Seek függvény

Megjegyzés: A témakörben ismertetett függvény, metódus, objektum vagy tulajdonság le van tiltva, ha a Microsoft Jet Expression Service védőfalas üzemmódban fut, mivel ez megakadályozza az esetleg nem biztonságos kifejezések kiszűrését. A védőfalas üzemmódról a súgóban a „védőfalas üzemmód” kifejezésre keresve talál további információt.

Egy Hosszú értéket ad vissza, amely megadja az open utasítással megnyitott fájlban aktuális olvasási/írási pozíciót.

Szintaxis

Seek( filenumber )

A kötelező fájlszámargumentum egy érvényes számból fájlszám.

Megjegyzések

A Keresés 1 és 2 147 483 647 közötti értéket ad vissza (egyenértékű a 2^31 – 1 értékkel), a függvényt is beleértve.

Az alábbiakban az egyes fájlelérési üzemmódok visszatérési értékeit ismertetjük.

Módusz:

Visszatérési érték

Véletlen

A következő felolvasott vagy írott rekord száma

Bináris,
Kimenet,
Hozzáfűzés,
Bemenet

A következő művelet bájtban való helye. A fájl első bájtja az 1-es helyen, a második bájt a 2-es helyen van, és így tovább.


Példa

Megjegyzés: A következő példák egy Visual Basic for Applications (VBA) modulban mutatják be a függvény használatát. A VBA használatáról a Keresés elem mellett található legördülő listából a fejlesztői forrásokat választva, majd egy vagy több keresőszót megadva kaphat további tájékoztatást.

Ebben a példában a Keresés függvény az aktuális fájlpozíciót adja vissza. A példa feltételezi, TESTFILE egy olyan fájl, amely a felhasználó által definiált típusú rekordokat Record.

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

A Véletlenszerű módban megnyitott fájlok esetén a Keresés a következő rekord számát adja eredményül.

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

A Nem véletlenszerű módban megnyitott fájlok esetében a Keresés a következő művelet bájtpozícióját adja eredményül. Tegyük TESTFILE , hogy a fájl néhány sornyi szöveget tartalmaz.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

További segítségre van szüksége?

Office-jártasság bővítése
Oktatóanyagok megismerése
Új szolgáltatások listájának lekérése
Részvétel az Office Insider programban

Hasznos volt az információ?

Köszönjük a visszajelzését!

Köszönjük visszajelzését. Jobbnak látjuk, ha az Office egyik támogatási szakemberéhez irányítjuk.

×