időszakára vonatkozó tőketenzitást, periodikus, rögzített kifizetések és rögzített kamatláb alapján.

Szintaxis

PPmt ( ráta; per; per; per, pv [, fv ] [ ,type ] )

A PPmt függvény szintaxisa az alábbi argumentumokat foglalja foglalja a függvénybe:

argumentumok

Leírás

ráta

Kötelező. Dupla típusú szám, amely az időszakonkénti kamatlábat határozza meg. Ha például van egy autókölcsöne, amelynek évenkénti kamata 10 százalék, és havonta fizeti vissza, akkor a kamat értéke egy időszakra 0,1/12, vagyis 0,0083.

per

Kötelező megadni. Az 1 és az időszak között megadott fizetési időszak egész száma.

per.szám

Kötelező. Egész szám, amely megadja a fizetési időszakok teljes számát az annuitásban. Ha például négy évre szóló autókölcsönt vett fel, és havonta fizeti vissza, akkor a kölcsönben 4 * 12 (tehát 48) fizetési időszak van.

pv

Kötelező megadni. Double specifying present value, or value today, of a series of future payments or receipts. Ha például egy autó vásárlására hitelt vesz fel, a hitel összege a jelenlegi érték a havi autóvásárlási törlesztők jelenlegi értéke.

jbé

Nem kötelező. Variant típusú érték, amely megadja az utolsó kifizetés utáni jövőbeli értéket vagy egyenleget. Egy kölcsön jövőbeli értéke például 0 Ft, mivel ez az értéke az utolsó kifizetés után. Ha azonban gyermeke taníttatására meg szeretne takarítani 18 év alatt 10 millió forintot, akkor a jövőbeli érték 10 millió forint. Ha nincs megadva, 0-nak feltételezi a rendszer.

típus

Nem kötelező. Variant típusú érték, amely megadja, hogy mikor kell teljesíteni a kifizetéseket. Ha 0 értéket ad meg, a kifizetéseket az időszakok végén, ha 1-et ad meg, akkor azok elején kell teljesíteni. Ha nincs megadva, 0-nak feltételezi a rendszer.

Megjegyzések

Az annuitás fix összegű készpénzfizetések egy sorozata, melyet egy adott időszakban tesz. Az annuitás lehet kölcsön (például jelzálogkölcsön) vagy befektetés (például havi megtakarítás).

A ráta és a per.szám argumentumot ugyanabban az egységben kifejezett fizetési időszakban kell kiszámolni. Ha például a ráta hónapra van kiszámítva, akkor a per.szám argumentumot is hónapra kell kiszámítani.

A kifizetett pénzösszegek (például megtakarításra félretett összegek) negatív számokkal vannak kifejezve minden argumentumban, a kapott készpénzt (például osztalékokat) pozitív számok jelzik.

Példa lekérdezésre

Kifejezés

Eredmény:

SELECT FinancialSample.*, PPMT([AnnualRate]/12,10,[TermInYears]*12,-[LoanAmount],0,0) AS INTPaid FROM FinancialSample;

Visszaadja a "FinancialSample" tábla összes mezőjét, kiszámítja a "LoanAmount" és a "TermInYears" alapján a "per"(10 ebben a példában) "per"(10) "per" (ebben a példában) képletben fizetett tőkeösszeget, és megjeleníti az eredményeket az INTPaid oszlopban.

VBA-példa

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

Ebben a példában a PPmt függvény kiszámítja, hogy egy adott időszakra vonatkozó kifizetés mekkora része tőke, ha minden kifizetés egyenlő értékű. Adott az időszakonkénti kamatláb (APR / 12), az a törlesztendő időszak, amelyre a tőkerészre szükség van (Period), a kifizetések teljes száma (TotPmts), a kölcsön jelenlegi értéke vagy tőkerésze (PVal), a kölcsön jövőbeli értéke (FVal) és egy szám, amely azt jelzi, hogy a törlesztendő összeg a törlesztendő időszak elején vagy végén esedékes-e (PayType).

Dim NL, TB, Fmt, FVal, PVal, APR, TotPmts, PayType, Payment, Msg, MakeChart, Period, P, I
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1 ' When payments are made.
NL = Chr(13) & Chr(10) ' Define newline.
TB = Chr(9) ' Define tab.
Fmt = "###,###,##0.00" ' Define money format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
PVal = InputBox("How much do you want to borrow?")
APR = InputBox("What is the annual percentage rate of your loan?")
If APR > 1 Then APR = APR / 100 ' Ensure proper form.
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end of month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then PayType = BEGINPERIOD Else PayType = ENDPERIOD
Payment = Abs(-Pmt(APR / 12, TotPmts, PVal, FVal, PayType))
Msg = "Your monthly payment is " & Format(Payment, Fmt) & ". "
Msg = Msg & "Would you like a breakdown of your principal and "
Msg = Msg & "interest per period?"
MakeChart = MsgBox(Msg, vbYesNo) ' See if chart is desired.
If MakeChart <> vbNo Then
If TotPmts > 12 Then MsgBox "Only first year will be shown."
Msg = "Month Payment Principal Interest" & NL
For Period = 1 To TotPmts
If Period > 12 Then Exit For ' Show only first 12.
P = PPmt(APR / 12, Period, TotPmts, -PVal, FVal, PayType)
P = (Int((P + .005) * 100) / 100) ' Round principal.
I = Payment - P
I = (Int((I + .005) * 100) / 100) ' Round interest.
Msg = Msg & Period & TB & Format(Payment, Fmt)
Msg = Msg & TB & Format(P, Fmt) & TB & Format(I, Fmt) & NL
Next Period
MsgBox Msg ' Display amortization table.
End If

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban