RekordKereső makróművelet

Az asztali Access-adatbázisokban használható Rekordkereső makróművelettel megkereshet egy adott rekordot egy táblában, lekérdezésben, űrlapon vagy jelentésben.

Beállítás

A Rekordkereső makróművelet argumentumai a következők.

Művelet argumentuma

Leírás

Objektumtípus

Adja meg vagy válassza ki azt az adatbázisobjektum-típust, amelyben keres. A választási lehetőségek: Tábla, Lekérdezés, Űrlap és Jelentés.

Objektumnév

Adja meg vagy válassza ki azt az objektumot, amely a keresendő rekordot tartalmazza. A legördülő listában minden olyan adatbázis-objektum látható, amelynek a típusa megegyezik az Objektumtípus argumentumban megadottal.

Rekord

Adja meg a keresés kiindulási pontját és irányát.

Beállítás

Leírás

Előző

Visszafelé keresés a jelenlegi rekordtól.

Következő

Előrefelé keresés a jelenlegi rekordtól.

Első

Előrefelé keresés az első rekordtól. Ez az argumentum alapértelmezett értéke.

Utolsó

Visszafelé keresés az utolsó rekordtól.

Where feltétel

Adja meg a keresési feltételt egy olyan kifejezéssel, amely az SQL WHERE záradék szintaxisát használja, de nem tartalmazza a „WHERE” szót. Például:

Description = "Beverages"

Ha olyan keresőfeltételt szeretne létrehozni, amely egy űrlap egy beviteli mezőjének az értékét tartalmazza, akkor egy olyan kifejezést kell létrehoznia, amely összefűzi a keresőfeltétel első részét a keresendő értéket tartalmazó beviteli mező nevével. A következő keresőfeltétel például az „frmCategories” nevű űrlapon lévő „txtDescription” mező értékére fog keresni a „Description” mezőben. Figyelje meg, hogy a kifejezés elején egyenlőségjel (=) szerepel, a beviteli mező hivatkozásának elejét és végét pedig aposztróf (') határolja:

="Description = '" & Forms![frmCategories]![txtDescription] & "'"

Megjegyzések

 • Ha több rekord is megfelel a Where feltétel argumentumban megadott keresőfeltételnek, a következő tényezők döntik el, hogy melyik rekordot adja vissza az alkalmazás a keresés eredményeként:

  • A Rekord argumentum beállítása:    A Rekord argumentumról bővebben a Beállítások szakasz táblázatában tájékozódhat.

  • A rekordok rendezési sorrendje:    Ha például a Rekord argumentum értéke Első, a rekordok rendezési sorrendjének módosítása megváltoztathatja, hogy melyik rekordot adja eredményül a keresés.

 • Az Objektumnév argumentumban megadott objektumnak nyitva kell lennie a művelet futtatásakor. Ellenkező esetben hiba történik.

 • Ha a Where feltétel argumentumban lévő keresőfeltétel nem teljesül, nem történik hiba, és a fókusz a jelenlegi rekordon marad.

 • Előző vagy következő rekordok keresésekor a keresés nem ugrik vissza az adatok elejére, amikor a végükre ér. Ha nincs a keresőfeltételnek megfelelő további rekord, nem történik hiba, és a fókusz az aktuális rekordon marad. A keresés eredményességét úgy ellenőrizheti, hogy megad következő műveletként egy olyan feltételt, amely megegyezik a Where feltétel argumentumban találhatóval.

 • Ha a Rekordkereső műveletet egy VBA-modulban szeretné futtatni, használja a DoCmd objektum SearchForRecord metódusát.

 • A Rekordkereső makróművelet hasonlít a RekordKeresése makróműveletre, de a Rekordkereső makróművelet hatékonyabb keresési funkciókat nyújt. A RekordKeresése makróművelet elsősorban karakterláncok kereséséhez hasznos, és a Keresés párbeszédpanel funkcióit duplikálja. A Rekordkereső makróművelet ezzel szemben a szűrőkhöz vagy az SQL-lekérdezésekhez hasonló keresőfeltételt használ. A következő lista bemutat néhányat a Rekordkereső makróművelettel elvégezhető feladatok közül:

  • A Where feltétel argumentumban használhat összetett keresőfeltételt, például:

Description = "Beverages" and CategoryID = 11

 • Hivatkozhat olyan mezőkre, amelyek egy űrlap vagy jelentés rekordforrásában találhatók, de nincsenek űrlapon vagy jelentésen megjelenítve. Az előző példában sem a Description, sem a CategoryID mezőt nem kell megjeleníteni az űrlapon vagy a jelentésen ahhoz, hogy működjön a keresőfeltétel.

 • Használhat logikai operátorokat, például <, >, AND, OR és BETWEEN. A Rekordkereső művelet csak olyan karakterláncokat talál meg, amelyek megegyeznek a keresendő karakterlánccal, azzal kezdődnek, vagy tartalmazzák azt.

Példa

A következő makró először megnyitja a Kategóriák táblát az OpenTable művelet használatával. A makró ezután a RekordKereső makróműveletet használva megkeresi annak a táblának az első rekordját, amelyben a Leírás mező egyenlő az "Italok" értékekkel.

Művelet

Argumentumok

TáblaMegnyitása

Táblanév: Kategóriák

Nézet: Adatlap

Adathozzáférési mód: Szerkesztés

Rekordkereső

Objektumtípus: Tábla

Objektumnév: Kategóriák

Rekord: Első

Where feltétel: Leírás = "Italok"

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

×