RecordSource tulajdonság

Érvényesség

Form objektum

Report objektum

A RecordSource tulajdonsággal megadhatja egy űrlap vagy jelentés adatainak forrását. Olvasható/írható karakterlánc.

kifejezés.RecordSource

A kifejezés megadása kötelező. A kifejezésnek az Érvényesség listában szereplő objektumok egyikét kell visszaadnia.

Megjegyzések

A RecordSource tulajdonság beállítása egy táblanév, egy lekérdezésnév vagy egy SQL-utasítás lehet. Használhatja például az alábbi beállításokat.

Példa a beállításra

Leírás

Alkalmazottak

Egy olyan táblanév, amely az Alkalmazottak táblát adja meg adatforrásként.

SELECT Orders!OrderDate FROM Orders;

Egy olyan SQL-utasítás, amely a Rendelések tábla RendelésiDátum mezőjét adja meg adatforrásként. Az űrlapon vagy jelentésen szereplő vezérlőelemeket úgy kötheti a Rendelések tábla RendelésiDátum mezőjéhez, hogy a vezérlő ControlSource tulajdonságát RendelésiDátum értékre állítja.


Megjegyzés: A RecordSource tulajdonságot az űrlap vagy jelentés tulajdonságlapja, illetve egy makró vagy Visual Basic for Applications (VBA) formátumú kód használatával adhatja meg.

A VBA-kódban a tulajdonság beállításához karakterlánc-kifejezést használjon.

Megjegyzés: Egy megnyitott űrlap vagy jelentés rekordforrásának módosítása esetén a program automatikusan újra lekérdezi a kapcsolódó adatokat. Ha egy űrlap Recordset tulajdonságát futásidőben állítja be, az űrlap RecordSource tulajdonsága módosul.

Miután létrehozott egy űrlapot vagy jelentést, a RecordSource tulajdonság módosításával megváltoztathatja az űrlap vagy jelentés adatforrását. A RecordSource tulajdonság akkor is hasznos, ha egy újrafelhasználható űrlapot vagy jelentést szeretne létrehozni. Létrehozhat például egy normál kialakítású űrlapot, majd az űrlap másolással létrehozott példányában a RecordSource tulajdonságot úgy módosíthatja, hogy egy másik táblából, lekérdezésből vagy SQL-utasításból jelenítsen meg adatokat.

Az űrlapok rekordforrásában megtalálható rekordok számának korlátozásával javítható a teljesítmény, különösen akkor, ha az alkalmazás egy hálózaton fut. Beállíthatja például egy űrlap RecordSource tulajdonságát egy olyan SQL-utasításra, amely egyetlen rekordot ad vissza, és módosíthatja az űrlap rekordforrását a felhasználó által kiválasztott feltételektől függően.

Példa

Az alábbi példa egy űrlap RecordSource tulajdonságát a Vevők táblára állítja:

Forms!frmCustomers.RecordSource = "Customers"

A következő példában egy űrlap rekordforrása úgy módosul, hogy egyetlen rekordot adjon vissza a Vevők táblából, a cmboCompanyName kombinált lista vezérlőelemben kiválasztott cégnév alapján. A kombinált listában egy olyan SQL-utasítás szerepel, amely az ügyfél-azonosítót (a kötött oszlopban) és a cégnevet adja vissza. Az Ügyfél-azonosító mező Szöveg adattípusú.

Sub cmboCompanyName_AfterUpdate()
Dim strNewRecord As String
strNewRecord = "SELECT * FROM Customers " _
& " WHERE CustomerID = '" _
& Me!cmboCompanyName.Value & "'"
Me.RecordSource = strNewRecord
End Sub

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×